Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc generic

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:42 16/10/2020
Số TBMT
20201044561-00
Công bố
16:34 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2020-2021 và Gói thầu thuốc generic năm 2020-2021 của Bệnh viện Nguyễn Trãi
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu thuốc generic
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan BHXH thanh toán; nguồn thu hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm thuốc năm 2020-2021
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:34 16/10/2020
đến
08:30 17/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 17/11/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
2.051.519.747 VND
Bằng chữ
Hai tỷ không trăm năm mươi mốt triệu năm trăm mười chín nghìn bảy trăm bốn mươi bảy đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu thuốc generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu thuốc generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 47

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞYTÉ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN NGUYỄN TRẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ:.6.ÍỈ>../QĐ-BVNT
Thành phố Hồ Chi Minh, ngày 14 thảng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu năm 2020 Gói thầu thuốc generic (Số hiệu:
BVNT-2020-05)
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chinh phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tê quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sởy tế công lập;
Căn cứ Quyết định sổ 760/QĐ-BVNT ngày 31 thảng 08 năm 2020 cùa Bệnh viện Nguyễn Trãi phê duyệt dự toán mua sắm Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2020-2021 và Gói thầu thuốc Generic năm 2020-2021 cùa Bệnh viện Nguyễn Trãi;
Căn cứ Quyết định sổ 6169/QĐ-SYT ngày 17 tháng 09 năm 2020 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc năm 2020-2021 của Bệnh viện Nguyễn Trãi;
Căn cứ Tờ trình của Bên mời thầu ngày 07 tháng 10 năm 2020 về việc đề nghị phê duyệt Hô sơ mời thầu năm 2020 Gói thầu thuốc generic (Số hiệu: BVNT-2020-05) •
Xét đề nghị của Tồ thẩm định tại Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu năm 2020 Gói thầu thuốc generic (BVNT-2020-05) ngày 13 tháng 10 năm 2020.
Điều 1: Duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu thuốc generic (Số hiệu: BVNT-2020-05) với các nội dung sau:
Nội dung HSMT được duyệt theo quyết định này là hồ sơ do Bên mời thầu lập, đã được hoàn chinh theo đúng yêu cầu của gói thầu và quy định hiện hành.
HSMT được phê duyệt sẽ là:
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI
QUYẾT ĐỊNH:
2
- Căn cứ pháp lý để chủ đầu tư thực hiện mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu, theo dõi thực hiện hợp đồng giao nhận thầu và nghiệm thu về sau.
- Căn cứ pháp lý để cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu này.
Điều 2: Bên mời thầu và các bộ phận chức năng của Bệnh viện Nguyễn Trãi chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3: Các khoa, phòng của Bệnh viện Nguyễn Trãi và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: BMT, TCCB.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5004 dự án đang đợi nhà thầu
  • 578 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 595 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13689 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15647 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây