Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:23 17/10/2020
Số TBMT
20201045347-00
Công bố
10:19 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Xuân Hương, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Xây lắp
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân xã Thành Tân Địa chỉ: xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất ở mặt bằng thôn Xuân Hương, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Xuân Hương, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thanh Hoá

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:19 17/10/2020
đến
11:00 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 46

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp.
- Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Xuân Hương, xã
Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
II. Phạm vi công việc của gói thầu: Theo hồ sơ thiết kế BVTC kèm theo
(Chi tiết có Hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và thiết kế kèm theo)
2. Thời hạn hoàn thành.
Yêu cầu tiến độ hoàn thành toàn bộ các hạng mục nêu trên là 04 tháng (được
tính từ ngày bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đến lúc bàn giao, nghiệm thu đưa
công trình vào sử dụng).
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Theo
chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo E-HSMT.
* Ngoài ra Nhà thầu còn phải tuân thủ các quy định theo các văn bản hướng dẫn
của Nhà nước hiện hành, bao gồm:
- Nghị định số 59/2015/NĐ - CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghi định số 46/2015/NĐ - CP ngày 04 Tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Tuân thủ Luật xây dựng và
các văn bản pháp luật khác có liên quan (có hồ sơ thiết kế kèm theo).
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị: Tất cả các vật
liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có mẫu, chứng nhận về chất
lượng, gửi đến TVGS, chủ đầu tư để kiểm tra sau đó mới được sử dụng vào thi công.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Trình tự thi công do nhà thầu đề xuất
phải đảm bảo không chồng chéo và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của từng biện
pháp thi công và tiến độ thi công do nhà thầu lập.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Đối với toàn bộ các thiết bị lắp
đặt vào công trình phải được vận hành thử nghiệm và đảm bảo an toàn, nếu không đảm
bảo đáp ứng các thông số kỹ thuật theo thiết kế, công bố của nhà sản xuất hay không
đủ điều kiện đảm bảo an toàn sẽ không được nghiệm thu và Nhà thầu phải có biện
pháp khắc phục.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Các biện pháp phòng chống cháy nổ do
nhà thầu đề xuất phải đảm bảo an toàn về cháy nổ tuyệt đối cho người, phương tiện,
môi trường cây xanh xung quanh, các công trình lân cận và trang thiết bị thi công của
nhà thầu trong toàn bộ quá trình thi công.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao
động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống
bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Nhà thầu cần phải có các biện
pháp giảm thiểu những tác động của quá trình thi công ( đào đất, vận chuyển ) đến hệ
sinh thái, cây xanh, cảnh quanh xung quanh công trình… Mọi biện pháp thi công và
bảo vệ cảnh quan xung quanh do nhà thầu đề xuất đều phải trình qua tư vấn giám sát
và Chủ đầu tư xem xét đồng ý mới được triển khai thực hiện.
Trong quá trình thi công nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc
thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ
quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không
tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước
về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện
đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công
xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình
gây ra.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị,
công trình trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi công. Trường hợp các
biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.
Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công
trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, ở những vị trí nguy hiểm trên công
trường, phải bố trí người hướng dẫn và biển cảnh báo, đèn cảnh báo đề phòng tai nạn.
Nhà thầu thi công xây dựng phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao
động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ
thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản
lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn
lao động, Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người
lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng
người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ
lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên
công trường.
Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên
quan có trách nhiệm tổ chứa xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao
động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường
những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, thuộc
phạm vi quản lý an toàn của mình gây ra.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Biện pháp tổ
chức thi công từng hạng mục và tổng thể công trình do nhà thầu đề xuất phải đáp ứng
tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất, không chồng chéo trên mặt bằng thi công. Đáp
ứng khả năng huy động nhân lực, thiết bị thi công và khả năng cung ứng vật tư do nhà
thầu đề xuất.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Biện

pháp tổ chức thi công từng hạng mục và tổng thể công trình do nhà thầu đề xuất phải
đáp ứng tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất, không chồng chéo trên mặt bằng thi
công. Đáp ứng khả năng huy động nhân lực, thiết bị thi công và khả năng cung ứng vật
tư do nhà thầu đề xuất.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Tuân thủ theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Quản lý chất lượng công trình được
thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước. Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu
trong việc quản lý chất lượng công trình như sau:
- Chỉ được phép thi công những phần việc theo Hợp đồng, không được phép thi
công các phần việc ngoài hợp đồng khi chưa được phép của Chủ đầu tư.
- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; áp dụng đúng các tiêu
chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên
về chất lượng công trình của bên chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát và cơ
quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công
xây dựng công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định
của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
- Tất cả các vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có mẫu,
chứng nhận về chất lượng, gửi chủ đầu tư để kiểm tra sau đó mới được sử dụng vào thi
công.
- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản
phẩm xây dựng trong quá trình thi công.
III. Các bản vẽ
Bên mời thầu đính kèm theo E-HSMT này là file các bản vẽ thiết kế được phê
duyệt.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5098 dự án đang đợi nhà thầu
  • 559 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 651 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13585 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15702 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây