Thông báo mời thầu

Xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ, triển lãm trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:28 16/10/2020
Số TBMT
20201042552-00
Công bố
16:08 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ triển lãm trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ, triển lãm trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quyết định số 3666/QĐ-BCT ngày 11/12/2019 của Bộ Công Thương 315.000.000 đồng;Vốn đối ứng từ doanh nghiệp 135.000.000 đồng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ triển lãm trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc dự án Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Tuyên Quang

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:08 16/10/2020
đến
08:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
6.660.000 VND
Bằng chữ
Sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ, triển lãm trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ, triển lãm trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 10

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1. Tóm tắt về dự án
a) Tên dự án: “Xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ, triển lãm trực
tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.
b) Chủ đầu tư: Sở Công Thương Tuyên Quang
c) Nguồn vốn đầu tư: Từ ngân sách trung ương Chương trình phát
triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020 theo Quyết định số 3666/QĐ-BCT ngày
11 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và vốn đối ứng từ doanh
nghiệp.
d) Thời gian thực hiện đề án: Trong năm 2020;
e) Địa điểm và quy mô dự án:
- Địa điểm triển khai: TỉnhTuyên Quang.
- Quy mô đầu tư: 01 phần mềm quản lý hội chợ, triển lãm.
1.2. Tóm tắt về gói thầu
Bên mời thầu đề nghị nhà thầu cung cấp:01 phần mềm quản lý hội chợ, triển
lãm.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí “Đạt”, “Không đạt” để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ
thuật. HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí đều
được đánh giá là “Đạt”:
Các yêu cầu về kỹ thuật của nhà thầu bao gồm các nội dung cơ bản sau:
2.1. Yêu cầu về tiêu chuẩn cung cấp
TT
I
1.1
1.1.1

Nội dung yêu cầu
Đặc tính, thông số kỹ thuật
Công nghệ triển khai phần mềm:
Yêu cầu chung

Mức độ đáp ứng
Đạt
Không đạt

2
TT

Nội dung yêu cầu
- Hệ thống phần mềm cần đáp ứng được yêu cầu
chất lượng nội dung và sự ổn định; đảm bảo tính
an ninh, an toàn và tính mở rộng trong việc xây
dựng, mở rộng quy mô của Sàn giao dịch thương
mại điện tử, hệ thống cho phép người quản trị tùy
biến thuộc tính sản phẩm …. Cấu trúc, quy trình
hoạt động của hệ thống phần mềm tuân thủ Nghị
định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

1.1.2

1.1.3

1.2

- Hệ thống phải đảm bảo về tính sẵn sàng, ổn
định và đáp ứng với cường độ truy cập cao.
Chương trình phải có khả năng hoạt động tốt liên
tục ít nhất trong vòng 7 ngày không cần khởi
động lại.
- Tương thích với nhiều nền tảng hệ điều hành
khác nhau (Windows, Linux, Unix-like operating
system)
- Sử dụng các công nghệ chạy trên IIS
application Server của Windows Server 2016
hoặc tiên tiến hơn
Ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Ưu tiên các
dạng ngôn ngữ lập trình hiệu năng cao, dễ đọc,
dễ hiểu, dễ dàng trong việc bảo trì nâng cấp.
Kiến trúc ứng dụng của các phần mềm
- Kiến trúc ứng dụng của các phần mềm phải
được xây dựng theo kiến trúc 3 lớp, bao gồm:
Client/ Business process/ Database.
Giao diện phần mềm
- Giao diện dựa trên Web cũng giảm thiểu yêu
cầu về đào tạo người sử dụng, làm cho hệ thống
phần mềm ở phía người dùng trở nên đơn giản
(chỉ yêu cầu Web browser tương thích IE 7 trở
lên hoặc Web Browser hỗ trợ Engine IE), giảm
thiểu chi phí cài đặt, bảo trì và vận hành phần
mềm.
- Chuẩn tiếng Việt: Unicode theo tiêu chuẩn
TCVN6909: 2001

1.3

Các tính năng tích hợp

Mức độ đáp ứng
Đạt
Không đạt

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%
Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.
Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

3
TT

Nội dung yêu cầu
- Có khả năng trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu
khác, khả năng tổng hợp được và đăng xuất
thông tin từ hệ thống
- Có khả năng phân quyền quản trị đến từng
người sử dụng
- Có khả năng theo dõi được người dùng và phục
hồi được các dữ liệu,

1.4

1.5

1.6

- Hệ thống có thể thực hiện quản lý, thêm mới,
sửa, xóa thông tin hệ thống dựa vào các chức
năng chính sau.
Dữ liệu đặc tả trên cổng và các trang thành
phần
- Dữ liệu đặc tả trên website phải theo Thông tư
số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ
Thông tin Truyền thông về việc Ban hành Danh
mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ
thông tin trong cơ quan nhà nước

Mức độ đáp ứng
Đạt
Không đạt
Không đáp
Đáp ứng
ứng 100% so
100%
với yêu cầu.
Không đáp
Đáp ứng
ứng 100% so
100%
với yêu cầu.
Không đáp
Đáp ứng
ứng 100% so
100%
với yêu cầu.
Không đáp
Đáp ứng
ứng 100% so
100%
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Quản lý dữ liệu
- Có cơ chế sao lưu, phục hồi hệ thống CSDL
nhanh chóng,…

Đáp ứng
100%

- Yên cầu hệ thống xuất báo cáo: Hệ thống đảm
bảo kết xuất các báo cáo tuân thủ Thông tư
hướng dẫn của Bộ Công Thương

Đáp ứng
100%

- Hệ thống phải được liên kết, báo cáo dữ liệu
với Hệ thống CSDL của Bộ Công Thương

Đáp ứng
100%

- Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ 05 năm, an toàn,
bảo mật

Đáp ứng
100%

Trung tâm dữ liệu (host)

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.
Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.
Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.
Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

4
Mức độ đáp ứng
Đạt
Không đạt

Nội dung yêu cầu

TT

Nhà thầu phải sở hữu Hệ thống hạ tầng đáp ứng
các tiêu chuẩn:
- TIER – 3
- Phân tải chống DdoS
- Sao lưu theo thời gian thực
- Fire Wall cứng
- Layer 3, 4, 7
- Máy chủ Proxy,…
- Đảm bảo tính sẵn sàng hợp nhất, xác thực bởi
Trung tâm tích hơp dữ liệu của Bộ Công thương.
II

III

Bảo hành
Nhà thầu phải cam kết bảo hành đáp ứng yêu cầu
tối thiểu sau:
- Bảo hành kỹ thuật 01 năm kể từ ngày bàn
giao;
- Duy trì (Hosting), backup dữ liệu 01 năm kể
từ ngày bàn giao phần mềm;
- Hệ thống đảm hoạt động ổn định 24/7, tốc độ
hiển thị trang nhanh (<7s)
Bản quyền phần mềm
Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm về mọi thiệt
hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về
việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan
đến hàng hóa mà Nhà thầu đã cung cấp cho Chủ
đầu tư.
Kết luận

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Nhà thầu phải
chịu
trách
nhiệm về bản
quyền
phần
mềm
Đạt được tất
cả các nội
dung trên

Nhà thầu
không đáp ứng
yêu cầu bản
quyền phần
mềm
Không đạt
bất kỳ 01
trong các nội
dung nêu trên

2.2. Yêu cầu chi tiết kỹ thuật
Yêu cầu chi tiết kỹ thuật được mô tả dựa theo bảng mô tả
phạm vi cung cấp. Các chức năng phần mềm phải có như bảng sau:
STT
1

Tên chức năng

Mô tả trường hợp sử dụng

Quản trị Admin
Người quản trị có thể thay đổi thông tin cá nhân

5
STT

Tên chức năng

Mô tả trường hợp sử dụng
Người quản trị có thể liệt kê danh sách các quản trị
viên khác
Người quản trị có thể thêm quản trị viên khác
Người quản trị có thể liệt kê lịch sử các hành động
của các thành viên khác
Người quản trị có thể tìm kiếm lịch sử các hành động
của các thành viên khác

2

Quản trị mô hình đăng ký gian
hàng
Người quản trị có thể thêm sơ đồ triển lãm
Người quản trị có thể sửa mô hình chọn gian hàng
Người quản trị có thể thêm gian hàng vào mô hình
chọn gian hàng
Người quản trị có thể xóa gian hàng trong mô hình
chọn gian hàng

3

Quản trị hồ sơ đăng ký gian
hàng
Người quản trị có thể liệt kê danh sách đăng ký gian
hàng
Người quản trị có thể sửa danh sách đăng ký gian
hàng
Người quản trị có thể thêm danh sách đăng ký gian
hàng
Người quản trị có thể xoá danh sách đăng ký gian
hàng
Người quản trị có thể xem thông tin chi tiết bản đăng
ký gian hàng
Người quản trị có thể tìm thông tin bản đăng ký gian
hàng theo tên thương nhân, ngày giờ đăng ký gian
hàng

4

Quản lý danh sách gian hàng
Người quản trị có thể xem danh sách gian hàng
Người quản trị có thể sửa danh sách gian hàng
Người quản trị có thể xoá danh sách gian hàng
Người quản trị có thể liệt kê danh sách gian hàng
Người quản trị có thể tìm kiếm gian hàng
Người quản trị có thể xem chi tiết gian hàng
Người quản trị có thể sửa chi tiết gian hàng

6
STT

Tên chức năng

Mô tả trường hợp sử dụng
Người quản trị có thể xác nhận thông tin gian hàng
trước khi cập nhật vào CSDL
Người quản trị có thể đổi trạng thái gian hàng (Duyệt,
bỏ duyệt)
Người quản trị có thể xoá hình ảnh gian hàng

5

Quản lý danh sách ngành hàng
Người quản trị có thể liệt kê danh sách ngành hàng
Người quản trị có thể xóa nhiều ngành hàng
Người quản trị có thể sửa thông tin ngành hàng
Người quản trị có thể xóa thông tin một ngành hàng

6

Quản lý danh sách thương
nhân
Người quản trị có thể liệt kê danh sách thương nhân
Người quản trị có thể liệt kê tình trạng, sửa, xóa thong
tin danh sách thương nhân (đã duyệt, chưa duyệt)

7

Quản lý danh sách khách vãng
lai
Người quản trị có thể liệt kê danh sách khách vãng lai
Người quản trị có thể liệt kê, sửa, xóa thông tin tình
trạng khách vãng lai

8

Xác nhận thông tin đăng ký
gian hàng
Người quản trị có thể xác nhận thông tin đăng ký gian
hàng
Người quản trị có thể liệt kê thông tin đăng ký gian
hàng
Người quản trị có thể sửa thông tin đăng ký gian hàng
Người quản trị có thể xóa thông tin đăng ký gian hàng

9

Quản lý video
Người quản trị có thể liệt kê danh sách video
Người quản trị có thể tìm kiếm video

10

Báo cáo, thống kê
Người quản trị có thể thống kê hệ thống theo nhiều
tiêu chí khác nhau

7
STT

Tên chức năng

Mô tả trường hợp sử dụng
Người quản trị có thể tìm kiếm gian hàng
Người quản trị có thể xuất danh sách gian hàng ra file
Excel
Người quản trị có thể xem danh sách các Mailing List
động
Người quản trị có thể tạo mới danh sách Mailing List
tĩnh
Người quản trị có thể xem danh sách các Mailing List
tĩnh
Người quản trị có thể gửi email đến Mailing List
Người quản trị có thể xem danh sách email đăng ký
nhận bản tin
Người quản trị có thể tìm kiếm email đăng ký nhận
bản tin

11

Quản lý tệp tin và thư mục
Người quản trị có thể xem danh sách các thư mục
Người quản trị có thể đổi tên thư mục
Người quản trị có thể xoá thư mục
Người quản trị có thể tạo mới thư mục
Người quản trị có thể upload tập tin
Người quản trị có thể đổi tên tập tin
Người quản trị có thể xoá tập tin
Người quản trị có thể upload nhiều tập tin một lần

12

Quản lý tin tức, danh mục tin
tức
Người quản trị có thể xem danh sách danh mục tin
Người quản trị có thể thêm mới danh mục tin tức
Người quản trị có thể sửa danh mục tin
Người quản trị có thể xoá danh mục tin
Người quản trị có thể liệt kê danh sách tin tức
Người quản trị có thể thêm mới tin tức
Người quản trị có thể xác nhận nội dung tin tức trước
khi lưu vào CSDL
Người quản trị có thể tìm kiếm tin tức
Người quản trị có thể xem chi tiết tin tức
Người quản trị có thể sửa chi tiết tin tức
Người quản trị có thể xoá tin tức

8
STT
13

Tên chức năng

Mô tả trường hợp sử dụng

Quản lý góp ý
Người quản trị có thể liệt kê danh sách góp ý
Người quản trị có thể tìm kiếm góp ý
Người quản trị có thể xem chi tiết góp ý
Người quản trị có thể xoá góp ý
Người quản trị có thể gửi email phản hồi

14

Quản lý quảng cáo
Người quản trị có thể liệt kê danh sách quảng cáo
Người quản trị có thể tìm kiếm quảng cáo
Người quản trị có thể xem chi tiết quảng cáo
Người quản trị có thể sửa chi tiết quảng cáo
Người quản trị có thể xác nhận thông tin quảng cáo
trước khi lưu vào CSDL
Người quản trị có thể xoá quảng cáo

15

Quản lý thông tin footer
Người quản trị có thể sửa thông tin footer
Người quản trị có thể thêm thông tin footer
Người quản trị có thể thêm điều khoản giao dịch trên
footer

16

Quản lý cấu hình hệ thống
Người quản trị có thể cấu hình quản trị Users / Group
Người quản trị có thể cấu hình quản lí số lưởng ảnh
hiển thị
Người quản trị có thể thiết định các tiêu chí thông tin
mới
Người quản trị có thể cấu hình các ràng buộc khi
upload file
Quản lý các chuyên mục của hệ thống
Phân quyền biên tập viên hoặc phê duyệt thông tin
cho NSD

17

Giới thiệu các gian hàng
Guest có thể xem danh sách các gian hàng
Guest có thể tìm kiếm gian hàng theo tên công ty, tên
ngành hàng
Guest có thể xem chi tiết gian hàng

9
STT

Tên chức năng

Mô tả trường hợp sử dụng
Guest có thể xem thông tin chi tiết về doanh nghiệp,
sản phẩm bày bán trong mỗi gian hàng

18

Đăng ký gian hàng tham gia
triển lãm
Thương nhân có thể thêm bản đăng ký gian hàng
Thương nhân có thể sửa bản đăng ký gian hàng
Thương nhân có thể xóa bản đăng ký gian hàng
Thương nhâncó thể xác nhận thông tin bản đăng ký
gian hàng trước khi lưu vào CSDL

19

Đăng thông tin tổng quan về
sản phẩm bày bán trong gian
hàng tham gia triển lãm
Thương nhân có thể thêmthông tin tổng quan về sản
phẩm bày bán trong gian hàng của mình
Thương nhân có thể sửa thông tin tổng quan về sản
phẩm trong gian hàng của mình
Thương nhân có thể xóa thông tin tổng quan về sản
phẩm trong gian hàng của mình
Thương nhân có thể cho phép hiển thị/không hiển thị
thông tin tổng quan về sản phẩm trong gian hàng của
mình

20

Tin tức, bản tin
Guest có thể xem danh mục tin tức
Guest có thể xem danh sách các tin tức trong mỗi
danh mục
Guest có thể xem chi tiết tin tức, văn bản pháp luật,
CHGT

21

Xây dựng chuẩn trao đổi dữ
liệu
Cấu trúc thông tin dữ liệu trao đổi
Định dạng dữ liệu trao đổi
Chuẩn dữ liệu trao đổi
Mã thông điệp trao đổi
Danh mục thông tin cần trao đổi
Quy trình trao đổi dữ liệu

22

Quản lý nhật ký hệ thống
Quản trị hệ thống có quyền xem thông tin nhật ký hệ
thống

10
STT

Tên chức năng

Mô tả trường hợp sử dụng
Quản trị hệ thống có quyển xóa thông tin nhật ký hệ
thống
Quản trị hệ thống có quyền in thông tin nhật ký hệ
thống hoặc kết xuất thông tin ra tệp
Quản trị hệ thống có thể báo cáo tình trạng người truy
cập

23

Tối ưu hóa thiết bị cầm tay
Guest có thể đọc tin tức trên hệ thống thông qua thiết
bị cầm tay
Guest có thể đọc tương tác chọn sản phẩm/dịch vụ
trên hệ thống thông qua thiết bị cầm tay
Guest có thể thanh toán tiền mua hàng hóa trên hệ
thống thông qua thiết bị cầm tay
Guest có thể kiểm soát đơn hàng thông qua thiết bị
cầm tay
Quản trị hệ thống có thể đăng tin bằng thiết bị cầm
tay
Quản trị hệ thống có thể hiệu chỉnh thông tin bằng
thiết bị cầm tay
Thành viên có thể đăng cơ hội giao thương lên hệ
thống thông qua thiết bị cầm tay
Thành viên có thể chỉnh sửa thông tin gian hàng
thông qua thiết bị cầm tay

24

Tìm kiếm, tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm thông tin theo tên người đăng ký, lĩnh vực
hoạt động
Tìm kiếm thông tin theo tên thương nhân,

3. Các yêu cầu khác:
- Nhà thầu phải chứng minh có chức năng cung cấp dịch vụ lưu trữ website
(hosting): Thể hiện thông qua ít nhất 02 hợp đồng Duy trì, Backup dữ liệu và Khắc
phục sự cố kỹ thuật trong khoảng thời gian 03 năm (từ 2017 đến thời điểm đóng
thầu);

11
- Nhà thầu phải chứng minh có năng lực và kinh nghiệm về đào tạo, chuyển
giao công nghệ: Thể hiện thông qua ít nhất 02 hợp đồng chuyển giao, đào tạo công
nghệ về lĩnh vực có liên quan đến gói thầu;
- Nhà thầu phải nộp bản thuyết minh kỹ thuật chứng minh được khả năng đáp
ứng được các yêu cầu kỹ thuật hồ sơ yêu cầu này.

12

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13709 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây