Thông báo mời thầu

Gói thầu số 7: Thi công xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:03 16/10/2020
Số TBMT
20201043541-01
Công bố
16:57 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo hè đường Nguyễn Khánh Toàn, Trần Đăng Ninh - phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 7: Thi công xây lắp
Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy. Số 108 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 0243.7670279
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách quận
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT giai đoạn thực hiện đầu tư
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:27 16/10/2020
đến
15:30 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
200.000.000 VND
Bằng chữ
Hai trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 7: Thi công xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 7: Thi công xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 30

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-Hồ sơ mời thầu
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Thi công xây lắp.
2. Công trình: Cải tạo hè đường Nguyễn Khánh Toàn, Trần Đăng Ninh.
3. Địa điểm xây dựng: quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy.
5. Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy trực
tiếp quản lý điều hành.
6. Thời gian hoàn thành: 150 ngày
7. Quy mô công trình:
Đầu tư xây dựng Cải tạo hè đường Nguyễn Khánh Toàn, Trần Đăng Ninh với các nội
dung chủ yếu như sau:
- Tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn đoạn từ phố Quan Hoa đến đường Nguyễn Văn
Huyên có chiều dài khoảng 858m, mặt cắt ngang quy hoạch: Bmặt+ Bhè + Bphân cách =
2x10,5+2x8,0+3,0=40,0m;
- Tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn đoạn từ đường Nguyễn Văn Huyên đến ngã 5
giao với đường Trần Đăng Ninh và phố chùa Hà có chiều dài khoảng 360m, mặt cắt ngang
quy hoạch: Bmặt + Bhè = 15,0+2x7,5=30,0m;
- Tuyến đường Trần Đăng Ninh đoạn từ ngã 5 giao với đường Nguyễn Khánh Toàn và
phố Chùa Hà đến đường Nguyễn Phong Sắc có chiều dài khoảng 419,50m, mặt cắt ngang
quy hoạch: Bmặt + Bhè + Bphân cách = 2x7,0+(4,0+7,8)+3,0=28,8m;
- Nội dung đầu tư cải tạo vỉa hè như sau:
+ Lát mới hè đường bằng gạch bê tông vân đá (gạch coric vân nhám giả đá);
+ Thay mới bó vỉa, đan rãnh, bó gốc cây, bó vỉa dải phân cách giữa bằng đá tự nhiên ;
+ Cải tạo hố ga thu nước, hố ga thăm của hệ thống thoát nước mưa,…
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ
sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu về
chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện về quản lý đầu
tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật,
các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, các tiêu chuẩn sử dụng tại biện pháp thi
công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Nhà thầu có giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công các hạng mục công trình thuộc gói
thầu theo đúng các qui định nêu trong Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của
71

E-Hồ sơ mời thầu
Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và các tiêu chuẩn thi công, nghiệm
thu hiện hành.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị
3.1 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư: Nhà thầu cần sử dụng các loại vật tư , vật
liệu theo đúng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt.
Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn
gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn
gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu.
Chú ý: Trong HSDT, Nhà thầu nên ghi rõ xuất xứ, thương hiệu vật tư, không ghi
“Tương đương” vào bảng vật tư chính đưa vào công trình.
3.2 Yêu cầu máy móc thiết bị: Nhà thầu cần bố trí đủ số lượng, chủng loại máy móc
thiết bị tối thiểu như yêu cầu nêu trong bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu
(Chương II, Mục 1);
Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được
kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế
quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy
phạm quy định.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn
hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công
trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Theo qui định
6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:
- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.
- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ
sung kịp thời.
- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có
mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác
hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:
7.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh
thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.
7.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất
chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ
các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của
Thành phố.
7.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định tại Tiêu chuẩn Việt
Nam về mức ồn tối da cho phép trong công trình xây dựng: TCVNXDVN-175 : 2005
72

E-Hồ sơ mời thầu
8. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong
suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện
pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng
điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thực hiện
gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục
Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi công trên công
trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu
Được thực hiện theo Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014
của Quốc hội; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý
chất lượng công trình như sau:
- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng.
- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ
thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng
công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát và cơ quan giám định Nhà
nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Chịu mọi trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng thi công
xây dựng công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của
hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho
Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng.
- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây
dựng trong quá trình thi công.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu
- Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công tác thi công.
- Tất cả các vật tư thiết bị phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. Kinh phí
chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu.
- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy trình thi công
và nghiệm thu hiện hành.
Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác nghiệm
thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui
định hiện hành.
III. Các bản vẽ
Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF cùng E-HSMT trên
Hệ thống
73

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4909 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 685 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13157 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15090 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây