Thông báo mời thầu

Phá dỡ phục vụ công tác cưỡng chế đối với công trình vi phạm xây dựng tại 1054R1 (một phần thửa 52, tờ bản đồ số 53 TL;2005), đường Quốc Lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh của bà Phạm Kim Hoa

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:59 17/10/2020
Số TBMT
20201044688-00
Công bố
11:57 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Phá dỡ phục vụ công tác cưỡng chế đối với công trình vi phạm xây dựng tại 1054R1 (một phần thửa 52, tờ bản đồ số 53 TL;2005), đường Quốc Lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh của bà Phạm Kim Hoa
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Phá dỡ phục vụ công tác cưỡng chế đối với công trình vi phạm xây dựng tại 1054R1 (một phần thửa 52, tờ bản đồ số 53 TL;2005), đường Quốc Lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh của bà Phạm Kim Hoa
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Tạm ứng ngân sách phường
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phá dỡ phục vụ công tác cưỡng chế đối với công trình vi phạm xây dựng tại 1054R1 (một phần thửa 52, tờ bản đồ số 53 TL;2005), đường Quốc Lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh của bà Phạm Kim Hoa
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:57 17/10/2020
đến
14:00 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Phá dỡ phục vụ công tác cưỡng chế đối với công trình vi phạm xây dựng tại 1054R1 (một phần thửa 52, tờ bản đồ số 53 TL;2005), đường Quốc Lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh của bà Phạm Kim Hoa". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Phá dỡ phục vụ công tác cưỡng chế đối với công trình vi phạm xây dựng tại 1054R1 (một phần thửa 52, tờ bản đồ số 53 TL;2005), đường Quốc Lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh của bà Phạm Kim Hoa" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 34

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chƣơng V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Tân Tạo A
- Gói thầu: Phá dỡ phục vụ công tác cưỡng chế đối với công trình vi phạm
xây dựng tại 1054R1 (một phần thửa 52, tờ bản đồ số 53 TL;2005), đường Quốc
Lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh của
bà Phạm Kim Hoa
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: 1054R1, Quốc Lộ 1A, khu phố 2, phường Tân
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
- Nguồn vốn: Tạm ứng ngân sách phường
- Phạm vi công việc của gói thầu: Phá dỡ phục vụ công tác cưỡng chế đối với
công trình vi phạm xây dựng tại 1054R1 (một phần thửa 52, tờ bản đồ số 53
TL;2005), đường Quốc Lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân,
thành phố Hồ Chí Minh của bà Phạm Kim Hoa
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
STT

1

Nội dung công việc
Phá dỡ toàn bộ công trình không có giấy phép xây dựng mà
theo quy định phải có giấy phép xây dựng
- Hiện trạng vi phạm: Khung sắt, mái tole, vách gạch + tole
- Diện tích vi phạm: 61,75m2 + 396,9m2 = 458,65m2

Thời
gian thực
hiện
30 ngày

2.
Yêu cầu về biện pháp tổ chức thực hiện công việc:
Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hiện trường và nội dung chi tiết công việc nhằm lập biện
pháp thực hiện dịch vụ đáp ứng về kỹ thuật, khối lượng. Trong trường hợp phát hiện hiện
trường không đủ điều kiện triển khai dịch vụ thì phải trao đổi với Chủ đầu tư trước khi thực
hiện công việc. Nếu nhà thầu cố tình thực hiện công việc dẫn đến sai sót về kỹ thuật thì lỗi
hoàn toàn thuộc về nhà thầu và nhà thầu phải chịu mọi tổn phí để khắc phục.
2.4. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải tuân thủ tất cả các quy định về an toàn lao động theo Tiêu chuẩn Việt
Nam đối với những công việc liên quan đến gói thầu.
Nhà thầu tự trang bị những dụng cụ sơ cứu, cấp cứu tối thiểu.
Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an toàn lao động trong quá trình
thực hiện công việc trên phạm vi Nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà

thầu phải trang bị đồ bảo hộ lao động (quần áo, mũ, giày và các đồ dùng bảo hộ lao động
khác) cho tất cả nhân sự trong suốt thời gian thực hiện công việc. Nhân sự không được
trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động thì không được phép thực hiện công việc. Nhà
thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý về việc tai nạn xảy ra.
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận
để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

GIẢI PHÁP VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƢ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5157 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 688 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13603 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15555 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây