Thông báo mời thầu

01.DVPTV: Cải tạo, nâng cấp và kiến thiết đô thị, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:19 17/10/2020
Số TBMT
20201045355-00
Công bố
11:13 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh khuôn viên Huyện ủy, UBND huyện, khuôn viên nhà văn hóa Xuân Diệu và chăm sóc - duy trì cây xanh trên địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
01.DVPTV: Cải tạo, nâng cấp và kiến thiết đô thị, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc (Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) Bên mời thầu là:Ban quản lý dự án huyện Can Lộc (Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện Can Lộc và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Về việc phê duyeeth kế hoạch LCNT xây dựng công trình:Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh khuôn viên Huyện ủy, UBND huyện, khuôn viên nhà văn hóa Xuân Diệu và chăm sóc - duy trì cây xanh trên địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hà Tĩnh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:13 17/10/2020
đến
06:00 24/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
06:00 24/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
35.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "01.DVPTV: Cải tạo, nâng cấp và kiến thiết đô thị, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "01.DVPTV: Cải tạo, nâng cấp và kiến thiết đô thị, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu chung về dự án**

1\. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh khuôn viên Huyện ủy,
UBND huyện, khuôn viên nhà văn hóa Xuân Diệu và chăm sóc - duy trì cây
xanh trên địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

2\. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc

3\. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Can Lộc, đề nghị ngân sách cấp trên hỗ
trợ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

4\. Địa điểm: Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

**II. Giới thiệu về gói thầu**

1\. Tên gói thầu: 01.DVPTV - Cải tạo, nâng cấp và kiến thiết đô thị, Thị
trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

\- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

2\. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Can Lộc, đề nghị ngân sách cấp trên hỗ
trợ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

3\. Thời gian thực hiện: 08 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Yêu
cầu kỹ thuật:

4\. Phạm vi công việc: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh khuôn viên
Huyện Ủy, UBND huyện, khuôn viên nhà văn hóa Xuân Diệu, Khuôn viên UBND
thị trấn Nghèn và chăm sóc - duy trì cây xanh trên địa bàn thị trấn
Nghèn huyện Can Lộc nhằm tạo không gian xanh, sạch, đẹp, cải thiện môi
trường, đáp ứng yêu cầu về đô thị văn minh, huyện nông thôn mới.

4.1 Tại Khuôn viên nhà văn hóa Xuân Diệu:

\+ Trồng mới cây xanh, gồm các loại: Cây cau Nga my (H=1,5-1,8m; ĐK cổ
rễ (đo cách gốc rễ 10-20cm): 12-15cm, số lượng 09 cây; Cây Tùng tháp
(H=1-1,5m; Tán: 40cm; Đã tạo tháp), số lượng 09 cây; Cây Vạn tuế bóc bẹ
(H=80-100cm; ĐK: 15-20cm; Tán: 80-90cm), số lượng 09 cây; Cây Nguyệt quế
cắt tỉa (H=25-40cm), diện tích S=23,07m^2^; Cây Bông trang thái
(H=25-35cm), diện tích: 68,76m^2^; Cỏ Lá Gừng Thái có diện tích
S=166,46m^2^.

\+ Tưới nước bảo dưỡng 03 tháng.

4.2 Tại khuôn viên Huyện Ủy:

\+ Trồng mới cây xanh, gồm các loại: Cây Chà Là (H \>=3,5m; ĐK cổ rễ (đo
cách gốc rễ 10-20cm): = 30-35cm), số lượng 06 cây; Cây Bàng đài loan (
H=4-5m; ĐK cổ rễ (đo cách gốc rễ 10-20cm) = 13-16cm), số lượng 05 cây;
Trồng chậu cây Cây Sanh 5 tầng (H = 180-230cm; ĐK tán 100-120cm, vanh
gốc 30-40cm), số lượng 06 cây; Cây Cây Dừa cạn Thái (H=20-30cm), diện
tích S=3,82m^2^; Cây Bạch Tuyểt mai (H=20-45cm); diện tích S=07m^2^; Cỏ
Lá Gừng Thái có diện tích S=157,88m^2^; Cỏ long heo có diện tích
S=59,04m^2^

\+ Tưới nước bảo dưỡng 03 tháng.

4.3 Tại Khuôn viên UBND huyện:

\+ Trồng mới cây xanh, gồm các loại: Cây Sanh thế trực (cao 1,5-2m; Tán:
25cm; ĐK: 10-20cm (đo cách cổ gốc 10-20cm), số lượng 01 cây; Trồng chậu
Cây Sanh 5 tầng (cao 1,8-2,3m; ĐK tán 100-120cm; Vanh 30-40cm), số lượng
15 cây.

\+ Tưới nước bảo dưỡng 03 tháng.

4.4 Tại Khuôn viên UBND thị trấn Nghèn

\+ Trồng mới cây xanh, gồm các loại: Cây Chà Là (H \>=3,5m; ĐK cổ rễ (đo
cách gốc rễ 10-20cm): = 30-35cm), số lượng 06 cây; Cây Bàng đài loan (
H=4-5m; ĐK cổ rễ (đo cách gốc rễ 10-20cm) = 13-16cm), số lượng 08 cây;
Trồng cây hiện trạng vào chậu (KT: cao 50cm, đường kính 1m): Cây Sanh 9
tầng, số lượng 02 cây và cây Sanh thế trực, số lượng 02 cây; Cỏ Lá Gừng
Thái có diện tích S=34,15m^2^; Cỏ long heo có diện tích S=30,21m^2^

\+ Tưới nước bảo dưỡng 03 tháng.

4.5. Phần duy trì - chăm sóc cây xanh: Chăm sóc - duy trì cây bóng mát,
cây tạo hình, cây hoa, lá màu và thảm cỏ tại công viên Tuy Phước, Khu
tưởng niệm nhà thơ Xuân Diệu, Dải phân cách đường Quốc lộ 1A và DPC
đường 36m trong 08 tháng:

\* Công viên Tuy Phước:

\+ Cây bóng mát: Duy trì cây bóng mát mới trồng 08 tháng; Tưới nước;
Quét vôi gốc cây (cây Chà là: 18 cây; cây Giáng hương: 02 cây; cây Liễu
rũ: 19 cây; cây Long não: 33 cây; cây Móng bò tím: 35 cây; cây Muồng
hoàng yến: 28 cây; cây Phượng vỹ: 04 cây; cây Bằng lăng: 14 cây; cây Cau
vua: 10 cây; cây Osaka đỏ: 14 cây).

\+ Cây cảnh tạo hình: Duy trì 08 tháng; Tưới nước (cây bông giấy leo
giàn: 08 cây; cây cau Nga my: 06 cây; cây Hồng lộc: 37 cây)

\+ Cây hoa, lá màu, cây hàng rào: Duy trì 08 tháng; Tưới nước (cây Chuỗi
ngọc: 636,5m^2^; cây bông trang Thái: 50m^2^; cây Phổi bò: 82m^2^; cây
Cẩm tú mai: 69m^2^).

\+ Thảm cỏ: Tưới nước; Làm cỏ tạp (08 lần/ 8 tháng); Phun thuốc trừ sâu
(04 lần/8 tháng); Bón phân (08 lần/ 8 tháng). Cỏ lá gừng Thái:
4.927m^2^).

\* Khu tưởng niệm nhà thơ Xuân Diệu:

\+ Cây bóng mát: Duy trì cây bóng mát mới trồng 08 tháng; Tưới nước;
Quét vôi gốc cây (cây Long não: 15 cây; cây Muồng hoàng yến: 11 cây).

\+ Cây cảnh tạo hình: Duy trì 08 tháng; Tưới nước (cây Kè bạc: 14 cây;
cây Mai vạn phúc: 24 cây; cây vạn tuế: 20 cây).

\+ Cây hoa, lá màu, cây hàng rào: Duy trì 08 tháng; Tưới nước (cây
Nguyệt quế cắt tỉa: 282m^2^).

\+ Thảm cỏ: Tưới nước; Làm cỏ tạp (08 lần/ 8 tháng); Phun thuốc trừ sâu
(04 lần/8 tháng); Bón phân (08 lần/ 8 tháng). Cỏ lá gừng Thái:
1498m^2^).

\* Dải phân cách đường 36m:

\+ Cây bóng mát: Duy trì cây bóng mát mới trồng 08 tháng; Tưới nước;
Quét vôi gốc cây (cây Muồng hoàng yến: 110 cây).

\+ Cây cảnh tạo hình: Duy trì 08 tháng; Tưới nước (cây Cọ xẻ lùn: 61
cây; cây Cau trắng: 54 cây).

\+ Cây hoa, lá màu, cây hàng rào: Duy trì 08 tháng; Tưới nước (cây Chuỗi
ngọc: 262m^2^).

\+ Thảm cỏ: Tưới nước; Làm cỏ tạp (08 lần/ 8 tháng); Phun thuốc trừ sâu
(04 lần/8 tháng); Bón phân (08 lần/ 8 tháng). Cỏ lá gừng Thái:
1.713m^2^).

\* Dải phân cách đường QL1A:

\+ Cây cảnh tạo hình: Duy trì 08 tháng; Tưới nước (cây Ngâu côn: 1.117
cây; cây Bông giấy trực: 54 cây)

\+ Thảm cỏ: Tưới nước; Làm cỏ tạp (08 lần/ 8 tháng); Phun thuốc trừ sâu
(04 lần/8 tháng); Bón phân (08 lần/ 8 tháng). Cỏ lá gừng Thái:
3.475m^2^).

**GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC
HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN**

*Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như
sau:*

*1. Giải pháp và phương pháp luận;*

*2. Kế hoạch công tác.*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5243 dự án đang đợi nhà thầu
  • 518 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 542 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13487 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15478 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây