Thông báo mời thầu

Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:46 17/10/2020
Số TBMT
20201044754-00
Công bố
08:32 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Chủ đầu tư
UBND huyện Nho Quan. Địa chỉ: Phố Phong Lạc - Thị trấn Nho Quan - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3866.018 Fax: 0229.3866.555
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xử lý cấp bách tuyến đê bao ngăn lũ, cống Mắt Bạc, xã Đức Long, huyện Nho Quan
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Ninh Bình

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:32 17/10/2020
đến
09:00 06/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 06/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 43

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng
khảo sát xây dựng hạng III do cơ quan có thẩm quyền cấp
theo quy định.

Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế Nông nghiệp
và PTNT hạng III do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy
định.

Trong trường hợp nhà thầu được mời vào thương thảo
hợp đồng cho gói thầu đang xét, Nhà thầu phải cung cấp
cho bên mời thầu các tài liệu trên là bản gốc hoặc
bản sao được chứng thực.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được
thực hiện theo phương pháp chấm điểm (100), bao gồm các
nội dung sau đây:

STT Tiêu chuẩn Điểm tối đa Thang điểm chi tiết Mức
điểm yêu cầu tối thiểu

1 Kinh nghiệm của nhà thầu 10

7

1.1 Đã thực hiện hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập Báo
cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán ( Thiết kế BVTC và dự
toán) công trình Nông nghiệp và PTNT (Quy mô: Công trình Nông
nghiệp và PTNT cấp IV trở lên, mỗi hợp đồng tương tự
có giá trị tối thiểu 445 triệu đồng có các hạng mục
nâng cấp đê, cống hộp BTCT) tính từ 01/01/2017 đến thời
điểm đóng thầu 7

≥ 3 hợp đồng

7

2 hợp đồng

5

1 hợp đồng

3

0 hợp đồng

0

1.2 Đã tham gia tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế
kỹ thuật - dự toán ( Thiết kế BVTC và dự toán) công
trình Nông nghiệp và PTNT cấp IV trở lên tính từ 01/01/2017
đến thời điểm đóng thầu, trên địa bàn khu vực tương
tự: vùng Đồng bằng sông Hồng

,

̤̀ꐓ<␷㠀$⑈愀̤摧㣓Œ

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

$

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

$

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Жh

h

h

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

hS

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Kinh nghiệm ở vị trí tư vấn chủ trì thiết kế suốt
quá trình làm việc 3

≥3 gói thầu (đạt 100% số điểm)

3

2 gói thầu (đạt 70% số điểm)

2,1

1 gói thầu (đạt 0 điểm)

0

3.3 Chủ trì khảo sát địa hình 7,0

3.3.1 Trình độ chung 3,0

a Bằng đại học Mỏ - địa chất chuyên ngành Trắc địa,
có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình còn hiệu
lực 1

b Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khảo sát 2

≥ 5 năm (đạt 100% số điểm)

2

3 - 4 năm (đạt 70% số điểm)

1,4

< 3 năm (đạt 0 điểm)

0

3.3.2 Kinh nghiệm khảo sát công trình Nông nghiệp và PTNT
có quy mô tương tự (Yêu cầu có tài liệu chứng minh kèm
theo) 4,0

a Kinh nghiệm khảo sát địa hình 2

≥3 gói thầu (đạt 100% số điểm)

2

2 gói thầu (đạt 70% số điểm)

1,4

1 gói thầu (đạt 0 số điểm)

0

b Kinh nghiệm ở vị trí tư vấn chủ trì khảo sát địa
hình suốt quá trình làm việc 2

≥3 gói thầu (đạt 100% số điểm)

2

2 gói thầu (đạt 70% số điểm)

1,4

1 gói thầu (đạt 0 điểm)

0

3.3 Chủ trì khảo sát địa chất 7,0

3.3.1 Trình độ chung 3,0

a Bằng đại học Mỏ - địa chất chuyên ngành phù hợp,
có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất còn hiệu
lực 1

b Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khảo sát 2

≥5 năm (đạt 100% số điểm)

2

3 - 4 năm (đạt 70% số điểm)

1,4

< 3 năm (đạt 0 điểm)

0

3.3.2 Kinh nghiệm khảo sát công trình Nông nghiệp và PTNT
có quy mô tương tự (Yêu cầu có tài liệu chứng minh kèm
theo) 4,0

a Kinh nghiệm khảo sát địa chất 2

≥3 gói thầu (đạt 100% số điểm)

2

2 gói thầu (đạt 70% số điểm)

1,4

1 gói thầu (đạt 0 điểm)

0

b Kinh nghiệm ở vị trí tư vấn chủ trì khảo sát địa
chất suốt quá trình làm việc 2

≥3 gói thầu (đạt 100% số điểm)

2

2 gói thầu (đạt 80% số điểm)

1,4

1 gói thầu (đạt 0 điểm)

0

3.5 Chủ trì lập dự toán 7,0

3.5.1 Trình độ chung 4,0

a Bằng đại học chuyên ngành phù hợp, có chứng chỉ hành
nghề định giá hạng III còn hiệu lực 2

b Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lập dự toán
2

≥5 năm (đạt 100% số điểm)

2

3 - 4 năm (đạt 70% số điểm)

1,4

< 3 năm (đạt 0 điểm)

0

3.5.2 Kinh nghiệm lập dự toán xây dựng công trình có quy
mô tương tự (Yêu cầu có tài liệu chứng minh kèm theo) 3,0

≥3 gói thầu (đạt 100% số điểm)

3

2 gói thầu (đạt 70% số điểm)

2,1

1 gói thầu (đạt 0 số điểm)

0

3.6 Chuyên gia, kỹ sư khác (yêu cầu kèm theo bằng tốt
nghiệp đại học có công chứng) 10

3.6.1 Kỹ sư khảo sát địa hình, địa chất 2

≥2 người

2

1 người

1

3.6.2 Kỹ sư thủy lợi 6

≥3 người

6

2 người

4

1 người

2

3.6.4 Kỹ sư lập dự toán 2

≥1 người

2

< 1 người

0

Tổng cộng (100%) 100

70

- E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu
đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và
năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật không
được thấp hơn 70 điểm. E-HSDT có điểm về mặt kỹ
thuật thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu thì được
coi là không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và sẽ
bị loại.

Ghi chú:

(1) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư
cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ
tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện

(2) Đối với nhà thầu liên danh:

- Mục 1- Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: Điểm
của liên danh bằng tổng điểm của từng thành viên nhân
tỷ lệ liên danh. Số hợp đồng tương tự tính theo tổng
số hợp đồng của các thành viên, từng thành viên phải
có ít nhất 01 hợp đồng tương tự đảm bảo theo đúng
tỷ lệ % công việc đảm nhận. Năng lực của liên danh
sẽ tính bằng tổng năng lực của tất cả các thành viên
trong liên danh

- Mục 2- Giải pháp và phương pháp luận: Nhà thầu lập
chung cho cả liên danh.

- Mục 3- Nhân sự: Nhà thầu bố trí nhân sự chung cho toàn
liên danh.

(3) Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng
trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác
định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng
một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà
thầu thì phải nêu rõ lý do.

(4) Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc
để phục vụ đối chiếu, xác minh khi có yêu cầu của
bên mời thầu. Khi cần thiết Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư
sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra, xác minh thực tế tại các
công trình tương tự mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT.

(5) Tài liệu chứng minh:

a) Đối với yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực của nhà
thầu:

- Bản scan từ bản gốc hoặc scan có chứng thực hợp
đồng, phụ lục hợp đồng; biên bản nghiệm thu hoàn
thành hoặc biên bản thanh lý hợp đồng. Trường hợp hợp
đồng bị kéo dài do điều kiện khách quan phải có PLHĐ
kèm theo;

- Bản scan từ bản gốc hoặc scan có chứng thực tài liệu
chứng minh loại, cấp công trình, độ phức tạp của công
trình.

b) Đối với yêu cầu về giải pháp và phương pháp luận:

- Bản scan giải pháp và phương pháp luận của nhà thầu;

- Bản scan hình ảnh minh họa.

c) Đối với yêu cầu về nhân sự:

- Bản scan từ bản gốc hoặc scan có chứng thực: Văn
bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề; giấy chứng
nhận, tài liệu chứng minh năng lực nhân sự của nhà
thầu.

(6) Hợp đồng tương tự là hợp đồng khảo sát, thiết
kế công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô, tính chất và
bao gồm các hạng mục chính tương tự với gói thầu đang
xét. Yêu cầu phải là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ
hoặc hoàn thành phần lớn (hoàn thành ít nhất 80% khối
lượng công việc của hợp đồng) với tư cách là nhà
thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà
thầu phụ.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính (phương pháp
kết hợp giữa kỹ thuật và giá).

Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về
kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

- Điểm tài chính đối với từng E-HSDT được xác định
như sau:

Điểm giáđang xét = Gthấp nhất x 100

Gđang xét

Trong đó:

Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về
tài chính đang xét;

Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai
lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong
số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi
giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài
chính đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

K% = 80%.

G% = 20%.

Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

Ghi chú: Ngoài các chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan
nhà thầu phải tính toán thêm chi phí khảo sát. Chi phí
khảo sát được tính toán ở chi phí khác cho chuyên gia.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5164 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 622 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13376 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15833 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây