Thông báo mời thầu

Cung cấp dịch vụ giặt là của bệnh viện đa khoa Hà Đông

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:19 17/10/2020
Số TBMT
20201043598-01
Công bố
10:48 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Cung cấp dịch vụ giặt là của bệnh viện đa khoa Hà Đông
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Cung cấp dịch vụ giặt là của bệnh viện đa khoa Hà Đông
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp dịch vụ giặt là của bệnh viện đa khoa Hà Đông
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:19 16/10/2020
đến
16:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp dịch vụ giặt là của bệnh viện đa khoa Hà Đông". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp dịch vụ giặt là của bệnh viện đa khoa Hà Đông" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ giặt là của Bệnh viện đa khoa Hà Đông

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ

- Giá gói thầu: 3.870.393.600 VNĐ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

**2.Yêu cầu về kỹ thuật**

Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu sau:

**2.1 Yêu cầu về danh mục đồ giặt, quy cách đóng gói**

**a) Danh mục đồ giặt:**

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| **STT** | **Nội | **ĐVT** | **Số | **Trọng | **Số | **Tổng |
| | dung | | lượng** | lượng** | lần** | cộng** |
| | công | | | | | |
| | việc** | | | **(kg/ | **giặt/ | **(kg/t |
| | | | | ca,bộ,c | tháng** | háng)** |
| | | | | hiếc)** | | |
+=========+=========+=========+=========+=========+=========+=========+
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | * |
| | | | | | | **7=4\* |
| | | | | | | 5\*6*** |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 1 | Săng | ca | 40 | 7,5 | 30 | 9.000 |
| | ga, áo | | | | | |
| | mổ | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2 | Quần | bộ | 75 | 0,5 | 30 | 1.125 |
| | áo, | | | | | |
| | trang | | | | | |
| | phục y | | | | | |
| | tế (bao | | | | | |
| | gồm cả | | | | | |
| | mũ và | | | | | |
| | khẩu | | | | | |
| | trang) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3 | Quần áo | bộ | 125 | 0,4 | 30 | 1.500 |
| | bệnh | | | | | |
| | nhân | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 4 | Quần áo | bộ | 75 | 0,3 | 30 | 675 |
| | người | | | | | |
| | nhà | | | | | |
| | bệnh | | | | | |
| | nhân | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 5 | Váy áo | bộ | 50 | 0,55 | 30 | 825 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 6 | Màn | chiếc | 30 | 0,45 | 30 | 405 |
| | tuyn | | | | | |
| | cho | | | | | |
| | bệnh | | | | | |
| | nhân | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 7 | Vỏ chăn | chiếc | 30 | 0,8 | 30 | 720 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 8 | Chăn | chiếc | 23 | 1,7 | 30 | 1.173 |
| | trần | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 9 | Ga trải | chiếc | 80 | 0,6 | 30 | 1.440 |
| | giường | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 10 | Khăn | chiếc | 390 | 0,025 | 30 | 293 |
| | mặt | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | **Tổng | | | | | **1 |
| | cộng** | | | | | 7.156** |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

**b) Quy cách đóng gói:**

**STT** **Nội dung công việc** **Quy cách**
--------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
1 Săng ga, áo mổ Giặt, sấy đóng theo yêu cầu
2 Quần áo, trang phục y tế (bao gồm cả mũ và khẩu trang) Giặt, sấy là phẳng, treo mắc
3 Quần bệnh nhân Giặt, sấy, gấp gọn, xếp theo chủng loại, bó 10 cái
4 Áo bệnh nhân Giặt, sấy, gấp gọn, xếp theo chủng loại, bó 10 cái
5 áo người nhà bệnh nhân Giặt, sấy, gấp gọn, xếp theo chủng loại, bó 10 cái
6 Váy sản phụ Giặt, sấy, gấp gọn, xếp theo chủng loại, bó 10 cái
7 Áo sản phụ Giặt, sấy, gấp gọn, xếp theo chủng loại, bó 10 cái
8 Màn tuyn cho bệnh nhân Giặt, sấy, gấp gọn, xếp theo chủng loại, bó 10 cái
9 Vỏ chăn Giặt, sấy, gấp gọn, xếp theo chủng loại
10 Chăn trần Giặt, sấy, gấp gọn, xếp theo chủng loại
11 Ga trải giường Giặt, sấy, gấp gọn, xếp theo chủng loại
12 Khăn mặt Giặt, sấy, gấp gọn, xếp theo chủng loại

**2.2 Biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ**

**2.2.1 Yêu cầu về quy trình giặt là đồ vải y tế**

\- Có quy trình xử lý đồ vải được thực hiện tại nhà xưởng của bệnh viện.

\- Trong suốt quá trình làm việc tại bệnh viện nhân công của nhà thầu
mặc đủ đồng phục lao động, găng tay, khẩu trang\... (Bảo hộ lao động do
nhà thầu cung cấp).

\- Nhà thầu đảm bảo công việc giặt khử khuẩn đồ vải y tế đạt tiêu chuẩn
chất lượng cao, đồ vải sau khi giặt sạch, khử khuẩn, đáp ứng yêu cầu sử
dụng của bệnh viện. Đồng thời, nhà thầu cũng đảm bảo về tiến độ công
việc, đảm bảo bệnh viện luôn có đủ đồ vải cấp phát, kể cả khi thời tiết
mưa, ẩm\.....

\- Nhà thầu cam kết sẵn sàng sửa chữa, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, cung
cấp phụ tùng thay thế máy giặt, sấy hiện có tại bệnh viện. Chịu trách
nhiệm các chi phí phát sinh trong 1 lần sửa chữa, bảo dưỡng có giá trị
\< 5 triệu đồng. (không bao gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị cơ sở
hạ tầng).

**2.2.2 Yêu cầu về hóa chất giặt đồ vải**

Hóa chất phục vụ quy trình giặt khử khuẩn đồ vải y tế đảm bảo độ bền của
vải và không có tác động đến môi trường:

\- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng.

\- Có hướng dẫn sử dụng, thời hạn sử dụng và quy định rõ liều lượng sử
dụng của từng loại hóa chất cho mỗi kg đồ vải giặt.

**2.3 Biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ**

**2.3.1 Yêu cầu về xưởng giặt dự phòng**

\- Nhà thầu có tối thiểu 01 xưởng giặt dự phòng nằm bên ngoài bệnh viện
tập trung tại Hà Nội trong trường hợp Bệnh viện mất điện hoặc xảy ra
hỏng hóc thiết bị tại xưởng giặt trong bệnh viện. *(Kèm theo tài liệu
chứng minh xưởng giặt thuộc sở hữu của nhà thầu, trong trường hợp xưởng
giặt không thuộc sở hữu của nhà thầu phải có tài liệu chứng minh khả
năng huy động sử dụng (Hợp đồng thuê, giấy tờ sở hữu của bên cho thuê,
...)).*

**2.3.2 Yêu cầu về thiết bị xưởng giặt dự phòng**

\- Xưởng giặt của nhà thầu phải đảm bảo dây chuyền thiết bị với chủng
loại và số lượng, được sản xuất trong vòng 5 năm trở lại đây để đáp ứng
công suất giặt đạt tiêu chuẩn chất lượng và đặc tính kỹ thuật để đảm bảo
chất lượng dịch vụ giặt là và tuổi thọ đồ vải cho các loại thiết bị sau:
*(Kèm theo tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu, trong
trường hợp nhà thầu đi thuê phải có tài liệu chứng minh khả năng huy
động sử dụng (Hợp đồng thuê, giấy tờ sở hữu của bên cho thuê, ...)).).*

1\. Máy giặt vắt tự động tốc độ cao: 03 máy

\+ Loại máy giặt giảm chấn tốc độ cao;

\+ Công suất giặt ≥ 120 kg/mẻ.

2\. Máy sấy đồ vải: 03 máy

\+ Công suất sấy: ≥ 80 kg/mẻ

3\. Máy là phẳng: 01 máy

\+ Công suất là: ≥ 250 kg/giờ

\+ Loại máng, đường kính quả lô ≥ 900 mm

4\. Máy vắt công nghiệp: 01 máy

\+ Công suất vắt: ≥ 30 kg/mẻ

5\. Máy là ép quần áo:

\+ Loại đa năng

2.3.3 Để kiểm tra tính xác thực thông tin nhà thầu đã kê khai, chủ đầu
tư có quyền đi kiểm tra xác thực nhà xưởng, máy móc thiết bị của nhà
thầu trước khi trao hợp đồng cho nhà thầu.

**2.4 Yêu cầu về nhân viên giặt là làm việc tại bệnh viện:**

**2.4.1. Yêu cầu các thông tin về nhân viên giặt là làm việc tại bệnh
viện**

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ** | **Họ | * | * | * | **Lý | * | ** |
| STT** | và | *Ngày | *Ngày | *Giấy | lịch | *Giấy | Chứng |
| | tên** | tháng | ký | tờ | cá | khám | chỉ |
| | | năm | hợp | tùy | nhân | sức | đào |
| | | s | đồng | thân | hợp | khỏe | tạo |
| | | inh** | lao | hợp | lệ** | còn | về |
| | | | đ | lệ** | | hiệu | phòng |
| | | | ộng** | | * | lực** | ngừa |
| | | | | * | *(có/ | * | và |
| | | | | *(có/ | khô | *(có/ | kiểm |
| | | | | khô | ng)** | khô | soát |
| | | | | ng)** | | ng)** | nhiễm |
| | | | | | | | khuẩn |
| | | | | | | | (có/ |
| | | | | | | | khô |
| | | | | | | | ng)** |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 1 | | | | | | | |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| \... | | | | | | | |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 10 | | | | | | | |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

Có danh sách ghi đầy đủ thông tin Họ tên, ngày tháng năm sinh, tổng số
nhân viên kê thực hiện gói thầu là 08 người và đáp ứng các yêu cầu sau:

\- Giấy tờ tùy thân (có dán ảnh) của nhân viên.

\- Lý lịch cá nhân (có dán ảnh) được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư
trú xác nhận.

\- Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực (có dán ảnh) của các cơ sở y tế được
cấp phép khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để lao động.

\- Hợp đồng lao động với nhà thầu còn hiệu lực.

\- Chứng chỉ đào tạo về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn

\* Nhân viên thực hiện gói thầu phải nằm trong độ tuổi lao động.

\* Nhà thầu phải kê khai toàn bộ các nội dung yêu cầu tại bảng trên và
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản kê khai, nếu khai
man sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của các văn bản quy phạm
pháp luật về đấu thầu.

**2.4.2. Yêu cầu nhân viên dự phòng thực hiện gói thầu:**

Khi nhà thầu trúng thầu trước khi triển khai gói thầu, công nhân vào làm
việc phải được Bệnh viện kiểm tra và chấp nhận mới được làm việc tại
Bệnh viện. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu Nhà thầu sẽ phải sử
dụng các nhân viên đã được đăng ký trong danh sách dự nhân lực dự phòng.

Trong quá trình làm việc Bệnh viện sẽ kiểm tra năng lực hàng tháng, hàng
quý các nhân viên không đảm bảo nhà thầu phải tiến hành thay đổi theo
yêu cầu của Bệnh viện.

Nhà thầu có tối thiểu ≥ 2 nhân lực đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu trong mục
2.4.2 để dự phòng thay thế nhân sự trong trường hợp thiếu lao động đột
xuất hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu thay thế. Có cam kết thay thế nhân lực
chậm nhất trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhân lực chính nghỉ việc hoặc có
quyết định thay thế, khi thay thế nhân sự phải gửi Công văn đính kèm
danh sách cho bên chủ đầu tư theo dõi giám sát đúng quy định.

Bảng kê khai nhân lực dự phòng thay thế theo Mẫu tại mục 2.4.1 nêu trên.

**2.5. Cam kết nhà thầu:**

Thực hiện bản cam kết đầy đủ các nội dung được nêu tại mục 2.1, 2.2,
2.3, 2.4.

Nhà thầu cam kết nộp đầy đủ các tài liệu Photo công công chứng để chứng
minh các nội dung được nêu tại mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 khi được mời vào
thương thảo hợp đồng.

*\*Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp
luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:*

**\
**

**GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC
HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN**

*Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như
sau:*

*1. Giải pháp và phương pháp luận;*

*2. Kế hoạch công tác;*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4922 dự án đang đợi nhà thầu
  • 540 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 647 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13041 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15064 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây