Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ “Phân tích đảm bảo phóng thoi từ CTC-1 về RP-2”

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:38 16/10/2020
Số TBMT
20201044696-00
Công bố
17:11 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Mục: 24.26.81.70. Nhu cầu mua sắm và thuê dịch vụ phục vụ vận hành sản xuất năm 2020, Lô 09-3/12_Rev.00
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê dịch vụ “Phân tích đảm bảo phóng thoi từ CTC-1 về RP-2”
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Mục: 24.26.81.70 Nhu cầu mua sắm và thuê dịch vụ phục vụ vận hành sản xuất năm 2020, Lô 09-3/12_Rev.00
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thuê dịch vụ “Phân tích đảm bảo phóng thoi từ CTC-1 về RP-2”
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:11 16/10/2020
đến
08:00 06/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 06/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê dịch vụ “Phân tích đảm bảo phóng thoi từ CTC-1 về RP-2”". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê dịch vụ “Phân tích đảm bảo phóng thoi từ CTC-1 về RP-2”" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT**

Thuê thực hiện công việc "Phân tích đảm bảo phóng thoi từ CTC-1 về RP-2"
của Hạng mục "Thực hiện phóng thoi làm sạch đường ống CTC-1 -- RP-2 , lô
09/3-12, Dự toán chi phí nội bộ, Dự án Cá Tầm, Hạng mục "Thực hiện phóng
thoi làm sạch đường ống CTC-1 -- RP-2" (2020)

+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| **TT** | **Các tiêu chuẩn | **Điểm** | **Ghi chú** | |
| | đánh giá** | | | |
+========+=====================+===========+=============+===+
| | | **Mức I** | **Mức II** | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| **1** | **Trình độ của nhân | **25** | | |
| | sự tham gia** | | | |
| | | | | |
| | **(Cung cấp CV nhân | | | |
| | sự)** | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Chuyên gia có | | 25 | |
| | kinh nghiệm từ | | | |
| | 15 năm trở lên | | | |
| | công tác trong | | | |
| | lĩnh vực phóng | | | |
| | pig | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Chuyên gia có | | 10 | |
| | kinh nghiệm từ | | | |
| | 10 - 15 năm | | | |
| | trong công tác | | | |
| | lĩnh vực phóng | | | |
| | pig | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Dưới 10 năm | | 0 | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| **2** | **Kinh nghiệm thực | **20** | | |
| | hiện tại thị trường | | | |
| | ngành dầu khí Việt | | | |
| | Nam** | | | |
| | | | | |
| | **(Cung cấp hợp | | | |
| | đồng để chứng | | | |
| | minh)** | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Nhà thầu đã | | 20 | |
| | tham gia trực | | | |
| | tiếp 03 dự án | | | |
| | phóng pig cho | | | |
| | khách hàng khác | | | |
| | nhau ở Việt Nam | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Nhà thầu đã | | 10 | |
| | tham gia trực | | | |
| | tiếp 01 dự án | | | |
| | phóng pig cho | | | |
| | khách hàng ở | | | |
| | Việt Nam | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Nhà thầu chưa | | 0 | |
| | tham gia dự án | | | |
| | phóng pig nào | | | |
| | cho khách hàng | | | |
| | ở Việt Nam | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| **3** | **Kinh nghiệm làm | **10** | | |
| | việc với | | | |
| | Vietsovpetro** | | | |
| | | | | |
| | **(Cung cấp hợp | | | |
| | đồng để chứng | | | |
| | minh)** | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Nhà thầu có ít | | 10 | |
| | nhất 1 hợp đồng | | | |
| | phóng pig với | | | |
| | Vietsovpetro | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Nhà thầu không | | 0 | |
| | có hợp đồng | | | |
| | phóng pig nào | | | |
| | với | | | |
| | Vietsovpetro | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| **4** | **Hỗ trợ kỹ thuật** | **10** | | |
| | | | | |
| | **(Cung cấp CV nhân | | | |
| | sự)** | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Nhà thầu có | | 10 | |
| | nhân sự bản địa | | | |
| | (local expert) | | | |
| | có kinh nghiệm, | | | |
| | đã tham gia | | | |
| | trực tiếp các | | | |
| | dự án phóng | | | |
| | thoi | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Nhà thầu không | | 0 | |
| | có nhân sự bản | | | |
| | địa (local | | | |
| | expert) có kinh | | | |
| | nghiệm, đã tham | | | |
| | gia trực tiếp | | | |
| | các dự án phóng | | | |
| | thoi | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| **5** | **Các tiêu chuẩn kỹ | **20** | | |
| | thuật khác về tổ | | | |
| | chức công việc của | | | |
| | Nhà thầu** | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Có khả năng tổ | | 20 | |
| | chức các buổi | | | |
| | làm việc kỹ | | | |
| | thuật nếu có | | | |
| | yêu cầu | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Có một chương | | 10 | |
| | trình làm việc | | | |
| | phù hợp và lịch | | | |
| | trình tương ứng | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Có khả năng đáp | | 5 | |
| | ứng các yêu cầu | | | |
| | về đẩy nhanh | | | |
| | tiến độ công | | | |
| | việc nếu có yêu | | | |
| | cầu | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| **6** | **Thời gian thực | **15** | | |
| | hiện dự án** | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Đáp ứng thời | | 15 | |
| | gian thực hiện | | | |
| | dự án | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | - Không đáp ứng | | 0 | |
| | thời gian thực | | | |
| | hiện dự án | | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+
| | **Tổng số điểm** | **100** | | |
+--------+---------------------+-----------+-------------+---+

**Ghi chú:** *Số điểm tối thiểu đáp ứng được phù hợp với yêu cầu kỹ
thuật là 90 điểm*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5026 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 665 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13538 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15529 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây