Thông báo mời thầu

Chi phí lắp đặt đèn

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:31 17/10/2020
Số TBMT
20201045242-01
Công bố
11:30 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường ĐT.823 đoạn từ nút giao kênh thủy lợi Phước Hòa đến xã Hòa Khánh Tây
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Chi phí lắp đặt đèn
Chủ đầu tư
Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Hòa. Địa chỉ: Khu A, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Sự nghiệp kinh tế
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường ĐT.823 đoạn từ nút giao kênh thủy lợi Phước Hòa đến xã Hòa Khánh Tây
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Long An
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:31 17/10/2020
đến
15:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
7.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chi phí lắp đặt đèn". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chi phí lắp đặt đèn" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 82

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HSMT gói thầu: Chi phí lắp đặt đèn.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên công trình: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường ĐT.823 đoạn từ nút giao
kênh thủy lợi Phước Hòa đến xã Hòa Khánh Tây.
2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Đức Hòa.
3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
- Cải thiện tầm nhìn của người và phương tiện lưu thông trên đường về đêm từ đó
đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến đường.
- Giữ vững an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn khu dân cư.
4. Nội dung và quy mô đầu tư:
Stt

Hạng mục

Đvt

Khối lượng

A

Khối lượng thực hiên chính

I

TRỤ, CẦN ĐÈN , ĐÈN

1

CC, lắp đặt cần đèn bằng ống STK (D=49mm) cao 1,5m
vươn xa 3m

cần

26

2

CC, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng LED 75W

bộ

26

II

DÂY CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI

1

CC, kéo cáp cấp nguồn cho đèn lắp mới - kéo nổi (Cáp
LV ABC/MES 4x16/22mm² - Ruột nhôm + Sợi thép)

m

1.026

2

CC, Cáp luồn cần lên đèn chiếu sáng Cu/XLPE/PVC 0,6/1Kv ( 3 x 2.5 ) mm2

m

171

3

CC, lắp đặt dây đồng trần C25mm2

m

113

III

TỦ ĐIỀU KHIỂN

1

CC, lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng

Tủ

01

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là 30 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo:
 TCVN 9208–2012: Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công
nghiệp.
 TCVN 7722-2-3:2017 Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 3: Đèn điện
dùng chiếu sáng đường phố.
 TCVN 5691–1989: Đèn điện chiếu sáng.
 TCVN 4400–1987: kỹ thuật chiếu sáng – Thuật ngữ và định nghĩa.
Công trình: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường ĐT.823 đoạn từ nút giao kênh thủy lợi Phước Hòa đến
xã Hòa Khánh Tây.
Trang 78

E-HSMT gói thầu: Chi phí lắp đặt đèn.

 TCVN 259–2001: Thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố và quảng trường đô
thị.
 TCVN 4086–1985: Quy phạm an toàn điện trong xây dựng.
 TCVN 4756–1989: Tiêu chuẩn kỹ thuật về nối đất và nối không các thiết bị
điện.
 TCVN 333 : 2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và
Kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế
 Tiêu chuẩn nghiệm thu:
 TCXDVN 2287÷2293–1978: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động.
 TCVN 4086–1985: Quy phạm an toàn điện trong xây dựng.
 11 TCN 19-84: Quy phạm trang bị điện và hệ thống đường dây dẫn điện.
 TCXDVN 4756–1989: Tiêu chuẩn kỹ thuật về nối đất và nối không các thiết bị
điện.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung:
 Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây
dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công
trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu
trong hợp đồng.
 Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các
hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình
và trong giai đoạn bảo hành công trình.
 Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật
liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi
công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
 Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào
đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà
thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
 Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào
thi công công trình.
 Tổ chức thiện hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
 Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực
đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu.
 Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong
suốt quá trình thi công.

Công trình: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường ĐT.823 đoạn từ nút giao kênh thủy lợi Phước Hòa đến
xã Hòa Khánh Tây.
Trang 79

E-HSMT gói thầu: Chi phí lắp đặt đèn.

 Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo
ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực
thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm
việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
 Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người,
nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
 Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà
thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ.
 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu
của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
b. Giám sát thi công:
 Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi công để
kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách
nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên.
 Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công
trường khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật
liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải
chuyển ra khỏi phạm vi công trường.
 Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công cí thể gây hại
đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức
đơn vị thiết kế có biện pháp xử lý.
 Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và
phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào
công trường.
 Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu
không tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do
nhà thầu chịu.
 Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi
hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong
những trường hợp sau:
+ Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường
+ Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu.
3. Yêu cầu về chủng loại vật tư:
− Nhà thầu phải chào theo đúng mẫu, đúng theo danh mục vật tư, thiết bị như trong
hồ sơ thiết kế. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà
thầu muốn đề xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng chào riêng.
− Nhà thầu chào đầy đủ các thông tin mã hiệu (nếu có), nhà sản xuất, nước sản xuất,
nhà cung cấp, quy cách kỹ thuật, các vật tư, thiết bị theo yêu cầu hồ sơ thiết kế,
Công trình: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường ĐT.823 đoạn từ nút giao kênh thủy lợi Phước Hòa đến
xã Hòa Khánh Tây.
Trang 80

E-HSMT gói thầu: Chi phí lắp đặt đèn.

đồng thời đính kèm theo HSDT các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan nếu có (Giấy
chứng nhận hợp quy, Giấy chứng nhận hợp chuẩn, cataloge, …) để chứng minh
nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và tính đáp ứng yêu cầu HSMT của các vật tư, thiết
bị chào thầu
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ mời thầu.
Bao gồm tất cả các hạng mục theo khối lượng mời thầu.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định
trước khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công phải
ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ, người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký
tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra
và ký, đóng dấu
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định phòng, chống, cháy nổ theo quy
định hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ
thể, có thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chửa cháy
tại công trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định về vệ sinh môi trường theo quy
định hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt,
nước thải sinh hoạt và thi công.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho
người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.
- Cụ thể phải: Thiết kế mặt bằng thi công phù hợp : bảo đảo thi công liên tục,
bảo đảm vệ sinh, an toàn gồm : nhà làm việc, lán công nhân, công trình tạm, kho bãi
vật liệu, vị trí đặt máy móc thi công, đường ra vào công trường cho người và xe máy,
cung cấp điện, nước và hệ thống thoát nước thải.
Các biện pháp an toàn cho từng công tác thi công như: khi làm việc trên cao, khi lắp
đặt các cấu kiện, thiết bị, khi vận hành máy móc.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về
việc để xảy ra tai nạn trên công trường.
- Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn,
ban đêm có đèn.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn thi công, an toàn lao động, an ninh khu
vực, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước
trong thời gian thực hiện hợp đồng
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công
mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử
lý, các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công.
- Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có
khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần
Công trình: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường ĐT.823 đoạn từ nút giao kênh thủy lợi Phước Hòa đến
xã Hòa Khánh Tây.
Trang 81

E-HSMT gói thầu: Chi phí lắp đặt đèn.

thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách
tập trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về
những biện pháp đó.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải xây dựng dựng bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết công
trình theo thời gian nhà thầu đã dự thầu nhưng không được vượt thời gian quy định
trong hồ sơ mời thầu.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một
bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các
cấp phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế
...., các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách
pháp nhân thực hiện.
 Công tác giám sát chất lượng:
+ Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với tư vấn giám sát do chủ đầu tư
thuê thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy
móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ
chức sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.
+ Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu
cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có
nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công
trường đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều
hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.
12. Yêu cầu về đảm bảo giao thông khi thi công:
- Trong thời gian thi công, phải đảm bảo các phương tiện vẫn lưu thông qua lại
bình thường trên tuyến đường. Tại các vị trí đầu đường bố trí cờ, barie, tăng cường cán bộ
thường xuyên có mặt trên công trường để hướng dẫn người, phương tiện qua lại trên công
trường, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông nhất là giờ cao điểm.
- Phải bố trí biển báo công trường, biển báo hạn chế tốc độ ở các phía đầu đoạn thi
công. Tại những vị trí nguy hiểm (hố đào) phải có biển báo chỉ dẫn và lan can rào chắn an
toàn, ban đêm phải có điện chiếu sáng, đèn báo hiệu, các thiết bị phản quang.
- Để đảm bảo an toàn giao thông trong công trường, quá trình thi công được bố trí
tập trung, thi công cuốn chiếu và dứt điểm trên từng phân đoạn, hạng mục thi công.
- Phải chủ động làm tạm các đoạn đường vuốt dốc bằng cấp phối đá dăm, bảo đảm
điều kiện an toàn và thuận lợi cho mọi người và phương tiện đi lại.

Công trình: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường ĐT.823 đoạn từ nút giao kênh thủy lợi Phước Hòa đến
xã Hòa Khánh Tây.
Trang 82

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5059 dự án đang đợi nhà thầu
  • 565 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 620 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13593 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15656 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây