Thông báo mời thầu

Chi phí xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị và hạng mục chung)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:01 17/10/2020
Số TBMT
20201046178-00
Công bố
16:41 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng đập dâng số 1 trên suối Cầu 6, ấp Phú Thiện, xã Hoà Hiệp
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chi phí xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị và hạng mục chung)
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: UBND xã Hòa Hiệp, địa chỉ: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT Bên mời thầu: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lập Phương, địa chỉ: 68 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng đập dâng số 1 trên suối Cầu 6 ấp Phú thiện, xã Hoà Hiệp
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:41 17/10/2020
đến
13:30 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
13:30 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chi phí xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị và hạng mục chung)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chi phí xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị và hạng mục chung)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I.

Giới thiệu về gói thầu

Đầu tư hoàn chỉnh dự án xây dựng đập dâng số 1 trên suối cầu 6, ấp
Phú Thiện, xã Hòa Hiệp với hạng mục chính là nạo vét và xây dựng đập
dâng điều tiết nước.
1. Nạo vét long suối Km0 ÷ Km0+260:
- Chiều dài suốt nạo vét: L = 260m.
- Bề rộng suối nạo vét: theo hiện trạng.
2. Xây dựng 01 đập dâng với quy mô đập dâng như sau:
- Đập dâng nước tại lý trình Km0+155: quy mô đầu tư như sau
+ Chiều dài sân trước: 10m.
+ Bề rộng sân trước: 8,9m.
+ Chiều dài cửa vào: 4,1m.
+ Bề rộng cửa vào: 8,3m.
+ Chiều dài tràn: 6,1m.
+ Số khoang tràn: 3 khoang.
+ Bề rộng 1 khoang tràn: 2,5m.
+ Chiều cao khoang tràn: 2m
+ Chiều dài bể tiêu năng: 16,0m.
+ Chiều sâu bể tiêu năng: 1,0m.
+ Bề rộng bể tiêu năng: 8,3m.
+ Chiều dài sân sau: 10m.
+ Bề rộng sân sau: 8,9m.
+ Hệ số mái đập dâng: m = 1.
+ Tần suất thiết kế tưới P = 75%.
+ Tần suất lũ thiết kế P = 2% (mực nước mũ lớn nhất).
+ Tần suất kiểm tra P = 1%.
3. Hướng tuyến: Hướng tuyến chủ yếu sử dụng bám theo dòng suối hiện
hữu, đồng thời có nắn chỉnh đoạn cong co gây sói lở cục bộ hai bên bờ.
4. Phương án – giải pháp kỹ thuật: Các đoạn cong được nạo vét mở rộng về
phía bụng, đồng thời đào sâu thêm lòng suối những chỗ bị cát, đá bồi lắng
để tăng khả năng thoát nước cho suối. Cây cối, bụi rậm hai bên bờ được
phát quang, dọn dẹp. Đất, đá đào lòng suối được tận dụng vận chuyển đắp
hai bên bờ suối và đập dâng.
79

5. Thi công đường tạm: Việc thi công đường tạm được sự đồng ý của các hộ
dân tuyến đi qua cho mượn đất để làm đường thi công đập dâng, sau khi thi
công xong công trình đơn vị thi công sẽ bóc dỡ đường tạm để hoàn trả lại
mặt bằng như hiện trạng ban đầu.
6. Thời hạn hoàn thành: 03 tháng
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình;
- Trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình cần áp dụng quy trình quy phạm - tiêu chuẩn theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và chỉ dẫn kỹ thuật chi
tiết cho công trình, gói thầu được phát hành kèm theo E-HSMT do đơn vị tư vấn
thiết kế lập được Chủ đầu tư phê duyệt.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
 Yêu cầu chung:
- Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các qui trình, qui phạm được quy
định trong Hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu cũng như phù hợp với các điều kiện
riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát.
 Bắt đầu thi công:
- Ngày bắt đầu thi công được coi như ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng
để tính tổng thời gian hoàn thành công trình theo hồ sơ dự thầu và được ghi trong
thông báo trúng thầu. Nhà thầu phải khởi công công trình trong vòng 7 ngày sau
khi có lệnh khởi công của chủ đầu tư.
 Bảo đảm chất lượng công trình:
- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng các công tác xây lắp của công trình, các
kích thước hình học, chất lượng của vật liệu xây dựng, các kết cấu gia công sẵn,
công tác hoàn thiện toàn bộ chất lượng công việc này được đảm bảo bằng các
chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ
hoàn công công trình.
- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm cần thiết đảm bảo chất lượng
công trình, thể hiện đầy đủ trong nhật ký theo dõi chất lượng công trình.
- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và qui cách kỹ
thuật nêu trong bản vẽ thiết kế cũng như đã nêu trong bảng giá dự thầu. Mọi sự
thay đổi phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và bên mời thầu bằng văn
bản chính thức.
- Đối với các phần công trình khuất phải có biên bản nghiệm thu trước khi
che khuất.
 Thời hạn hoàn thành và tiến độ thi công:
80

- Thời hạn hoàn thành là một tiêu chuẩn xét thầu. Do vậy nhà thầu phải hoàn
thành công trình đúng thời hạn.Thời hạn hoàn thành công trình được ghi trong
đơn dự thầu như là một văn bản pháp lý chính thức và được bên mời thầu chấp
thuận ghi trong thông báo trúng thầu.
- Tiến độ thi công: Thời gian hoàn thành công trình tính từ lúc khởi công đến
khi kết thúc hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình cho phép là 03 tháng.
Chậm nhất là 7 ngày sau khi có thông báo trúng thầu nhà thầu phải trình nộp tiến
độ thi công chi tiết thay cho tiến độ dự kiến cho bên mời thầu.
- Sửa đổi tiến độ thi công: Vào bất cứ lúc nào nếu giám sát kỹ thuật nhận
thấy tiến độ thi công thực tế của công trình không phù hợp với tiến độ thi công đã
xác định thì giám sát yêu cầu nhà thầu phải đưa ra tiến độ thi công sửa đổi bổ
sung cần thiết để đảm bảo thi công công trình đúng thời hạn của hợp đồng.
 An toàn, an ninh bảo vệ môi trường:
Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu
phải:
- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo
vệ công trình, khi chưa bàn giao đưa vào sử dụng.
- Cung cấp và bảo vệ hệ thống bảo vệ rào tạm, hệ thống theo dõi cho an ninh
công trình.
- Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý ðể bảo vệ môi trường thi công,
không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và các cá nhân khác do biện
pháp thi công của nhà thầu gây ra.
 Bảo hiểm công trình:
- Nhà thầu phải mua bảo hiểm vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công,
bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với
người thứ ba. Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất của nhà thầu.
- Bên mời thầu không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm
của nhà thầu.
 Sửa chữa hư hỏng:
- Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa mọi hư hỏng và bồi thường mọi thiệt hại
do việc thi công gây ra bằng chi phí của mình. Trong trường hợp gây ra do kiểm
định chất lượng và phải thiết kế sửa chữa bổ sung thì những chi phí này do nhà
thầu chịu. Việc sửa chữa này không được tính để kéo dài thời gian thi công.
 Những trở ngại hay điều kiện bất lợi phát sinh:
- Trong quá trình thi công công trình, nếu nhà thầu gặp phải những trở ngại
hay điều kiện bất lợi khác tại công trường mà theo quan điểm của nhà thầu những
trở ngại đó không thể lường trước được dù là nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện,
thì nhà thầu phải thông báo ngay cho giám sát kỹ thuật biết vấn đề đó và gửi văn
bản báo cáo cho bên mời thầu. Sau khi nhận được thông báo bên mời thầu sẽ
tham khảo ý kiến giám sát kỹ thuật và tổ chức thiết kế để xác định công việc phát
81

sinh do gặp phải những trở ngại đó. Khoản phát sinh này được thanh toán cho nhà
thầu từ khoản dự phòng nếu được bên mời thầu xác định là hợp lý nhưng đồng
thời phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 Bảo quản công trình:
- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo quản công trình, vật liệu, thiết
bị kể từ ngày khởi công tới ngày tổng nghiệm thu bàn giao công trình.
 Bảo hành công trình:
- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành trong thời gian theo quy định của quy
chế bảo hành công trình.
- Trong thời gian bảo hành nếu công trình có sự cố kỹ thuật hoặc hư hỏng do
lỗi của nhà thầu trong việc thi công thì nhà thầu phải có kế hoạch sửa chữa các hư
hỏng đó của công trình theo yêu cầu của bên mời thầu và nhà thầu chịu các chi
phí sửa chữa đó.
- Sau thời gian bảo hành, nếu công trình không có sự cố kỹ thuật hoặc hư
hỏng, đại diện các bên liên quan sẽ ký kết biên bản xác nhận hết thời gian bảo
hành công trình.
 Giám sát kỹ thuật công trình:
- Có trách nhiệm và được quyền bất kỳ lúc nào cũng tiếp cận các vị trí thi
công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát
kỹ thuật công trình trong công tác trên.
 Vật liệu:
- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu
thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển
khỏi phạm vi công trường.
 Xử lý thay đổi thiết kế tại hiện trường:
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến
công trình hoặc giây thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải báo cáo
bằng văn bản cho giám sát kỹ thuật công trình và bên mời thầu biết để thông báo
cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
 Nguồn vật tư:
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có nguồn gốc, chứng chỉ
của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế và bên mời thầu cho phép bằng
văn bản mới được đưa vào công trường.
 Quy trình nghiệm thu:
Các hạng mục thi công hoàn thiện phải được có biên bản nghiệm thu trước
khi đơn vị thi công tiến hành thi công các công tác tiếp theo, nếu nhà thầu không
chịu tuân theo những qui định trên thì mọi tổn thất do phục hồi công trình ở hiện
trạng cũ do nhà thầu chịu
 Bất khả kháng:
82

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời ngưng thi công, không được đòi bồi
thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật công trình và bên mời thầu
trong một số trường hợp sau đây:
+ Nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và
tiến độ công trình.
+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.
+ Do các trường hợp bất khả kháng khác.
 Quy trình nghiệm thu và hoàn công:
- Toàn bộ những công tác và hạng mục mà nhà thầu hoàn thành trên công
trường sẽ được nghiệm thu theo điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng
hiện hành. Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị công tác
xây dựng, lắp đặt, đất đào đắp, công tác hoàn thiện, kích thước hình học của các
chi tiết, ...
- Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu các hạng mục, bao gồm các kết
quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu…
- Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của công
trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ
công việc của hạng mục, công trình đã hoàn thành, thoả mãn các điều kiện thử
nghiệm bàn giao.
3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:
- Đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và chỉ dẫn kỹ thuật thi công.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
- Đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và chỉ dẫn kỹ thuật thi công.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Các thiết bị, vật tư, máy móc sử dụng trong công tác thi công phải được vận
hành thử nghiệm và đăng kiểm, chứng nhận theo đúng quy định hiện hành của
pháp luật.
6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải nêu đầy đủ các biện pháp phòng, chống cháy, nổ trong quá
trình thi công, biện pháp chống sét trong mùa mưa bão.
7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu phải có các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không
làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi
công của nhà thầu gây ra.
- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phải được thực hiện theo đúng Luật Bảo
vệ môi trường và các quy định hiện hành của Nhà nước về bảo vệ môi trường.
8. Các yêu cầu về an toàn lao động:
83

- Nhà thầu phải có các biện pháp để đảm bảo an toàn, tính mạng cho người và
tài sản trên công trường trong suốt quá trình thi công.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Theo đúng quy định kỹ thuật thi công hiện hành và hồ sơ thiết kế được duyệt.
- Tất cả các công việc trước khi triển khai thi công đại trà nhà thầu phải tiến
hành thi công thử nghiệm để khẳng định các xe máy thiết bị thi công, dây chuyền
công nghệ thi công, trình tự thi công của nhà thầu đảm bảo tạo ra sản phẩm đúng
theo yêu cầu thiết kế. Kinh phí do nhà thầu chịu.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu phải lập bộ phận giám sát chất lượng thi công, nhân sự cho bộ
phận giám sát phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
- Có phòng thí nghiệm tại hiện trường để kiểm tra, thí nghiệm phục vụ công
tác thi công và nghiệm thu.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
- Không.
III. Các bản vẽ
Xem file bản vẽ đính kèm

84

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5128 dự án đang đợi nhà thầu
  • 591 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 613 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13714 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15565 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây