Thông báo mời thầu

Trang bị thiết bị và thẻ khách hàng mới phục vụ chương trình chấm nợ online

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:46 17/10/2020
Số TBMT
20201044785-00
Công bố
08:32 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Trang bị thiết bị và thẻ khách hàng mới phục vụ chương trình chấm nợ online
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Trang bị thiết bị và thẻ khách hàng mới phục vụ chương trình chấm nợ online
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn vốn cho chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trang bị thiết bị và thẻ khách hàng mới phục vụ chương trình chấm nợ online
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thanh Hoá

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:32 17/10/2020
đến
08:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
9.000.000 VND
Bằng chữ
Chín triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Trang bị thiết bị và thẻ khách hàng mới phục vụ chương trình chấm nợ online". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Trang bị thiết bị và thẻ khách hàng mới phục vụ chương trình chấm nợ online" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

- Trang bị thiết bị và thẻ khách hàng mới phục vụ
chương trình chấm nợ online.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như
sau:

2.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn cho chi phí sản xuất kinh doanh năm
2020 của PCTH - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

- Thời gian cấp hàng là 10 ngày.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt: Tại 14 điện lực
huyện trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa

- Quy mô các dự án: Theo hồ sơ được duyệt.

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu mang tính kỹ
thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc
cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải
được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở
cho nhà thầu lập E-HSĐX.

b) Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các
điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc
nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra
sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không
đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá chào.

c) Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo
đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn
công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalogue của một
sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu
về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm
từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng
thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng
hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu
chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo
thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSĐX.

d) Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật chung
và yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc
phạm vi cung cấp của gói Yêu cầu về kỹ thuật chung là
các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc
gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm
tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện
khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào
sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung
được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại
hàng hóa riêng biệt.

Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số
kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành…
được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các
thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình
thức bảng biểu như dưới đây:

Stt Mô tả Yêu cầu Trình trạng đáp ứng

Đạt Chấp

4

J

ј

Њ

О

␃ሁࡤāጀ碤᐀碤愀Ĥ摧䑀ºഀј

ѕ

ц

и

и

и

и

Như yêu cầu

Không như yêu cầu

11 Đường kính cuộn 40mm Như yêu cầu

Không như yêu cầu

12 Đường kính lõi 12.5±0.5mm Như yêu cầu

Không như yêu cầu

13 Kết nối USB Có

14 Kết nối bluetooth Có Như yêu cầu

Không như yêu cầu

15 Phần mềm Tích hợp kết nối chương trình thu tiền
điện trên thiết bị di động Như yêu cầu

Không như yêu cầu

16 Phụ kiện theo máy Pin 7,4V DC/5000mA

Adapter 9V/2A

Cáp USB Như yêu cầu

Không như yêu cầu

17 Chế độ bảo hành 12 tháng Như yêu cầu

Không như yêu cầu

20 Catalogue sản phẩm Được nộp cùng với hồ sơ dự
thầu Như yêu cầu

Không như yêu cầu

Sạc Pin máy in nhiệt cầm tay

1 Nhà sản xuất Nhà thầu khai báo Như yêu cầu

Không như yêu cầu

2 Nước sản xuất Nhà thầu khai báo Như yêu cầu

Không như yêu cầu

3 Thông số kỹ thuật 9V DC/2A Như yêu cầu

Không như yêu cầu

4 Chế độ bảo hành 12 tháng Như yêu cầu

Không như yêu cầu

Pin máy in nhiệt cầm tay

1 Nhà sản xuất Nhà thầu khai báo Như yêu cầu

Không như yêu cầu

2 Nước sản xuất Nhà thầu khai báo Như yêu cầu

Không như yêu cầu

3 Thông số kỹ thuật 7.4V DC/5000 mA Như yêu cầu

Không như yêu cầu

4 Bảo hành 12 tháng Như yêu cầu

Không như yêu cầu

Thẻ Khách Hàng

1 Nhà sản xuất Nhà thầu khai báo Như yêu cầu

Không như yêu cầu

2 Nước sản xuất Nhà thầu khai báo Như yêu cầu

Không như yêu cầu

3 Chất liệu PVC, cán bóng mặt ngoài, in mã QR Code, gắn
dải HICO mặt sau, mã hóa dải từ track 1 Như yêu cầu

Không như yêu cầu

4 Kích thước Theo chuẩn ISO/IEC 7810 ID-1(85.6x54.3x0.78mm) Như
yêu cầu

Không như yêu cầu

5 Tiêu chuẩn in In offset 4 màu theo chuẩn YMCK theo thiết kế
Như yêu cầu

Không như yêu cầu

6 Tiêu chuẩn thẻ Lớp laminate phủ bề mặt sau khi in, tránh
trầy xước và bay màu Như yêu cầu

Không như yêu cầu

Máy tính bảng

1 Nhà sản xuất Nhà thầu khai báo Như yêu cầu

Không như yêu cầu

2 Nước sản xuất Nhà thầu khai báo Như yêu cầu

Không như yêu cầu

3 Kích thước màn hình 8 inch(1920x1200) Như yêu cầu

Không như yêu cầu

4 Độ sáng Độ sáng tối đa 480nit Như yêu cầu

Không như yêu cầu

5 Độ phân giải Độ phẩn giải FHD+ Như yêu cầu

Không như yêu cầu

6 Bộ vi xử lý Exynos 7904 Octa Core 1.8GHz + 1.6 GHz (8 nhân)
Như yêu cầu

Không như yêu cầu

7 RAM 3GB Như yêu cầu

Không như yêu cầu

8 Bộ nhớ 32GB Như yêu cầu

Không như yêu cầu

9 Thẻ nhớ Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512Gb Như yêu cầu

Không như yêu cầu

10 Dung lượng Pin DUNG LƯỢNG PIN 4,200mAh Như yêu cầu

Không như yêu cầu

11 Cổng kết nối Type C Như yêu cầu

Không như yêu cầu

11 Bút cảm ứng S pen :Viết và vẽ thoải mái như bút thật
với đầu bút siêu mảnh 0.7mm cùng khả năng nhận diện
4096 áp lực cảm ứng khác nhau Như yêu cầu

Không như yêu cầu

12 Camera Hai camera : camera chính 8Mp, camera phụ 5Mp Như yêu
cầu

Không như yêu cầu

Mục 3. Bản vẽ: Không có.

Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo
quy định của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

PAGE \* MERGEFORMAT 65

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4863 dự án đang đợi nhà thầu
  • 563 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 650 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13193 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15286 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây