Thông báo mời thầu

Bảo trì hệ thống xác thực cho IBMB

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:15 16/10/2020
Số TBMT
20200943385-00
Công bố
15:36 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Bảo trì hệ thống xác thực cho IBMB
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Bảo trì hệ thống xác thực cho IBMB
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí hoạt động kinh doanh của BIDV
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Bảo trì hệ thống xác thực cho IBMB
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:36 16/10/2020
đến
10:00 28/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 28/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
60.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Bảo trì hệ thống xác thực cho IBMB". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Bảo trì hệ thống xác thực cho IBMB" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 6

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẢU VÈ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CÀU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật mang tỉnh kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến vỉệc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để ỉàm 'cơ sờ cho nhà thầu lập E-HSDT.
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo ỉợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giói thiệu chung về dự án và gói thầu
Gói thầu Bảo trì hệ thống xác thực IBMB yêu cầu đối với các nhà thầu như sau:
- Hiểu rõ mục đích gói thầu: Nhà thầu tham dự phải hiểu rõ về gói thầu và trình bày chi tiết tùng vấn đề trong hồ sơ dự thầu.
“ Nội dung bảo trù_____________________________________________________
STT Tên tài sản Mô tả Sỗ lượng
1. AccessMatrix ƯAS Software Component Phần mềm xác thực và qụản lý thiết bị sinh mật khẩu động 01
2. Vasco services for HSM - loading of KEK Services xác thực sử dụng thiết bị HSM 01
3. AccessMatrix Vasco Token Bản quyền Hardware Token 71.500
4. + AccessMatrix Vasco Virtual Digipass software Support + Vasco Virtual Digipass Token (SMS) Bản quyền SMS Token 599.000
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2,1 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: Trong HSDT, nhà thầu phải đảm bảo có đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau:______________________________
STT Vị trí công việc Tồng số năm kinh nghiệm Kinh nghiệm trong các công việc tương tự Trình độ chuyên môn
1 Cán bộ kỹ thuật (tối thiểu 3 cán bộ) Đã có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) hoặc điện tử viễn thông (ĐTVT) Có chứng chỉ tham gia khóa học về các phần mềm được bảo trì trong gói thầu này của hãng sản xuất. Đại học chuyên ngành CNTThoặc ĐTVT
- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Nhà thầu phải có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
- Uy tín của nhà thầu: Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dờ hợp đồng do lỗi của nhà thầu trong thời gian 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.
vt ỵ 0
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Thời hạn bảo trì: Theo tiêu chuẩn của hãng nhưng tối thiêu 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Phạm vi bảo trì: Bảo trì hệ thống xác thực cho IBMB bao gồm:
2.2.1 Bảo trì phần mềm xác thưc:
a- Dịch vụ bảo trì phần mềm i-Sprint - AccessMatrix Universal Authentication Server (i-Sprint Software - AccessMatrix Universal Authentication Server): Dịch vụ phần mềm OneSpan Mobile Security Suite Binary trên nền tảng IOS, Android và ƯAS API licenses cho 2 ứng dụng (OneSpan Mobile Security Suite Binary for IOS, Android and UAS API licenses for 2 Apps)
s Dịch vụ bảo trì phần mềm AccessMatrix UAS API, thời hạn 24 tháng: Bao gồm Bản quyền UAS Baser Server của 1PRD, 1UAT, 1 Test (AccessMatrix UAS API License with 24 months support and maintenance: Includes UAS Baser Server License for 1PRD, 1ƯAT, 1 Test)
s Dịch vụ bảo trì phần mềm OneSpan Mobile Security Suite Binary cho IOS, thời hạn 24 tháng (OneSpan Mobile Security Suite Binary for IOS with 24 months support and maintenance)
s Dịch vụ bảo trì phần mềm OneSpan Mobile Security Suite Binary cho Android thời hạn 24 tháng (OneSpan Mobile Security Suite Binary for Android with 24 months support and maintenance)
■Y Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng (Included Professional Service): Tư vấn giải pháp tích hợp xác thực cho 01 ứng dụng (Application Authentication Integration Consultancy for 1 Application. Include On/Off Site design consultation support):
+ Tư van tích hợp API (Consultancy on API integration)
+ Hỗ trợ trực tiếp (On Site Support)
+ Hỗ trợ qua email (Standby Support)
+ Tư van thiết lập OneSpan Digipass For Mobile Token Authentication API và Token Management (OneSpan Digipass For Mobile Token Authentication API & Token Management configuration)
b- Dịch vụ bảo trì OneSpan services for HSM - loading of.KEK, thòi hạn 24 tháng (OneSpan services for HSM - loading of KEK Maintenance, 2 years)
2.2.2 Bảo trì bản quyền người dừng cuối OTP:
Dịch vụ bảo trĩ phần mềm i-Sprint Software - AccessMatrix User (i-Sprint Software - AccessMatrix User Maintenance).
a - Dịch vụ bảo trì 71.500 AccessMatrix OneSpan Token (71.500 X AccessMatrix OneSpan Token Maintenance License)
s Bổ sung miễn phí bản quyền cho 20.000 OneSpan Digipas Software Token: OneSpan Mobility Authenticator Studio and UAS Onespan Mobile Token Authentication & Management, thời hạn 24 tháng (Add-on: 20.000 x OneSpan Digipas Software Token - Subscription License: OneSpan Mobility Authenticator Studio and UAS Onespan Mobile Token Authentication & Management, 24 months)
b - Dịch vụ bảo trì 599.000 AccessMatrix OneSpan Virtual Digipass (599.000 X AccessMatrix OneSpan Virtual Digipass Maintenance License)
Bô sung miên phí bản quyên cho 100 AccessMatrix UAS - UAS Enterprise Radius Client, Annual Product Support & Maintenance Plan for AccessMatrix-ƯAS, thời hạn
" Ị?Àl Ị?'
^ ị .ĩ
24 tháng (Add-on: 100 X AccessMatrix UAS - ƯAS Enterprise Radius Client License, Annual Product Support & Maintenance Plan for AccessMatrix-UAS, 24 months)
- Yêu cầu chung:
4- Đảm hảo duy trì hoạt động liên tục, ồn định của hệ thống nhằm cung cấp dịch vụ với chất lượng cao, ổn định, thuận tiện và an toàn.
-f Đảm bảo ngăn ngừa lỗi, hạn chế phát sinh sự cố đối với hệ thống, góp phần nâng cao tính bảo mật, an toàn trong công tác vận hành hệ thống.
+ Đảm bảo khả năng nâng cấp phiên bản phần mềm theo khuyến nghị từ hãng cung cấp.
+ Đảm bảo khả năng sửa chữa nhanh những hỏng hóc, khắc phục kịp thời sự cố phát sinh nhằm khôi phục và đảm bảo khả năng sẵn sàng hoạt động một cách nhanh nhất cho hệ thống.
- Địa điểm thực hiện bảo trì: Việc bảo trì sẽ được thực hiện tại các địa điểm cài đặt hệ thống xác thực cho IBMB tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, gồm Trung tâm xử lý tại Hà Nội và Trung tâm dự phòng tại Hải Dương.
- Quy trình bảo trì: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu quy trình bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật trong đó mô tả cụ thể các mức dịch vụ được đề xuất trong thời gian thực hiện bảo trì.
- Thời gian bảo trì và thời gian khắc phục sự cố: 24x7x365
- Các yêu cầu cụ thể:
+ Hỗ trợ nâng cấp phần mềm, cài đặt bản vá.
+ Hỗ trợ khắc phục sự cố qua diện thoại 24x7x365, Fax và email từ nhà cung cấp tại Việt Nam.
+ HỖ trợ kỹ thuật từ hãng (i-Sprint/OneSpan).
+ Kiểm tra, phân tích đánh giá các vấn đề kỹ thuật (dựa trên nhật ký hệ thống). + Hình thức bảo trì: On-site và Off-site, phụ thuộc vào tính cấp thiết và khẩn cấp cúa sự hỗ trợ cần thiết. Trong trường hợp có sự cố nghiêm trọng theo yêu cầu của BIDV, Chuyên gia kỹ thuật phải có mặt tại địa điểm triển khai trong suốt thời gian triển khai để phối hợp với cáG bên cung cấp khác liên quan (nếu có) để kiểm tra khắc phục sự cố.
+ Tròng suốt thời gian bảo trì, nhà thầu phải thực hiện kịp thời các công việc cần thiết để khắc phục các lỗi phát sinh ảnh hường đến hoạt động bình thường của hệ thống trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo sự cố không khẩn cấp, hoặc trong vòng 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo sự cố khẩn cấp.
+ Thực hiện hỗ trợ diễn tập chuyển đổi hệ thống dự phòng thảm họa theo định kỳ do BIDV đề xuất.
+ Thực hiện hỗ trợ sao lưu dự phòng các phần mềm hệ thống hàng năm.
+ Thời gian phản hồi tối đa cho các yêu cầu hỗ trợ:
^ ỷ ẾỊ* 'ĩ)
Cấp độ nghiêm trọng Mô tả Thời gian đáp ứng Phưcmg thức hỗ trợ
1 Lỗi gây cho sản phẩm không hoạt động, hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng như ảnh hưởng toàn hệ thống, hoặc hệ thống bị dừng 0.5 giờ Tại chỗ 24x7
2 Lỗi làm giảm hiệu năng của sản phẩm, hoặc hạn chế các dịch vụ kinh doanh như ảnh hưởng nhẹ đến hệ thống, làm treo hệ thống 04 giờ Tại chỗ 24x7
3 Lỗi gây ra ảnh hưởng nhỏ đến việc sử dụng sản phẩm, các ảnh hưởng nhẹ đến hệ thống, các ảnh hưởng đến hiệu năng và chức năng 04 giờ Từ xa 8x5
4 Lỗi liên quan đến license mà không ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng chức năng sản phẩm để thực hiện hoạt động kinh doanh 04 giờ Từ xa 8x5
Bảo trì và hỗ trợ đột xuất:
+ Thực hiện bảo trì đột xuất theo thực té các phát sinh của hệ thống trong quá trình vận hành.
+ Thực hiện hỗ trợ BIDV trong quá trình khai báo tham số theo yêu cầu của nghiệp vụ.
+ Thực hiện hỗ trợ nâng cấp phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của nhà cung cấp.
+ Thực hiện bảo trì định kỳ (06 tháng/01 lần):
4- Thực hiện phân tích đánh giá các vấn đề kỹ thuật của hệ thống hàng tháng dựa trên file log của hệ thống, có báo cáo đầy đủ về các vấn đề phát sinh và nội dung thực hiện.
+ Thực hiện phân tích đánh giá mức tăng trưởng dữ liệu của hệ thống hàng tháng có báo cáo đề xuất thiết lập tham số và tối ưu hệ thống.
+ Thực hiện cập nhật bản vá lỗi của hệ thống hàng tháng và có báo cáo kết quả thưc hiên.
-ĩ i
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT hản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phỉ tư vấn theo mâu dưới đây:
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỎNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐẺ THựC HIỆN DỊCH vụ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuồn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tống quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
ỉ. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;
pv
iìỂ
ĩ)

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5168 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 699 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13598 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15550 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây