Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:00 17/10/2020
Số TBMT
20201045189-00
Công bố
14:49 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng Nhà thực hành nghề, cải tạo nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Số điện thoại: 02263870716
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Bộ Lao động - Thương Binh và xã hội hỗ trợ; Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng Nhà thực hành nghề, cải tạo nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hà Nam

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:49 17/10/2020
đến
14:30 28/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 28/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
90.000.000 VND
Bằng chữ
Chín mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án
Xây dựng nhà thực hành nghề, cải tạo nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ của
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân theo
hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, bao gồm các hạng mục:
- Xây dựng nhà thực hành 2 tầng
- Cải tạo nhà hiệu bộ
- Cải tạo nhà xưởng may, Nhà bảo vệ, nhà lớp học cấp 4, sân bê tông
- Cổng, tường rào, lán để xe
(Nội dung chi tiết theo bản vẽ thi công được cung cấp cùng hồ sơ mời thầu)
2. Thời hạn hoàn thành: 270 ngày.
3. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
TT Số hiệu tiêu chuẩn
Nội dung
1
TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công
2
TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ
chức thi công
3
TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
4
TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
5
TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung
6
TCVN 3254:1989 An toàn cháy - Yêu cầu chung
7
TCVN 3255:1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung
8
TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
9
TCVN 4506:2012 Nước trộn bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
10 TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
11 TCVN 2682:2009 Xi măng pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật
12 TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát
13 TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và
nghiệm thu
14 TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu
chung
15 TCVN 4447:2012 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu
90

TT Số hiệu tiêu chuẩn
Nội dung
16 TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
17 TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu
18 TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy
phạm thi công và nghiệm thu
19 TCVN 8828:2011 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
20 TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và
nghiệm thu
21 TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu
chuẩn thiết kế
22
Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
2.1. Tổ chức công trường
a. Lập bản vẽ thiết kế mặt bằng thi công: Trên mặt bằng phải thể hiện đầy
đủ, rõ ràng các nội dung cho các giai đoạn thi công.
Mỗi giai đoạn cần có đủ các nội dung:
+ Các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy.
+ Vị trí các công trình được thi công, công trình phục vụ thi công, kho bãi,
đường sá.
+ Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện.
+ Khu vực thu gom vật liệu phế thải, đất đá dư thừa.
+ Tuyến đường đi lại, vận chuyển, hệ thống điện, nước phục vụ thi công và
sinh hoạt.
+ Hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên công trường và biện pháp xử lý
trước khi đưa vào hệ thống công cộng.
b. Nội dung thuyết minh thiết kế tổ chức công trường:
+ Trích dẫn tiêu chuẩn, quy phạm làm căn cứ thiết kế.
+ Xác định các khối lượng, công tác thi công chủ yếu để tính toán.
+ Thuyết minh và chỉ dẫn kỹ thuật cho các nội dung của bản vẽ.
+ Đánh giá tác động môi trường của giải pháp thiết kế tổ chức công trường
về dự kiến các biện pháp khắc phục.
2.2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường.
2.2.1. Bộ máy quản lý chung
- Nhà thầu vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.
- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.
- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ
chốt của công ty đối với công trường.
2.2.2. Bộ máy quản lý - chỉ huy tại hiện trường
- Nhà thầu vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và chỉ huy tại hiện trường.
91

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ.
- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường.
Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.
- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại
hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường;
Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổ trưởng.
- Trích ngang các cán bộ chủ chốt tại hiện trường đã nêu trên.
2.3. Biện pháp thi công
a. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể
- Biện pháp thi công phải đảm bảo các nguyên tắc:
+ Vừa thi công vừa đảm bảo hoạt động của cơ quan, phải đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông trong khu vực thi công.
+ Nguyên tắc thi công: chủ yếu bằng cơ giới kết hợp với thi công thủ công
ở những hạng mục và công việc yêu cầu bắt buộc phải thi công bằng thủ công.
b. Nhà thầu cần nêu biện pháp thi công chi tiết cho các công việc chính
- Công tác chuẩn bị khởi công;
- Công tác phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển;
- Công tác thi công đào móng;
- Công tác nền móng: đóng cọc tre gia cố nền, thi công đệm cát;
- Công tác thi công móng băng, thi công dầm sàn mái;
- Công tác xây, trát hoàn thiện;
- Công tác cạo bỏ vôi ve;
- Công tác trát dầm, trần tường;
- Công tác thi công hệ thống điện nước;
- Công tác lát đá; gạch terrazzo;
- Công tác xây rãnh thoát nước, lắp đặt tấm đan rãnh thoát nước, hố ga
cống thoát nước;
- Công tác vận chuyển phế thải, thu dọn vệ sinh công trường;
- Hoàn thiện các công việc khác, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào
sử dụng.
Ngoài những công tác đã nêu trên, các công tác còn lại khác phải tuân thủ theo
đúng thiết kế và phù hợp với những quy chuẩn, quy phạm Nhà nước đã ban hành.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo
các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
- Nhà thầu phải lập danh sách vật tư, máy móc, thiết bị dự kiến đưa vào
công trình sử dụng đảm bảo chất lượng, mẫu mã, chủng loại theo yêu cầu của hồ
sơ thiết kế.
- Tất cả vật tư, thiết bị đưa vào công trình sử dụng đều là mới và phải được
nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy
định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Những mặt hàng nào
không được nghiệm thu đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong
thời gian không quá 24 giờ.
92

- Nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, máy móc, thiết bị mà nhà
thầu sử dụng vào công trình và coi đây là một phần của hồ sơ nghiệm thu.
- Một số vật tư, máy móc, thiết bị cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành
thử nghiệm tại cơ sở thí nghiệm hợp chuẩn (LAS-XD) theo yêu cầu và có sự
giám sát của phía chủ đầu tư.
- Yêu cầu về chủng loại vật tư, thiết bị:
+ Dây điện, cáp điện: Sử dụng vật liệu của hãng Trần Phú;
+ Thiết bị ổ cắm, công tắc, automat: Sử dụng vật liệu hãng SINO;
+ Tôn lợp mái dùng hãng tôn liên doanh AUSTNAM;
+ Gạch lát nền dùng gạch VIGLACERA;
+ Sơn tường dùng sơn ICI DULUX.
Nhà thầu có thể đề xuất chủng loại vật tư khác nhưng phải đảm bảo tất cả
vật tư, thiết bị phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có đặc tính kỹ thuật tương
đương với chủng loại vật tư nêu trên.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
- Việc thi công tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn
thiện từ trên xuống dưới, công trình ngầm thi công trước. Trong điều kiện cho
phép được thi công xen kẽ nhưng phải đảm bảo quy trình, quy phạm kỹ thuật.
Lắp đặt thiết bị, cấu kiện phải đảm bảo vị trí cao độ và thời điểm lắp.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
- Nhà thầu phải xây dựng phương án về an toàn lao động và phòng chống
cháy nổ trong quá trình thi công trong và ngoài công trường.
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.
- Bảo vệ an ninh công trường, có quy chế quản lý nhân lực, thiết bị.
- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi cháy nổ do
lỗi của nhà thầu không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.
- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người,
thiết bị của đơn vị mình và cho người và tài sản của nhân dân trên địa bàn thi
công và các tài sản công cộng khác.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện lại các công trình kiến trúc xây
dựng hoặc các công trình khác của cá nhân hoặc đơn vị có liên quan mà trong
quá trình thi công đã bị hư hỏng, đồng thời phải kịp thời thu dọn mặt bằng thi
công, thu dọn các vật liệu thừa và các loại chất thải của quá trình thi công cũng
như thiết bị, dụng cụ, lán trại tạm.
7. Yêu cầu về an toàn lao động;
- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau: An toàn cho
người, thiết bị trong suốt quá trình chuẩn bị và thi công công trình
- An toàn cho công trình đang xây dựng và các công trình lân cận.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý cùng các phí tổn về việc để xẩy ra
tai nạn trên công trình.
93

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm lao
động và các chế độ khác theo quy định hiện hành.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu huy động đủ số lượng nhân lực có trình độ và bậc thợ cũng như bố
trí các loại thiết bị, dụng cụ thi công theo bản cam kết trong HSDT và phù hợp với
thực tế hiện trường để thi công công trình đạt chất lượng, đáp ứng đúng tiến độ.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
- Nhà thầu căn cứ vào thiết kế đã được duyệt, căn cứ vào năng lực thiết bị,
nhân công của mình để lập ra biện pháp tổ chức thi công hợp lý và phải đáp ứng
tiến độ của bên mời thầu.
- Nhà thầu có trách nhiệm đưa ra biện pháp tổ chức thi công mô tả chi tiết
thực hiện việc xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các phần sau:
+ Mô tả dạng và điều kiện của các thiết bị có thể tham gia và công tác xây dựng.
+ Bố trí mặt bằng tổ chức thi công.
+ Vị trí lán trại tạm và các mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công.
+ Đề xuất về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng.
+ Đưa ra các kế hoạch khai thác, cung cấp vật liệu (cát, đá, thép, xi măng
...) và kế hoạch lưu kho các loại vật liệu.
+ Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công;
+ Tổ chức công trường;
+ Tiếp nhận mặt bằng công trình;
+ Biển báo thi công.
+ Cấp điện thi công.
+ Cấp nước thi công.
+ Các vấn đề khác có liên quan.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Nhà thầu phải trình bày hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của mình
bao gồm các nội dung chính:
+ Biện pháp quản lý chất lượng vật tư.
+ Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.
+ Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.
+ Biện pháp sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.
+ Biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu.
Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán.
11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
- Ngoài các yêu cầu nêu trên nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định của
pháp luật về các yếu tố khác có liên quan đến thi công công trình.
III. Các bản vẽ
- Bên mời thầu đã đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF cùng
E-HSMT trên Hệ thống.

94

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 616 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13708 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15562 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây