Thông báo mời thầu

Trụ sở làm việc Trạm Y tế xã Phước Thuận

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:34 16/10/2020
Số TBMT
20201044133-00
Công bố
15:57 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Trụ sở làm việc Trạm Y tế xã Phước Thuận
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Trụ sở làm việc Trạm Y tế xã Phước Thuận
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách UBND xã Phước Thuận
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trụ sở làm việc Trạm Y tế xã Phước Thuận
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Xây dựng Trụ sở làm việc Trạm Y tế xã Phước Thuận
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
15:57 16/10/2020
đến
09:00 24/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 24/10/2020
Mở thầu tại
UBND XÃ PHƯỚC THUẬN
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
47.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Trụ sở làm việc Trạm Y tế xã Phước Thuận". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Trụ sở làm việc Trạm Y tế xã Phước Thuận" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 30

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 255/QĐ-UBND Phước Thuận, ngày 28 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

Công trình: Trụ sở làm việc Trạm Y tế xã Phước Thuận

Địa điểm: xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình
Định.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày
19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/06/2015 của
UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về việc ủy
quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê
duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán
xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 899/UBND-XD ngày 30/9/2019 của Chủ tịch
UBND huyện Tuy Phước về việc hủy bỏ Văn bản số
58/UBND-XD ngày 02/2/2010 về xác định giá chỉ định thầu,
thương thảo ký hợp đồng các dự án đầu tư xây dựng
trên địa bàn huyện;

hРx

hРx

hРx

”я~

”я~

gdРx

”я~

B

Њ

Ш

`

hРx

% hРx

hРx

д

\

`

hРx

hРx

% hРx

hРx

B*

hРx

hРx

cho chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Trạm
Y tế xã Phước Thuận;

Căn cứ Quyết định số 4637/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND
huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ
thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ
sở làm việc Trạm Y tế xã Phước Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH TVXD Phước Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Hồ sơ yêu
cầu chào hàng cạnh tranh công trình: Trụ sở làm việc
Trạm Y tế xã Phước Thuận.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND xã, Ban Tài chính xã, Bộ
phận Địa chính xây dựng xã, các cơ quan liên quan tổ
chức thực hiện chào hàng cạnh tranh gói thầu xây lắp
nêu trên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Ban Tài chính xã, Bộ phận Địa chính
xây dựng, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, ĐC-XD. CHỦ TỊCH

Phan Thế Khoa

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5098 dự án đang đợi nhà thầu
  • 559 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 651 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13585 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15702 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây