Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:44 16/10/2020
Số TBMT
20201027609-01
Công bố
16:33 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường giao thông, chỉnh trang mương thoát nước thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân xã Ninh Khang (Xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách xã và huy động hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường giao thông, chỉnh trang mương thoát nước thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thanh Hoá
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:08 11/10/2020
đến
15:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
30.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Đường giao
thông, chỉnh trang mương thoát nước thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Ninh Khang.
3. Nguồn vốn: Ngân sách xã và huy động hợp pháp khác.
4. Mục tiêu đầu tư:
Nâng cấp hệ thống đường giao thông và chỉnh trang mương thoát nước thôn
Yên Lạc, xã Ninh Khang
5. Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu:
5.1. Quy mô xây dựng công trình:
Công trình Giao thông nông thôn.
5.2. Giải pháp thiết kế:
5.2.1. Tuyến đường
Xây dựng tuyến đường với chiều dài L= 701,4m.
- Điểm đầu cọc K0+00 bắt đầu vào khu dân cư thôn Yên Lạc.
- Điểm cuối cọc CT K0+701,4m giao đường bê tông đê sông Mã.
- Kết cấu móng, mặt đường:
+ Với nền là mặt bê tông cũ: Bù phụ bằng bê tông đá 1x2 M200.
+ Lớp lót chống thấm Nilon tái sinh.
+ Lớp mặt đường BTXM đá 1x2 M200.
5.2.2. Chỉnh trang tuyến mương thoát nước
- Gia cố các đoạn thành mương xuống cấp, hư hại bằng gạch xi măng không
nung, trát VXM M75.
- Đậy nắp mương bằng tấm đan BTCT M250 đá 1x2.
- Xây dựng bồn hoa trên tấm đan chịu lực tạo cảnh quan.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Các quy trình, quy phạm hiện hành khác
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp và tổ chức thi công
theo đúng yêu cầu của thiết kế và E-HSMT được phê duyệt, thực hiện đúng Qui trình,
Qui phạm của Nhà nước và yêu cầu của Chủ đầu tư (thể hiện bằng thuyết minh và bản
vẽ).
- Các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây lắp cho công trình (nêu các
phương pháp, phương tiện, cơ quan kiểm tra chất lượng từng loại công việc, từng vật
liệu, vật tư, hàng hóa, máy móc,... đưa vào thi công). Cách thức giám sát, nghiệm thu
theo yêu cầu kỹ thuật và Qui phạm Nhà nước.
- Sơ đồ tổ chức hiện trường phù hợp với mặt bằng thi công và yêu cầu của E-HSMT.
- Các biện pháp công nghệ và trang thiết bị phục vụ cho thi công xây lắp, kiểm
tra chất lượng công trình.

- Các biện pháp khắc phục thi công khi mất điện, nước.
- Phương án, bố trí nhân lực thi công hiện trường.
- Thuyết minh biện pháp thi công.
- Các bản vẽ mô tả phần thuyết minh.
- Tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục công trình của Nhà thầu
và phải phối hợp với các nhà thầu khác cùng thi công trên công trường.
- Các biện pháp tổ chức thi công phù hợp với việc đảm bảo tiến độ của công
trình đã được đặt ra.
- Các biện pháp tổ chức thi công đảm bảo không ảnh hưởng đến các hộ dân xung
quanh công trình, và giao thông công cộng (không gây ồn sau 23h hàng ngày, thường
xuyên quan trắc chuyển vị, biến dạng các công trình lân cận, có hệ thống lưới chắn an
toàn, lưới chắn bụi,...).
- Thời gian thực hiện hợp đồng và cam kết hoàn thành hợp đồng của Nhà thầu
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo
các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
a) Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế,
khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu
trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức
năng của Việt Nam cấp, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự
đồng ý phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản.
b) Nguồn cung cấp vật tư vật liệu cho công trình phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy
định của thiết kế và E-HSMT.
c) Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ
thiết kế và theo Tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt nam, phù hợp và đồng bộ với
vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp.
4. Yêu cầu về trình tự thi công:
- Phải đảm bảo trình tự thi công các hạng mục của dự án hợp lý, khoa học, đảm
bảo tiến độ dự án cũng như ATGT, ATLĐ và VSMT.
- Trình tự thi công các hạng mục phải tuân thủ chặt chẽ theo yêu cầu trong các quy
trình thi công và nghiệm thu hiện hành.
- Nhà thầu phải lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần dựa trên tiến độ thi công
tổng thể.
- Trong quá trình triển khai dự án: TVGS, nhà thầu thi công phải thường xuyên đối
chiếu tiến độ thực hiện ở hiện trường so với tiến độ nhà thầu lập trong biện pháp tổ
chức thi công đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm
trễ từng hạng mục công việc, từng mũi thi công.
- Các công việc xây dựng phải được TVGS kiểm tra, nghiệm thu đúng trình tự, sau
khi nhà thầu thi công hoàn thành bộ phận ẩn dấu, giai đoạn thi công phải báo Chủ đầu
tư, TVGS, TVQLDA nghiệm thu trước khi chuyển bước thi công. Biểu mẫu nghiệm
thu các công việc, bộ phận, hạng mục, giai đoạn công trình thực hiện theo đúng biểu
mẫu ban hành được Chủ đầu tư chấp thuận.
- Các sai khác của hồ sơ thiết kế với thực tế của công trình phải được báo cáo Chủ
đầu tư, A-B-TK kiểm tra và lập biên bản xử lý kỹ thuật hiện trường trước mới được

tiến hành thi công.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần
công việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho
người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống ồn, chống bụi và bảo
đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công. Có
biện pháp phòng chống cháy nổ.
- Sơ đồ tổ chức hiện trường phù hợp với mặt bằng thi công và yêu cầu của
HSMT và bố trí đầy đủ kho tàng, lán trại, nhà vệ sinh, bể nước dùng và PCCC, điện
sinh hoạt và thi công.
- Để Giảm thiểu sự cố cháy nổ, nhà thầu phải thực hiện các quy định sau:
+ Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có
xăng dầu, thiết bị, máy móc,...
+ Lập rào chắn cách ly các khu vực để vật liệu cháy nổ.
+ Khu vực kho chứa nguyên liệu có nền cao hơn so với khu vực xung quanh,
có đê bao quanh để chống tràn dầu.
+ Đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với khu vực bảo quản nhiên liệu.
+ Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như bể cát, nước, bơm, bình
khí CO2… để kịp thời chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra.
+ Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy và kế hoạch ứng cứu sự cố cháy nổ.
6. Yêu cầu về môi trường, xã hội: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm
vệ sinh môi trường cho tất cả các hoạt động tại Công trường.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản biện
pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân
viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.
- Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho Chủ đầu tư về các tai nạn xẩy ra trong
hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ
người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được
thực hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra.
- Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm
bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị
hiểm nguy do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.
- Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ
cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường
và đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt
đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.

- Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao động
mà sẽ được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu.
- Các biện pháp nhà thầu phải thực hiện để giảm thiểu sự cố tai nạn lao động
trong quá trình xây dựng
a. Công tác an toàn lao động
- Lập Ban an toàn lao động tại công trường và cử người chuyên trách, ban hành và
buộc công nhân tại công trường phải thực hiện nghiêm túc các nội quy làm việc tại
công trường bao gồm nội quy làm việc tại công trường, nội quy về trang bị bảo hộ lao
động, nội quy về an toàn điện, nội quy an toàn cháy nổ,…
- Đề ra quy định về công tác an toàn lao động.
- Tập huấn về an toàn lao động thường xuyên.
- Chủ dự án cần yêu cầu nhà thầu tổ chức tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động,
hướng dẫn nội quy lao động cho công nhân lao động tại công trường thi công.
b. Kỹ thuật an toàn trong công trường thi công
- Trong công trường, các tài liệu chỉ dẫn các thiết bị và các máy móc xây dựng luôn
kèm theo thiết bị máy móc. Các thông số kỹ thuật sẽ được kiểm tra thường kỳ đảm
bảo máy móc luôn an toàn trong quá trình vận hành.
- Có biển báo nguy hiểm trên các khu vực thi công.
- Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm.
- Có đầy đủ trang thiết bị an toàn và phòng chống sự cố trong trường hợp khẩn cấp
như bình ôxy, cabin, bình cứu hỏa, …
- Tốc độ cho tất cả các xe tải sử dụng cho vận chuyển vật liệu và thiết bị không quá
5km/h trên đường khi qua các đoạn thi công.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp huy động nhân lực và thiết bị thi
công công trình theo yêu cầu tại bảng dữ liệu đấu thầu. Biện pháp huy động nhân lực
và thiết bị thi công công trình phải phù hợp với tiến độ thực hiện do Nhà thầu đề xuất
và quy mô thực hiện gói thầu.
- Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng nhân lực,
máy móc thi công mà sử dụng dụng nhân lực, máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào
mức độ đáp ứng và sự phù hợp sử dụng nhân lực, máy móc trong công tác thi công
đó để đánh giá.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
9.1. Để chuẩn bị thi công gói thầu công trình, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ các hồ sơ:
- Công tác chuẩn bị mặt bằng, ranh giới mặt bằng thi công.
- Phương án giải quyết giao thông nội bộ công trường
- Hàng rào ngăn cách, biển báo công trường thi công.
- Phương án để đảm bảo an toàn đảm bảo an toàn giao thông.
- Công tác chuẩn bị điện nước thi công, điểm đấu nối điện nước và công suất.
- Sân tập kết dự trữ vật tư.
- Mặt bằng và các vật tư, vật liệu, hàng hoá, cấu kiện chính của công trình.

- Cốt cao độ của các khu vực công trình.
- Hồ sơ kỹ thuật chi tiết của các loại kết cấu.
9.2. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu trên, nhà thầu chọn sơ đồ, thiết bị, phương
pháp thi công hợp lý.
Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ, chi tiết về thiết bị và biện pháp thi công. Các
thông tin bao gồm:
- Mô tả đầy đủ biệp pháp thi công, tính năng, máy móc, giá đỡ, gá lắp, các hệ
thống phụ trợ (Lưới chắn, các biển báo, v.v…).
- Mô tả cách sắp xếp, vận chuyển vật liệu máy móc vào vị trí thi công.
- Dự báo độ chính xác của tim, cốt các cấu kiện sau khi thi công xong.
- Thiết bị thi công phải có khả năng bảo đảm được quy định trong hồ sơ thiết
kế và các yêu cầu kỹ thuật khác.
- Phải có đầy đủ các chứng chỉ kiểm tra của thiết bị thi công. Trong trường hợp
cần thiết, Nhà thầu phải đưa kỹ sư giám sát cùng đi giám định việc kiểm tra các thiết
bị chuyên dùng để thi công tại các cơ quan có thẩm quyền.
- Các tính toán của tiêu chuẩn thiết bị thi công phải phù hợp với các tính toán
trong hồ sơ thiết kế.
9.3. Dự kiến trước mọi sự cố có thể xảy ra để có biện pháp khắc phục.
9.4. Cung cấp số liệu
Chủ đầu tư chỉ cung cấp các số liệu, các yêu cầu về kỹ thuật chính để phục vụ
thi công công trình (Nêu trong hồ sơ mời thầu), hồ sơ thiết kế thi công cho Nhà thầu.
9.5. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trình và lối ra, vào công trường
Trước khi dự thầu, Nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự
nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng, điều kiện tự nhiên, các công trình
ngầm và các công trình lân cận, lối ra, vào và các yêu tố khác liên quan có ảnh hưởng
đến việc đấu thầu, thi công gói thầu của mình.
Lối ra vào của công trường phải được các nhà thầu thể hiện trong bản vẽ mặt
bằng thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối, đường vào, ra tạm cho công
trình để thi công.
Có đầy đủ các biển báo chỉ dẫn và biển báo về an toàn của công trình.
Định vị
- Trên cơ sở bản vẽ thiết kế, mặt bằng công trình Nhà thầu cần xác định vị trí,
cao độ công trình và gửi chúng trên cọc mốc và phải chịu trách nhiệm về độ chính
xác của việc định vị này. Tất cả các mốc chuẩn định vị chính phải được bảo quản,
không bị hư hỏng, không bị ảnh hưởng do mọi yếu tố khách quan, chủ quan gây ra.
- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị chuyên dùng, nhân lực về kỹ thuật trắc đạc và
vật liệu cần thiết để Kỹ sư có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã
làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.
Việc định vị chính thức phải hoàn thành trước khi bắt đầu thi công và phải
được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn Thiết kế và Kỹ sư giám sát trước khi tiến
hành thi công 8 giờ. Nếu có điều chỉnh tại hiện trường phải có sự đồng ý của Chủ đầu
tư, các Tư vấn và Kỹ sư giám sát.
Thiết bị và nhân công
- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị kể cả thiết bị hỗ trợ thi công và lao động cần

thiết cho mọi công tác thi công các phần việc nêu trong hồ sơ thiết kế.
- Trước khi bắt đầu công tác thi công, Nhà thầu cần thống nhất với Kỹ sư giám
sát, kỹ thuật của Chủ đầu tư chi tiết đầy đủ về kế hoạch thi công của mình, bao gồm
cả số lượng, chủng loại thiết bị và các văn bản kiểm tra chất lượng.
- Kỹ sư giám sát báo cáo với lãnh đạo Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư kịp thời
ra quyết định bỏ, thay thế những thiết bị hoặc bộ phận nào mà Kỹ sư giám sát cho là
không phù hợp với công việc thi công này.
Hỏng và không đúng vị trí
Những phần việc bị hư hỏng trong quá trình thi công hoặc được phát hiện sai
sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng của cơ quan tư vấn có thẩm quyền hay các phần
việc dù thi công đã xong mà có sai số vượt quá sai số cho phép sẽ được coi là không
đạt yêu cầu và sẽ được xử lý bằng cách làm lại hoặc sửa đổi do thiết kế quy định.
Nhà thầu cần đệ trình cách xử lý để Thiết kế và Kỹ sư giám sát kỹ thuật xác
nhận và tiến hành sửa chữa.
Nhà thầu phải chịu kinh phí làm lại các công việc sửa chữa đó.
Bảo hành chất lượng các công tác đã thi công
Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành tất cả các phần việc đã thi công theo Luật
Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội Khoá XIII nước
CHXHCN Việt Nam, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của
Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, kể cả các công tác
xây lắp, vật tư, vật liệu, hàng hoá, thiết bị nào đó không được xác định chất lượng bởi
thí nghiệm.
Tiến độ thi công
Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công từng hạng mục công việc trước khi khởi
công 3-5 ngày và phải được Kỹ sư giám sát kỹ thuật chấp nhận.
Ghi chép thi công và nghiệm thu
Trong quá trình thi công, nhà thầu phải có Nhật ký công trình. Trong Nhật ký
công trình phải ghi chép đầy đủ mọi diễn biến trong quá trình thi công đối với từng
công việc, cấu kiện của công trình và phải có xác nhận của Kỹ thuật bên A, B, Kỹ sư
giám sát, Cơ quan thiết kế.
Trước và sau khi kết thúc thi công từng công đoạn của một loại công việc phải
có biên bản nghiệm thu.
Đặc biệt đối với các phần ngầm, phần bị che khuất thì trước và sau khi kết thúc
từng hạng mục phải có biên bản, bản vẽ, chữ ký đầy đủ của Tư vấn giám sát, Kỹ thuật
A, B, Thiết kế xác nhận, cho phép mới được chuyển công đoạn hay hạng mục thi công.
Nếu Nhà thầu không chấp hành triệt để công việc này thì bị coi là vi phạm điều kiện kỹ
thuật, không đảm bảo chất lượng cho phần việc này và cho cả công trình. Nhà thầu sẽ
phải chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật, Chủ đầu tư và phải chịu mọi chi phí để
khắc phục các hành vi này và vẫn phải đảm bảo tất cả các điều kiện của hợp đồng mà
không được quyền đòi hỏi bất cứ chi phí phụ nào khác cũng như không được kéo dài
tiến độ thi công.
Nội dung nghiệm thu gồm: (Kèm theo lý lịch, bản vẽ của công việc, cấu kiện)
- Tên công việc.
- Số hiệu cấu kiện, thiết bị và các thông số kỹ thuật của cấu kiện đó, bao gồm
cả vị trí, kích thước hình học.
- Vị trí, kích thước của cấu kiện so với bản vẽ thiết kế và số liệu tại hiện trư-

ờng.
- Các chi tiết khi thi công: Qui trình thi công, lắp dựng; ngày, giờ; thiết bị thi
công; chủng loại vật tư, vật liệu, hàng hoá và các chứng chỉ chất lượng kèm theo tên
người thao tác, kỹ sư phụ trách thi công kỹ thuật v.v...
- Mọi hiện tượng không bình thường khi thi công và biện pháp khắc phục.
- Họ, tên Kỹ sư giám sát, kỹ thuật A, B, Kỹ sư thiết kế.
Bản vẽ hoàn công
- Sau khi kết thúc thi công từng hạng mục, nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn
công. Sau khi được các cơ quan: Chủ đầu tư, Thiết kế, Tư vấn giám sát công nhận
bản hoàn công này, nhà thầu mới được chuyển sang thi công công đoạn tiếp theo.
Bản vẽ hoàn công phải có đủ các nội dung sau:
+ Tên công việc, cấu kiện.
+ Kích thước, vị trí và chủng loại cấu kiện.
+ Độ sai lệch của tim các cấu kiện theo ba phương.
+ Chủng loại vật tư, vật liệu, hàng hoá và các chỉ tiêu kỹ thuật...
- Kèm theo bản vẽ hoàn công là lý lịch hạng mục, cấu kiện trong đó ghi chép
rõ ràng: ngày thi công và kết thúc, chủng loại vật tư, vật liệu, hàng hoá; công tác
nghiệm thu và kiểm tra chất lượng (kèm theo hồ sơ thiết kế được duyệt hoặc bổ sung
do yêu cầu của Chủ đầu tư, nếu có).
Dọn sạch mặt bằng
Khi giải phóng mặt bằng để thi công, Nhà thầu cần lưu ý bảo vệ cây xanh,
không được tự ý chặt cây khi chưa có sự đồng ý của Chủ đầu tư.
Nhà thầu cần dọn dẹp và dỡ bỏ từng phần các thiết bị, phương tiện phù trợ đã
dùng trong giai đoạn thi công và khi hoàn thành công việc phải dỡ bỏ tất cả lều lán,
các vật liệu thừa, rác vụn gây ra bởi công tác thi công.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐCP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Chịu trách nhiệm trước bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng thi
công xây dựng công trình kể cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quy định
của Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
- Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng
sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.
- Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh và sơ đồ tổ chức kiểm tra, giám sát chất
lượng của Nhà thầu trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên
tham gia hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu.
III. Các bản vẽ
Xem chi tiết hồ sơ thiết kế BVTC kèm theo hồ sơ mời thầu
(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD
cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5004 dự án đang đợi nhà thầu
  • 578 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 595 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13689 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15647 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây