Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 00:12 17/10/2020
Số TBMT
20201045083-00
Công bố
00:07 17/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng vỉa hè và rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh 261 đoạn từ ngã tư Phổ Yên đến cầu Rẽo
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư
- Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Phổ Yên - Địa chỉ: Số 603, đường Phạm Văn Đồng, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên - SĐT: 0968911012 - Email: dotrongquyen@gmail.com
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng vỉa hè và rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh 261 đoạn từ ngã tư Phổ Yên đến cầu Rẽo
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thái Nguyên

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
00:07 17/10/2020
đến
08:00 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
100.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 60

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
- Tên công trình: Xây dựng vỉa hè và rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh 261
đoạn từ ngã tư Phổ Yên đến cầu Rẽo.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Phổ Yên.
- Địa điểm xây dựng: Phường Ba Hàng, phường Bãi Bông, xã Hông Tiến,
thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình giao thông cấp III.
Quy mô công trình:
- Giải pháp thiết kế chủ yếu:
Kết cấu vỉa hè :
Nền vỉa hè đầm chặt K95; Móng bê tông xi măng đá 1x2 M 150 dày 5cm
Hố trồng cây l00xl00cm, xây gạch không nung, trên mặt lát gạch thẻ;
Bó hè:
Bê tông móng đá 4x6 M 100 dày 10cm; tường xây gạch không nung VXM
M75;
Rãnh thoát nước, hố ga, thiết kế tấm đan
Móng đệm đá dăm dày 10cm; Bê tông đáy rãnh đá 2x4 M200, bê tông móng
dày 15cm, cửa xả dày 20cm; tường xây gạch không nungVXM M75; Trát tường
vữa XM M75 dày 2cm; Mũ mố BTCT M200 đá 1x2; Tấm đan BTCT M250 đá 1x2
Mặt đường bê tông hoàn trả :
Bê tông đá 2x4, M250 dày 16cm trên lóp đá đệm dày 5 cm.
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
Thi công xây dựng Xây dựng vỉa hè và rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh
261 đoạn từ ngã tư Phổ Yên đến cầu Rẽo, theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
được phê duyệt.
2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành
công trình không quá: 180 ngày
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Chương V.1

3

Ký hiệu tiêu
chuẩn

TCVN 4055:2012
TCVN 4056:2012

Tên tiêu chuẩn
THI CÔNG & NGHIỆM THU
Các vấn đề chung
Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng.
Thuật ngữ - Định nghĩa

TCVN 4087:2012
TCVN 4091:1985
TCVN 4252:2012

Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung
Nghiệm thu các công trình xây dựng
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức
thi công

TCVN 4473:2012

Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4517:1988

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng.
Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn.
Yêu cầu chung

TCVN 5637:1991

Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên
tắc cơ bản

TCVN 5638:1991
TCVN 5640:1991

Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản
Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
Công tác trắc địa
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu
chung

TCVN 9398:2012

TCVN 4447:2012
TCVN 9361:2012
22TCN266:2000
TCVN 4085:1985
TCVN 4459:1987
TCVN 4516:1988
TCVN 5674:1992

1951/QĐ /BGTVT

4

Công tác đất
Công tác đất. Thi công và nghiệm thu
Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng
Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống
Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
Công tác hoàn thiện
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và
nghiệm thu.
Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm
thu.
Xây dựng Công trình
Quy định kỹ thuật tạm thời về thi công và nghiệm thu mặt
đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông” Ban
hành theo quyết định số 1951 QĐ/BGTVT ngày

17/08/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT
TCVN 8264: 2009

Gạch ốp lát – Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9377Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm
1:2012
thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng
TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu
AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG
Quy định chung
TCVN 2288:1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất
TCVN 3146:1986 Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 3147:1990 Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung
TCVN 3153:1979

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ
bản- Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3254:1989
TCVN 3255:1986
TCVN 4879:1989
TCVN 5308:1991

An toàn cháy. Yêu cầu chung
An toàn nổ. Yêu cầu chung.
Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính
phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Và các quy chuẩn, TCVN, TCN khác theo quy định hiện
hành

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám sát chất lượng của
mình một cách hợp lý khả thi trên cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát
chất lượng theo quy định hiện hành
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các
tiêu chuẩn về phương pháp thử);
Vật liệu

TT

Tiêu chuẩn áp dụng

1

Cốt liệu cho bê tông và vữa

2
3
4

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
Xi măng Pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7570:2006
TCVN 7572:2006
TCVN 4506:2012
TCVN 2682:2009
TCVN 6260:2009

5

Xi măng xây trát

TCVN 9202:2012

6

Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng –

TCXD 127:1985

Chương V.1

5

TT

Vật liệu

Tiêu chuẩn áp dụng

7

Hướng dẫn sử dụng
Cát nghiền cho bê tông và vữa

TCVN 9205:2012

8

Đá dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 1771:1986

9

Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

10

Gạch không nung

TCVN 4314:2003
TCVN 6477:2001

11

Cốt thép bê tông cán nóng

12

Cốt thép bê tông

13

Thép cốt bê tông, thép vằn
Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy
mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử

14
15

TCVN 4453:1995
TCVN 1651:2008
TCVN 4056:2012
TCVN1651-2:2008
TCVN 3105:1993

Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác theo quy định hiện hành

Chủng loại vật tư vật liệu.
TT

1

Xi măng

2

Cát đen

3

Cát vàng

4

Đá dăm

5

Gạch terazo

6
6

Tên vật tư, thiết bị

Vữa xây dựng

Nguån gèc xuÊt xø

Hoàng Thạch, Quang
Sơn, La Hiên, (hoặc
tương đương)
Các đại lý tại địa
phương, Gốc Vối, Hò
Núi Cốc, Đa Phúc
(hoặc tương đương)
Các đại lý tại địa
phương, Gốc Vối, Đa
Phúc (hoặc tương
đương)
Mỏ đá Núi Voi, Quang
Sơn (hoặc tương
đương)
Các đại lý tại địa
phương hoặc thành phố
Thái Nguyên

Đặc tính kỹ thuật

Xi măng Portland PCB30
TW sản xuất theo công
nghệ lò quay - TCVN
2682:1992.
Cát nước ngọt, không lẫn
tạp chất, TCVN 1770:1986.

Không lẫn tạp chất, TCVN
1770: 1986.

Không lẫn tạp chất, TCVN
1771: 1986.

TCVN 7744:2013
Tuân theo tiêu chẩn TCVN
4314: 1986; TCVN 4459:
1987

TT

Tên vật tư, thiết bị

7

Bê tông

8

Nước cho bê tông
và vữa

9

Thép cốt bê tông

Thép cac-bon cán
10
nóng

Nguån gèc xuÊt xø

Thép TISCO Thái
Nguyên, Việt ý ( hoặc
tương đương)
Thép TISCO Thái
Nguyên, Việt - SING (
hoặc tương đương)

11 Thép hình mạ kẽm Việt Nam

Đặc tính kỹ thuật

Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật
theo yêu cầu thiết kế về thành
phần cấp phối, cường độ…
Tuân theo tiêu chuẩn
TCXDVN 302: 2004
Tuân theo tiêu chẩn TCVN
1651-1 ; TCVN16512:2008, cường độ theo yêu
cầu thiết kế.
Tuân theo tiêu chẩn TCVN
5709: 1993, cường độ theo
yêu cầu thiết kế.
Tuân theo tiêu chuẩn
ASTM A563/ SQ50

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng
mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và
nghiên cứu điều tra mặt bằng thi công của nhà thầu.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Yêu cầu nhà thầu thi công theo đúng các quy định hiện hành. Nhà thầu phải
nêu các biện pháp tiến hành thí nghiệm hoặc vận hành thử nghiệm để kiểm tra
xem bộ phận công trình nào có khuyết tật và đảm bảo độ an toàn
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng chống cháy nổ.
Yêu cầu đơn vị nhà thầu có chứa các kho vật tư nhất là các vận dụng dễ
cháy thì yêu cầu phải có biển báo cấm lửa, có thiết bị cứu hoả đặt dúng nơi quy
định.
Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy các biện pháp chống cháy nổ luôn nhắc
nhở cán bộ công nhân viên phải chấp hành nghiêm túc.
Đường vào nhà ở, kho, bãi làm đúng quy định dễ dàng thuận tiện trong đi
lại và xử lý khi có sự cố xảy ra để giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do sự
cố cháy nổ gây ra.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải tuân thủ điều 35 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý môi
trường xây dựng. Cụ thể như sau:
Chương V.1

7

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động
trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống
bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp
bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp
che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây
dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi
trường. Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân thủ các quy
định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi
trường có quyền định chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng
biện pháp về bảo vệ môi trường.
- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi
công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do
lỗi của mình gây ra.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi công
đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của dự án và phù hợp với đề xuất kỹ thuật
nêu trong HSMT
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
theo đúng yêu cầu trong E-HSMT, phù hợp với tiến độ thi công và biện pháp thi
công.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng
mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và
nghiên cứu điều tra mặt bằng thi công của nhà thầu
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải tuân thủ điều 25 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015
của Chính phủ. Cụ thể như sau:
- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý
mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản
lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà
thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy
mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá
8

nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
- Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc
các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;
+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện,
thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy
định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công
trình;
+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn
thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu
hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
+ Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của
hợp đồng.
- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và
quy định của pháp luật có liên quan,
- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản
xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy
định tại Điều 24 Nghị định này và quy định của hợp đồng xây dựng.
- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm
xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây
dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.
- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng,
thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai
khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá
trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết
kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công
việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện
thực tế tại công trường.
- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi
công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện
trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình
thi công xây dựng (nếu có).
- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện
thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch
trước khi đề nghị nghiệm thu.
- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
Chương V.1

9

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công,
nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng,
nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và
vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và
yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.
- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản
khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn
giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.
III. Các bản vẽ
Theo danh mục bản vẽ trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt kèm
theo E-HSMT

Stt
1
2
3
4

10

Tên bản vẽ

Bản vẽ
số

Phiên
bản/ngày
phát hành

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5104 dự án đang đợi nhà thầu
  • 581 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 616 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13700 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15552 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây