Thông báo mời thầu

Gói thầu xây lắp Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ K0+380m÷K0+500m) và hệ thống điện chiếu sáng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:33 18/10/2020
Số TBMT
20200962978-01
Công bố
19:28 18/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả), huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu xây lắp Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ K0+380m÷K0+500m) và hệ thống điện chiếu sáng
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 423 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả), huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Kon Tum
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
19:11 17/10/2020
đến
08:30 28/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 28/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
80.000.000 VND
Bằng chữ
Tám mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây lắp Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ K0+380m÷K0+500m) và hệ thống điện chiếu sáng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây lắp Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ K0+380m÷K0+500m) và hệ thống điện chiếu sáng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 43

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Giới thiệu về gói thầu

Phạm vi công việc của gói thầu:

- Thi công xây lắp Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ
K0+380m ÷ K0+500m) và hệ thống điện chiếu sáng.

Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.

II. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình:

- TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng
và thiết kế thi công;

- TCVN 4055-1985: Quản lý chất lượng thi công - Quy phạm thi
công và nghiệm thu;

- TCVN 5672-1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hồ sơ thi công -Yêu cầu chung;

- TCVN 4447-2012: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm
thu;

- TCVN 9361-2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn
khối “ Quy phạm thi công và nghiệm thu’’;

- 14TCN 59-2002. Công trình thuỷ lợi - Kết cấu bê tông và
bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm
thu;

- TCVN 9345-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -
Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác ñộng
của khí hậu nóng ẩm;

- TCVN 9343-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -
Hướng dẫn công tác bảo trì;

- TCVN 5017-2010: Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng;

- TCVN 8789-2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ
thuật và phương pháp thử;

- TCVN 8790-2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi
công và nghiệm thu;

- QCVN 2015/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật
Điện;

- TCVN 9208-2012: Lắp đặt cáp và dây điện cho các công
trình công nghiệp;

- TCVN 8828-2011:Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;

- TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công
và nghiệm thu;

- TCXDVN 371-2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình
xây dựng;

- TCVN 5640-1991. Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ
bản.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- TCVN 4055-2012. Công trình xây dựng - Tổ chức thi công.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc,
thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

- TCVN 7570-2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ
thuật;

- TCVN 7572-1+20:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương
pháp thử;

- 22TCN 346-06: Công tác thí nghiệm độ chặt bằng phễu rót
cát;

- TCVN 4506-2012: Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ
thuật;

N

N

р

"

ћ

Ѓ_H

;

- TCVN 2682:2009: Xi măng Pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 6260:2009: Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ
thuật;

- TCVN 1651-1:2008: Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn
trơn;

- TCVN 1651-2:2008: Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn;

- TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung;

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

- TCVN 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong.
Nguyên tắc cơ bản.

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi
trường trong quá trình thi công.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

* Nhà thầu phải có giải pháp đảm bảo an toàn lao động
trên công trường, Nhà thầu phải tuân thủ theo các Quy
chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn sau đây:

- QCVN 18-2014-BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn
trong xây dựng;

- QCVN 01- 2008/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn
điện;

- QCVN 06- 2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy
cho nhà và công trình;

- TCVN 3255-1989: An toàn nổ.Yêu cầu chung;

- TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công;

- Nhà thầu nêu cụ thể về giải pháp huy động nhân lực
và thiết bị phục vụ thi công cho gói thầu nhằm đảm
bảo tiến độ dự án đã đề ra.

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
các hạng mục;

- Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể
và thi công cho từng hạng mục của gói thầu.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của nhà thầu:

- TCVN 5637-1991. Quản lý chất lượng xây lắp công trình
xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- TCVN 9276-2012:Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng
dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công.

III. Các bản vẽ

STT Tên bản vẽ Ngày phát hành

1 Tập bản vẽ thiết kế thi công (Tập 2: Đoàn từ K0 +
380m ÷ K0 + 500m) Ngày 16/10/2020

2 Tập bản vẽ Hạng mục Điện chiếu sáng Ngày 16/10/2020

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các
bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5168 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 699 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13598 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15550 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây