Thông báo mời thầu

Mua sắm thiết bị ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, thú y

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:24 17/10/2020
Số TBMT
20201045428-00
Công bố
10:57 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm tài sản, hàng hóa
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm thiết bị ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, thú y
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước giao (kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động) năm 2020 tại quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 và quỹ PTHĐSN
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm tài sản, hàng hóa của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Long

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:57 17/10/2020
đến
14:00 06/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 06/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm thiết bị ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, thú y". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm thiết bị ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, thú y" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT {#phần-2.-yêu-cầu-về-kỹ-thuật .list-paragraph}
===========================

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT {#chương-v.-yêu-cầu-về-kỹ-thuật .list-paragraph}
=============================

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
-------------------------------------

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị ngành ngành Công nghệ
thực phẩm, công nghệ sinh học, thú y

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

- Bên mời thầu: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu
qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.

- Phạm vi công việc của Gói thầu: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh
Long.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp
-- việc làm và an toàn lao động năm 2020 và nguồn quỹ phát triển sự
nghiệp.

Yêu cầu kỹ thuật
----------------

a) ***Phạm vi cung cấp***

**STT** **Danh mục hàng hóa** **ĐVT** **Khối lượng mời thầu** **Tài liệu yêu cầu** **Mô tả hàng hóa** **Ghi chú**
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------------------- --------------------------- --------------------------------------- -------------
**Thiết bị ngành Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, thú y**   ** **    
1 **Hệ thống xử lý nước thải sử dụng hóa chất cho phòng thí nghiệm.** Hệ thống **1** **Chứng nhận xuất xưởng** Tham chiếu Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật  
\- Công suất: 1.000 lít/h (24.000 lít/ngày đêm)  
  \- Vật liệu bằng nhựa PP -- Đức kháng hoá chất.   ** **    
\- Nước đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT: Đảm bảo chất lượng nước theo khảo sát tại Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Có chứng nhận độc lập từ bên thứ 3 về chất lượng nước.  
\- Tất cả vật liệu chế tạo và thiết bị chuyên dụng và kháng hoá chất. Đảm bảo hệ thống vận hành trên 10 năm.

[Ghi chú]{.ul}:

\- Hàng hóa, thiết bị nêu trên đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và
dịch vụ kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ
đầu tư.

\- Thời gian bảo hành, bảo trì hàng hóa tối thiểu **12 tháng** được tính
kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

\- Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử
cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố
không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong
trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có
quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà
thầu chi trả.

b) ***Yêu cầu chung***

\- Các hàng hóa, thiết bị theo yêu cầu tại E-HSMT phải đồng bộ, mới
100%, được sản xuất từ năm 2019/2020 trở về sau, có nguồn gốc xuất xứ rõ
ràng, có catalogue và tài liệu kỹ thuật với đầy đủ các thông số kỹ thuật
kèm theo.

\- Hàng hóa, thiết bị phải tương thích với hạ tầng kỹ thuật hiện có của
Chủ đầu tư.

\- Bên mời thầu sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu
tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều
kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Bên mời
thầu và các bên liên quan của Bên mời thầu không phải chịu bất kỳ trách
nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan
đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà
thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất
mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí
nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.

\- Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh, chạy thử, hướng dẫn sử dụng thành
thạo tại nơi đặt máy.

\- Thời gian bảo hành cho toàn bộ gói thầu tối thiểu **12 tháng** (Bảo
hành chính hãng) được tính kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ gói
thầu đưa vào sử dụng. Thời gian bảo trì hàng hóa (trong thời gian bảo
hành) và khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

\- Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử
chuyên gia hoặc cán bộ kỹ thuật đến khắc phục sự cố không chậm quá 48
giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp nhà thầu
không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu
khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.

**3. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:**

Các thông số kỹ thuật của thiết bị và hàng hóa cung cấp cho gói thầu
được mô tả trong bảng sau:

**STT** **Danh mục hàng hóa** **Ký mã hiệu** **Khối lượng mời thầu** **Đơn vị**
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ------------------------- ------------
** ** **Thiết bị ngành Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, thú y** ** **    
**1** **Hệ thống xử lý nước thải sử dụng hóa chất cho phòng thí nghiệm.** Việt Nam Hệ thống 1
  \- Công suất: ≥ 1.000 lít/h (24.000 lít/ngày đêm)      
  \- Vật liệu bằng nhựa PP -- Đức kháng hoá chất.      
  \- Nước đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT: Đảm bảo chất lượng nước theo khảo sát tại Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Có chứng nhận độc lập từ bên thứ 3 về chất lượng nước.      
  \- Tất cả vật liệu chế tạo và thiết bị chuyên dụng và kháng hoá chất. Đảm bảo hệ thống vận hành trên 10 năm.      

**[Ghi chú:]{.ul}**

\- Nhà thầu có thể chào thầu thiết bị có thông số đúng hoặc tương đương
hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các
thông số được nêu ra trong một thiết bị của E-HSMT, công nghệ mới hơn
được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số cao hơn so với các
thông số được yêu cầu của một hạng mục thiết bị trong E-HSMT). Nhà thầu
phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật thiết bị dự thầu và kèm
catalogue thiết bị để chứng minh

\- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề
nghị các nhà thầu lập theo thứ thự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ
sơ yêu cầu.

\- Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong
E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.

{#section .list-paragraph}

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5182 dự án đang đợi nhà thầu
  • 623 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 644 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13386 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15854 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây