Thông báo mời thầu

15 2020 Mobile - Cung cấp và lắp đặt máy phát điện cho các tổng trạm Hòa Lạc và tổng trạm Hoàng Hoa Thám

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:21 17/10/2020
Số TBMT
20201029275-00
Công bố
14:12 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Dự án Nâng cao chất lượng mạng cơ điện Viettel năm 2017
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
15 2020 Mobile - Cung cấp và lắp đặt máy phát điện cho các tổng trạm Hòa Lạc và tổng trạm Hoàng Hoa Thám
Chủ đầu tư
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội; Địa chỉ: Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy TP Hà Nội; Điện thoại: (024) 62556789, Fax: (024) 62996789
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn góp của chủ sở hữu
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 05 gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị cơ điện tổng trạm thuộc “Dự án nâng cao chất lượng mạng cơ điện Viettel năm 2017”
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:12 17/10/2020
đến
15:00 07/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 07/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
394.224.864 VND
Bằng chữ
Ba trăm chín mươi bốn triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn tám trăm sáu mươi bốn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "15 2020 Mobile - Cung cấp và lắp đặt máy phát điện cho các tổng trạm Hòa Lạc và tổng trạm Hoàng Hoa Thám". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "15 2020 Mobile - Cung cấp và lắp đặt máy phát điện cho các tổng trạm Hòa Lạc và tổng trạm Hoàng Hoa Thám" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 45

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V – Yêu cầu kỹ thuật

1

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Tên dự án: “Dự án Nâng cao chất lượng mạng cơ điện Viettel năm 2017”.
Tên gói thầu: 15/2020/Mobile – Cung cấp và lắp đặt máy phát điện cho các tổng trạm
Hòa Lạc và tổng trạm Hoàng Hoa Thám.
Gói thầu được tổ chức để mua sắm máy phát điện 2250kVA, cáp điện đi cùng và
dịch vụ kỹ thuật kèm theo để nâng cấp, mở rộng hạ tầng cơ điện. Gói thầu được thực hiện
tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 360 ngày.
Yêu cầu chung:
Yêu cầu về kỹ thuật cho từng hàng hóa mời thầu gồm các thông tin nội dung và yêu
cầu kỹ thuật chi tiết cho từng nội dung, chi tiết theo bảng trong mục 3.1. Mỗi yêu cầu kỹ
thuật được mô tả mức độ yêu cầu đáp ứng rõ ràng.
2.

Để chứng minh tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu được yêu cầu tuyên bố hàng
hóa mình chào thầu có đáp ứng hay không đáp ứng yêu cầu trong “Bảng tuyên bố đáp ứng
các yêu cầu kỹ thuật” kèm theo E-HSDT.
Bảng tuyên bố đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được lập dạng bảng gồm tối thiểu các
thông tin với cấu trúc sau:
TT
(1)

Nội dung
(2)

Yêu cầu kỹ thuật
(3)

Tuyên bố đáp ứng
(4)

Thông tin chứng minh
(5)

Trong đó:
-

Cột (1), (2), (3) lấy theo yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT
Cột (4) ghi tuyên bố: “Đáp ứng”, “Đáp ứng một phần” hoặc “Không đáp ứng”
Cột (5) giải thích lý do tuyên bố đáp ứng hoặc không đáp ứng đồng thời cung cấp
thông tin chứng minh bao gồm nhưng không giới hạn: chứng minh trực tiếp, chứng
minh bằng tài liệu của nhà sản xuất hàng hóa (có chỉ rõ tên tài liệu, mục, trang, dòng),
chứng minh bằng kết quả đo kèm theo E-HSDT…. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm
về tính chính xác của các tài liệu mình cung cấp, trường hợp Bên mời thầu phát hiện
các tài liệu cung cấp không đúng sự thật, thì nhà thầu sẽ được đánh giá là gian lận và
bị loại.

3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết hàng hóa:
3.1 Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa:
Yêu cầu chi tiết kỹ thuật hàng hóa theo phụ lục 01.
3.2 Yêu cầu về bảo hành:
Cung cấp phiếu Bảo hành/Cam kết bảo hành do Bên Bán và cam kết bảo hành của
Nhà sản xuất phát hành cho toàn bộ hàng hóa.

Chương V – Yêu cầu kỹ thuật

2

Thời hạn bảo hành: Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm
thu kỹ thuật sơ bộ (PAC).
- Tỷ lệ lỗi trong thời gian bảo hành: Thời gian hỏng hóc cho phép không vượt quá
là 40 giờ/năm/máy tính từ thời điểm Bên Mua thông báo cho Bên Bán bằng
mail/điện thoại.
- Trong trường hợp thiết bị có sự cố, Bên Bán có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật
liên hệ với Bên Mua không muộn hơn hai (02) tiếng kể từ khi Bên Mua thông
báo bằng điện thoại/email để khắc phục sự cố tại địa điểm lắp đặt của Bên Mua.
Thời gian xử lý sự cố là hai mươi hai (22) giờ.
- Để đảm bảo cho hoạt động bình thường của Bên Mua, trong thời gian chờ sửa
chữa/thay thế, Bên Bán có trách nhiệm cho Bên Mua mượn thiết bị tương đương
trong vòng bốn (04) giờ kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại/email
của Bên Mua.
- Ngoài các nghĩa vụ về bảo hành thiết bị thời gian xử lý lỗi này, Bên Bán còn có
trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật từ xa với thời gian 24/7 trong suốt thời gian
bảo hành.
4. Các yêu cầu khác:
Các yêu cầu chào giá dưới đây, Nhà thầu phải nộp cùng E-HSĐXKT và không được
cộng vào giá dự thầu.
4.1. Yêu cầu chào giá cho vật tư tiêu hao:
-

Nhà thầu phải nộp bảng chào giá cho vật tư tiêu hao kèm theo E-HSĐXKT. Cụ
thể như sau:
Stt

Danh mục vật
tư tiêu hao

Đơn vị
tính

1
2
3
4
5
6

Lọc nhiên liệu
Lọc dầu bôi trơn
Lọc gió
Dầu bôi trơn
Nước làm mát
Ắc quy đề

Cái
Cái
Cái
Lít
Lít
Bình

Số
Xuất xứ/kỹ
Thành tiền
Đơn giá
(1)
(Bao gồm
lượng
mã hiệu, nhãn
(Bao gồm
VAT)
mác của sản
VAT)(2)
phẩm
(1)
(1x2)
(2)

(1) Số lượng: Là số lượng vật tư tiêu hao tưng ứng cần thay thế để đảm bảo tuổi thọ máy
phát điện trong 10 năm với 50 giờ chạy/năm. Số lượng vật tư tiêu hao phải phù hợp với đặc
tính hàng hóa và tiêu chuẩn của hãng sản xuất hàng hóa mà nhà thầu chào cho gói thầu.
Bên mời thầu có quyền hiệu chỉnh về số lượng vật tư tiêu hao trong trường hợp Nhà thầu kê
khai không chính xác so với tiêu chuẩn của Hãng sản xuất hàng hóa.
(2) Đơn giá bao gồm đầy đủ các loại thuế phí và giao tại Tổng kho Viettel Hòa Lạc, huyện
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
4.2. Yêu cầu chào giá cho dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại nhà máy sản xuất:

Chương V – Yêu cầu kỹ thuật

Nhà thầu phải nộp bảng chào giá cho Dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng
máy sản xuất kèm theo E-HSĐXKT. Cụ thể như sau:
Đơn giá Thành
Địa
(Bao
Đơn
tiền
Khối
điểm
gồm
(Bao
Stt
Mô tả dịch vụ
vị
lượng
thực
VAT)
gồm
tính
hiện
VAT)
Dịch vụ kiểm tra chất
lượng sản phẩm tại
nhà máy sản xuất:
Số lượng kỹ sư của
Tại nhà
bên mua là 2 người,
máy sản
thời gian làm việc 7
xuất các
ngày. Bên bán phải
1
1
Gói
tổ máy
thông báo trước cho
phát
bên mua tối thiểu 2
điện cho
tuần trước khi thực
gói thầu
hiện để đảm bảo các
thủ tục xuất nhập cảnh
(nếu có) và hàng hóa
sẵn sàn để kiểm tra.

3

hóa tại nhà
Ngày
hoàn
thành
dịch vụ

Trong
vòng 55
ngày kể
từ ngày
ký hợp
đồng

*
Đơn giá đã bao gồm toàn bộ chi phí liên quan tới quá trình kiểm tra, đo kiểm, đánh giá
Thiết bị của kỹ sư của Chủ Đầu tư thực hiện tại Nhà máy (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở, vé
máy bay, thủ tục xin visa,..). Đơn giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí liên quan.
5. Bản vẽ:
E-HSMT này gồm có [ghi số lượng bản vẽ hoặc ghi “các bản vẽ sau đây”] bản vẽ.
[nếu kèm theo tài liệu bản vẽ thì phải có danh mục bản vẽ theo mẫu dưới đây].
Danh mục bản vẽ
Bản vẽ số
Tên bản vẽ
Mục đích sử dụng
Sơ đồ bố trí lắp đặt máy phát điện
01
Mô tả thiết kế công nghệ
và cáp điện tại tổng trạm Hòa Lạc
Sơ đồ bố trí lắp đặt máy phát điện
02
và cáp điện tại tổng trạm Hoàng
Mô tả thiết kế công nghệ
Hoa Thám
6. Kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra thử nghiệm hàng hóa tham chiếu theo điều kiện cụ thể theo Phụ lục 02.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5128 dự án đang đợi nhà thầu
  • 592 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 612 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13716 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15565 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây