Thông báo mời thầu

Chi phí xây dựng và dự phòng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:00 17/10/2020
Số TBMT
20201031239-00
Công bố
16:53 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp đường giao thông thôn Nam Trang xã Đinh Trang Hòa đi xã Lộc An huyện Bảo Lâm
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chi phí xây dựng và dự phòng
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân xã Đinh Trang Hòa; Địa chỉ: Thôn 2, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách huyện và vốn lồng ghép khác giai đoạn 2020-2022
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp đường giao thông thôn Nam Trang, xã Đinh Trang Hòa đi Lộc An huyện Bảo Lâm
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lâm Đồng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:53 17/10/2020
đến
17:00 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chi phí xây dựng và dự phòng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chi phí xây dựng và dự phòng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
a) Tuyến đường thiết kế có tổng chiều dài là 1.476 m ( Các yếu tố kỹ
thuật thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp B ). Bề rộng nền đường : 5,0m.
Nền lu lèn đạt K95. Mái taluy đắp với hệ số mái 1/1,5, đào với hệ số 1/1,0. Mặt
đường 1 làn xe rộng 3,5m. Độ dốc ngang 2 mái 3%. Lề đất rộng 2x0,75m. Độ
dốc ngang 4%.
b) Kết cấu áo đường: Lớp mặt láng nhựa lớp tiêu chuẩn nhựa
4,5kg/m2. Lớp móng cấp phối đá dăm dày 18cm. Lớp đất đáy móng được xáo
xới lu lèn độ chặt K95.
c)

Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Mương đất hình thang kích thước( đáy nhỏ 0,4m đáy
lớn 1,2m cao 0,4m ) kết hợp với mương tấm bê tông lắp ghép dài 211,79m tại
các vị trí cụ thể như sau:
+ Từ C15 ( K0+318.90) đến C16 (K0+336,78) + dẫn dòng 15m, bố
trí bên phải: 17,79+15=32,79m
+ Từ D9( K0+718,60) đến D11 ( K0+836,59) bố trí bên trái tuyến
:118m
+ Từ TD20 ( K1+358,35) đến C77 ( K1+476) bố trí bên phải tuyến
: 61m.
- Bố trí mương đan chịu lực thoát nước dọc tại các vị trí giao nhau với
đường dân sinh như sau:
+ Cọc D1 bên phải tuyến dài 11m.
+ Cọc D16 bên trái tuyến dài 6m.
+ Cọc TD20 bên phải tuyến dài 6m.
- Thoát nước ngang: Tận dụng lại hệ thống cống tròn và mương đan
chịu lực hiện hữu.
d) Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hệ thống an toàn giao thông
trên tuyến tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc giá về báo hiệu đường bộ
QCVN41:2016/BGTVT.
2. Thời hạn hoàn thành: 700 ngày

1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.
68

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật1
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của
pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
TT

DANH MỤC

KÝ HIỆU

MỤC ĐÍCH SỬ
DỤNG

I. Về vật liệu:
1

Thép tấm kết cấu cán nóng

TCVN 43992008

Thi công và nghiệm
thu vật liệu

2

Thép cốt bê tông

TCVN 16512008

Thi công và nghiệm
thu vật liệu

3

Que hàn điện dùng cho thép
cacbon thấp và thép hợp kim
thấp

TCVN 32232000

Thi công và nghiệm
thu vật liệu

4

Mối hàn. Phương pháp thử kéo

TCVN 54031991

Thi công và nghiệm
thu vật liệu

5

Cốt liệu cho bê tông và vữa –
Yêu cầu kỹ thuật

TCVN
7570:2006

Thi công và nghiệm
thu vật liệu

6

Nước cho bê tông và vữa. Yêu
cầu kỹ thuật

TCVN
4506:2012

Thi công và nghiệm
thu vật liệu

Ximăng Pooclăng

TCVN 26822009

7

8

Ximăng Pooclăng hỗn hợp
Sơn dùng cho cầu thép và kết
cấu thép

TCVN 88262011

II. Thi công và nghiệm thu công trình
Công tác đất - Tiêu chuẩn thi
TCVN4447 –
1
công và nghiệm thu
2012
Kết cấu bê tông đúc sẵn và bê
TCVN 91152
tông cốt thép - Quy trình thi
2012
công và nghiệm thu.
3
Kết cấu gạch đá - Quy trình thi TCVN 4085-85
1

Thi công và nghiệm
thu vật liệu
Thi công và nghiệm
thu vật liệu
Thi công & nghiệm
thu công tác đất.
Thi công & nghiệm
thu kết cấu bê tông,
bê tông cốt thép.
Thi công & nghiệm

Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

69

công và nghiệm thu
Quy phạm thi công và nghiệm
thu kết cấu bê tông cốt thép lắp
ghép và kết cấu bêtông
Quy phạm thi công và nghiệm
thu kết cấu bê tông và bê tông
cốt thép toàn khối
Kết cấu bê tông và bê tông cốt
thép- Hướng dẫn công tác bảo
trì
Lớp móng CPĐD trong kết cấu
đường ô tô

thu kết cấu gạch đá.
Thi công & nghiệm
TCXDVN9115thu hạng mục có sử
2012
dụng kết cấu bê tông
Thi công & nghiệm
TCVN4453thu hạng mục có sử
1995
dụng kết cấu bê tông
Công tác bào trì
TCXDVN
hạng mục có sử dụng
9343:2012
kết cấu bê tông
TCVN 8859:
Thi công và nghiệm
2011
thu vật liệu CPĐD

8

Qui trình thí nghiệm xác định
chỉ số CBR của đất, đá dăm
trong phòng thí nghiệm

22TCN 332-06

9

Phương pháp xác định chỉ số
CBR của nền đất và các móng
đường bằng vật liệu rời ngoài
hiện trường

TCVN
8821:2011

10

Qui trình nén đất, đá dăm
trong trong phòng thí nghiệm

22TCN 333-06

11

Công tác hoàn thiện trong xây
dựng- Thi công và nghiệm thu

TCVN 93772012

12

Mặt đường láng nhựa nóng –
Thi công và Nghiệm thu

TCVN 8863:
2011

4

5

6
7

Thi công và nghiệm
thu vật liệuđất, đá
dăm
Thi công và nghiệm
thu vật liệunền đất
và các móng đường
bằng vật liệu
Thi công và nghiệm
thu vật liệuđất, đá
dăm
Thi công và nghiệm
thu công tác hoàn
thiện
Thi công và Nghiệm
thu mặt đường láng
nhựa nóng

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
2.1. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng: Nhà thầu phải thiết kế tổng mặt
bằng xây dựng phù hợp.
2.2. Bố trí thiết bị trên công trường
Nhà thầu cần đưa ra giải pháp bố trí máy móc, thiết bị một cách phù hợp
đảm bảo thuận lợi trong việc quản lý, vận hành, an toàn, tiết kiệm chi phí, hạn
chế ô nhiễm môi trường.
2.3.Thiết kế tổ chức kho bãi và nhà tạm công trường
Nhà thầu cần đưa ra giải pháp tổ chức kho bãi, nhà tạm công trình một
cách hợp lý, đảm bảo kho bãi an toàn, dễ vận chuyển vật tư vật liệu, nơi cao ráo
tránh tác động do yếu tố địa hình và thời tiết làm ảnh hưởng đến tính mạng con
người và tài sản.
70

2.4.Thiết kế tổ chức hệ thống điện, nước công trường
Cần đưa ra giải pháp tổng thể về thiết kế tổ chức điện nước công trường,
đảm bảo tính hợp lý, an toàn trong vận hành sử dụng.
2.5. Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu
cầu sau đây:
- Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng.
- Căn cứ vào thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp
dụng.
- Trung thực, khách quan, không vụ lợi.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo
các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
Trong giai đoạn chuẩn bị thi công: cán bộ tư vấn giám sát phải kiểm tra vật
tư, vật liệu đem về công trường. Mọi vật tư, vật liệu không đúng tính năng sử
dụng, phải đưa khỏi phạm vi công trường mà không được phép lưu giữ trên
công trường. Những thiết bị không phù hợp với công nghệ và chưa qua kiểm
định không được đưa vào sử dụng hay lắp đặt. Khi thấy cần thiết, có thể yêu cầu
lấy mẫu kiểm tra lại chất lượng vật liệu, cấu kiện và chế phẩm xây dựng.
Nêu rõ nguồn gốc và chất lượng vật tư sử dụng cho công trình.
Nêu rõ các biện pháp kiểm tra chất lượng vật tư trước khi nhập vào công
trình.
3.1 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng của vật liệu xây dựng:
Vật liệu được sử dụng cho công trình cần tuân thủ theo các quy định nêu
trong các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước.
3.2 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng của máy móc, thiết bị:
Thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo còn sử dụng tốt và không
làm ô nhiễm làm ảnh hưởng môi trường, phù hợp với công việc thi công, đáp
ứng yêu cầu kỹ thuật và người sử dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết
bị bảo hộ lao động.
Thiết bị thi công phải được bố trí thường xuyên trên công trường khi công
trường đang thi công có liên quan đến thiết bị đó, thiết bị đưa vào phải có sự
đồng ý của bên A.
Chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị khác phải đảm bảo theo
tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Quy trình thi công và lắp đặt tuân thủ theo bản vẽ thiết kế thi công đã được
71

chủ đầu tư phê duyệt và các Quy chuẩn, TCVN, quy định do nhà nước ban hành.
Nhà thầu phải trình bày chi tiết trình tự thi công, lắp đặt các công việc của gói
thầu này trong HSDT của mình.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
Đối với những hạng mục cần vận hành thử nghiệm, an toàn, khi thi công
xong, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu vận hành thử
nghiệm, an toàn. Cần lưu ý:
- Vận hành thử nghiệm và yếu tố an toàn được chủ đầu tư chỉ định phương
thức thử nghiệm
- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nếu phát hiện những sai sót có thể
có nguy cơ gây nguy hiểm thì nhà thầu phải bỏ chi phí khắc phục. Việc khắc
phục được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy trình hiện hành.
- Vận hành thử nghiệm, an toàn được tổ chức được tổ chức các khung giờ
khác nhau trong ngày, các điều kiện thời tiết khác nhau.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
Việc phòng chống cháy nổ nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, nội
quy của cơ quan phòng cháy chữa cháy đã ban hành, tuân thủ TCVN 3085-85
ngoài ra cần lưu ý:
- Cần dự trữ thường xuyên 1 bể nước có dung tích 25m3 phòng khi có tình
huống xấu xảy ra. Trang bị một số bình bọt để ứng cứu nhanh trường hợp cháy
nhỏ.
- Phương tiện thông tin liên lạc cần được đặt tại ban chỉ huy công trường
phục vụ cho việc sản xuất và liên lạc với các cơ quan chức năng khi có tình
huống xấu xảy ra.
- Khi xảy ra hoả hoạn chỉ huy công trường phải gọi điện báo ngay cho lực
lượng chữa cháy, chỉ huy cán bộ phụ trách điện cắt cầu giao tổng, sơ tán vật tư,
máy, huy động lực lượng công nhân trên công trường cứu chữa.
- Với phương châm phòng hơn chống cán bộ công nhân viên lai công
trường phải thường xuyên được phổ biến nội quy, tuyên truyền giáo dục, kiểm
tra đôn đốc nhắc nhở tinh thần nâng cao cảnh giác, tích cực ngăn ngừa và thực
hiện tết pháp lệnh về PCCC. Ban hành nội quy PCCC ở các tổ đội, văn phòng,
có biển cấm ở khu vực xăng dầu, xưởng cốt pha, trạm biến thế.
- Xây dựng nội quy an toàn về sử dụng, vận hành máy, thiết bị. Thường
xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ
công trường và lực lượng ứng cứu khẩn cấp khi có hoả hoạn.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
72

Nhà thầu thi công có trách nhiệm :
- Tuân thủ theo TCVN 4086-95.
- Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây
dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn
và các yêu cầu khác, cụ thể:
+ Ô nhiễm lưu vực nước và sông suối: Không cho phép loại bỏ các chất ô
nhiễm lỏng hoặc các chất thải khác vào cống, rãnh, lưu vực nước hoặc nước
ngầm.
+ Ô nhiễm không khí: Nhà thầu tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để
giảm ô nhiễm không khí từ các hoạt động xây dựng. Không được phép loại bỏ
các chất vật liệu bằng cách đốt cháy, đặt biệt là chất thải có nguồn gốc từ dầu,
sản phẩm dầu mỏ, cao su, nhựa hoặc các vật liệu có tính chất tương tự.
+ Ô nhiễm tiếng ồn: Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp cần thiết để
giảm tối đa tiếng ồn và rung động từ các hoạt động xây dựng.
+ Ảnh hưởng đến tài sản, mùa màng và động, thực vật: Nhà thầu sẽ hạn chế
sự di chuyển công nhân và máy móc thiết bị trong phạm vi dự án và khu vực
liền kề, bao gồm việc di chuyển vào các tuyến đường đã được chủ đầu tư thông
qua. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ
sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.
+ Xe chở vật liệu đến công trường đều phải có bạt che phủ, các vật liệu rời
cần chú ý rơi rớt dọc đường.
+ Cần bố trí một khu vệ sinh cho công nhân trong khu vực thi công, có bể
tự hoại và bố trí tổ lao động vệ sinh thường xuyên.
+ Tuyệt đối tuân thủ các quy định khác về bảo vệ môi trường.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ
lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao
động trên công trường.
Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế
tổng mặt bằng được phê duyệt. Không được để các vật tư, vật liệu và các
chướng ngại vật cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa
cháy.Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ không được bố trí gần nơi thi công và lán
trại.Vật liệu thải phải được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định.Hệ thống thoát nước
phải thường xuyên được thông thoát bảo đảm mặt bằng công trường luôn khô
ráo.
Trên công trường phải có biển báo theo quy định tại Điều 74 Luật Xây
73

dựng. Phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các biện
pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên
công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm
trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh
báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu.
Tổng mặt bằng công trường xây dựng phải được thiết kế và phê duyệt theo
quy định, phù hợp với địa điểm xây dựng, diện tích mặt bằng công trường, điều
kiện khí hậu tự nhiên nơi xây dựng, đảm bảo thuận lợi cho công tác thi công, an
toàn cho người, máy và thiết bị trên công trường và khu vực xung quanh chịu
ảnh hưởng của thi công xây dựng.
Các giải pháp về an toàn phải được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều
chỉnh cho phù hợp với thực trạng của công trường.
Tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm
nhận theo quy định. Những người điều khiển máy, thiết bị thi công phải được
huấn luyện an toàn lao động;
Chủ đầu tư được phép tạm dừng thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục
khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động của nhà thầu. Nếu
nhà thầu không khắc phục thì chủ đầu tư phải đình chỉ thi công hoặc chấm dứt
hợp đồng.
Phải tu sửa lại đường do vận chuyển vật liệu làm hư hỏng. Trong quá trình
vận chuyển vật liệu, nếu để rơi vãi hoặc làm bẩn đơn vị thi công phải có trách
nhiệm cử công nhân trực thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ và phải sửa chữa kịp
thời các hư hỏng.
Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trên công trường phải
riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay
toàn bộ khu vực thi công;
Người lao động, máy và thiết bị thi công trên công trường phải được bảo
đảm an toàn về điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá
trình thi công xây dựng;
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện
pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà
thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công
trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật
từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
Trước khi dự thầu, Nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng
74

để nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên,
lối ra vào, các công trình lân cận, và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến
việc thi công.
Chủ đầu tư sẽ bàn giao đầy đủ các hệ thống tim, mốc, cao độ cho nhà thầu
trước lúc thi công. Nhà thầu phải có trách nhiệm quản lý và bảo quản hệ thống
tim mốc này.
Trước khi khởi công, Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công xây
dựng tổng thể của công trình.
Trước khi bắt đầu tiến hành các công tác xây lắp cần lập tổng tiến độ.Tổng
tiến độ cho biết vào thời gian nào công tác nào phải bắt đầu để các thành viên
tham gia xây dựng toàn bộ công trình biết và phối hợp.
Biện pháp thi công phải được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh
cho phù hợp với thực trạng của công trường.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Nhà thầu phải có trách nhiệm theo dõi và quản lý chất lượng của đơn vị
mình có tham khảo ý kiến của phía chủ đầu tư.
+ Quản lý nguồn lực: Người lao động phải có trình độ, năng lực để tạo ra
sản phẩm đúng yêu cầu của mục tiêu sản xuất. Phải sử dụng thành thạo công cụ
lao động.
+ Tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng và cung cấp cho Chủ đầu tư các
chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm xây
dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất
lượng sản phẩm xây dựng;
+ Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm
xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây
dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.
+ Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm phù hợp với yêu
cầu của thiết kế và hợp đồng xây dựng trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư;
+ Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa
thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường. Đề nghị chủ đầu tư tổ chức
điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;
+ Thực hiện sữa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công
việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự
cố trong quá trình thi công xây dựng công trình; báo cáo chủ đầu tư bằng văn
bản khi xảy ra sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định
nguyên nhân sự cố.

75

+ Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
+ Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.Nhà thầu phải lập Hồ sơ bản vẽ
hoàn công đối với các hạng mục công việc đã được hoàn thành. Cách thức thể
hiện bản vẽ hoàn công theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định
46/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Chi phí lập hồ sơ hoàn công do Nhà thầu tự chi
trả.
+ Lập hồ sơ bảo hành công trình
+ Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động
và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.Vào các
ngày cuối tháng, nhà thầu phải nộp bản báo cáo quá trình thực hiện của tháng
trước đó và kế hoạch cho tháng tiếp theo. Báo cáo cần thể hiện đầy đủ các nội
dung: chất lượng công việc, tiến độ thực hiện, công tác an toàn lao động, vệ sinh
môi trường, những tồn tại, những khiếm khuyết của công trình, các đề xuất và
kiến nghị... Công tác báo cáo phải thực hiện theo đúng định kỳ và đột xuất khi
có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc của các cơ quan chức năng.
Lưu ý: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát để giám sát chất lượng công
trình (Giám sát A). Nhà thầu chỉ được phép thi công khi có sự hiện diện, kiểm
tra của giám sát A. Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư nếu cán bộ
giám sát A không có mặt tại công trường để thực hiện công tác giám sát. Những
công việc mà nhà thầu thi công trong khoảng thời gian cán bộ giám sát A vắng
mặt tại công trường sẽ không được Chủ đầu tư nghiệm thu, đồng thời, nhà thầu
phải có trách nhiệm thi công lại những công việc này mà không được đòi hỏi
phát sinh thêm chi phí hoặc đòi hỏi kéo dài thời gian thi công công trình.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ1.
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản / ngày phát hành

1
2

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng EHSMT trên Hệ thống).

1

Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.
76

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5235 dự án đang đợi nhà thầu
  • 374 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 327 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13373 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15317 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây