Thông báo mời thầu

Mua sắm vật tư can thiệp mạch cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:21 16/10/2020
Số TBMT
20201043259-00
Công bố
16:12 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm vật tư can thiệp mạch cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm vật tư can thiệp mạch cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm vật tư can thiệp mạch cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Yên Bái
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:12 16/10/2020
đến
16:15 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:15 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm vật tư can thiệp mạch cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm vật tư can thiệp mạch cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 63

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

61
Phần 2. YÊU CẦU VÈ KỸ THUẬT Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giói thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1. Dự án
- Tên Dự án: Mua sắm vật tư can thiệp mạch cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2020
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác
- Thời gian thực hiện: Từ ngày kí hợp đồng đến hết ngày 31 /12/2020
1.2. Gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư can thiệp mạch cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên
Bái năm 2020 ' ' ■
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức tổ chức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày kí hợp đồng đến hết ngày 31/12/2020
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Nội dung gói thâu: Mua sắm vật tư can thiệp mạch cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2020.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa:
- Đối với các mặt hàng dự thầu mà nhà thầu dự thầu là chủ sở hữu số lưu hành/chủ sở hữu của các mặt hàng đó thì phải cung cấp bản sao chứng thực giấy phép kinh doanh, giấy phép lưu hành sản phẩm và các tài liệu của cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà thầu.
- Đối với các mặt hàng dự thầu mà nhà thầu dự thầu đứng tên trên giấy phép
nhập khâu của các mặt hàng đó thì phải cung câp bản sao chứng thực giấy phép nhập khẩu/TỜ khai hải quan của sản phẩm. ■
62
- Trường hợp nhà thầu không phải là chủ sở hữu số lưu hành/chủ sở hữu/ đứng tên trên giấy phép nhập khấu thì nhà thầu phải cung cấp Giấy ủy quyền bán hàng theo đúng quy định tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư 14/2020/TT-BYT.
- Tất cả các hàng hóa chào thầu phải có xuất xứ rõ ràng và đạt các yêu cầu kỹ thuật và phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định tại. Chương V (Ghi chú: Do phần Bảng giá dự thầu trên Webform không có cột "Nhóm" theo Thông tư 14/2020/TT-BYT vì vậy Nhà thầu điền thông tin nhóm của hàng hóa chào thầu cùng thông tin Xuất xứ tại cột (Xuất xứ ), Nhà thầu điền thông tin tên thương mại, số lưu hành (hoặc số giấy phép nhập khấu của hàng hóa cùng thông tin Ký mã hiệu/nhãn mác sản phấm tại cột (Ký mã hiệu/nhãn mác sản phấm) Mau số 18);
- Tất cả các hàng hóa dịch vụ chào thầu phải rõ về xuất xứ; ký mã hiệu, hãng sản xuất, là hàng hóa hợp pháp, được phép lưu hành ở Việt Nam, hàng hoá phải mới 100%. Hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng tối thiểu bằng lÁ tổng hạn sử dụng của hàng hóa
- Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của các tài liệu chứng minh về hàng hóa do mình cung câp.
- Đóng gói, vận chuyển và lưu kho: Hàng hóa phải được bảo vệ một cách thích hợp chống các hư hỏng có thế xảy ra khi vận chuyến, lưu kho từ nơi sản xuất đến bên mua, đóng gói nguyên đai nguyên kiện.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ
r 0
các thông sô kỹ thuật và các tiêu chuân sau đây:
STT Tên vật tư stt theo TT 04/201 7/TT- BYT Đon vị tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Phân nhóm theo TT 14/2020/ TT-BYT
1 Bộ mở đường vào động mạch N07.0 1.110 Bộ Cấu tạo gồm: 1. Kim catheter chọc mạch cỡ 18G hoặc 20G; 2. Dây dẫn thép không gỉ chiều dài > 45 cm; 3. Bơm tiêm không liền kim 2.5ml hoặc 5ml hoặc 1 Oml. 4. Các bộ phận khác: Ống mở đường; Que nong; Dao rạch da; Van cầm máu; 5. Kích thước các cỡ, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Nhóm 3
63
STT Tên vật tư stt theo TT 04/201 7/TT- BYT Đơn vị tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Phân nhóm theo TT 14/2020/ TT-BYT
2 Catheter chụp động mạch vành N04.0 4.020 Cái 1. Chất liệu thép không gỉ 2. Kích thước các cỡ , chiều dài >=100cm. 3. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Nhóm 3
3 Catheter chụp buồng tim và mạch vành N04.0 4.020 Cái 1. Chất liệu thép không gỉ2. Kích thước các cỡ , chiều dài >=100cm.3. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Nhóm 3
4 Dây dẫn đường cho Catheter các loại N07.0 1.270. Cái ĩ. Kích thước các cỡ, chiều dài <=260cm. 2. Chất liệu lõi dây là thép không gỉ phủ PTFE (lớp ái nước) 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485. Nhóm 3
5 Ống thông can thiệp mạch vành các cỡ N04.0 4.020 Cái 1. Kích thước các cỡ, đường kính đầu vào cỡ lớn nhất <= 0,085 Inch, Đường kính đầu ra cỡ lớn nhất <= 0,1 Inch. 2. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Nhóm 3
6 Dây dẫn đường cho bóng và stent N07.0 1.270 Cái 1. kích thước các cỡ, Đường kính đầu dây <= 0,015 Inch, phủ lóp PTFE ái nước. 2. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Nhóm 3
7 Bóng nong mạch vành loại áp lực thường N07.0 1.240 Cái 1. Vật liệu bóng nong: Polyamide phủ hydrophile 2. Chiều dài các cỡ từ 10cm đến 40 cm. 3. Đường kính bóng các cỡ <=5mm 4. Áp suất nổ >= 12Bar Nhóm 3
64
STT Tên vật tư stt theo TT 04/201 7/TT- BYT Đơn vị tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Phân nhóm theo TT 14/2020/ TT-BYT
5. Các bộ phận khác như catheter, khẩu kính. 6. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485
8 Bóng nong động mạch vành áp lực cao 3 lóp N07.0 1.240 Cái 1. Vật liệu bóng nong: Polyamide phủ hydrophile . 2. Chiều dài các cỡ từ 16m đến 30 cm. 3. Áp suất nổ >=18atm 4. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Nhóm 3
9 Khung giá đỡ động mạch vành N06.0 2.020 Cái 1. Làm bằngchất liệu họp kim Crome. Phủ thuốc Sirolimus chống tái hẹp, liều >=1,3 pg/mm2, Tổng lượng thuốc phủ >= 220pg 2. Chất liệu bọc ngoài: Polymer tự tiêu sinh học. 3. Đường kính các cỡ <= 4mm, Chiều dài các cỡ <= 5 Omni 4. Bóng nong chất liệu Polyamid với áp lực thường 8 atm, Áp lực vỡ bóng 16 atm. 5. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485. Nhóm 3
10 Kim chọc mạch N03.0 3.010 Cái 1. Cấu tạo không cánh2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485. Nhóm 3
11 Bộ bơm bóng nong động mạch vành áp lực cao N07.0 1.230 Cái 1. Bơm bóng áp lực cao >=30 bar, dung tích >= 20ml. 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Nhóm 3
65
STT Tên vật tư stt theo TT 04/201 7/TT- BYT Đơn vị tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Phân nhóm theo TT 14/2020/ TT-BYT
12 Bơm tiêmio ml có đầu xoáy N03.0 1.030 Cái 1. Dung tích 1 Oml có đầu xoáy chất liệu Polycarbonate 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Nhóm 3
13 Bộ phân phối 3 cổng N04.0 3.100. 4 Cái 1. Thiết kế 3 cổng, Chất liệu Polycarbonate. 2. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Nhóm 6
14 Bộ bơm bóng áp lực cao N04.0 3.090. 2 Cái 1. Cấu tạo vật liệu PU/PVC, Đường kính ^ đầu vào <- l,5mm, chiều dài <= 160 cm. 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Nhóm 3
Tổng: 14 khoản
3. Yêu cầu về giá.
\ r \ f
Giá dự thâu không được cao hon giá kê hoạch của gói thâu đã phê duyệt cụ thê:
STT Tên vật tư Đơn vị tính Phân nhóm theo TT 14/2020/ TT-BYT Số lượng Đơn giá kế hoạch có VAT (VNĐ) Thành tiền kế hoạch
1 Bộ mở đường vào động mạch Bộ Nhóm 3 37 654.990 24.234.630
2 Catheter chụp động mạch vành Cái Nhóm 3 37 679.980 25.159.260
3 Catheter chụp buồng tim và mạch vành Cái Nhóm 3 5 549.990 2.749.950
4 Dây dẫn đường cho Catheter các loại Cái Nhóm 3 37 520.000 19.240.000
66
STT Tên vật tư Đon vị tính Phân nhóm theo TT 14/2020/ TT-BYT Số lượng Đơn giá kế hoạch có VAT (VNĐ) Thành tiền kế hoạch
5 Ống thông can thiệp mạch vành các cỡ Cái Nhóm 3 10 2.300.000 23.000.000
6 Dây dẫn đường cho bóng và stent Cái Nhóm 3 10 2.459.982 24.599.820
7 Bóng nong mạch vành loại áp lực thường Cái Nhóm 3 12 8.200.000 98.400.000
8 Bóng nong động mạch vành áp lực cao 3 lớp Cái Nhóm 3 12 7.455.000 89.460.000
9 Khung giá đỡ động mạch vành Cái Nhóm 3 14 42.326.000 592.564.000
10 Kim chọc mạch Cái Nhóm 3 37 58.000 2.146.000
11 Bộ bơm bóng nong động mạch vành áp lực cao Cái Nhóm 3 10 1.900.000 19.000.000
12 Bơm tiêm 10 ml có đầu xoáy Cái Nhóm 3 37 73.500 2.719.500
13 Bộ phân phối 3 cổng Cái Nhóm 6 37 149.800 5.542.600
14 Bộ bơm bóng áp lực cao Cái Nhóm 3 37 1.550.000 57.350.000
Tổng: 14 khoản Tổng tiền: 986.165.760
X X X X X
Nhà thâu được xét trúng thâu khi đáp ứng đây đủ các yêu câu vê kỹ thuật
\ r r
và có giá dự thâu thâp nhât.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4876 dự án đang đợi nhà thầu
  • 571 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 668 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13203 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15308 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây