Thông báo mời thầu

Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:51 16/10/2020
Số TBMT
20201044694-00
Công bố
17:39 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng Cấp, Sửa Chữa nâng Cấp Đường Nghĩa Địa Lào Táo Thượng – Nhánh 704
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp
Chủ đầu tư
Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Trung Lập Thượng. Địa chỉ: Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (028) 3 892 6786 fax: (028) 3 892 6786
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện (Vốn nông thôn mới) và vốn vận động dân
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng Cấp, Sửa Chữa nâng Cấp Đường Nghĩa Địa Lào Táo Thượng – Nhánh 704
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:39 16/10/2020
đến
09:30 28/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 28/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
32.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Nâng Cấp, Sửa Chữa nâng Cấp Đường Nghĩa Địa Lào Táo Thượng – Nhánh 704
Gói thầu: Xây lắp

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chƣơng V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện
dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin cần thiết khác.
I.

GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU:

1. Phạm vi công việc của gói thầu:
v Gới thiệu về dự án:
— Tên dự án
: Nâng Cấp, Sửa Chữa nâng Cấp Đường Nghĩa Địa Lào
Táo Thượng - Nhánh 704.
— Địa điểm
: Xã Trung Lập Thượng - huyện Củ Chi.
Loại, cấp công trình : Công trình giao thông - cấp IV.
Quy mô công trình và giải pháp thiết kế:


v

- Chiều dài tuyến: 692m:
Ø Tuyến chính: 427,03m
+ Đầu tuyến: Giao với đường Tỉnh lộ 7
+ Cuối tuyến: Giao với đường nhựa.
Ø Tuyến nhánh: 264,97m
+ Đầu tuyến: Giao với đường nhựa.
+ Cuối tuyến: Giao Kênh N31A
- Bề rộng mặt cắt ngang đường: 5m bê tông xi măng + 0,5m lề đường cấp phối đá
dăm x 2 bên = 6m.
- Độ dốc ngang mặt đường: 2%.
- Độ dốc lề đường: 4%.
- Kết cấu nền, mặt đường từ trên xuống:
+ Bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 20cm.
+ Giấy dầu chống thấm.
+ Đắp cấp phối đá dăm loại I dày 20cm, lu lèn K>=0,98, Eyc>=65MPa.
+ Bù phụ nền đường bằng cấp phối đá dăm loại I, lu lèn K>=0,98, Eđh>=65Mpa.
+ Vét hữu cơ nền đường trung bình dày 10cm, đắp lại bằng đất chọn lọc, lu lèn
K>=0,90.
- Kết cấu lề đường: Đắp cấp phối đá dăm loại I dày 40cm, lu lèn K>=0,98.
- Phần thoát nước:
+ Thoát nước theo địa hình kết hợp vét mương đất dọc tuyến.
+ Lắp đặt cống bê tông cốt thép ly tâm D600 tại một số vị trí
- Hệ thống khác: Lắp đặt biển báo hiệu giao thông đường bộ; lắp đặt tường hộ lan, di
dời trụ điện.
(
c : Các chi tiết xem trong Hồ sơ báo cáo kinh tế k thuật được phát hành kèm theo
cùng với E-HSMT này).
NỘI DUNG - Theo thông tư 04/2017/TT-BKH ngày 15/11/2017 (Mẫu số 1)

Trang 74

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Nâng Cấp, Sửa Chữa nâng Cấp Đường Nghĩa Địa Lào Táo Thượng – Nhánh 704
Gói thầu: Xây lắp

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
II. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi công tổng
thể và tiến độ thi công chi tiết từng đoạn, phân đoạn, phân vùng hay từng hạng mục lớn phù
hợp với tổng mức thời gian dự kiến thi công.
Hạng mục công trình

STT

Ngày bắt đầu

Ngày hoàn thành

1
2

III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT:
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa trên cơ sở quy
mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành
về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Chi tiết trong Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đính kèm Hồ sơ mời thầu.


Quy chuẩn Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2016/BXD.Thiết kế mẫu thoát nước của Sở GTVT 1344/QĐ-GT ngày 24/4/2003.Quy trình thi công và nghiệm thu cấp phối thiên nhiên TCVN 8857-2011.Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước TCVN 9504-2012Quy trình thi công và nghiệm thu công tác đất TCVN 4447-2012.Tiêu chuẩn thiết kế cầu cống 22 TCN 272-2005.Cống tròn bê tông cốt thép lắp ghép – yêu cầu kỹ thuật 22 TCN 159-1996.Cống tròn bê tông cốt thép lắp ghép - yêu cầu kỹ thuật 22 TCN 159-86.Thi công và nghiệm thu công tác nền móng TCVN 9361:2012.Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453-1995.Công tác bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép TCVN 9115-2012

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Hàng ngày người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực
hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi
công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi


NỘI DUNG - Theo thông tư 04/2017/TT-BKH ngày 15/11/2017 (Mẫu số 1)

Trang 75

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Nâng Cấp, Sửa Chữa nâng Cấp Đường Nghĩa Địa Lào Táo Thượng – Nhánh 704
Gói thầu: Xây lắp

công và phải báo cáo cho Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi
kết quả thực hiện công việc trong ngày vào sổ nhật ký thi công để theo dõi.
— Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư, Tư vấn giám
sát nắm biết, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư, Tư vấn
giám sát mới được đưa vào công trường thi công.
— Việc tổ chức thi công tại công trường, bố trí lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị
trí cửa ra vào công trường cần thông qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện.
— Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, giám sát chất lượng thi công
tại công trường đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lƣợng vật tƣ, máy móc, thiết bị
Vật tư, thiết bị phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như sau:
Vật tư, thiết bị phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ
thi công đính kèm E-HSMT.
— Máy móc thiết bị về số lượng, chủng loại, công suất như yêu cầu tại Khoản 2.2:
Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật thuộc Mục 2 Chương III.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt


Trình tự thi công, lắp đặt phải đúng đắn, hợp lý, đảm bảo chất lượng của toàn bộ
công trình và phù hợp với điều kiện thực tế công trình. Trình tự thi công, lắp đặt do Nhà thầu
đề nghị và phải thông qua Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.


Trong quá trình thi công, lắp đặt, Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các quy định,
tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.


5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Việc vận hành thử nghiệm, an toàn của công trình tuân thủ theo đúng các tiêu
chuẩn, quy phạm, quy định hiện hành. Ngoài ra còn phải tuân thủ các quy trình thi công, lắp
đặt, vận hành thử nghiệm của nhà sản xuất (nếu có).


6. Yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trƣờng và phòng
chống cháy nổ
Công tác vệ sinh môi trường; an toàn lao động; phòng, chống cháy, nổ phải đảm bảo
các quy định, tiêu chuẩn hiện hành.
Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định hiện hành về vệ sinh môi
trường; an toàn lao động; phòng, chống cháy, nổ.
Ngoài ra nhà thầu phải lưu ý các nội dung sau:


Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận.

Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh
giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở
những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn
của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.


Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận
kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong
thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà
thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.


NỘI DUNG - Theo thông tư 04/2017/TT-BKH ngày 15/11/2017 (Mẫu số 1)

Trang 76

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Nâng Cấp, Sửa Chữa nâng Cấp Đường Nghĩa Địa Lào Táo Thượng – Nhánh 704
Gói thầu: Xây lắp

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao,
nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để
kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu
tư kiểm tra.


Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ
nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành
công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không
được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), không
được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa
chấp các tệ nạn xã hội.


Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau
khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.


Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu
thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công
trình trong từng ngày.


Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ
sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và
thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với
yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ
đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu
đảm nhiệm.


Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ
làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư
vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.


Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy
định pháp quy về khả năng gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm
quyền ban hành, nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm về bồi
thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.


Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công đi lại
trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.
Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường.

Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục
đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức
đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi phạm,
ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi
công trường.


Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ
sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không
được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.


v Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu
Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi
công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.


NỘI DUNG - Theo thông tư 04/2017/TT-BKH ngày 15/11/2017 (Mẫu số 1)

Trang 77

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Nâng Cấp, Sửa Chữa nâng Cấp Đường Nghĩa Địa Lào Táo Thượng – Nhánh 704
Gói thầu: Xây lắp

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an
toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về
an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao
động trong xây dựng.


Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.


v Xử lý tai nạn lao động
Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải
báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24
giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được
hưởng bất cứ chi phí nào thêm.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Trước khi tiến hành khởi công công trình nhà thầu phải trình Chủ đầu tư và Tư vấn
giám sát kế hoạch huy động nhân lực và thiết bị thi công công trình.
Các thiết bị thi công trước khi đưa vào công trình phải được kiểm định đảm bảo điều
kiện an toàn về kỹ thuật.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình do
nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng mục - phần việc
có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải được cả cơ quan thiết
kế thông qua).


Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi
công đã được chấp thuận.


Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách
nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.


Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay
đổi vai trò của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi
công công trình tại hiện trường.


9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lƣợng của nhà thầu
Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây dựng
công trình, phải thành lập bộ phận chuyên trách có trình độ chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm
hoạt động có hiệu quả để quản lý chất lượng công trình.
— Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng, máy móc thiết
bị thi công và thí nghiệm. Trường hợp, nếu Nhà thầu không có đầy đủ hoặc không đảm bảo
chất lượng thì Nhà thầu phải có hợp đồng thuê doanh nghiệp tư vấn có đủ tư cách pháp nhân
thực hiện công tác này.
— Bộ phận kiểm tra chất lượng của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên
chính xác và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán
thành phẩm, chất lượng thi công công trình theo đúng quy định thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm
thu và quy trình thi công theo quy định. Mọi thí nghiệm kiểm tra, nghiệm thu phải lập biên
bản đầy đủ, chính xác và có sự chứng kiến chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát.


NỘI DUNG - Theo thông tư 04/2017/TT-BKH ngày 15/11/2017 (Mẫu số 1)

Trang 78

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Công trình: Nâng Cấp, Sửa Chữa nâng Cấp Đường Nghĩa Địa Lào Táo Thượng – Nhánh 704
Gói thầu: Xây lắp

Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hiện có của các bộ phận công trình
cũ được giữ lại trong quá trình thi công.
— Theo yêu cầu của tổ chức kiểm định chất lượng công trình hoặc khi Chủ đầu tư
thấy cần kiểm định lại vật liệu, bộ phận kết cấu công trình, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị độc lập
để kiểm định.
+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình không đảm bảo
chất lượng theo yêu cầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đó và xử lý
khắc phục các sai sót đó.
+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình đạt chất lượng
theo yêu cầu thì chi phí đó chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán.


(Ghi chú: Chi tiết xem trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và chỉ dẫn k thuật được phát
hành cho các nhà thầu cùng với E-HSMT).
IV. CÁC BẢN VẼ:
Liệt kê các bản vẽ:
STT

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản / ngày phát
hành

1

Theo hồ sơ báo cáo
kinh tế kỹ thuật

Theo hồ sơ báo cáo kinh
tế kỹ thuật

Theo hồ sơ báo cáo kinh tế
kỹ thuật

(Chi tiết xem trong Hồ sơ báo cáo kinh tế k thuật (tập bản vẽ) được phát hành cho nhà kèm
theo cùng với E-HSMT này).

NỘI DUNG - Theo thông tư 04/2017/TT-BKH ngày 15/11/2017 (Mẫu số 1)

Trang 79

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5114 dự án đang đợi nhà thầu
  • 558 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 692 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13578 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15740 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây