Thông báo mời thầu

Gói số 01 - thuốc generic

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:21 16/10/2020
Số TBMT
20201043993-00
Công bố
16:15 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
mua sắm thuốc 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 01 - thuốc generic
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Quỹ BHYT, viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện năm 2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021 của Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc tỉnh An Giang
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:15 16/10/2020
đến
13:00 12/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 12/11/2020
Mở thầu tại
Số 234/tầng 2/ Hội trường Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc tỉnh An Giang
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
2.159.854.700 VND
Bằng chữ
Hai tỷ một trăm năm mươi chín triệu tám trăm năm mươi bốn nghìn bảy trăm đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 01 - thuốc generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 01 - thuốc generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 39

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
An Giang, ngày 15 thảng 10 năm 2020 ẾT ĐỊNH
Vê việc phê duyệt hồ sơ mời thầu thuộc dự án mua sắm thuốc năm 2021
cho Bệnh Viên Đa khoa Hanh Phúc.
• • •
TỎNG GIÁM ĐÓC BÊNH VIÊN ĐA KHOA HANH PHÚC
• • •
Căn cứ luật đấu thầu sổ 43/2013/QHHỈ3, ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị Định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014^ của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một sổ điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế quỉ định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sây tế công lập;
Căn cứ Giấy ủy quyền số Ỉ74/GUQ-BVĐKHP ngày 14 thảng 9 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc;
Căn cứ Tờ trình sổ 04/TTr-TCG ngàỵ 15/10/2020 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt hổ sơ mời thầu mua sắm thuốc năm 2021;
Căn cứ Báo cảo thẩm định số: 02/BC-TTĐ ngày 15/10/2020 của Tổ Thẩm định về việc tham định hồ sơ mời thầu thuộc Dự án mua sắm thuốc năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc tỉnh An Giang.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2021 cho Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc với các nội dung như sau:
-Gồm 3 bộ hồ sơ mời thầu của 3 gói thầu:
■ Gói thầu số 01 (Thuốc Generic)
■ Gói thầu số 02 (Thuốc Biệt dược gốc/tương đương điều trị)
■ Gói thầu số 03 (Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
-Mỗi bộ hồ sơ mời thầu bao gồm các mục sau:
■ Phần 1: Thủ tục đấu thầu
■ Phần 2: Yêu cầu về phạm vi cung cấp
■ Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
■ Phần 4: Phu luc
j|Ị|| ỊỊIIỊiị SỞ Y TỂ AN GIANG
tlíi^BỆNH VIỆN
II Ế ằ HẠNH PH^C
n Ml I I tSủc Dậií Của Sạn
§0:334 /QD-BVHP
Điều 2. Hồ sơ mời thầu này là cơ sở để Hội đồng đấu thầu thuốc năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.
Điều 3: Hội đồng đấu thầu thuốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
-Ban Giám đốc; -Hội đồng đấu thầu -Lưu: VT, KD.
TS.BS. LƯ QUỐC HÙNC’

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5104 dự án đang đợi nhà thầu
  • 581 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 616 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13700 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15552 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây