Thông báo mời thầu

Tư vấn giám sát thiết bị y tế chuyên ngành; Thiết bị làm việc; Trung tâm dữ liệu

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:41 16/10/2020
Số TBMT
20201043044-00
Công bố
18:20 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây mới Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em (khối 2).
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn giám sát thiết bị y tế chuyên ngành; Thiết bị làm việc; Trung tâm dữ liệu
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Bệnh viện Nhi Đồng 1: + Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, Tp.HCM.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Thành phố
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em (khối 2)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
18:20 16/10/2020
đến
09:00 06/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 06/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn giám sát thiết bị y tế chuyên ngành; Thiết bị làm việc; Trung tâm dữ liệu". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn giám sát thiết bị y tế chuyên ngành; Thiết bị làm việc; Trung tâm dữ liệu" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 40

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công
việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực
hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu
kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì
căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Tổ chức:
Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng còn hiệu lực do cơ
quan có thẩm quyền cấp, trong đó có phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát thi
công xây dựng công trình dân dụng hạng II hoặc Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
công trình hạng II còn hiệu lực tính đến ngày đóng thầu.
Đối với nhà thầu liên danh thì điều kiện năng lực hoạt động hoạt động xây
dựng được xác định bằng tổng các năng lực hoạt động xây dựng của các thành
viên trong liên danh song phải đảm bảo từng thành viên liên danh đáp ứng điều
kiện hoạt động đối với phần việc mà thành viên liên đó đảm nhận trong liên danh;
nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực hoạt động
xây dựng thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.
* Tài liệu chứng minh:
- Bản chụp được chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền: Chứng chỉ năng lực hoạt
động xây dựng của nhà thầu, trong đó có phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát
thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II hoặc Tư vấn giám sát lắp đặt thiết
bị công trình hạng II còn hiệu lực tính đến ngày đóng thầu.
Đối với các bản chụp hoặc bản chụp được chứng thực của cấp có thẩm quyền mà
nhà thầu cung cấp trong E-HSDT. Trong quá trình đánh giá E-HSDT, Bên mời
thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bản chính để đối chiếu theo Điều 6 – Nghị
định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
22

1. Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu: 15% tổng số điểm (Tương ứng 15
điểm);
2. Giải pháp và phương pháp luận để thực hiện gói thầu: 35% tổng số
điểm (Tương ứng 35 điểm);
3. Nhân sự thực hiện gói thầu: 50% tổng số điểm (Tương ứng 50 điểm);
4. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận,
nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
5. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Thang
Điểm
Điểm
điểm
TT
Tiêu chuẩn đánh giá
tối
tối đa
chi
thiểu
tiết
1

Kinh nghiệm nhà thầu tư vấn

15

1.1

Số năm kinh nghiệm nhà thầu đã thực hiện công
tác tư vấn Giám sát lắp đặt thiết bị

3

1.2

10,5

Số năm kinh nghiệm: Từ 10 năm trở lên

3

Số năm kinh nghiệm: Từ 08 năm dưới 10 năm

2

Số năm kinh nghiệm: Từ 05 năm đến dưới 08
năm

1

Số năm kinh nghiệm < 05 năm

0

Tài liệu chứng minh:
Hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (trong
đó có thiết bị y tế) hoàn thành. Số năm kinh
nghiệm của Nhà thầu được tính từ năm ghi trên
hợp đồng tới năm có thời điểm đóng thầu.
Đối với liên danh dự thầu: Số năm kinh nghiệm
đã thực hiện công tác tư vấn của liên danh được
tính theo thành viên liên danh có số năm kinh
nghiệm thấp nhất trong liên danh.
Từ năm 2016 đến nay (tính từ ngày 01/01/2016),
Nhà thầu tư vấn đã thực hiện và hoàn thành các
hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (trong
đó có thiết bị y tế) công trình cấp II trở lên.
Quy đổi: 01 công trình cấp I được quy đổi tương
đương 02 công trình cấp II.
> 04 công trình

4

4

03 công trình

3

02 công trình

2
23

1.3

1.4

01 công trình

1

Không công trình
Từ năm 2016 đến nay (tính từ ngày 01/01/2016),
Nhà thầu tư vấn đã thực hiện và hoàn thành các
hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (trong
đó có thiết bị y tế) có giá trị hợp đồng từ 491 triệu
đồng trở lên.
> 03 công trình

0

3

3

02 công trình

2

01 công trình

1

Không công trình

0

Uy tín của nhà thầu:
Nhà thầu tư vấn đã thực hiện và hoàn thành các
hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (trong
đó có thiết bị y tế).
> 06 công trình

3
3

04 - < 06 công trình

2

02 - < 04 công trình

1

< 02 công trình

0

Tài liệu chứng minh của tiêu chuẩn 1.1, 1.2;
1.3 và 1.4:
1/ Bảng kê khai Hợp đồng tư vấn do nhà thầu đã
thực hiện;
2/ Bản chụp được chứng thực tại cơ quan có thẩm
quyền: Hợp đồng tư vấn;
3/ Bản chụp được chứng thực tại cơ quan có thẩm
quyền: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công
trình đưa vào sử dụng hoặc biên bản nghiệm thu
hoàn thành hợp đồng hoặc biên bản thanh lý hợp
đồng.
4/ Bản chụp Quyết định phê duyệt dự án hoặc
Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công –
Tổng dự toán của cấp có thẩm quyền hoặc các tài
liệu khác chứng minh của dự án như quyết định
phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc kế hoạch lựa
chọn nhà thầu được Đăng tải trên trang
http://muasamcong.mpi.gov.vn
1.5

Kinh nghiệm về tổ chức quản lý:

1

24

Có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận
theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 về giám sát công
trình dân dụng còn hiệu lực tính đến ngày đóng
thầu.
Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.

1
0

Tài liệu chứng minh:
Bản chụp được chứng thực tại cơ quan có thẩm
quyền: Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO
9001-2015.
1.6

2
2.1

Tình hình tài chính lành mạnh
Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 2019
phải dương. (Giá trị tài sản ròng > 0)
[Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản – Tổng nợ]
Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 2019
là âm (Giá trị tài sản ròng < 0)
[Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản – Tổng nợ]

1

Giải pháp và phương pháp luận

35

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã
nêu trong điều khoản tham chiếu

6

1

0

- Nhà thầu am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của
dự án
- Nhà thầu có trình bày sự am hiểu về mục tiêu và
nhiệm vụ của dự án nhưng trình bày không rõ và
chi tiết
- Nhà thầu không trình bày
2.2

Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục
công việc quy định trong điều khoản tham chiếu.
Các hạng mục công việc được phân chia thành
2.2.1
những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và
logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên
gia tư vấn đề xuất cho dự án.
Có đề xuất kỹ thuật các hạng mục công việc quy
2.2.1
định trong điều khoản tham chiếu rõ ràng, hoàn
.1
chỉnh và logic
Có đề xuất kỹ thuật các hạng mục công việc quy
định trong điều khoản tham chiếu nhưng chưa rõ
ràng, hoàn chỉnh
Không có đề xuất kỹ thuật các hạng mục quy định
trong điều khoản tham chiếu

24,5

6
4
0
5

3

2

1
0

25

2.2.1 Có phân công cho từng chuyên gia tư vấn tư vấn
.2
đề xuất cho trong án cho từng hạng mục công việc
Không phân công cho từng chuyên gia tư vấn tư
vấn đề xuất cho trong án cho từng hạng mục công
việc
2.2.2 Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ

2.4.1

2.4.2
2.5

2
2

- Thể hiện phù hợp nhưng còn chưa chi tiết

1

- Không thể hiện

0

Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn
2.3.1 các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện
dự án

2.4

0

- Thể hiện chi tiết và phù hợp

2.3

2.3.2

1

2
1

Không có Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực
hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu
quả thực hiện dự án

0

Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu
tư vấn chuyên nghiệp và tiên tiến

1

Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu
tư vấn không chuyên nghiệp, không tiên tiến

0

Cách trình bày đề xuất

2

Đề xuất được phương án giám sát hoàn chỉnh và
trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi

1

Đề xuất được phương án giám sát không hoàn
chỉnh và trình bày không hợp lý, khó theo dõi

0

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

1

Đề xuất không hoàn chỉnh và không thuyết phục

0

Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ
để thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải
2.5.1
được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù
hợp và rõ ràng.
- Thể hiện chi tiết và phù hợp
- Thể hiện phù hợp nhưng còn chưa chi tiết
- Không thể hiện
Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp
2.5.2
luận và tiến độ dự kiến
- Thể hiện chi tiết và phù hợp

10
4
4
2
0
3
3
26

- Thể hiện phù hợp nhưng còn chưa chi tiết
- Không thể hiện
Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc
2.5.3
và tiến độ nộp báo cáo
- Thể hiện chi tiết và phù hợp
- Thể hiện phù hợp nhưng còn chưa chi tiết
- Không thể hiện
2.6

Bố trí nhân sự hợp lý
Nhân sự không được bố trí theo yêu cầu của hồ
sơ mời thầu:
Nhà thầu chứng minh đạt điểm tối thiểu theo quy
định tại mục 3 - nhân sự của Hồ sơ mời thầu đạt
2.6.1 06 điểm.
Trường hợp nhà thầu đề xuất thêm nhân sự đáp
ứng yêu cầu nêu trên thì chứ mỗi nhân sự đáp ứng
sẽ được cộng thêm 0,5 điểm nhưng tối đa không
quá 02 điểm.
Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp
2.6.2
với kế hoạch triển khai.
Thời điểm và thời gian huy động tư vấn không
phù hợp với kế hoạch triển khai
Nhân sự:
3
Nhà thầu phải có bảng kê khai nhân sự tham
gia gói thầu này.
Tài liệu chứng minh của các nhân sự yêu cầu:
1/ Lý lịch kinh nghiệm của chuyên gia có xác
nhận của nhà thầu (theo Mẫu số 6);
2/ Bản chụp được chứng thực của cấp có thẩm
quyền: Bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ hành
nghề giám sát và các bằng cấp khác (nếu có);
3/ Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch
vụ tư vấn (theo Mẫu số 8);
4/ Bản chụp được chứng thực của cấp có thẩm
quyền: Hợp đồng tư vấn giám sát;
5/ Bản chụp được chứng thực của cấp có thẩm
quyền: Biên bản nghiệm thu hoàn thành gói thầu
đưa vào sử dụng hoặc biên bản nghiệm thu hoàn
thành hợp đồng hoặc biên bản thanh lý hợp đồng;
6/ Bản chụp được chứng thực của cấp có thẩm
quyền: Quyết định bổ nhiệm cán bộ tham gia
công tác tư vấn giám sát.

1,5
0
3
3
1,5
0
10

8

2
0
50

35

27

3.1
a

b

c
d

e

f

3.2
3.2.1

Nhân sự nhà thầu (kể cả các thành viên trong
liên danh) đề xuất phải có đầy đủ tài liệu 1, 2,
3 nêu trên thì đạt đủ số điểm tương ứng.
Trường hợp nhân sự thiếu 01 trong các tài liệu
nêu trên thì sẽ không đánh giá nhân sự này.
Tư vấn giám sát trưởng: 01 người
Có Bằng Đại học hoặc trên đại học thuộc các
ngành sau: Điện tử y sinh, điện, điện tử, điện tửviễn thông, cơ điện tử, vật lý, cơ khí, công nghệ
thông tin, tin học.
Có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công nghệ công trình hoặc giám sát công
tác lắp đặt thiết bị còn hiệu lực tính đến ngày
đóng thầu hạng II còn hiệu lực tính đến ngày đóng
thầu.
Có chứng chỉ đào tạo tư vấn kỹ thuật trang thiết
bị Y tế.
Có Giấy chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động còn hiệu lực tính đến ngày đóng
thầu
Kinh nghiệm đã từng làm giám sát trưởng dự án/
gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị (trong đó có
thiết bị y tế) công trình cấp II trở lên.
Quy đổi: 01 công trình cấp I được quy đổi tương
đương 02 công trình cấp II.

22

15

2

2

3

3

3

3

2

7

> 05 hợp đồng

7

04 hợp đồng

5

03 hợp đồng

3

< 03 hợp đồng

0

Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại
học đến ngày đóng thầu)
>= 15 năm

5
5

10 - < 15 năm

4

5 - < 10 năm

3

< 5 năm

0

Các Tư vấn giám sát viên > 04 người
Tư vấn giám sát viên phần thiết bị làm việc;
Trung tâm dữ liệu: > 02 người
Tiêu chuẩn đánh giá của 01 giám sát viên như
sau:

28

20

7

5

3,5
28

a

b

d
3.2.2

a

b

c
d

Có Bằng Đại học hoặc trên đại học là kỹ sư
chuyên ngành điện, điện tử, điện tử-viễn thông,
cơ điện tử, công nghệ thông tin, tin học hoặc
chuyên ngành phù hợp
Có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công nghệ công trình hoặc giám sát công
tác lắp đặt thiết bị còn hiệu lực tính đến ngày
đóng thầu hạng II còn hiệu lực tính đến ngày đóng
thầu.
Có Giấy chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động còn hiệu lực tính đến ngày đóng
thầu.
Tư vấn giám sát viên phần thiết bị y tế chuyên
ngành: > 02 người
Tiêu chuẩn đánh giá của 01 giám sát viên như
sau:
Có Bằng Đại học hoặc trên đại học là kỹ sư
chuyên ngành Điện tử y sinh, điện, điện tử, điện
tử-viễn thông, cơ điện tử, hoặc chuyên ngành phù
hợp
Có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công nghệ công trình hoặc giám sát công
tác lắp đặt thiết bị còn hiệu lực tính đến ngày
đóng thầu hạng II còn hiệu lực tính đến ngày đóng
thầu.
Có chứng chỉ đào tạo tư vấn kỹ thuật trang thiết
bị Y tế.
Có Giấy chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động còn hiệu lực tính đến ngày đóng
thầu.

10,5

Tổng

100

1

1

1,5

1,5

1
21

15

2

2

3,5

3,5

3

3

2
70

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong hai
phương pháp dưới đây cho phù hợp:
Mục 3.3. Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
29

Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong
số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
70%.
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

30

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây