Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tịnh Biên thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:42 19/10/2020
Số TBMT
20201027437-00
Công bố
08:38 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tịnh Biên thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tịnh Biên thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu
Chủ đầu tư
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tịnh Biên. Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Điện thoại: (0296) 3875346 - 3741437 - 3875436 Fax: (0296) 3875346; Email: ptnmt.tinhbien@angiang.gov.vn
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tịnh Biên thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh An Giang
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:38 19/10/2020
đến
11:00 09/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 09/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tịnh Biên thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Tịnh Biên thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 41

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật đất đai về tư vấn lập quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được
thực hiện theo phương pháp chấm điểm (thang điểm 100).
Cụ thể bao gồm các nội dung sau đây:

&

愀Ĥ摧ዉ’Ú欀ͤ

愀Ĥ摧ዉ’Ú欀ͤ

< 02 năm   0  

b Kinh nghiệm về vị trí công việc trên địa bàn cả
nước: đã từng là chuyên gia đánh giá đất đai của các
gói thầu về tư vấn lập hoặc điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện trở lên, trong đó có ít nhất 03
gói thầu có giá trị ≥1,7 tỷ đồng đã hoàn thành trong
giai đoạn từ 2010-2019. 2    

  ≥ 06 gói thầu.   2  

  Từ 03 - 05 gói thầu.   1,4  

  <03 gói thầu.   0  

c Kinh nghiệm về vị trí công việc trên địa bàn Vùng
đồng bằng sông Cửu Long: đã từng là chuyên gia đánh giá
đất đai của các gói thầu về tư vấn lập hoặc điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trở lên, trong
đó có ít nhất 03 gói thầu có giá trị ≥1,7 tỷ đồng
đã hoàn thành trong giai đoạn từ 2010-2019. 2    

  ≥ 06 gói thầu.   2  

  Từ 03 - 05 gói thầu.   1,4  

  <03 gói thầu.   0  

3.6 Chuyên gia quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: 01 người 6  
4,2

a Trình độ, kinh nghiệm chung: Có trình độ đại học trở
lên về chuyên ngành giao thông, cấp thoát nước, là nhân
sự thuộc quản lý trực tiếp của nhà thầu ít nhất là
364 ngày, tính đến trước thời điểm đóng thầu, có kinh
nghiệm làm việc liên quan đến công việc tư vấn lập quy
hoạch và kế hoạch sử dụng đất các cấp, quy hoạch hạ
tầng kỹ thuật. Cụ thể như sau: 2    

  ≥ 10 năm   2  

  Từ 05 - 09 năm   1,6  

  Từ 02 - 04 năm   1,4  

  < 02 năm   0  

b Kinh nghiệm về vị trí công việc trên địa bàn cả
nước: đã từng là chuyên gia quy hoạch hạ tầng kỹ
thuật của các gói thầu về tư vấn lập hoặc điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trở lên, trong
đó có ít nhất 03 gói thầu có giá trị ≥1,7 tỷ đồng
đã hoàn thành trong giai đoạn từ 2010-2019. 2    

  ≥ 06 gói thầu.   2  

  Từ 03 - 05 gói thầu.   1,4  

  <03 gói thầu.   0  

c Kinh nghiệm về vị trí công việc trên địa bàn Vùng
đồng bằng sông Cửu Long: đã từng là chuyên gia quy hoạch
hạ tầng kỹ thuật của các gói thầu về tư vấn lập
hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
trở lên, trong đó có ít nhất 03 gói thầu có giá trị
≥1,7 tỷ đồng đã hoàn thành trong giai đoạn từ 2010-2019.
2    

  ≥ 06 gói thầu.   2  

  Từ 03 - 05 gói thầu.   1,4  

  <03 gói thầu.   0  

3.7 Chuyên gia Kinh tế - xã hội: 01 người 3   2,1

  Trình độ, kinh nghiệm chung: Có trình độ đại học
trở lên về các chuyên ngành kinh tế, luật; là nhân sự
thuộc quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp của nhà thầu,
có kinh nghiệm làm việc liên quan đến công việc tư vấn
lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất các cấp; kinh
tế, xã hội. Cụ thể như sau: 1    

  ≥ 08 năm   1  

  Từ 05 - 07 năm   0,8  

  Từ 02 - 04 năm   0,7  

  < 02 năm   0  

b Kinh nghiệm về vị trí công việc trên địa bàn cả
nước: đã từng là chuyên gia Kinh tế - xã hội của các
gói thầu về tư vấn lập hoặc điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện trở lên, trong đó có ít nhất 03
gói thầu có giá trị ≥1,7 tỷ đồng đã hoàn thành trong
giai đoạn từ 2010-2019. 1    

  ≥ 06 gói thầu.   1  

  Từ 03 - 05 gói thầu.   0,7  

  <03 gói thầu.   0  

c Kinh nghiệm về vị trí công việc trên địa bàn Vùng
đồng bằng sông Cửu Long: đã từng là chuyên gia Kinh tế -
xã hội của các gói thầu về tư vấn lập hoặc điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trở lên, trong
đó có ít nhất 03 gói thầu có giá trị ≥1,7 tỷ đồng
đã hoàn thành trong giai đoạn từ 2010-2019. 1    

  ≥ 06 gói thầu.   1  

  Từ 03 - 05 gói thầu.   0,7  

  <03 gói thầu.   0  

3.8 Chuyên gia môi trường, biến đổi khí hậu: 01 người 3
  2,1

a Trình độ, kinh nghiệm chung:Có trình độ đại học trở
lên về các chuyên ngành môi trường, kỹ thuật môi
trường; là nhân sự thuộc quản lý trực tiếp hoặc gián
tiếp của nhà thầu, có kinh nghiệm làm việc liên quan
đến công việc tư vấn lập quy hoạch và kế hoạch sử
dụng đất các cấp; môi trường, biến đổi khí hậu: 1  
 

  ≥ 08 năm   1  

  Từ 05 - 07 năm   0,8  

  Từ 02 - 04 năm   0,7  

  < 02 năm   0  

b Kinh nghiệm về vị trí công việc trên địa bàn cả
nước: đã từng là chuyên gia môi trường, biến đổi khí
hậu của các gói thầu về tư vấn lập hoặc điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trở lên, trong đó có
ít nhất 03 gói thầu có giá trị ≥1,7 tỷ đồng đã hoàn
thành trong giai đoạn từ 2010-2019. 1    

  ≥ 06 gói thầu.   1  

  Từ 03 - 05 gói thầu.   0,7  

  <03 gói thầu.   0  

c Kinh nghiệm về vị trí công việc trên địa bàn Vùng
đồng bằng sông Cửu Long: đã từng là chuyên gia môi
trường, biến đổi khí hậu của các gói thầu về tư
vấn lập hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp
huyện trở lên, trong đó có ít nhất 03 gói thầu có giá
trị ≥1,7 tỷ đồng đã hoàn thành trong giai đoạn từ
2010-2019. 1    

  ≥ 06 gói thầu.   1  

  Từ 03 - 05 gói thầu.   0,7  

  <03 gói thầu.   0  

  Ghi chú:      

- Từng nhân sự chủ chốt phải đáp ứng yêu cầu tối
thiểu (hay đạt điểm >0) của cả 02 mục a và b mới
được đánh giá tổng hợp, nếu không đáp ứng yêu cầu
tối thiểu (hay có điểm =0) của 01 mục a hoặc b sẽ không
được đánh giá tổng hợp (hay có tổng điểm =0);

- Đối với nhân sự của vị trí Trưởng nhóm, Phó
trưởng nhóm tư vấn, chuyên gia quy hoạch sử dụng đất
đai; chuyên gia quy hoạch đô thị, chuyên gia đánh giá đất
đai, chuyên gia quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phải đáp
ứng yêu cầu tối thiểu về tổng số điểm của từng
vị trí tại mục 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 như trên, nếu
một trong sáu vị trí này có tổng số điểm nhỏ hơn
điểm yêu cầu tối thiểu thì được đánh giá là không
đáp ứng yêu cầu tối thiểu; và cả yêu cầu về nhân
sự của đề xuất kỹ thuật được đánh giá là không
đáp ứng yêu cầu tối thiểu (tức bị loại).

- Số năm kinh nghiệm làm việc căn cứ theo bằng tốt
nghiệp Đại học (đối với nhân sự của nhà thầu);
bằng tốt nghiệp Đại học và kê khai kinh nghiệm của
chuyên gia có xác nhận của chủ đầu tư (đối với nhân
sự do nhà thầu huy động)

- Nhà thầu phải kèm các giấy tờ của từng nhân sự chủ
chốt theo hướng dẫn tại mẫu số 6 của HSMT để làm cơ
sở đánh giá

Tổng cộng 100   70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên
có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định
thời hạn ký với nhà thầu hoặc Quyết định tuyển
dụng, bổ nhiệm ngạch hoặc tài liệu có giá trị pháp lý
chứng minh quá trình công tác. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu
thì phải nêu rõ lý do.

E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối
với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng
lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu
cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về
kỹ thuật.

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các hợp đồng,
biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc, biên bản thanh
lý hợp đồng nhằm chứng minh năng lực, kinh nghiệm theo
yêu cầu của gói thầu.

Về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu liên danh (theo
tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật): Từng thành viên
trong liên danh phải có số lượng gói thầu (được thực
hiện thông qua bằng hợp đồng, nên sau đây gọi chung là
hợp đồng) ≥ tỷ lệ tham gia liên danh nhân (x) với tổng
số hợp đồng theo yêu cầu, đồng thời cả liên danh
phải đảm bảo có tổng số hợp đồng ≥ tổng số hợp
đồng của nhà thầu độc lập. Trong đó, số hợp đồng
của từng thành viên được làm tròn tăng và nguyên [ví
dụ: 01 thành viên liên danh có tỷ lệ tham gia liên danh là
75%, áp dụng cho tiêu chuẩn 1.2 (yêu cầu 3 hợp đồng),
lúc này số hợp đồng theo tỷ lệ sẽ là 2,25; theo quy
định sẽ làm tròn là 3. Vì vậy, để đạt theo yêu cầu,
thành viên liên danh này phải có số hợp đồng là 3];

Về về tài liệu đính kèm Lý lịch chuyên gia của nhân
sự chủ chốt, cụ thể:

- Tài liệu liên quan để xác định về trình độ, kinh
nghiệm chung: nhà thầu gửi kèm theo bản scan hợp đồng lao
động dài hạn hoặc không xác định thời hạn, bản chụp
bằng tốt nghiệp.

- Tài liệu liên quan để xác định kinh nghiệm về vị trí
công việc: Đối với những gói thầu tương tự do nhà
thầu thực hiện thì nhà thầu gửi kèm theo bản chụp
quyết định phân công cho các nhân sự này; đối với
những gói thầu tương tự không phải do nhà thầu thực
hiện thì nhà thầu gửi kèm theo bản chụp như hợp đồng
tư vấn, biên bản nghiệm thu hoàn thành, giấy xác nhận
của chủ đầu tư và quyết định phân công của đơn vị
mà các nhân sự này tham gia.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về
kỹ thuật.

Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100]/Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;

+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

PAGE 11

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4826 dự án đang đợi nhà thầu
  • 567 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 643 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13247 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15342 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây