Thông báo mời thầu

Xây lắp + thiết bị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:44 17/10/2020
Số TBMT
20201046387-00
Công bố
23:37 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Mở rộng đường tỉnh lộ 305, đoạn từ QL.2 (Quán Tiên) đến khu đô thị Đầm Cói, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp + thiết bị
Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư và đầu tư thành phố Vĩnh Yên; Số 9 đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mở rộng đường tỉnh lộ 305, đoạn từ QL.2 (Quán Tiên) đến khu đô thị Đầm Cói, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá điều chỉnh
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
23:37 17/10/2020
đến
09:00 07/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 07/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.500.000.000 VND
Bằng chữ
Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp + thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp + thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 43

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên gói thầu: Gói thầu Xây lắp+thiết bị.
- Thuộc dự án ĐTXD công trình: Mở rộng đường tỉnh 305, đoạn từ QL.2
(Quán Tiên) đến khu đô thị Đầm Cói, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh
Yên.thành phố Vĩnh Yên.
- Địa điểm xây dựng: phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh
Phúcphường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐT và XD thành phố Vĩnh Yên QLDA Đ
- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước.
- Nội dung công việc chủ yếu của gói thầu:
+ Thi công xây lắp công trình theo hồ sơ thiết kế BVTC công trình đã được
phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật của thiết kế được duyệt, các tiêu
chuẩn, quy chuẩn Việt Nam được áp dụng theo thời gian quy định.
Nội dung chủ yếu về quy mô và các giải pháp kỹ thuật của yếu của công
trình: Chi tiết tại hồ sơ thiết kế BVTC công trình đã được phê duyệt kèm theo.
2. Thời hạn hoàn thành: tối đa 720 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Ngày khởi công: Sau khi bàn giao mặt bằng và có Quyết định khởi công
của chủ đầu tư.
- Ngày hoàn thành: Sau tối đa 720 ngày kể từ ngày khởi công.
- Nhà thầu căn cứ vào năng lực và điều kiện cụ thể để lập đề xuất biện pháp
tổ chức thi công, trình tự thi công, tiến độ thi công chủ đạo trong HSDT đảm
bảo thời hạn hoàn thành công trình theo đúng yêu cầu, các yêu cầu chủ yếu về
tiến độ thực hiện như sau:

1

Stt

Hạng mục công trình

Ngày bắt đầu

Ngày hoàn thành

1

Tổ chức lán trại, tập kết
thiết bị, vật tư, máy móc,
thực hiện các công tác
chuẩn bị khởi công

Sau khi bàn giao mặt
bằng

Tối đa 30 ngày.

2

Tổ chức triển khai thi
công các hạng mục công
trình theo các hướng thi
công

Sau khi hoàn thành
công tác chuẩn bị

Theo biện pháp tổ
chức thi công của
Nhà thầu, nhưng
phải đáp ứng yêu
cầu về tiến độ chung
của công trình

3

Hoàn thiện, vệ sinh, bàn
giao công trình

Sau khi bàn giao mặt
bằng tối đa 705 ngày

Tối đa 15 ngày

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
III.1. Những quy định chung:
1 Qui định kỹ thuật này cùng với chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các quy định
mà bên dự thầu phải thực hiện bắt buộc và coi đây là một phần của hợp đồng.
2. Ngoài những yêu cầu, chỉ dẫn trong hồ sơ mời thầu, văn bản hợp đồng,
hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và chỉ dẫn kỹ thuật công trình, nhà thầu phải tuân
thủ các quy trình, quy phạm chuyên ngành của Việt Nam có liên quan.
3. Nhà thầu phải thực hiện việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công
trình đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt, mọi sự sai khác,
phát sinh đều phải có xác nhận và sự đồng ý của các bên liên quan. Phải thể hiện
bổ sung đầy đủ mọi thay đổi so với thiết kế vào bản vẽ hoàn công và nhật ký
công trình.
4. Tất cả các vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng
cho công trình đều phải được kỹ sư Tư vấn giám sát thi công kiểm tra và chấp
thuận, phải có chứng chỉ xuất xưởng, chứng chỉ thí nghiệm chất lượng, ... theo
đúng quy trình quy phạm hiện hành. Mọi công việc xây dựng, hạng mục xây
dựng hoàn thành trước khi chuyển giai đoạn đều phải được kỹ sư Tư vấn giám
sát thi công kiểm tra, nghiệm thu, đồng ý chuyển sang công việc, hạng mục tiếp
theo theo đúng quy định hiện hành.
III.2. Các quy trình, quy phạm chủ yếu áp dụng cho việc thi công,
nghiệm thu công trình: Chi tiết tại hồ sơ thiết kế BVTC kèm theo.
III.3. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, trình tự thi công,
lắp đặt, kiểm tra, giám sát, các yêu cầu kỹ thuật đối với từng công tác thi
công: Chi tiết tại hồ sơ thiết kế BVTC kèm theo.
III.4. Các yêu cầu, lưu ý khác:
- Mọi vấn đề trong thi công nhà thầu phải thực hiện đúng theo qui trình thi
công và nghiệm thu và các văn bản pháp qui hiện hành liên quan đến quản lý
đầu tư xây dựng cơ bản.
- Quá trình thi công phải đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến, phải
đảm bảo tiêu thoát nước tốt không tạo úng ngập khi có mưa, đất đào lên phải đổ
đúng chỗ đã định trước đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, phải có biện
pháp đảm bảo an toàn lao động theo qui định hiện hành.
- Cao trình các điểm thi công phải được dẫn từ mốc cao độ chuẩn nằm
ngoài phạm vi thi công.
- Trong quá trình thi công nếu thấy có điểm gì không phù hợp với thực tế
hoặc có các biến cố kỹ thuật, nhà thầu phải báo ngay cho Tư vấn giám sát, Tư
vấn thiết kế và Chủ đầu tư biết để phối hợp xử lý kịp thời.
- Các khối lượng thi công nghiệm thu từng phần phải có chứng chỉ thí
nghiệm đầy đủ và phải nghiệm thu xong hạng mục thi công trước mới được thi
công hạng mục tiếp theo.
IV. Các bản vẽ
Các bản vẽ yêu cầu nhà thầu lập trong HSDT:
Stt
Tên/Nội dung bản vẽ
1 Bản vẽ tổng mặt bằng bố trí công trường thi công

Stt
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tên/Nội dung bản vẽ
Bản vẽ biện pháp tổ chức thi công (BP TCTC) chỉ đạo, việc phân chia
các đoạn tuyến, các hướng thi công, trình tự thi công các phân đoạn, các
hạng mục công trình chính
Bản vẽ BP TCTC nền đường (đào, vận chuyển đất không thích hợp, đắp
nền đường, đảm bảo thoát nước trong quá trình thi công, ...)
Bản vẽ BP TCTC hệ thống thoát nước (thoát nước dọc, thoát nước
ngang, cải tạo kênh thủy lợi)
Bản vẽ BP TCTC mặt đường
Bản vẽ BP TCTC lát vỉa hè, bó vỉa
Bản vẽ BP TCTC hệ thống ATGT
Bản vẽ BP TCTC trồng cây xanh
Sơ đồ tổ chức quản lý tại công trường
Sơ đồ quản lý chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trình, công tác bảo
quản, tập kết vật tư, vật liệu tại công trường
Sơ đồ tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, hạng mục công
trình, quy trình nghiệm thu, chuyển giai đoạn
Sơ đồ tổ chức an toàn lao động, bản vẽ bố trí đảm bảo giao thông tại
công trường.
Biểu đồ tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm biểu đồ nhân lực, máy
móc,vật tư, vật liệu chính phục vụ thi công)
Các bản vẽ chi tiết khác theo đề xuất của Nhà thầu

(Các bản vẽ kèm theo thuyết minh để làm rõ giải pháp thi công chủ yếu cho các công
tác của nhà thầu, phù hợp với đề xuất của nhà thầu)

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5000 dự án đang đợi nhà thầu
  • 574 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 585 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13688 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15638 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây