Thông báo mời thầu

Sơn nước mặt tiền, cầu thang, tầng trệt, phòng gain rác, hành lang + sơn ban công giếng trời

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:42 18/10/2020
Số TBMT
20201046589-00
Công bố
13:34 18/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa chung cư B1 Trường Sa
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Sơn nước mặt tiền, cầu thang, tầng trệt, phòng gain rác, hành lang + sơn ban công giếng trời
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn sửa chữa chung cư của cộng đồng cư dân chung cư
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Chung cư B1 Trường Sa
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Cải tạo sơn nước bên ngoài chung cư
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
13:34 18/10/2020
đến
09:30 30/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:40 30/10/2020
Mở thầu tại
Ban quản trị chung cư B1 Trường Sa số 2-10 Trường Sa, P17, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
30.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Sơn nước mặt tiền, cầu thang, tầng trệt, phòng gain rác, hành lang + sơn ban công giếng trời". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Sơn nước mặt tiền, cầu thang, tầng trệt, phòng gain rác, hành lang + sơn ban công giếng trời" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 37

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BAN QUẢN TRỊ rÒA NHÀ CHUNG Cư BI TRƯỜNG SA
CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14.10 /QĐ-BỌT
Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc: Phê duyệt hồ sơ chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Sơn mặt tiền, cầu thang, tầng trệt, phòng gain rác, hành lang + sơn ban
công giếng trời
Công trinh: Chung cư BI Trường Sa Địa điểm: sổ 2-10 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM
TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ TỎA NHÀ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QI-113 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phù quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật Đấu thau về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ nội dung cuộc họp giữa Ban quàn trị tòa nhà cung cư B1 với các hộ dân cùa chung cư ngày 19/9/2020. về việc thống nhất chủ trương sơn nước lại bên trong và bên ngoài tòa nhà chung cư B1 Trường Sa;
Căn cứ vào hồ sơ chào hàng cạnh tranh ngày 12/10/2020 của gói thầu Sơn mặt tiền, cẩu thang, tầng trệt, phòng gain rác, hành lang + sơn ban công giếng trời thuộc công trình Chung cự BI Trường Sa do Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Ngô Trần lập;
Căn cứ vào báo cáo thẩm định hồ sơ chào hàng cạnh tranh ngày 13/10/2020 của gói thầu Sơn mặt tiên, cẩu thang, tầng trệt, phòng gain rác, hành lang + sơn ban công giếng trời thuộc công trình Chung cư BI Trường Sa do Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nam Nam Nhân lập;
Căn cứ tờ trình số 12.10/TTr-NT ngày 12/10/2020 Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Ngô Trần;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Sơn mặt tiền, cầu thang, tầng trệt, phòng gain rác, hành lang + sơn ban công giếng trời thuộc công trinh Chung cư BI Trường Sa với những nội dung sau:
1
Scanned with CamScanner
- Tên gói thầu: Sơn mặt tiền, cầu thang, tầng trệt, phòng gain rác, hành lang + sơn ban công giếng trời .
- Tên công trình: Chung cư BI Trường Sa .
- Địa điểm: số 2-10 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
- Hồ sơ yêu cầu gồm 05 chương:
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.
Chương III: Biếu mẫu.
Chương IV: Yêu cầu của gói thầu •Chương IV: Dự thảo hợp đồng
Điều 2: Căn cứ hồ sơ yêu cẩu chào hàng cạnh tranh được phê duyệt các bộ phận của Ban quàn trị và Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Ngô Trần tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3: Các bộ phận của Ban quản trị, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Dịch vụ Ngô Trần và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhộn:
- Như điều 3;
- Lưu văn thư;
BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ CHUNG CƯ Bĩ
ÙY BAN NHÂN OÁN QU/
3AN QUÀNTRỊCHUHG 01
ĐC: 2-10 Trưởng So, Phưoni
Trần Liên Sơn
2
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5187 dự án đang đợi nhà thầu
  • 618 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 784 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13601 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15676 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây