Thông báo mời thầu

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:40 16/10/2020
Số TBMT
20201038568-00
Công bố
17:10 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp đường Tây sông Múc, huyện Hải Hậu (đoạn từ xã Hải Bắc đến xã Hải Trung; đoạn từ cầu Liên Thuận, xã Hải Xuân đến cầu Xuân Hương, xã Hải Hòa
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu; Thị trấn yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0228.3877.141; Số fax: 0228.3877.143
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh từ nguồn đấu giá đất KĐT Yên Định và KDC TT Hải Hưng, KĐT TM Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu và các nguồn vốn hợp pháp khác; Địa phương chịu trách nhiệm GPMB và xd rãnh dọc đoạn qua KDC
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường Tây sông Múc, huyện Hải Hậu (đoạn từ xã Hải Bắc đến xã Hải Trung; đoạn từ cầu Liên Thuận, xã Hải Xuân đến cầu Xuân Hương, xã Hải Hòa)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Nam Định
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:10 16/10/2020
đến
17:15 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:15 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên
liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội
dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên
danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng
thư số của mình để tham dự thầu.
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật
chuyên ngành. Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các
bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm với thang điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
Thang Điểm
Điểm
điểm
yêu
TT
Chỉ tiêu đánh giá
tối đa
chi
cầu tối
tiết
thiểu
1
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu:
20
14
Kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực Tư
a
vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công thi
10
công xây dựng công trình giao thông
* Số năm kinh nghiệm

5

- Từ 5 năm trở lên

5

- Từ 3 năm đến dưới 5 năm

3

- Dưới 3 năm

0

* Doanh thu trung bình 3 năm gần đây 2017;
2018; 2019

5
1

Chỉ tiêu đánh giá

TT

Điểm
tối đa

a) >1,5 tỷ

b

2
2.1
a

b

Thang Điểm
điểm
yêu
chi
cầu tối
tiết
thiểu
5

b) Từ 1,0 tỷ đến < 1,5 tỷ

3

c) < 1,0 tỷ

0

Kinh nghiệm thực tiễn của nhà thầu: Số lượng
các hợp đồng về tư vấn khảo sát, thiết kế công
trình giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật có giá trị
hợp đồng trong 05 năm gần đây tính đến thời
điểm đóng thầu với tư cách là nhà thầu chính
(độc lập hoặc thành viên liên danh), mỗi hợp
đồng có giá trị do Nhà thầu đảm nhận thực hiện
≥ 650 triệu đồng.

10

- Có từ 02 hợp đồng trở lên

10

- Có 01hợp đồng

7

- Không có hợp đồng nào

0

Giải pháp và phương pháp luận:

30

Hiểu rõ mục đích, yêu cầu của gói thầu.
Đánh giá mức độ hiểu biết của nhà thầu về
mục đích, yêu cầu của gói thầu như sau:

15

Hiểu rõ về mục đích yêu cầu của gói thầu:

4

21

Trình bày đầy đủ, rõ ràng về quy mô, đặc điểm,
mục đính, yêu cầu của gói thầu

4

Trình bày đầy đủ, nhưng chưa rõ ràng về quy
mô, đặc điểm, mục đính, yêu cầu của gói thầu

2

Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ về
quy mô, đặc điểm, mục đính, yêu cầu của gói
thầu

0

Cách tiếp cận và phương pháp luận

4

- Tốt: Hiểu rõ nhiệm vụ, trình bày rõ ràng và
hợp lý, đề xuất giải pháp phù hợp

4

- Khá: Hiểu rõ nhiệm vụ, trình bày cơ bản rõ
ràng và hợp lý, đề xuất giải pháp phù hợp

3

- Trung bình: Hiểu nhiệm vụ, trình bày rõ ràng

2
2

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm
tối đa

Thang Điểm
điểm
yêu
chi
cầu tối
tiết
thiểu

nhưng chưa chi tiết
Không đáp ứng được yêu cầu: Không có giải
pháp và phương pháp luận có nhưng không hợp

c

Cách trình bày đề xuất

4

Đánh giá về tính hợp lý

2

- Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách
hợp lý, dễ theo dõi

2

- Đề xuất được kết cấu và trình bày không phù
hợp hoặc không có đề xuất

0

Đánh giá về tính hoàn chỉnh và thuyết phục

d

0

2

- Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

2

- Đề xuất chưa hoàn chỉnh, thiếu thuyết phục

0

Các bảng biểu kế hoạch thực hiện

3

- Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo phù hợp

3

- Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo không phù hợp

0

2.2

Phương pháp luận do nhà thầu đề xuất:
Đánh giá mức độ hoàn chỉnh, hợp lý của
phương pháp luận do nhà thầu đề xuất như
sau:

15

a

Mô hình, cách thức tổ chức thực hiện công tác
tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

4

Có mô hình, trình bày cách thức tổ chức thực
hiện công tác tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi
công, dự toán một cách khoa học, chặt chẽ, phù
hợp với gói thầu

4

Có mô hình, trình bày cách thức tổ chức thực
hiện công tác tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi
công, dự toán chưa khoa học, chặt chẽ, phù hợp
với gói thầu

2
3

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm
tối đa

Không có hoặc có nhưng không phù hợp
b

c

d

3

Phân công trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ
phận, cá nhân

Thang Điểm
điểm
yêu
chi
cầu tối
tiết
thiểu
0

4

Có phân công trách nhiệm, quyền hạn của từng
bộ phận, cá nhân tham gia thực hiện gói thầu
đầy đủ, cụ thể, khoa học phù hợp quy định của
pháp luật

4

Có phân công trách nhiệm, quyền hạn của từng
bộ phận, cá nhân tham gia thực hiện gói thầu
nhưng chưa đầy đủ, cụ thể, khoa học phù hợp
quy định của pháp luật

2

Không có hoặc có nhưng không phù hợp

0

Hệ thống, biện pháp quản lý phù hợp với yêu
cầu, tính chất, quy mô công trình:

4

Có hệ thống, biện pháp quản lý phù hợp với yêu
cầu, tính chất, quy mô công trình đảm bảo phù
hợp với gói thầu

4

Có hệ thống, biện pháp quản lý phù hợp với yêu
cầu, tính chất, quy mô công trình nhưng chưa
đầy đủ

2

Không có hoặc có nhưng không phù hợp

0

Bố trí trang thiết bị, văn phòng

3

- Trình bày bố trí trang thiết bị, văn phòng phù
hợp, đảm bảo duy trì hoạt động của tư vấn thiết
kế đạt hiệu quả

3

- Trình bày bố trí trang thiết bị, văn phòng
không phù hợp.

0

Nhân sự bố trí thực hiện gói thầu:

50

35

01 chủ nhiệm khảo sát địa hình:
3.1

Yêu cầu tối thiểu: Tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành: Trắc địa hoặc Địa hình. Có
chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công
trình hạng III trở lên

8

4

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm
tối đa

a

Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
xây dựng có liên quan (Kê khai và tài liệu
chứng minh trong từng năm)

4

b

Thang Điểm
điểm
yêu
chi
cầu tối
tiết
thiểu

Có thời gian làm công tác khảo sát địa hình
công trình giao thông ≥ 5 năm

4

Có thời gian làm công tác khảo sát địa hình
công trình giao thông từ 3 đến 4 năm

3

Có thời gian làm công tác khảo sát địa hình
công trình giao thông ≤ 2 năm hoặc không có
tài liệu chứng minh

0

Kinh nghiệm làm chủ nhiệm hoặc chủ trì khảo
sát địa hình các công trình giao thông

4

Có kinh nghiệm ≥ 3 công trình

4

Có kinh nghiệm từ 1 đến 2 công trình

3

Có kinh nghiệm dưới 1 công trình

0

01 chủ nhiệm khảo sát địa chất:
3.2

a

b

Yêu cầu tối thiểu: Tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành: Địa chất thủy văn. Có chứng chỉ
hành nghề khảo sát địa chất công trình hạng III
trở lên.
Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
xây dựng có liên quan (Kê khai và tài liệu
chứng minh trong từng năm)

8

4

Có thời gian làm công tác khảo sát địa chất
công trình giao thông ≥ 5 năm

4

Có thời gian làm công tác khảo sát địa chất
công trình giao thông từ 3 đến 4 năm

3

Có thời gian làm công tác khảo sát địa chất
công trình giao thông ≤ 2 năm hoặc không có
tài liệu chứng minh

0

Kinh nghiệm làm chủ nhiệm hoặc chủ trì khảo
sát địa chất các công trình giao thông
Có kinh nghiệm ≥ 3 công trình

4
4
5

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm
tối đa

Thang Điểm
điểm
yêu
chi
cầu tối
tiết
thiểu

Có kinh nghiệm từ 1 đến 2 công trình

3

Có kinh nghiệm dưới 1 công trình

0

01 chủ nhiệm thiết kế:
3.3

a

b

Yêu cầu tối thiểu: Tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành: Giao thông đường bộ/cầu đường.
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao
thông đường bộ; giao thông cầu hạng III trở lên.
Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
xây dựng có liên quan (Kê khai và tài liệu
chứng minh trong từng năm)

8

4

Có thời gian làm công tác thiết kế bản vẽ thi
công công trình giao thông ≥ 5 năm

4

Có thời gian làm công tác thiết kế bản vẽ thi
công công trình giao thông từ 3 đến 4 năm

3

Có thời gian làm công tác thiết kế công trình
giao thông ≤ 2 năm hoặc không có tài liệu
chứng minh

0

Kinh nghiệm làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết
kế bản vẽ thi công các công trình giao thông

4

Có kinh nghiệm ≥ 3 công trình

4

Có kinh nghiệm từ 1 đến 2 công trình

3

Có kinh nghiệm dưới 1 công trình

0

01 chủ trì lập dự toán:
3.4

a

Yêu cầu tối thiểu: Tốt nghiệp đại học xây dựng
hoặc đại học giao thông hoặc đại học thủy lợi.
Có chứng chỉ hành nghề định giá hạng III trở
lên.
Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
xây dựng có liên quan (Kê khai và tài liệu
chứng minh trong từng năm)

8

4

Có thời gian làm công tác lập dự toán công trình
giao thông ≥ 5 năm

4

Có thời gian làm công tác lập dự toán công trình

3
6

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm
tối đa

Thang Điểm
điểm
yêu
chi
cầu tối
tiết
thiểu

giao thông từ 3 đến 5 năm
Có thời gian làm công tác lập dự toán công trình
giao thông ≤ 2 năm hoặc không có tài liệu
chứng minh
b

Kinh nghiệm làm chủ trì lập dự toán các công
trình giao thông

0
4

Có kinh nghiệm ≥ 3 công trình

4

Có kinh nghiệm từ 1 đến 2 công trình

3

Có kinh nghiệm dưới 1 công trình

0

02 cán bộ khảo sát địa hình:
3.5

a

b

Yêu cầu tối thiểu: Tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành: Trắc địa hoặc Địa hình.
Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
xây dựng có liên quan (Kê khai và tài liệu
chứng minh trong từng năm)

5

2

Có thời gian làm công tác khảo sát địa hình
công trình giao thông > 3 năm

2

Có thời gian làm công tác khảo sát địa hình
công trình giao thông từ 2 đến 3 năm

1

Có thời gian làm công tác khảo sát địa hình
công trình giao thông ≤ 1 năm hoặc không có tài
liệu chứng minh

0

Kinh nghiệm làm khảo sát địa hình các công
trình giao thông

3

Có kinh nghiệm ≥ 3 công trình

3

Có kinh nghiệm từ 1 đến 2 công trình

2

Có kinh nghiệm dưới 1 công trình

0

02 cán bộ khảo sát địa chất:
3.6

Yêu cầu tối thiểu: Tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành: Địa chất.

4

7

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm
tối đa

a

Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
xây dựng có liên quan (Kê khai và tài liệu
chứng minh trong từng năm)

2

b

Thang Điểm
điểm
yêu
chi
cầu tối
tiết
thiểu

Có thời gian làm công tác khảo sát địa chất
công trình giao thông > 3 năm

2

Có thời gian làm công tác khảo sát địa chất
công trình giao thông từ 2 đến 3 năm

1

Có thời gian làm công tác khảo sát địa chất
công trình giao thông ≤ 1 năm hoặc không có tài
liệu chứng minh

0

Kinh nghiệm làm khảo sát địa chất các công
trình giao thông

2

Có kinh nghiệm ≥ 3 công trình

2

Có kinh nghiệm từ 1 đến 2 công trình

1

Có kinh nghiệm dưới 1 công trình

0

02 cán bộ thiết kế giao thông:
3.7

a

b

Yêu cầu tối thiểu: Tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành: Giao thông cầu/đường/cầu
đường.
Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
xây dựng có liên quan (Kê khai và tài liệu
chứng minh trong từng năm)

5

2

Có thời gian làm công tác thiết kế bản vẽ thi
công công trình giao thông > 3 năm

2

Có thời gian làm công tác thiết kế công trình
giao thông từ 2 đến 3 năm

1

Có thời gian làm công tác thiết kế công trình
giao thông ≤ 1 năm hoặc không có tài liệu
chứng minh

0

Kinh nghiệm tham gia thiết kế bản vẽ thi công
các công trình giao thông

3

Có kinh nghiệm ≥ 3 công trình

3

Có kinh nghiệm từ 1 đến 2 công trình

2
8

TT

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm
tối đa

Có kinh nghiệm dưới 1 công trình

Thang Điểm
điểm
yêu
chi
cầu tối
tiết
thiểu
0

02 cán bộ lập dự toán:
3.8

a

b

Yêu cầu tối thiểu: Tốt nghiệp đại học xây dựng;
đại học giao thông; đại học Thủy lợi ( có chứng
chỉ định giá hạng III trở lên)
Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
xây dựng có liên quan (Kê khai và tài liệu
chứng minh trong từng năm)

4

2

Có thời gian làm công tác lập dự toán công trình
giao thông > 3 năm

2

Có thời gian làm công tác lập dự toán công trình
giao thông từ 2 đến 3 năm

1

Có thời gian làm công tác lập dự toán công trình
giao thông ≤ 1 năm hoặc không có tài liệu
chứng minh

0

Kinh nghiệm tham gia lập dự toán các công
trình giao thông

2

Có kinh nghiệm ≥ 3 công trình

2

Có kinh nghiệm 2 công trình

1

Có kinh nghiệm dưới 1 công trình

0

100
Tổng cộng
b) Việc đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:

100

70

E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân
sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
9

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong
số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

10

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4928 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 637 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13015 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15044 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây