Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:00 16/10/2020
Số TBMT
20201043391-00
Công bố
15:42 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nhà để xe cán bộ trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nhà để xe cán bộ trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Phú Thọ

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:42 16/10/2020
đến
17:30 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:30 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.000.000 VND
Bằng chữ
Hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
Tên gói thầu: Thi công xây dựng
Công trình: Nhà để xe cán bộ trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
a/Địa điểm xây dựng: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.
b/ Quy mô công trình:
Xây dựng Nhà để xe cán bộ cạnh nhà làm việc 12 tầng với diện tích S=105,6m2. Thiết kế
hệ khung cột, dầm, xà gồ thép hình, mái lợp tôn xốp chống nóng. Móng được thiết kế móng trụ
bê tông cốt thép liên kết với cột thép bằng mặt bích bu lông. Nền đổ bê tông đá 2x4 mác 200 dày
10cm.
2. Thời hạn hoàn thành.
Thời hạn hoàn thành công trình: Do nhà thầu tự đề xuất nhưng không quá 30 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. YÊU CẦU CHUNG
Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong thiết kế bản vẽ thi
công được duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu
theo quy định hiện hành.
Nhà thầu phải coi Chỉ dẫn kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng xây lắp, trong suốt
quá trình thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình . . . mọi yêu cầu trong Chỉ dẫn kỹ thuật
phải được thực hiện và Nhà thầu không được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác.
Những công việc thí nghiệm, nghiệm thu mà trong chỉ dẫn kỹ thuật chưa đề cập thì
Nhà thầu, TVGS đề xuất để Chủ đầu tư thống nhất tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.
Yêu cầu nhà thầu phải thực hiện các biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công theo
các tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:
1.
Tổ chức thi công: TCVN - 4055 - 2012
2.
Nghiệm thu các công trình xây dựng:
TCVN - 4091- 1985
3.
Kết cấu gạch đá - quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN- 4085-2011
4.
Kết cấu BTCT toàn khối, quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN-4453-1995
5.
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép, quy phạm thi công và nghiệm thu:TCVN9115-2012
6.
Công tác hoàn thiện trong xây dựng, quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN - 93772012
7.
Bê tông, Kiểm tra đánh giá độ bền, quy định chung: TCVN-5540-1991
8.
Xi măng Pooclăng: TCVN - 2682 - 2009
9.
Xi măng.Các tiêu chuẩn để thử xi măng: TCVN - 139 - 1991
10. Cát xây dựng.Yêu cầu kỹ thuật: TCVN - 7570 - 2006
11. Đá dăm, sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN-7570-2006
12. Bê tông nặng. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên: TCVN - 5592 - 1991
13. Vôi can xi cho xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN - 4314 - 1986
14. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động, quy định cơ bản:TCVN- 2287 - 1978

1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN – 4314-2003
Gạch - Phương pháp kiểm tra bền nén: TCVN - 6355 - 1998
Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng: TCVN - 4459 - 1987
Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN - 4506 - 2012
Bê tông nặng. Phương pháp thử độ sụt: TCVN - 3106 - 1993
Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu: TCVN-3105-1993
Cốt thép & bê tông: TCVN - 1651 - 2008
Hệ thống điện: 20TCVN - 027 - 1991
Hệ thống cấp thoát nước: TCVN - 4519 - 1988
Tiêu chuẩn quốc tế xác định tim, cốt kết cấu
ISO - 7976 - 1
Phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình : TCVN - 2622 - 1995
Công tác hoàn thiện mặt bằng cho công trình: TCVN - 4516 - 1988
Nguyên tắc cơ bản bàn giao công trình xây dựng: TCVN - 5640 - 1991
Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN - 5308 - 1991
Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo nghị định
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ.
Tiêu chuẩn xây dựng, qui chuẩn xây dựng của Bộ xây dựng và các văn bản khác có liên
quan.
* Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do chủ đầu
tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng được tất cả các công việc để thi công hòan thành công trình.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

2. CÁC QUY TRÌNH, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO VIỆC THI CÔNG,
NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH
Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một hạng mục nào, nhà thầu phải có trách
nhiệm tự bố trí kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo rằng đã đạt yêu
cầu mới có quyền báo cáo Tư vấn giám sát kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra,
nghiệm thu theo quy định mới được chuyển sang thi công bước tiếp theo.
Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về
kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất
lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu và
phải được các bên liên quan đồng ý ký nghiệm thu, xác nhận.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung
cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu cấu thành hạng mục công trình làm
căn cứ để nghiệm thu công trình.
Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả
không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá
dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Mọi chi phí cho việc sửa chữa (kể cả các thí nghiệm
kiểm tra) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu mọi chi phí.
Công tác Thi công - Nghiệm thu áp dụng các tiêu chuẩn sau:
* Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng theo nghị định số: 46/2015/NĐCP của Chính phủ.
* Các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an ninh khu vực, phòng cháy,
chữa cháy.
* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm thi công Nhà nước ban hành áp dụng cho công
trình

3. CÁC YÊU CẦU VỀ TỔ CHỨC KỸ THUẬT THI CÔNG, GIÁM SÁT
Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám sát chất lượng của mình một
cách hợp lý khả thi trên cơ sở tiêu chuẩn tổ chức thi công TCVN 4055:2012.
4. CÁC YÊU CẦU VỀ CHỦNG LOẠI, CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ, VẬT LIỆU
Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một bộ phận
thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Các kết quả thí nghiệm thể
hiện bằng các văn bản phải do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện.
Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền
thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách
pháp nhân thực hiện.
Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm hoặc
có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có
quyền yêu cầu một đơn vị Thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này
phải do Nhà thầu chi trả.
Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận
của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu đều phải tiến hành
các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả.
Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.
5. CÁC YÊU CẦU VỀ TRÌNH TỰ THI CÔNG LẮP ĐẶT
Nhà thầu phải nêu rõ trình tự thi công và lắp đặt các hạng mục công việc một cách hợp
lý, khả thi. Đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy trình quy phạm thi công nghiệm thu đã nêu
tại mục (I, III) và các quy định hiện hành.
6. CÁC YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ hiện hành của nhà
nước.
7. CÁC YÊU CẦU VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Nhà thầu phải tuân thủ điều 35 Nghị định 59/2015/ NĐ-CP của Chính phủ về quản lý
dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của Bộ xây dựng.
Cụ thể như sau:
7.1. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường
cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp
chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây
dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến
đúng nơi quy định.
7.2. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn
bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
7.3. Nhà thầu Thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát
việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan
quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo
vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi
công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
7.4. Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công
công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây
ra.
8. CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Nhà thầu phải tuân thủ điều 34 Nghị định 59/2015/ NĐ-CP của Chính phủ về quản lý
dự án đầu tư xây dựng và Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017. Cụ thể như sau:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết
bị, phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng. Trường hợp các biện pháp
an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.
- Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công
trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường
phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên
kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn
phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công,
Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy
định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của
pháp luật về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và
chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ
cá nhân, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công
trường.
- Nhà thầu thi công có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm
công tác an toàn, vệ sinh lao động.
9. BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG NHÂN LỰC VÀ THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi công đảm bảo
tiến độ thi công yêu cầu của dự án và phù hợp với tiến độ do nhà thầu lập.
10. YÊU CẦU VỀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ VÀ CÁC
HẠNG MỤC
Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục hợp lý
nhất trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên cứu điều tra mặt bằng
thi công của nhà thầu.
11. YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CỦA
NHÀ THẦU
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của dự án;
trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình
trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị
công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu
thiết kế.
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.
- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.
- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường.
- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng
mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh
môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định và lập phiếu yêu cầu chủ đầu
tư tổ chức nghiệm thu.
III. Các bản vẽ
Các bản vẽ được scan đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5234 dự án đang đợi nhà thầu
  • 326 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 256 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13332 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15262 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây