Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Xây lắp công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:06 19/10/2020
Số TBMT
20201046815-00
Công bố
08:52 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện trụ sở Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thái Bình
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Xây lắp công trình
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Hạch toán chi phí tại Chi nhánh Thái Bình
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện trụ sở Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thái Bình
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thái Bình

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:52 19/10/2020
đến
09:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
6.700.000 VND
Bằng chữ
Sáu triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Xây lắp công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Xây lắp công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 28

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I.
Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Sửa chữa, cải tạo hệ thống
điện trụ sở Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thái Bình.
2. Phạm vi công việc của gói thầu: Xây lắp công trình Sửa chữa, cải tạo hệ
thống điện trụ sở Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thái Bình với quy mô và giải pháp
thiết kế sau:
Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện hạ thế của trụ sở làm việc, quy mô xây dựng:
- Thay thế, bổ sung dây dẫn đường trục (từ tủ tổng đến các tầng).
- Lắp đặt thêm 05 tủ phân phối nhánh cho 5 tầng của tòa nhà.
- Lắp đặt thêm 24 hộp cài aptomat cho từng phòng.
- Thay thế toàn bộ hạt công tắc, hạt ổ cắm.
- Thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng truyền thống thành hệ thống đèn
chiếu sáng thế hệ mới (LED) đảm bảo độ sáng và tiết kiệm điện.
- Thay thế, bổ sung hệ thống dây dẫn không còn đảm bảo yêu cầu.
3. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày (tính từ ngày ký hợp đồng, kể cả ngày Lễ,
Tết, Thứ bảy và Chủ nhật).
Nhà thầu căn cứ vào khả năng và năng lực, trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật trong
thi công đưa ra tiến độ thi công của mình theo biểu tiến độ thi công theo sơ đồ
ngang.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.
II.1.1 Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình;
Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình
do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư.
a. Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thầm quyền
phê duyệt.
b. Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra
trong các quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra
công trình hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền.
Bản quy định kỹ thuật và chất lượng thi công trong hồ sơ mời thầu là tập hợp
các quy định về các nội dung chủ yếu thuộc 2 yêu cầu nêu trên đối với việc thi
công công trình cùng với các quy định, Nghị định quản lý chất lượng công trình bắt
buộc nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện.

1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

1

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra
nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế giám sát; Chủ đầu
tư giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu:
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự
án đầu tư xây dựng và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng
và bảo trì công trình xây dựng.
- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Quy phạm trang bị điện 11 TCN 18-2006, 11 TCN 19-2006, 11 TCN-20-2006,
11TCN 21-2006.
- Tiêu chuẩn TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình
công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
- Tiêu chuẩn TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công
cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.
- Tiêu chuẩn TCVN 7447 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp.
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện ban hành kèm theo Quyết định
số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (để
xây dựng biện pháp an toàn).
- Quy trình an toàn điện ban hành kèm theo Quyết định số 1157/QĐ EVN ngày
19 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương quy định chi
tiết về một số nội dung về an toàn điện.
- Quy chế bảo hành công trình.
II.1.2 Về nguyên tắc:
Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ sơ thiết kế
được duyệt và đảm bảo quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu hiện hành về các
công tác đất, công tác bê tông, cốt thép, xây, trát, hoàn thiện... Ngoài ra, Bên mời
thầu lưu ý thêm về một số công việc cần thiết như sau:
1-Công tác thí nghiệm:
- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường
một bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình,
thiết kế các cấp phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong
hồ sơ thiết kế .... , các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có
đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện.
Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, Nhà thầu không đảm nhận được,
thì Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu

2

chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện, kinh phí thí nghiệm do
nhà thầu chịu.
2- Kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình:
Cần lưu ý thêm những vấn đề chủ yếu sau:
+ Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi
được Nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình,
để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ
đầu tư trong quá trình thi công, khi các công tác thi công được cho rằng không đảm
bảo các yêu cầu về kỹ thuật.
+ Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo
đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí
nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá, cường độ bê tông cùng các yêu cầu
khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc
biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu.
+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản
phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các
chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi
chuyển giai đoạn thi công, cũng như khi có yêu cầu của Chủ đầu tư có thể sử dụng
các số liệu của Nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình.
+ Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết
khác dưới sự chỉ đạo của Chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và
chất lượng của công trình.
+ Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công
có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc
sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó, đồng thời Nhà thầu
phải tiến hành các thí nghiệm các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng
chi phí cuả Nhà thầu.
3- Trao đổi công việc:
+ Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư đều thực
hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ .
+ Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư hoặc Người được uỷ quyền giải
quyết các yêu cầu của Nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản .
+ Chỉ có Chủ đầu tư và Người đại diện được uỷ quyền (bằng văn bản) mới
có quyền đưa ra các chỉ thị, quy định cho Nhà thầu.
4- An toàn trong quá trình thi công:
+ Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn
cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công .
+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn
về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.
+ Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào
chắn, ban đêm có đèn.
+ Bằng mọi biện pháp, nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận.
3

5- Các mốc thi công:
Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo
quản các mốc toạ độ và cao độ dùng cho thi công đồng thời xây dựng các mốc phụ để
có thể khôi phục lại các mốc có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình thi công.
II.2. Các yêu cầu về thi công, lắp đặt
1. Công tác chuẩn bị thi công
Công tác chuẩn bị thi công bao gồm các công tác chuẩn bị lán trại, kho bãi,
tập kết vật liệu, nhận tim tuyến, bảo quản tim tuyến công trình... do nhà thầu đảm
nhiệm. Yêu cầu chung đối với các công tác này là phải phù hợp với điều kiện thực
tế công trình, phù hợp với yêu cầu giao thông, phù hợp với điều kiện thi công, điều
kiện thời tiết...
2. Các yêu cầu về trình tự thi công, về tổ chức kỹ thuật thi công, giám
sát:
* Yêu cầu về trình tự thi công: Nhà thầu phải thực hiện việc thi công đúng
theo quy trình, quy phạm và thực hiện theo đúng tiến độ đã định.
* Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót
nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây
dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình
và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát (CBGS) về mọi vấn đề nêu hay không nêu
trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của
tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công
trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình,
nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng
công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao
công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có sảy ra bất kỳ tổn thất hay hư
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì
nhà thầu phải tự sửa chữa bồi thường bằng kinh phí của mình
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa
và thi công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng
thời gian hoàn thành đã nêu trong HSMT
- Cử cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh
nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng nghĩa vụ của nhà thầu
theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường
trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.
- Nếu chủ đầu tư cảm thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà
theo ý kiến của chủ đầu tư người có các hành vi sai phạm hoặc không đủ năng lực
4

thực hiện đúng đắm nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc
ở công trường và thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong và ngoài
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà
thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiêm thu công trình,
nhà thầu phải thu dọn, phải san trải hiện trường khu vực công trường được sạch sẽ.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đủ hồ sơ hoàn công công trình theo
đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
* Giám sát thi công.
- CBGS kỹ thuật công trình được quyền tiếp cận bất cứ lúc nào các vị trí thi
công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ CBGS
trong công tác trên
- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của CBGS. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành
phẩm không được giám sát chấp thuận phải chuyển khỏi phạm vi công trình.
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế bản vẽ thi công có thể gây tổn
hại đế công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức
thiết kế có biện pháp sử lý.
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản
xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được
đưa vào công trình.
- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có bản vẽ hoàn công và
biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất
phục hồi công trình do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được
đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của CBGS, chủ đầu tư trong những trường
hợp sau: Lý do an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường; Do nguyên nhân thời tiết khí
hậu.
3. Các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ
Đặc thù khu vực xây dựng công trình trên một địa bàn đã từng trải qua chiến
tranh, do vậy trong quá trình thi công yêu cầu nhà thầu cần phải đề phòng các
trường hợp bất trắc có thể xẩy ra do những vật gây nổ còn sót lại sau chiến tranh
trên công trường. Khi phát hiện vật gây nổ (bom, mìn...) nhà thầu cần đình chỉ
ngay việc thi công, sơ tán nhân công ra khỏi phạm vi công trường, giữ nguyên hiện
trường thi công và báo cho bên A biết để có biện pháp xử lý. Nghiêm cấm nhà thầu
tự ý tháo dỡ vật gây nổ khi không có các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ
này...
4. Tiến độ thi công
- Nhà thầu phải đệ trình với chủ đầu tư tiến độ thi công trình trước khi khởi
công công trình. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận
bằng văn bản của Chủ đầu tư.
5

- Tổng thời gian thi công toàn bộ công trình không được vượt quá 30 Ngày.
5. Bản vẽ hoàn công
- Sau khi kết thúc các hạng mục công trình chính, các hạng mục công trình bị che
khuất, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công. Bản vẽ này phải có đầy đủ nội dung:
+ Kích thước hình học theo thiết kế.
+ Vật liệu XD, mác vữa.
+ Độ sai lệch của tim trục theo hai phương.
+ Những thay đổi khác của thiết kế.
- Các biên bản, chứng chỉ về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công
được coi là một phần của bản vẽ hoàn công.
6. Công tác kiểm tra và nghiệm thu
Trình tự công các kiểm tra và nghiệm thu tuân theo Nghị định 46/2015/NĐCP ngày 12/05/2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, các tiêu
chuẩn, quy phạm về tổ chức nghiệm thu các công việc trong xây dựng.
7. Công tác an toàn trong thi công
- Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy định về an toàn lao động.
- Tất cả công nhân, cán bộ trên công trường phải có mũ, quần áo bảo hộ lao
động theo đúng quy định.
- Phải có biển báo khu vực nguy hiểm, khẩu hiệu rõ ràng (Chữ màu đỏ).
- Nhà thầu phải trình các giấy tờ liên quan đến an toàn cho người và trang
thiết bị trên công trường theo quy định.
- Nhà thầu phải bố trí 1 trạm cấp cứu với đầy đủ số lượng thuốc cần thiết nhất.
8. Công tác hoàn thiện và vệ sinh môi trường
- Các tiêu chuẩn thi công được sử dụng để đề xuất và Hợp đồng XD bao hàm
các điều khoản cụ thể xác định các biện pháp phải được chấp nhận để đảm bảo an
toàn cho công nhân, môi trường và sức khoẻ.
- Các hành động chính Nhà thầu cần thực hiện là: Lập kế hoạch và biện pháp
quản lý các chất thải và chất thải đất trong công trình bao gồm:
+ Vận chuyển đến bãi thải quy định hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến
đất công tác sinh hoạt cũng như nguồn nước của nhân dân.
+ Chọn vị trí bãi thải và cách xử lý chất thải hợp lý.
+ Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho
công việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, đảm bảo
an toàn về gia công, tránh ô nhiễm bầu không khí do cát bụi làm ảnh hưởng đến
sinh hoạt của nhân dân trong phạm vi thi công công trình.
+ Có kế hoạch và biện pháp quản lý về thiết bị thi công và vật liệu, biện
pháp bảo đảm an toàn cho thiết bị và công nhân, biện pháp chống cháy nổ, kế
hoạch cung cấp nước sinh hoạt có chất lượng tốt.
+ Tháo dỡ lán trại, nhà kho và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi bỏ hiện
trường thi công.

6

- Nhà thầu phải tuân thủ quy phạm về an toàn lao động TCVN 5308-1991
"Quy phạm kỹ thuật an toàn trong lao động".
- Đơn vị thi công phải trình Chủ nhiệm điều hành dự án các bản vẽ mặt bằng
công trường, trong đó thể hiện:
+ Vị trí công trình chính và tạm thời.
+ Vị trí các xưởng gia công kho tàng nơi lắp ráp cấu kiện, máy móc, thiết
bị phục vụ thi công.
+ Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, phế liệu, kết cấu bê tông đúc sẵn.
+ Các tuyến đường đi lại vận chuyển, của các phương tiện cơ giới và thủ công.
+ Hệ thống các công trình năng lượng, nước phục vụ thi công, sinh hoạt và tưới.
- Các phần dẫn điện trần của các thiết bị điện phải được bọc kín bằng vật liệu
cách điện hoặc đặt ở độ cao bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc thao tác.
- Chỉ được lấp đất vào một bên hố móng khi khối xây đã đạt cường độ thiết
kế và phải được sự đồng ý của cán bộ giám sát thi công.
9. Công tác kiểm tra và giám sát của nhà thầu trong quá trình thi công
xây dựng công trình.
+ Giám sát chất lượng thi công công trình (nhiệm vụ chính);
+ Kiểm tra biện pháp thi công của các tổ đội sản xuất;
+ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình của các tổ đội
sản xuất thi công xây dựng công trình, triển khai các công việc tại hiện trường. Kết
quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký thi công hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;
+ Giám sát thực hiện các thí nghiệm hoặc kiểm tra thủ tục hợp pháp của các
chứng chỉ thí nghiệm.
+ Tổ chức kiểm định lại chất lượng xây dựng công trình (kiểm định toàn bộ
hoặc bộ phận công trình), hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi
ngờ về chất lượng;
+ Giám sát và thực hiện việc lập các chứng chỉ thí nghiệm, biên bản nghiệm
thu, kiểm tra ghi sổ nhật ký sổ chất lượng cùng các ghi chép theo dõi khác theo quy
định, lập và lập hồ sơ hoàn công;
+ Kiểm tra, xác nhận các khối lượng công trình phát sinh hợp lý do hoàn
cảnh khách quan theo nhiệm vụ;
+ Giám sát tiến độ thi công;
+ Lập báo cáo thường kỳ về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công gửi tư vấn
giám sát và Chủ đầu tư hoặc để báo cáo lên cấp trên theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
+ Nghiệm thu nội bộ khối lượng và công tác xây lắp của nhà thầu;
+ Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định
46/2015/NĐ- CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ;
+ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công trình xây dựng, bộ
phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình xây dựng và hoàn thành
công trình xây dựng;

7

+ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để trình tư vấn giám sát hoặc chủ
đầu tư điều chỉnh;
+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát
sinh trong thi công xây dựng công trình.
- Nhiệm vụ tổng quát về lĩnh vực kỹ thuật chất lượng thi công công trình GS
của nhà thầu là Kiểm tra - Đôn đốc - Hướng dẫn các tổ đội thi công đúng hồ sơ
thiết kế, đúng bản quy định chất lượng kỹ thuật thi công, các tiêu chuẩn chất lượng
khác trong các quy trình thi công nghiệm thu hiện hành; Đảm bảo tiến độ thi công,
vệ sinh môi trường và an toàn lao động...
Kết luận:
Yêu cầu kỹ thuật trên đây trình bày một số điểm cụ thể, cơ bản để áp dụng
cho công tác xây dựng các công trình xây lắp cùng với các quy phạm kỹ thuật, tiêu
chuẩn, quy chuẩn thiết kế, xây dựng của Nhà nước và của ngành đã ban hành để
việc thi công, giám sát, nghiệm thu đảm bảo quy định pháp chế trong xây dựng.
Những giải pháp cho kế hoạch vệ sinh môi trường và an toàn lao động sẽ
được đánh giá và xem xét cho việc đánh giá HSDT, ký hợp đồng của những hạng
mục công trình, bao gồm các điều khoản xác định những biện pháp thích hợp cho
việc bảo vệ môi tường và an toàn lao động.
Tất cả các nội dung trên Nhà thầu phải làm rõ trong phương án biện pháp thi
công và tổ chức thi công tại hiện trường trong hồ sơ đề xuất của mình.
III. Các bản vẽ
(Ghi chú: Có hồ sơ thiết kế tệp tin PDF kèm theo cùng E-HSMT trên Hệ thống).

8

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây