Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc generic

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:24 16/10/2020
Số TBMT
20201044963-00
Công bố
20:12 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua thuốc năm 2020 - 2021 cho Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu thuốc generic
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách nhà nước/Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu khác của đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
20:12 16/10/2020
đến
14:00 06/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 06/11/2020
Mở thầu tại
Phòng khách, nhà A, Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức - Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
146.534.769 VND
Bằng chữ
Một trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi chín đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thuốc generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thuốc generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ YTẾ
BỆNH VIỆN ĐK.H.MỸ ĐỨC
CỘNG HOÀ XẬ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /ÍẲ^/QĐ-BVMĐ
Mỹ Đức, ngày 13 tháng 10 năm 2020
QUYÉT ĐỊNH V/v phê duyệt hồ sơ mòi thầu
Các gói thầu mua thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức.
GIÁM ĐÓC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỸ ĐỨC
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 4497/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức;
Xét đề nghị của Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu mua thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức ngày 13 tháng 10 năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu mua thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh vi đa khoa huyện Mỹ Đức danh mục gồm các nội dung sau:
TT m A r • A 1 À Tên gói thâu Hồ sơ mòi thầu
1 Gói số 1: Gói thầu thuốc generic Có hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo
2 Gỏi số 2: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị Có hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo
3 Gói số 3: Gói thầu thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu Có hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo
4 Gói số 4: Gói thầu Vị thuốc cổ truyền Có hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo
5 Gói số 5: Gói thầu vắc xin Có hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo
Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức.
Nội dung hồ sơ mời thầu: Thực hiện theo Luật đấu thầu 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đẩu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tể công lập; Thông tư 31/2016/TT-BYT ngày 10/8/2016 quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế.
Điều 2. Các ông (bà): Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định đấu thầu mua thuốc và các thành viên liên quan căn cứ hồ sơ mời thầu được phê duyệt thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
-Tổ chuyên gia; -Tổ thẩm định
- Lưu: VT, KD.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4843 dự án đang đợi nhà thầu
  • 628 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 574 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13493 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15377 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây