Thông báo mời thầu

Trang bị thiết bị huấn luyện của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:13 19/10/2020
Số TBMT
20201032171-00
Công bố
08:09 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Trang bị thiết bị huấn luyện thể lực của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Hình thức
Thông báo đã bị hủy
Gói thầu
Trang bị thiết bị huấn luyện của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí không tự chủ của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trang bị thiết bị huấn luyện của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Quyết định phê duyệt

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:09 19/10/2020
đến
09:30 29/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 29/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
6.500.000 VND
Bằng chữ
Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Trang bị thiết bị huấn luyện của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Trang bị thiết bị huấn luyện của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá).
Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở
cho nhà thầu lập E-HSDT.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\* Khái quát về dự án

\- Dự án: Trang bị thiết bị huấn luyện thể lực của Trung tâm Phối hợp
tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

\- Tên gói thầu: Trang bị thiết bị huấn luyện thể lực của Trung tâm Phối
hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

\- Chủ đầu tư: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

\- Nguồn vốn: Kinh phí không tự chủ của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu
nạn hàng hải Việt Nam.

\- Địa điểm cung cấp thiết bị: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng
hải Việt Nam và theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

\* Giới thiệu về gói thầu.

\- Tên gói thầu: Trang bị thiết bị huấn luyện thể lực của Trung tâm Phối
hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

\- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng;

\- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày;

\- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

**Mục 1. Yêu cầu chung**

\- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ 2019 trở lại đây, nguyên đai, nguyên
kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

\- Tất cả các hàng hóa phải có Catalogue đầy đủ các thông số kỹ thuật
của hàng hóa chào thầu;

\- Chất l­ượng: Yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các thiết bị quy
định cụ thể ở mục 2 Chương này;

\- Nhà thầu có cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vật tư tiêu
hao và phụ tùng thay thế trong vòng 12 tháng kể từ ngày hết thời hạn bảo
hành.

**Mục 2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể**

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải
tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

+--------+--------------------------+--------------------------+---+
| **TT** | **DANH MỤC HÀNG HÓA** | **THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI | |
| | | THIÊU** | |
+========+==========================+==========================+===+
| 1 | **Bộ dụng cụ tập thể lực | \- Giàn đa năng 4 hướng | |
| | đa năng: Máy tập đa năng | có tháp tạ | |
| | 4 khối tạ** | | |
| | | \- LxWxH | |
| | | 3350x2090x232.9mm | |
| | | | |
| | | \- 121 x 82.3 x 91.7 in | |
+--------+--------------------------+--------------------------+---+
| 2 | **Máy chạy bộ điện** | \- Motor DC:3HP AC, Peak | |
| | | HP:5HP | |
| | | | |
| | | \- Màn hình: 6windows | |
| | | Led+16x40 Led Matrix | |
| | | | |
| | | \- Tốc độ: 1-20Km/h | |
| | | | |
| | | \- Độ nghiêng: 0-15% | |
| | | | |
| | | \- Độ rộng bằng chuyền: | |
| | | 545 x 1520mm | |
| | | | |
| | | \- LxWxH: 2136x933 x | |
| | | 1476mm | |
| | | | |
| | | \- TL máy: 209kg | |
| | | | |
| | | \- TL người tập tối đa: | |
| | | 160kg/352lbs | |
| | | | |
| | | \- Điện áp: 220V | |
+--------+--------------------------+--------------------------+---+
| | | | |
+--------+--------------------------+--------------------------+---+

Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ
liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ
thuật và các tiêu chuẩn dưới đây hoặc có cấu hình. ***Bất kỳ thương
hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính
chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.***
Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản
xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu
cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ
**"tương đương**" hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung
cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với
yêu cầu của E-HSMT.

Với các yêu cầu về tính năng và công nghệ chi tiết của hàng hóa chào
thầu, nếu trong catalo của nhà sản xuất không thể hiện rõ ràng hoặc cụ
thể thì khi tham dự thầu nhà thầu có trách nhiệm đối chiếu những nội
dung đó và bổ sung toàn bộ các tính năng, công nghệ đó trong bảng đáp
ứng hàng hóa dự thầu của mình và chịu trách nhiệm về tính chính xác của
các nội dung đó. Trong quá trình đánh giá và thực hiện hợp đồng nếu phát
hiện nhà thầu kê khai gian lận hoặc cố tình giả mạo hồ sơ, nhà thầu sẽ
bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

**3. Các yêu cầu khác**

3.1. Yêu cầu về lắp đặt, tích hợp hệ thống và vận hành chạy thử thiết bị

*\* Về lắp đặt thiết bị:*

\- Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh đồng bộ;

\- Thuyết minh đầy đủ về phương án lắp đặt: Kế hoạch lắp đặt (phù hợp
tiến độ chung), vật liệu lắp đặt, công nghệ sử dụng (nếu có);

\- Phương án thi công, lắp đặt, hợp lý, khả thi, không gây ảnh hưởng tới
công việc của Công ty, hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại các Trung tâm Khu vực
I (Hải Phòng), Khu vực II (Đà Nẵng), Khu vực III (Vũng Tàu), Khu vực IV
(Nha Trang)..

\- Biện pháp đảm bảo An toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình
thi công hợp lý, khả thi;

***\* Vận hành chạy thử thiết bị:***

\- Hoạt động chạy thử ổn định trước khi nghiệm thu;

\- Tổ chức kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt ngay trong quá
trình bàn giao. Sau khi lắp đặt phải tổ chức chạy thử toàn bộ hệ thống,
trong quá trình chạy thử sẽ kết hợp tổ chức hướng dẫn sử dụng và đào tạo
chuyển giao công nghệ;

**3.2. Yêu cầu về bảo hành**

***\* Thời gian bảo hành:***

\- Bảo hành thiết bị: Cam kết bảo hành chính hãng của hàng hóa thiết bị
và bảo hành theo các yêu cầu khác của HSMT;

***\* Phương thức bảo hành:***

\- Hỗ trợ kỹ thuật online 24x7.

\- Trong trường hợp thiết bị có sự cố, Nhà thầu có trách nhiệm cử cán bộ
kỹ thuật liên hệ với Chủ đầu tư kể từ khi Chủ đầu tư thông báo bằng điện
thoại, email để khắc phục sự cố tại địa điểm lắm đặt của Chủ đầu tư.
Thời gian tối đa để thực hiện các công tác cấu hình sửa lỗi thiết bị là
03 ngày (đối với các lỗi có thể khắc phục tại chỗ).

\- Với thiết bị lỗi không có khả năng sửa chữa tại chỗ, nhà thầu phải
tiến hành sửa chữa và gửi lại cho Chủ đầu tư trong vòng 15 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. Đồng thời trong thời gian
đó, trong vòng 07 ngày kể từ khi được thông báo, Nhà thầu phải cung cấp
thiết bị tương đương cho Chủ đầu tư mượn Miễn phí để sử dụng trong thời
gian chờ thiết bị được bảo hành.

\- Khuyến khích phương thức bảo hành đổi thiết bị hỏng bằng thiết bị
mới.

Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm

Thực hiện kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi lắp đặt và khi vận
hành, sử dụng theo quy định của nhà sản xuất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5160 dự án đang đợi nhà thầu
  • 597 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 613 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13370 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15828 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây