Thông báo mời thầu

Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tuyên Quang phát triển sản xuất kinh doanh

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:23 16/10/2020
Số TBMT
20201043180-00
Công bố
16:11 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tuyên Quang phát triển sản xuất kinh doanh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tuyên Quang phát triển sản xuất kinh doanh
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quyêt định số 3666/QĐ-BCT ngày 11/12/2019 của Bộ Công Thương 136.500.000 đồng; Vốn đối ứng từ doanh nghiệp 58.500.000 đồng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tuyên Quang phát triển sản xuất kinh doanh thuộc dự án Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Tuyên Quang

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:11 16/10/2020
đến
08:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.900.000 VND
Bằng chữ
Hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tuyên Quang phát triển sản xuất kinh doanh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tuyên Quang phát triển sản xuất kinh doanh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1. Tóm tắt về dự án
a) Tên dự án: “Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp
vừa và nhỏ tỉnh Tuyên Quang phát triển sản xuất kinh doanh”.
b) Chủ đầu tư: Sở Công Thương Tuyên Quang
c) Nguồn vốn đầu tư: Từ ngân sách trung ương: Chương trình phát
triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020 theo Quyết định số 3666/QĐ-BCT ngày
11 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và vốn đối ứng của địa
phương.
d) Thời gian thực hiện đề án: Trong năm 2020;
e) Địa điểm và quy mô dự án:
- Địa điểm triển khai: TỉnhTuyên Quang.
- Quy mô đầu tư: 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được trang bị
phần mềm quản lý quan hệ khách hàng.
1.2. Tóm tắt về gói thầu
Bên mời thầu đề nghị nhà thầu cung cấp:06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang được trang bị phần mềm quản lý quan hệ khách hàng.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí “Đạt”, “Không đạt” để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ
thuật. HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí đều
được đánh giá là “Đạt”:
Các yêu cầu về kỹ thuật của nhà thầu bao gồm các nội dung cơ bản sau:
2.1. Yêu cầu về tiêu chuẩn cung cấp
TT
I
1.1
1.1.1

Nội dung yêu cầu
Đặc tính, thông số kỹ thuật
Công nghệ triển khai phần mềm:
Yêu cầu chung

Mức độ đáp ứng
Đạt
Không đạt

2
TT

Nội dung yêu cầu
- Hệ thống phần mềm cần đáp ứng được yêu cầu
chất lượng nội dung và sự ổn định; đảm bảo tính
an ninh, an toàn và tính mở rộng trong việc xây
dựng, mở rộng quy mô của Sàn giao dịch thương
mại điện tử, hệ thống cho phép người quản trị tùy
biến thuộc tính sản phẩm …. Cấu trúc, quy trình
hoạt động của hệ thống phần mềm tuân thủ Nghị
định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

1.1.2

1.1.3

1.2

- Hệ thống phải đảm bảo về tính sẵn sàng, ổn
định và đáp ứng với cường độ truy cập cao.
Chương trình phải có khả năng hoạt động tốt liên
tục ít nhất trong vòng 7 ngày không cần khởi
động lại.
- Tương thích với nhiều nền tảng hệ điều hành
khác nhau (Windows, Linux, Unix-like operating
system)
- Sử dụng các công nghệ chạy trên IIS
application Server của Windows Server 2016
hoặc tiên tiến hơn
Ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Ưu tiên các
dạng ngôn ngữ lập trình hiệu năng cao, dễ đọc,
dễ hiểu, dễ dàng trong việc bảo trì nâng cấp.
Kiến trúc ứng dụng của các phần mềm
- Kiến trúc ứng dụng của các phần mềm phải
được xây dựng theo kiến trúc 3 lớp, bao gồm:
Client/ Business process/ Database.
Giao diện phần mềm
- Giao diện dựa trên Web c ng giảm thiểu yêu
cầu về đào tạo người sử dụng, làm cho hệ thống
phần mềm ở phía người dùng trở nên đơn giản
chỉ yêu cầu Web browser tương thích IE 7 trở
lên hoặc Web Browser hỗ trợ Engine IE), giảm
thiểu chi phí cài đặt, bảo trì và vận hành phần
mềm.
- Chuẩn tiếng Việt: Unicode theo tiêu chuẩn
TCVN6909: 2001

1.3

Các tính năng tích hợp

Mức độ đáp ứng
Đạt
Không đạt

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%
Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.
Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

3
TT

Nội dung yêu cầu
- Có khả năng trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu
khác, khả năng tổng hợp được và đăng xuất
thông tin từ hệ thống
- Có khả năng phân quyền quản trị đến từng
người sử dụng
- Có khả năng theo dõi được người dùng và phục
hồi được các dữ liệu,

1.4

1.5

1.6

- Hệ thống có thể thực hiện quản lý, thêm mới,
sửa, xóa thông tin hệ thống dựa vào các chức
năng chính sau.
Dữ liệu đặc tả trên cổng và các trang thành
phần
- Dữ liệu đặc tả trên website phải theo Thông tư
số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ
Thông tin Truyền thông về việc Ban hành Danh
mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ
thông tin trong cơ quan nhà nước

Mức độ đáp ứng
Đạt
Không đạt
Không đáp
Đáp ứng
ứng 100% so
100%
với yêu cầu.
Không đáp
Đáp ứng
ứng 100% so
100%
với yêu cầu.
Không đáp
Đáp ứng
ứng 100% so
100%
với yêu cầu.
Không đáp
Đáp ứng
ứng 100% so
100%
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Quản lý dữ liệu
- Có cơ chế sao lưu, phục hồi hệ thống CSDL
nhanh chóng,…

Đáp ứng
100%

- Yên cầu hệ thống xuất báo cáo: Hệ thống đảm
bảo kết xuất các báo cáo tuân thủ Thông tư
hướng dẫn của Bộ Công Thương

Đáp ứng
100%

- Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ 05 năm, an toàn,
bảo mật

Đáp ứng
100%

Trung tâm dữ liệu (host)

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.
Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.
Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

4
TT

Nội dung yêu cầu
Nhà thầu phải sở hữu Hệ thống hạ tầng đáp ứng
các tiêu chuẩn:
- TIER – 3
- Phân tải chống DdoS
- Sao lưu theo thời gian thực
- Fire Wall cứng
- Layer 3, 4, 7
- Máy chủ Proxy,…
- Đảm bảo tính sẵn sàng hợp nhất, xác thực bởi
Trung tâm tích hơp dữ liệu của Bộ Công thương.

II

III

Bảo hành
Nhà thầu phải cam kết bảo hành đáp ứng yêu cầu
tối thiểu sau:
- Bảo hành kỹ thuật 01 năm kể từ ngày bàn
giao;
- Duy trì Hosting), backup dữ liệu 01 năm kể
từ ngày bàn giao phần mềm;
- Hệ thống đảm hoạt động ổn định 24/7, tốc độ
hiển thị trang nhanh <7s)
Bản quyền phần mềm
Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm về mọi thiệt
hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về
việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan
đến hàng hóa mà Nhà thầu đã cung cấp cho Chủ
đầu tư.
Kết luận

Mức độ đáp ứng
Đạt
Không đạt

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Đáp ứng
100%

Không đáp
ứng 100% so
với yêu cầu.

Nhà thầu phải
chịu
trách
nhiệm về bản
quyền
phần
mềm
Đạt được tất
cả các nội
dung trên

Nhà thầu
không đáp ứng
yêu cầu bản
quyền phần
mềm
Không đạt
bất kỳ 01
trong các nội
dung nêu trên

2.2. Yêu cầu chi tiết kỹ thuật
Các chức năng phần mềm, nội dung thực hiện của phần
mềm được liệt kê trong bảng dưới đây. Trong quá trình dự thầu, nhà thầu phải gửi bản
thuyết minh mô tả các chức năng phần mềm theo mô tả và yêu cầu sau
STT
Hạng mục
I
Khảo sát, thiết kế đồ họa
1

Xác định các đối tượng, thành phần và quy trình
nghiệp vụ cho hệ thống, mối quan hệ

Mô tả của nhà thầu

5
STT
Hạng mục
2
Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng
3
Thiết kế đồ họa
4
Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể
Thiết kế các đối tượng, mô hình quan hệ đối
5
tượng
6
Thiết kế cơ sở dữ liệu Hệ thống, người dùng

II

Thiết kế các quan hệ giữa thư viện, hàm, biến
dùng chung
Lập trình

8

Thiết lập và cài đặt các bảng cho cơ sở dữ liệu

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

22

Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý đơn hàng
Phân loại tình trạng khách hàng
Thống kê số lượng, tình trạng khách hàng
Theo dõi và hỗ trợ nhân viên kinh doanh
Xây dựng chỉ số KPI và doanh số
Theo dõi và đánh giá tỷ lệ chuyển đổi
Giao việc và nhận việc khoa học
Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Báo cáo, thống kê
Chat trực tuyến
Lưu trữ toàn bộ thông tin trao đổi
Phát huy khả năng làm việc theo đội nhóm hiệu
quả
Kiểm soát deadline của từng công việc

23

Tổng kết và đánh giá được khối lượng công việc

24
25

Gửi file và nhận file dễ dàng
Tích hợp thông số máy nhánh
Chăm sóc khách hàng tự động bằng email và tin
nhắn

7

21

26
27

Chăm sóc khách hàng bằng tin nhắn thương hiệu

28

Gửi mail marketing newsleter) dễ dàng

29

Upsales hay triển khai khuyến mại dễ dàng

30

Tự động tìm kiếm & thu thập khách hàng

Mô tả của nhà thầu

6
STT
31
32
33
IV
35

Hạng mục
Đào tạo khách hàng tự động
Quản lý sản phẩm
Quản lý hợp đồng
Đăng ký tên miền, hosting
Đăng ký tên miền

36

Duy trì, backup dữ liệu và khắc phục sự cố

V

Kiểm tra chức năng hệ thống
Lập kế hoạch, chuẩn bị môi trường kiểm tra, cài
đặt hệ thống kiểm tra
Thực hiện kiểm tra, tổng hợp yêu cầu xử lý sau
kiểm tra
Hoàn chỉnh chương trình sau kiểm tra

37
38
39

Mô tả của nhà thầu

3. Các yêu cầu khác:
- Nhà thầu phải chứng minh có chức năng cung cấp dịch vụ lưu trữ website
(hosting): Thể hiện thông qua ít nhất 02 hợp đồng Duy trì, Backup dữ liệu và Khắc
phục sự cố kỹ thuật trong khoảng thời gian 03 năm từ 2017 đến thời điểm đóng
thầu);
- Nhà thầu phải chứng minh có năng lực và kinh nghiệm về đào tạo, chuyển
giao công nghệ: Thể hiện thông qua ít nhất 02 hợp đồng chuyển giao, đào tạo công
nghệ về lĩnh vực có liên quan đến gói thầu;
- Nhà thầu phải nộp bản thuyết minh kỹ thuật chứng minh được khả năng đáp
ứng được các yêu cầu kỹ thuật hồ sơ yêu cầu này.

7

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5131 dự án đang đợi nhà thầu
  • 589 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 605 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13710 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15554 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây