Thông báo mời thầu

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:53 18/10/2020
Số TBMT
20201025783-00
Công bố
14:47 18/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 4: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ngãi

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:47 18/10/2020
đến
16:00 28/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 28/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
100.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 4: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 4: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 79

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VÈ KỸ THUẬT Chưong V. YÊU CẦU VÈ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu vê gói thâu
1. Phạm vi công việc của gói thầu số 04: Thi công hoàn thành các hạng mục công trình như: Cải tao nhà làm việc: Phân xây dựng, điện trong nhà+ điều hòa không khí, Chông sét đánh thăng, Mạng lan + điện thoại,Hệ thông thiêt bị câp thoát nước trong nhà, Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Nhà Bảo vệ; Nhà để xe; Tường rào, cổng ngõ;
> /t ,1 r A r n A \ 1 X 1 A 1 /n _ A \ 1 ụtv Av , ,1 • A, 1 • -pv • A
nna, nẹ mong pnong cnay cnưa cnay; iNna tí ao vẹ; IN na ae xe; lương rao, cong ngo; Mương thoát nước; Sân vườn bồn hoa cây xanh; Cung cấp và lắfTđặt thiết bị: Điều hòa, chống sét; báo cháy, chữa cháy theo đúng hồ sp c cấp
có thẩm quyền phê duyệt. ----~~z À*
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngàv kể từ ngày bàn giao mỊ^ẫSpAM ĐỊNH
. Yên rần về kv thnât/rhỉ dẫn kv thnât v**"......° .
II. Yêu câu vê kv thuật/chỉ dân kỹ thuật
1. Các quy trình, quv phạm áp dụng
- TCVN 4055:2012: Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
- TCVN 4085:2011: Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
- TCVN 9377-2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu.
- TCVN 4313-2003: Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 3121:2003: Vữa xây dựng - Phương pháp thử.
- TCVN 6477:2011: Gạch bê tông - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 4087: 2012: Sử dụng máv xây dựng - Yêu cầu chung.
- TCXDVN 371-2006: Nghiệm thu chất lượng xây dựng công trình xây dựng.
- TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.
- TCVN 4459- 1987: Hướng dẫn pha trộn, và sử dụng vữa ữong xây dựng.
- TCVN 4516- 1988: Hoàn thiện mặt bằng xây dựng, quy phạm thi công và nghiệm thu
- TCVN 5639- 1991: Nghiệm thu thiết bị dã lắp đặt xong, nguyên tắc cơ bản.
- TCVN 4453- 1995: Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối quy phạm thi công
và nghiệm thu.
- TCVN 5640- 1991: Bàn giao công trình xây dựng.
- TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
- TCVN 9207:2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng, tiêu chuẩn thiết kế
2. Các vêu cầu về tổ chức kv thuật thi công, giám sát:
Thiết ké tổ chức công trường gồm:
- Bố trí các khu vực tập kết nguyên vật liệu, cấu kiện xây dựng
- Phần tuyến thi công đào đất, vận chuyển vật liệu xây dựng
- Bố trí hẹ thống cấp thoát nước thi công
- Bố trí hệ thống cấp điện ^
- Phương án vận chuyển đất thải xây dựng
112
- Các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháv nổ và vệ sinh môi trường của giai đoạn thi công.
3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:
- Các yêu câu vê thương hiệu, đặc tính kỹ thuật nêu trong bảng có chữ BB là các yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ. Các yêu cầu khác do nhà thầu tự chào.
- Các thiết bị máy lạnh, thiết bị xây dựng yêu cầu nhà thầu chào rõ: Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, xuất xứ sản phẩm.
- Căn cứ vào các yêu cầu nêu trong bảng, nhà thầu sẽ chào các vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ được sử dụng theo mẫu. Trong quá trình lập HSDT nếu nhà thầu phát hiện thấv có sự sai lệch về chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị giữ* hồ sơ thiết kế VỚI HSMT theo hướng làm giảm chất lượng công trình thì nhà thầU' cân,báo ngạy-cho Chủ
đầu tư biết để hiệu chỉnh hoặc lập thành bảng
* 1 aX ~ aV
thương
TT Tên vật liệu + tiêu chí Đon vị tính Mức độ
% 1 "*
1 Thép kg
- Thương hiệu: - Nêu rõ
- Mã hiệu: - Nêu rõ
- Nước sản xuất: - Việt Nam BB
- Tiêu chuẩn QLCL: -ISO 9001-2000 BB
- Tiêu chuẩn sản phẩm: - TCVN 5709 : 2009 BB
- Đặc tính kỹ thuật cơ kg BB
bản: kg -cacbon thấp; cán nóng
+ Thép hình kg + Thép hình
+ Thép tròn kg + Thép tròn
Thép D>10mm kg Thép D>10mm
Thép D>18mm kg Thép D>18mm
Thép D<=18mm kg Thép D<=18mm
Thép D<=10mm Thép D<=10mm
2 Xi măng PCB40 Kg
- Thương hiệu: - Nêu rõ
- Cơ sở sản xuất - Tên cơ sở Sx
- Nước sản xuất: -Việt Nam BB
- Tiêu chuẩn QLCL: -ISO 9001-2000 BB
- Tiêu chuẩn sản phẩm: - TCXD 6065-1995 BB
- Đặt tính kỹ thuật cơ - PCB40: giới hạn nén và Giới hạn BB
bản: uốn
3 Đá xav m
- Cơ sở sản xuất - Tên cơ sở sx
- Tiêu chuẩn sản phẩm: - TCVN 1771 -1987 BB
- Đặt tính kỹ thuật cơ BB
bản:
113
4 Cát - Cơ sở sản xuất - Tiêu chuẩn sản phẩm: - Đặt tính kỹ thuật cơ bản: nT - Nêu rõ - Nêu rõ - Nêu rõ
sở KK VÀ ĐTQUÀNG NGÃI
ĐÃ THẤM ĐINH
5 Dây dẫn điện m
- Thưong hiệu: - Nêu rõ
- Mã hiệu - Nêu rõ
- Nước sản xuất - Tên nước sản xuất BB
- Tiêu chuẩn sản phẩm: -ISO 9001-2000 BB
- Đặt tính kỹ thuật cơ - Do nhà thầu tự nêu BB
bản:
6 Ống nhựa PVC m
- Thưong hiệu: - Nêu rõ
- Mã hiệu - Nêu rõ
- Nước sản xuất - Việt Nam BB
- Tiêu chuấn sản phấm: - ISO 9001-2000 BB
- Đặt tính kỹ thuật cơ - Do nhà thầu tự nêu BB
bản:
7 Gạch lát nền mz
- Thương hiệu: - Nêu rõ
- Nước sản xuất: - Nêu rõ
- Tiêu chuẩn QLCL: -ISO 9001-2000 BB
- Đặt tính kỹ thuật cơ - Do nhà thầu tự nêu BB
bản:
8 Thiết bị
8.1 Trung tâm báo cháy bộ - Nêu rõ xuất xứ BB
- Nêu rõ chủng loại BB
8.2 Thiết bị thu sét bộ - Nêu rõ xuất xứ BB
- Nêu rõ chủng loại BB
8.3 Máy điều hoà 2,5HP máy - Nêu rõ xuất xứ BB
RAS H24PKCVG - Nêu rõ chủng loại BB
9 Các vật liệu khác Theo yêu cầu hồ sơ thiết kế
4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Nhà thầu cần nêu trình tự thi công các hạng mục chính đảm bảo các công tác không được chồng chéo bất hợp lý làm chất lưọng công trình không đảm bảo.
5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Với các hạng mục công trình ừên kênh đảm bảo hoạt động thông suốt như thiết kế trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.
6. Các yêu cầu về phòng, chong cháy, no:
114
- Nêu các tiêu chuấn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ.
- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công,'nguyên nhân của
nó.
- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ ,
- Các giái pháp chữa cháy và khắc phục sự cố
SÒKH VÀ ĐTquang ngãi
ĐÃ THẤM ĐỊNH
- TÔ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường."'-.
7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; 1 —-
- Bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự khu vực công trường
- Biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng (đường giao thông; Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, vv..) và bảo vệ cây xanh hiện có trong khu công trường.
- Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn trong quá trình thi công
8. Các yêu câu vê an toàn lao động:
Nhà thầu phải nêu tóm tắt những vấn đề cơ bản về giải pháp an toàn lao động sẽ được áp dụng cho từng công tác xây lắp và theo các nội dung được yêu cầu trong các quy định về kỹ thuật an toàn đối với các công tác cự thể sau:
- An toàn trong tổ chức công ừường;
- An toàn trong công tác cốt thép+ bê tông;
- An toàn trong công tác xây;
- An toàn trong công tác lắp đặt đường ống thép;
- An toàn trong công tác lắp đặt cốt pha dàn giáo;
- An toàn trong công tác tháo dỡ;
Nội dung cơ bản cho phần trình bày về an toàn của từng công tác xây lắp gồm
03 vấn đề chính:
+ Liệt kê và phân tích nguyên nhân những nguy cơ thiếu an toàn + Các giải pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng + Các giải pháp khắc phục sự cố
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu cần nêu rõ nguồn nhân lực, thiết bị thi công: trực thuộc công ty hay thuê mướn bên ngoài. Neu trực thuộc công ty phải đảm bảo nhân lực và thiết bị này không phục vụ cho công trình khác trong giai đoạn thi công công trình này; trưcmg họp thuê mướn bên ngoài phải có họp đồng nguyên tắc.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải nêu đầy đủ các nội dung theo yêu cầu như sau:
- Công tác chuẩn bị khởi công.
Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật: Nêu đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật sẽ được chuẩn bị trước khi khởi công như: Hồ sơ bản vẽ, dự toán trúng thầu.. .V..V..
Thủ tục khởi công: Nêu rõ và đây đủ các thủ tục pháp lý sẽ được tiên hành đê khởi công xây dựng.
- Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.
- Công tác tháo dỡ công trình cũ.
- Công tác cốt thép.
115
- Công tác bê tông.
- Công tác đào đất móng.
- Công tác lát gạch nền.
- Công tác lắp dựng cửa.
- Công tác thi công hệ thống PCCC.
- Các công tác khác.
Với mỗi công tác nhà thầu cần nêu:
Trích dẫn tiêu chuẩn qui phạm thi công (nếu có)
Mô tả phưong án thi công chính Qui trình và thủ tục nghiệm thu Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
a. Kiểm soát chất lượng vật tư thiết bị đưa vào công trình
- Biện pháp kiếm soát chất lượng vật liệu xây dựng:
Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp sẽ được áp dụng để kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng trước khi đưa vào công trình
b. Kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp:
- Biện pháp kiểm soát chất lượng xây lắp
Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp trong đó cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của một sô vị trí chủ chôt trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ
Nêu rõ các giải pháp xử lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng .
c. Hệ thống quản lý chất lượng thi công :
- Chính sách chất lượng của nhà thầu :
Nhà thầu nêu rõ chính sách chất lượng hiện đang được áp dụng cho toàn Công ty
- Mục tiêu chất lượng chung:
Nhà thầu nêu rõ chính sách chất lượng chung hiện đang được áp dụng cho toàn Công ty
- Mục tiêu chất lượng cụ thể:
Nhà thầu nêu rõ mục tiêu chất lượng cụ thể được áp dụng cho cho gói thầu.
- Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng:
Nêu rõ sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng của Công ty trong đó có vai trò của công trường
Nêu rõ tên người có thẩm quyền quyết định là đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường
III. Các bản vẽ: Toàn bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Kê hoạch và Đâu tư đã được thâm định.
SỞ KH VÀ ĐT QUẢNG NGÃI
ĐÃ THÂM ĐỊNH
. t t •
____ ' r» '•*■•••• ' <« • MttMMi
116

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5231 dự án đang đợi nhà thầu
  • 376 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 340 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13373 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15323 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây