Thông báo mời thầu

Gói thầu số 04: Cắm cọc giải phóng mặt bằng, đo đạc, lập hồ sơ xác định phạm vị thu hồi đất dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:01 17/10/2020
Số TBMT
20201045276-00
Công bố
11:43 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 04: Cắm cọc giải phóng mặt bằng, đo đạc, lập hồ sơ xác định phạm vị thu hồi đất dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư
Tên gói thầu (Gói thầu số 04): Cắm cọc giải phóng mặt bằng, đo đạc, lập hồ sơ xác định phạm vi thu hồi đất dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tên dự án là: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thời gian thực hiện hợp đồng là: 120 ngày.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn vốn ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (đợt 1)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Yên Bái

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:43 17/10/2020
đến
09:00 28/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 28/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
30.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 04: Cắm cọc giải phóng mặt bằng, đo đạc, lập hồ sơ xác định phạm vị thu hồi đất dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 04: Cắm cọc giải phóng mặt bằng, đo đạc, lập hồ sơ xác định phạm vị thu hồi đất dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP**

**I. Giới thiệu về gói thầu**

1\. Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Sản xuất, định vị cắm cọc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công xây
dựng các hạng mục công trình trong dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị
Động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Bao gồm các hạng mục:

\- Cải tạo 3 hồ sinh thái Nam Cường.

\- Xây dựng kè chống lũ suối Hào Gia.

\- Xây dựng kè chống lũ suối Cầu Dài.

\- Xây dựng đường nối từ đường Điện Biên đến đường nối cầu Bách Lẫm -
cầu Văn Phú.

\- Xây dựng đường nối đường Nguyễn Tất Thành đến đường Âu Cơ.

\- Xây dựng 3 khu tái định cư.

1.2. Đo đạc, trích lục bản đồ xác định phạm vi thu hồi đất phục vụ thi
công xây dựng các hạng mục công trình trong dự án: Phát triển tổng hợp
các đô thị Động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Bao gồm các hạng mục:

\- Cải tạo 3 hồ sinh thái Nam Cường.

\- Xây dựng kè chống lũ suối Hào Gia.

\- Xây dựng kè chống lũ suối Cầu Dài.

\- Xây dựng đường nối từ đường Điện Biên đến đường nối cầu Bách Lẫm -
cầu Văn Phú.

\- Xây dựng đường nối đường Nguyễn Tất Thành đến đường Âu Cơ.

\- Xây dựng 3 khu tái định cư.

2\. Thời hạn hoàn thành: ≤ 120 ngày.

> **II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật^2^**
>
> Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
> sau:
>
> 1\. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
> trình:

**STT** **Tên tiêu chuẩn** **Mã hiệu**
--------- -------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
*I* *Điều lệ chung*
1 Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng 59/2015/NĐ-CP
2 Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng 46/2015/NĐ-CP
*II* *Tiêu chuẩn vật liệu, thí nghiệm, thi công, nghiệm thu áp dụng*
Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan khác

2\. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình bao gồm các hoạt động
quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng; giám sát thi công xây
dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư; giám
sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

Trong dự án này, nhà thầu thi công xây dựng được gọi là Nhà thầu, nhà
thầu giám sát thi công được gọi là Tư vấn giám sát và nhà thầu thiết kế
xây dựng công trình được gọi là Tư vấn thiết kế.

3\. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị:

3.1- Yêu cầu về vật liệu:

a\. Xi măng:

\- Việc vận chuyển và bảo quản phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 2682-2008
và phải đảm bảo các yêu cầu ghi trong hồ sơ thiết kế.

\- Tại mọi thời điểm, nhà thầu phải xuất trình các văn bản xác nhận nhà
sản xuất về xi măng, đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu trong thời gian sử
dụng.

\- Xi măng phải được giữ tại hiện trường trong điều kiện không làm thay
đổi chất lượng, phải được bảo quản phòng chống ẩm và thoáng khí trên một
sàn cách mặt đất khoảng 30cm và phải có mái che phòng chống mưa, nắng,
không được được sử dụng xi măng vón cục, ẩm ướt.

b\. Cát:

\- Cát phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570-2006. Cát phải được cung
cấp đầy đủ trong suốt thời gian thi công công trình; bãi chứa cát phải
khô ráo, tránh để bị mưa trôi và lẫn tạp chất.

c\. Đá dăm:

\- Đá dăm dùng phải đảm bảo chất lượng theo qui định của tiêu chuẩn TCVN
7572-2006 "Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng". Kích thước hạt
phải phù hợp từng loại bê tông trong thiết kế, sạch, không lẫn tạp chất
bẩn.

d\. Nước:

\- Nước để dùng trộn và bảo dưỡng bê tông phải đảm bảo yêu cầu của tiêu
chuẩn TCXDVN 302-2004 "Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật"

\- Không dùng nước thải từ hệ thống sinh hoạt, nhà máy, nước hồ ao chứa
nhiều bùn, nước lẫn dầu mỡ, muối, a xít...

e\. Phụ gia:

\- Nếu Nhà thầu có kiến nghị dùng các loại phụ gia khác, trước khi đưa
vào sử dụng phải được sự đồng ý của Kỹ sư tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.
Việc sử dụng chất phụ gia không được gây ảnh hưởng đến tiến độ tiến độ
thi công, không làm ăn mòn thép; phụ gia sử dụng phải có chứng chỉ kỹ
thuật được cơ quan quản lý nhà nước công nhận và việc sử dụng phải tuân
theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

4\. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Tổ chức thi công nên theo trình tự như sau:

\- Tổ chức dọn dẹp mặt bằng thi công;

\- Thi công các hạng mục công trình;

\- Hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng;

6\. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

6.1- Nội dung công việc

Ngoài các yêu cầu có liên quan đã chỉ ra trong hồ sơ mời thầu, mục này
chỉ ra các yêu cầu bổ sung cho công tác kiểm soát và bảo vệ môi trường.

6.2- Các yêu cầu chung

Nhà thầu cần tuân thủ mọi điều khoản và các qui định, qui tắc đề ra
trong Luật bảo vệ môi trường và các qui định, qui tắc đề ra về bảo vệ
môi sinh, môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh trong
các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng như
của địa phương sở tại.

Trong thời gian thi công Nhà thầu phải giữ cho công trình không bị đọng
rác thải, mảnh vỡ, vật phế thải do các hoạt động thi công công trình gây
ra. Khi hoàn thành công trình, mọi vật liệu thừa và bỏ đi như rác thải,
dụng cụ, thiết bị và máy móc phải được dọn đi, mọi bề mặt nhìn thấy được
phải được dọn sạch và công trình phải ở tình trạng sẵn sàng tiếp quản
với sự chấp thuận của TVGS.

6.3 - Thực hiện luật và các qui định bảo vệ môi trường

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ Luật bảo vệ môi trường cũng như
các Qui định của các cơ quan có thẩm quyền khác.

Ngoài việc thực hiện đầy đủ Luật môi trường còn phải thực hiện đầy đủ
các qui định bảo vệ môi trường tại khu vực xây dựng, cụ thể cần bảo đảm
các yêu cầu tối thiểu về:

\+ Tiếng ồn
----------------------------------------------
\+ Sự rung động
\+ Ô nhiễm môi trường và nguồn nước
\+ Chất thải rắn
\+ Chất thải lỏng
\+ Điều kiện sống (nguồn nước và thoát nước)
\+ Bảo vệ dân dụng công cộng

Nhà thầu phải thường xuyên dọn dẹp để đảm bảo cho hiện trường thi công,
các kết cấu, các văn phòng làm việc và khu nhà ở tạm thời không bị đọng
các vật liệu phế thải, rác và các mảnh vụn do các hoạt động thi công ở
hiện trường gây ra và giữ gìn cho hiện trường luôn được sạch sẽ và ngăn
nắp.

Nhà thầu phải đảm bảo cho các hệ thống thoát nước không bị các mảnh vụn
và vật liệu rời lấp kín và luôn ở trạng thái làm việc.

Khi được yêu cầu cần tưới nước cho các vật liệu khô, bụi bẩn và rác thải
để ngăn không có cát bụi bị thổi bay.

Nhà thầu phải đảm bảo có đầy đủ các biển báo công trường, biển cảnh báo
nguy hiểm, biển báo an toàn lao động \....

Nhà thầu không được đổ vật liệu phế thải, mảnh vụn và rác thải vào các
khu vực không đúng qui định và phải làm theo đúng các luật lệ và qui
định của nhà nước cũng như của địa phương.

Nhà thầu không được chôn rác và vật liệu phế thải tại địa điểm xây dựng
khi chưa được TVGS sát đồng ý.

Nhà thầu không được đổ các chất thải dễ bay hơi như cồn khoáng sản, dầu
xe hoặc dầu ăn vào rãnh vệ sinh hoặc rãnh thoát nước mưa, không được đổ
chất thải xuống suối hoặc dòng chảy.

Tại thời điểm công trình được hoàn thành, công trường phải được dọn sạch
sẽ và sẵn sàng cho việc sử dụng của Chủ đầu tư.

8\. Yêu cầu về an toàn lao động:

8.1-Nội dung công việc

Mục này đề ra các quy định và chỉ dẫn thêm cho công tác an toàn của Nhà
thầu. Các yêu cầu và các chỉ dẫn chủ yếu đã nêu trong hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu có trách nhiệm đề ra và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn
cho người, thiết bị và công trình kể từ khi bắt đầu thi công gói thầu
cho đến khi kết thúc.

Nhà thầu sẽ chị mọi trách nhiệm về sự an toàn cho người và thiết bị trên
công trường. Tại các khu vực máy móc hoạt động hoặc nơi có dấu hiệu nguy
hiểm đối với người phải được rào chắn và khoanh vùng theo ý kiến của
TVGS và Nhà thầu phải điều người bảo vệ đầy đủ để đảm bảo an toàn cho
mọi người và mọi lúc.

Mọi công việc phải được tiến hành sao cho hạn chế tối đa nguy hiểm cho
người và phương tiện làm việc trên công trường.

9\. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Biện pháp huy động nhân lực phục vụ thi công của nhà thầu phải đáp ứng
theo tiến độ do nhà thầu lập và đáp ứng theo thời gian hoàn thành của
gói thầu này.

10\. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Biện pháp thi công phải đáp ứng được yêu cầu chất lượng, tiến độ thi
công của dụ án, đảm bảo thi công an toàn được thể hiện trong thuyết minh
và các bản vẽ.

11\. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

11.1 Nội dung công việc

Nhà thầu phải hình thành và duy trì cũng như bảo đảm hoạt động có hiệu
quả của tổ chức và hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng của mình. Hệ
thống quản lý và kiểm soát chất lượng cần phải quán xuyến toàn bộ sự vận
hành xây dựng và được coi là một mắt xích quan trọng đối với các kế
hoạch xây dựng của Nhà thầu.

Công tác quản lý và kiểm soát chất lượng của Nhà thầu được thực hiện về
trách nhiệm, quyền hạn và hoạt động theo các yêu cầu đã chỉ rõ trong các
điều khoản có liên quan của Điều kiện chung của hợp đồng.

11.2 Thông báo về sự thay đổi nhân sự chủ chốt.

Nếu có sự thay đổi nhân sự chủ chốt của Nhà thầu, Nhà thầu phải gửi
thông báo cho chủ đầu tư trước 7 ngày. Sự thay đổi về cán bộ phải được
chủ đầu tư chấp thuận.

12.3. Vận chuyển và bốc dỡ:

Nhà thầu phải tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không cản trở dân
dụng, không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận (nếu có phải có biện
pháp phục hồi hoặc đền bù)

12.4. Công tác dọn mặt bằng:

Công việc này bao gồm việc phát quang, dọn dẹp và di chuyển các cây cỏ,
mảnh vụn và đất trong phạm vi hồ sơ thiết kế quy định và theo yêu cầu
của kỹ sư tư vấn được vận chuyển ra khỏi ra khỏi phạm vi công trình, đổ
đi đúng nơi qui định và đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực.

Nhà thầu phải có trách nhiệm gìn giữ mọi vật được chỉ định giữ lại.

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà
trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy
móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá
trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu
vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác
nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 03 ngày.

12.5. Khảo sát hiện trường thi công:

Nhà thầu cần khảo sát hiện trường trước khi thi công. Tất cả các công
việc này được ghi chép lại trong sổ ghi chép tiêu chuẩn.

Cần xác định số liệu đo đạc nhằm tính chênh lệnh sau khi hoàn công.

12.6. Trao đổi công việc:

Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư đều được
thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ.

Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền giải
quyết các yêu cầu của Nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản.

Chỉ có Chủ đầu tư hoặc người đại diện được uỷ quyền (bằng văn bản) mới
có quyền đưa ra các chỉ thị, quy định cho Nhà thầu.

12.7. An toàn trong quá trình thi công:

Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn
cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công .

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Pháp luật cùng các phí tổn
về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.

Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào
chắn, ban đêm có đèn báo hiệu.

12.8. Các mốc thi công:

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, Nhà thầu phải có trách nhiệm
bảo quản các mốc toạ độ và cao độ dùng cho thi công đồng thời xây dựng
các mốc phụ để có thể khôi phục lại các mốc có thể bị thất lạc hoặc hư
hỏng trong quá trình thi công.

12.9. Tổ chức thi công:

a\. Công tác định vị, cắm cọc giải phóng mặt bằng:

\- Đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt về kích thước và cấu
tạo của cọc GPMB không làm ảnh hưởng đến an toàn của công trình và các
công trình xung quanh cũng như vệ sinh môi trường trong khu vực.

d\. Công tác đo đạc, trích lục bản đồ thu hồi đất:

\- Đo vẽ đúng diện tích các thửa đất và vị trí các thửa đất để lập bản
đồ thửa đất.

**III. Các bản vẽ**

Nhà thầu được cung cấp: 01 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đầy đủ các
hạng mục thuộc gói thầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5251 dự án đang đợi nhà thầu
  • 518 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 530 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13476 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15471 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây