Thông báo mời thầu

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (chia làm 05 nhóm, gồm 486 mặt hàng)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:23 16/10/2020
Số TBMT
20201044395-00
Công bố
16:11 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung cấp thuốc năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (chia làm 05 nhóm, gồm 486 mặt hàng)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp thuốc năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:11 16/10/2020
đến
07:30 09/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 09/11/2020
Mở thầu tại
Tại Hội trường Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh Trường Đại học Trà Vinh. Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
451.154.578 VND
Bằng chữ
Bốn trăm năm mươi mốt triệu một trăm năm mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi tám đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (chia làm 05 nhóm, gồm 486 mặt hàng)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (chia làm 05 nhóm, gồm 486 mặt hàng)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 54

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ƯBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
SỐ:£2Í3 /QĐ-ĐHTV Trà Vinh, ngàyỉũ tháng lOnăm 2020
QUYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt hồ sơ mòi thầu
Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (chia làm 05 nhóm, gồm 486 mặt hàng)
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/10/2013;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chỉnh Phủ về quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư sổ 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiêt việc sử dụng von Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tô chức^ chính trị - xã hội, tô chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghê nghiệp;
Căn cứ Thông tư sổ Ỉ5/20Ỉ9/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sởy tế công lập;
Căn cứ Quyết định sổ 141/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;
Căn cứ Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của ủy ban nhân dân tinh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lụa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh;
Căn cứ Bảo cảo thẩm định số 437/BCTĐ ngày' 14/10/2020 của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Trà Vinh về thẩm định hồ sơ mời thầu Gói sổ 1: Gói thầu thuốc generic (chia làm 05 nhóm, gồm 486 mặt hàng);
Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh,
QÙYÉTĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (chia làm 05 nhóm, gồm 486 mặt hàng), với các nội dung như sau:
- Phần I: Thủ tục đấu thầu.
- Phần II: Yêu cầu về phạm vi cung cấp.
- Phần III: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.
- Phần IV: Phụ lục
- Phần V: Danh mục đấu thầu
Điều 2: Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. I
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu:VT, BVTĐHTV.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5231 dự án đang đợi nhà thầu
  • 641 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 796 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13623 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15687 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây