Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:50 17/10/2020
Số TBMT
20201045778-00
Công bố
13:31 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Kè bảo vệ các vị trí xung yếu bờ suối Nậm Be, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
Chủ đầu tư
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu. + Địa chỉ: Số 145, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. + Điện thoại/fax: 0213.3877.410
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch LCNT
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lai Châu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:31 17/10/2020
đến
14:00 06/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 06/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể,
ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm
của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ
vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
Nhà thầu tham gia đấu thầu phải đảm bảo đáp ứng điều kiện Chứng chỉ năng lực
hoạt động xây dựng Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất hạng III trở lên do cơ quan có
thẩm quyền cấp còn hiệu lực; Thiết kế công trình Nông nghiệp phát triển nông thôn
(thủy lợi) hạng III trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực. (Nếu nhà thầu
dự thầu là liên danh, mỗi thành viên liên danh đều phải đáp ứng yêu cầu này).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (thang điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:
TT

Tiêu chuẩn đánh giá

I
1

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư xây dựng:
Nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh hoặc Quyết định thành lập do cơ quan có thẩm
quyền cấp được phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
khảo sát, thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT và các
hợp đồng Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập Báo cáo
nghiên cứu khả thi; Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập
TKKT; Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập TKBVTC
công trình NN&PTNT (đủ 12 tháng được tính 01 năm,
năm còn dư ≥ 06 tháng được tính làm tròn lên 01 năm,
năm còn dư < 06 tháng thì làm tròn xuống).
Nếu nhà thầu dự thầu là liên danh, mỗi thành viên liên danh
đều phải đáp ứng yêu cầu trên, điểm tính cho thành viên có
số năm kinh nghiệm nhiều hơn nhưng thành viên còn lại
phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm.
Kinh nghiệm > 05 năm

Điểm
tối
đa

Thang Mức yêu
điểm
cầu tối
chi tiết
thiểu

15

9

3

3

TT

2

3

4

Tiêu chuẩn đánh giá
Kinh nghiệm từ 02 đến 05 năm
Kinh nghiệm < 02 năm
Năng lực trong thực hiện hợp đồng tương tự (Chỉ xem
xét các hợp đồng đã thực hiện từ 01/01/2015 đến thời
điểm đóng thầu): Đã thực hiện các gói thầu Tư vấn khảo
sát địa hình, địa chất, lập Dự án/Báo cáo nghiên cứu khả
thi; Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập TKKT; Tư vấn
khảo sát địa hình, địa chất, lập Thiết kế BVTC công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình kè) từ
cấp IV trở lên; có giá trị ≥ 600 triệu VNĐ; kèm theo các
tài liệu sau: Hợp đồng; biên bản nghiệm thu hoàn thành
hoặc quyết định phê duyệt dự án/phê duyệt thiết kế
BVTC hoặc bản xác nhận của Chủ đầu tư về việc Nhà
thầu thực hiện hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ và đảm
bảo chất lượng.
Nếu nhà thầu dự thầu là liên danh, số lượng hợp đồng
tương tự của từng thành viên liên danh phải đáp ứng như
nhà thầu độc lập, trong đó giá trị hợp đồng và tính chất
tương tự của thành viên liên danh tính tương ứng theo tỷ lệ
giá trị và phần công việc phân chia đảm nhận trong thỏa
thuận liên danh.
Có 02 hợp đồng
Có thêm 01 hợp đồng được cộng 0,5 điểm, tối đa không
quá 1 điểm.
Có 01 hợp đồng
Không có hợp đồng nào
Đã thực hiện các gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình,
địa chất, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn khảo
sát địa hình, địa chất, lập TKKT; Tư vấn khảo sát địa
hình, địa chất, lập TKBVTC công trình nông nghiệp
và phát triển nông thôn từ cấp IV trở lên có điều kiện
địa lý, kinh tế - xã hội tương tự thuộc các tỉnh vùng
cao tính từ ngày 01/01/2015 đến thời điểm đóng thầu.
Nếu nhà thầu dự thầu là liên danh, mỗi thành viên liên
danh đều phải đáp ứng yêu cầu này.
Có 02 gói thầu
Cứ thêm 01 gói thầu được cộng thêm 0,5 điểm, tối đa
không quá 1 điểm.
Không có gói thầu nào
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Nếu nhà thầu
dự thầu là liên danh, mỗi thành viên liên danh đều phải
đáp ứng yêu cầu này): Có chứng chỉ năng lực hoạt động
xây dựng lĩnh vực: Khảo sát địa chất, địa hình hạng III trở
lên; thiết kế công trình Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (thủy lợi) hạng III trở lên. Chứng chỉ hoạt động các
lĩnh vực trên còn hiệu lực.

Điểm
tối
đa

Thang Mức yêu
điểm
cầu tối
chi tiết
thiểu
2
0

5

4
1
3
0

3

2
0,5-:-1
0

2

TT

5

II
1

2
a

b

3

Tiêu chuẩn đánh giá
Đáp ứng yêu cầu trên
Không đáp ứng yêu cầu trên
Tình hình tài chính lành mạnh của Nhà thầu (Nếu nhà
thầu dự thầu là liên danh, mỗi thành viên liên danh đều
phải đáp ứng yêu cầu này):
* Yêu cầu về tài chính 02 năm như sau:
(.) Lợi nhuận của 02 năm 2018, 2019 ≥ 0.
(.) Giá trị ròng năm 2019 phải ≥ 0.
(Giá trị ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ phải trả).
* Tài liệu chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài
chính 02 năm gần nhất (2018, 2019) và kèm theo một
trong các tài liệu sau:
- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu 02 năm
2018, 2019;
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế thu nhập
doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm
đã nộp tờ khai 02 năm 2018, 2019;
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về hoàn thành
nghĩa vụ thuế (xác nhận nộp cả năm) trong 02 năm tài chính
2018, 2019;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các năm 2018, 2019.
Đạt yêu cầu trên.
Không đạt yêu cầu.
Giải pháp và phương pháp luận
Am hiểu về mục tiêu, đặc điểm, phạm vi, quy mô của
gói thầu đã nêu trong điều khoản tham chiếu
Hiểu biết đầy đủ, chi tiết về mục tiêu, đặc điểm, phạm vi,
quy mô của gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu.
Hiểu biết tương đối đầy đủ, chi tiết về mục tiêu, đặc điểm, phạm
vi, quy mô của gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu.
Không hiểu hoặc hiểu sai về mục tiêu, đặc điểm, phạm vi,
quy mô của gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu
Cách tiếp cận và phương pháp luận: Mức độ hoàn
chỉnh hợp lý của phương pháp luận do Nhà thầu đề xuất
so với yêu cầu trong “Điều khoản tham chiếu”
Phương pháp luận công tác khảo sát địa hình, địa chất
Hoàn chỉnh và hợp lý
Tương đối hoàn chỉnh và hợp lý
Không đạt yêu cầu
Phương pháp luận công tác lập thiết kế BVTC-DT
Hoàn chỉnh và hợp lý
Tương đối hoàn chỉnh và hợp lý
Không đạt yêu cầu
Sáng kiến cải tiến
Có sáng kiến, cải tiến phù hợp

Điểm
tối
đa

Thang Mức yêu
điểm
cầu tối
chi tiết
thiểu
2
0

2

2
0
35

26

6
6
2-:-5
0
12
7
7
2-:-6
0
5
5
2-:-4
0
1
1

TT

4

Tiêu chuẩn đánh giá
Không có sáng kiến hoặc có nhưng không phù hợp
Cách trình bày
Bố cục hợp lý, rõ ràng, sạch đẹp

Điểm
tối
đa

0
3
3

Tương đối hợp lý, rõ ràng

1-:-2

Không đạt yêu cầu
5
a

Kế hoạch triển khai
Tiến độ hoàn thành

0
6
4

Hoàn thành đúng tiến độ

3

Hoàn thành sớm hơn so với tiến độ yêu cầu cứ 1 ngày thì
được cộng thêm 0,5 điểm nhưng tối đa không quá 1 điểm.

0,5-:-1

Hoàn thành chậm so với tiến độ yêu cầu
b

6

Tính hợp lý của các biểu đồ, sơ đồ, lịch bố trí nhân sự và
sự hợp lý giữa các nội dung trên

0
2

Hợp lý, đầy đủ

2

Tương đối hợp lý

1

Không đầy đủ, không hợp lý

0

Bố trí nhân sự

4

Hợp lý, đầy đủ theo tiến độ thực hiện

4

Tương đối hợp lý, đầy đủ theo tiến độ thực hiện

1-:-3

Không hợp lý, đầy đủ theo tiến độ thực hiện
7

Thang Mức yêu
điểm
cầu tối
chi tiết
thiểu

Phương tiện làm việc, máy móc, thiết bị tối thiểu
(Phương tiện làm việc, máy móc, thiết bị, phần mềm tính
toán phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê
nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để
đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì
phải có hợp đồng thuê máy móc, thiết bị và tài liệu chứng
minh máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê):
+ Phòng thí nghiệm (LAS) được cơ quan có thẩm quyền
công nhận.
+ Máy toàn đạc điện tử hoặc máy khác có chức năng
tương đương: 02 bộ.
+ Máy thủy bình: 02 bộ.
+ Máy vi tính: 05 bộ.
+ Máy khoan địa chất: 02 bộ.
+ Phần mềm thiết kế: 02 bộ.
+ Phần mềm dự toán: 02 bộ.
Trường hợp liên danh thì số lượng máy móc thiết bị b ng
t ng số lượng của các thành viên tham gia liên danh
nhưng phải đảm bảo mỗi thành viên liên danh phải có
đầy đủ máy móc thực hiện phần công việc của mình trong
liên danh.

0
3

TT

III

1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

Tiêu chuẩn đánh giá
Bố trí phương tiện làm việc, máy móc, thiết bị đầy đủ hợp
lý, phần mềm có bản quyền, hiện đại.
Không bố trí đủ phương tiện làm việc, máy móc, thiết bị
tối thiểu cho gói thầu.
Nhân sự: Đối với các nhân sự có yêu cầu về chứng chỉ
hành nghề thì chứng chỉ hành nghề phải còn thời hạn tối
thiểu 04 tháng tính từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp
liên danh thì số lượng nhân sự b ng tổng số lượng của các
thành viên tham gia liên danh và chủ nhiệm thiết kế, nhân
sự lập dự toán phải là của nhà thầu đứng đầu liên danh.
(Nhà thầu đính kèm các tài liệu chứng minh: Hợp đồng lao
động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu,
chứng chỉ hành nghề, b ng tốt nghiệp đúng chuyên ngành).
Chủ nhiệm dự án: Là nhân sự có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu, có
chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình NN&PTNT hạng
III trở lên
Trình độ học vấn chuyên ngành công trình thủy lợi
Tốt nghiệp đại học trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng
Các trường hợp khác
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế công trình
NN&PTNT
Trên 10 năm
Từ 05 -:- 10 năm
Dưới 05 năm
Kinh nghiệm đã là chủ nhiệm dự án hoặc chủ nhiệm thiết
kế công trình NN&PTNT cấp IV trở lên
> 05 công trình
Từ 03 -:- 04 công trình
Từ 01-:- 02 công trình
Trường hợp khác
Chủ nhiệm khảo sát địa chất: Là nhân sự có hợp đồng lao
động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu,
có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất hạng III trở lên
Trình độ học vấn chuyên ngành địa chất công trình hoặc
xây dựng công trình
Tốt nghiệp đại học trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng
Các trường hợp khác
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khảo sát địa chất
công trình
Trên 08 năm
Từ 05 -:- 07 năm

Điểm
tối
đa

Thang Mức yêu
điểm
cầu tối
chi tiết
thiểu
3
0

50

35

8
1
1
0,75
0
3
3
2
0
4
4
3
1
0
5
1
1
0,75
0
1
1
0,75

TT

2.3

3

3.1

3.2

Tiêu chuẩn đánh giá
Dưới 05 năm
Kinh nghiệm đã là chủ nhiệm khảo sát địa chất công trình
NN&PTNT cấp IV trở lên
> 04 công trình
03 công trình
Từ 01-:- 02 công trình
Trường hợp khác
Chủ nhiệm khảo sát địa hình: Là nhân sự có hợp đồng lao
động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu,
có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng III trở lên
Trình độ học vấn chuyên ngành trắc địa hoặc xây dựng
công trình.
Tốt nghiệp đại học trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng
Các trường hợp khác
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khảo sát địa hình

Điểm
tối
đa

0
3
3
2
1
0
5
1
1
0,75
0
1

Trên 08 năm

1

Từ 05 -:- 07 năm

0,75

Dưới 05 năm
3.3

4
4.1

Kinh nghiệm đã là chủ nhiệm khảo sát địa hình công trình
NN&PTNT cấp IV trở lên

0
3

> 04 công trình

3

03 công trình

2

Từ 01-:- 02 công trình

1

Trường hợp khác

0

Chủ trì thiết kế thủy công: Là nhân sự có hợp đồng lao
động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà
thầu, có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
NN&PTNT hạng III trở lên

5

Trình độ học vấn chuyên ngành công trình thủy lợi

1

Tốt nghiệp đại học trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng
Các trường hợp khác
4.2

Kinh nghiệm làm thiết kế công trình NN&PTNT

1
0,75
0
1

Trên 08 năm

1

Từ 05 -:- 07 năm

0,75

< 05 năm
4.3

Thang Mức yêu
điểm
cầu tối
chi tiết
thiểu

Kinh nghiệm đã là chủ trì thiết kế thủy công công trình
NN&PTNT cấp IV trở lên
> 04 công trình

0
3
3

TT

5
5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

6.3

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối
đa

Thang Mức yêu
điểm
cầu tối
chi tiết
thiểu

03 công trình

2

Từ 01 -:- 02 công trình

1

Trường hợp khác
Chủ trì tính toán thủy văn, thủy lực: Là nhân sự có hợp
đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký
với nhà thầu, có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
NN&PTNT hạng III trở lên
Trình độ học vấn chuyên ngành thủy lợi
Tốt nghiệp đại học trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng
Các trường hợp khác
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tính toán thủy văn,
thủy lực công trình NN&PTNT
Trên 08 năm
Từ 05 -:- 07 năm
< 05 năm
Kinh nghiệm đã là chủ trì tính toán thủy văn, thủy lực
công trình NN&PTNT
> 04 công trình
03 công trình
Từ 01 -:- 02 công trình
Trường hợp khác
Chủ trì thiết kế tổ chức thi công: Là nhân sự có hợp
đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký
với nhà thầu, có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc giám
sát công trình NN&PTNT hạng III trở lên.
Trình độ học vấn chuyên ngành công trình thủy lợi hoặc
kỹ thuật xây dựng công trình.
Tốt nghiệp đại học trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng
Các trường hợp khác
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế tổ chức thi
công công trình NN&PTNT
Trên 08 năm
Từ 05 -:- 07 năm
< 05 năm
Kinh nghiệm đã là chủ trì thiết kế tổ chức thi công công trình
NN&PTNT
> 04 công trình
03 công trình
Từ 01 -:- 02 công trình
Trường hợp khác

0
5
1
1
0,75
0
1
1
0,75
0
3
3
2
1
0
5

1
1
0,75
0
1
1
0,75
0
3
3
2
1
0

TT

7
7.1

7.2

7.3

8

Tiêu chuẩn đánh giá
Chủ trì lập dự toán: Là nhân sự có hợp đồng lao động
dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu, có
chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng II trở lên
Trình độ học vấn chuyên ngành về lĩnh vực xây dựng
Tốt nghiệp đại học trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng
Các trường hợp khác
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lập dự toán công
trình NN&PTNT
Trên 08 năm
Từ 05 -:- 07 năm
< 05 năm
Kinh nghiệm đã là chủ trì lập dự toán công trình
NN&PTNT
> 04 công trình
03 công trình
Từ 01 -:- 02 công trình
Trường hợp khác
Nhóm các nhân sự khác tham gia công tác khảo sát,
thiết kế và lập dự toán: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành
tương ứng với công việc được phân công, đảm nhận như:
Công trình thủy lợi, thủy nông, kỹ thuật xây dựng công
trình, kinh tế xây dựng, kinh tế thủy lợi, thủy văn, trắc địa.
Tất cả các nhân sự đều phải có kinh nghiệm làm việc tối
thiểu 03 năm.
Số lượng: > 10 người
Số lượng: 05 -:- 09 người
Số lượng: < 05 người
TỔNG CỘNG

Điểm
tối
đa

Thang Mức yêu
điểm
cầu tối
chi tiết
thiểu

5
1
1
0,75
0
1
1
0,75
0
3
3
2
1
0

12

12
8
0
100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số III của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân
sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
Nhà thầu không được bố trí đồng thời hoặc kiêm nhiệm các vị trí chức danh trong
gói thầu.
Nhà thầu đính kèm các tài liệu chứng minh: Hợp đồng lao động dài hạn hoặc
không xác định thời hạn ký với nhà thầu; chứng chỉ hành nghề; b ng tốt nghiệp đúng
chuyên ngành.
Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự phục vụ cho gói thầu b ng
các tài liệu và hợp đồng lao động với nhà thầu (nếu có). Nhà thầu phải chuẩn bị bản
gốc; bản sao được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền các tài liệu chứng minh
nhân sự chủ chốt trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu và các tài liệu liên quan để đối
chiếu với hồ sơ dự thầu khi cần xem xét làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có). Nhà thầu có

trách nhiệm huy động nhân sự trong danh sách đề xuất của nhà thầu trực tiếp tham gia
quá trình làm rõ hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng huy động nhân sự (nếu có yêu
cầu của bên mời thầu). Trường hợp nhà thầu có thông tin kê khai sai sự thật (gian lận
trong đấu thầu) nhà thầu sẽ bị loại và không được xem xét tiếp.
b) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau:
+ E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu (70
điểm) được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính: Sử dụng phương pháp giá cố định.
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá dự thầu
sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt giá gói thầu tại 13.3 E-CDNT được
xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5135 dự án đang đợi nhà thầu
  • 585 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 616 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13706 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15560 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây