Thông báo mời thầu

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh đường số 11 (đoạn từ đường số 2 đến đường số 4)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:55 16/10/2020
Số TBMT
20201043439-00
Công bố
15:54 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật KCN Dầu Giây
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh đường số 11 (đoạn từ đường số 2 đến đường số 4)
Chủ đầu tư
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây. + Địa chỉ: Km2, tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. + Điện thoại: 02513.770.945; fax: 02513.770.945.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn đầu tư kinh doanh của công ty
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng KCN Dầu Giây
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:54 16/10/2020
đến
15:00 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh đường số 11 (đoạn từ đường số 2 đến đường số 4)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh đường số 11 (đoạn từ đường số 2 đến đường số 4)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu về gói thầu:**

**1. Các văn bản pháp lý:**

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-HĐQT ngày 07/8/2020 của Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty CP KCN Dầu Giây về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế
bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu
công nghiệp Dầu Giây, hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa,
thoát nước thải, cây xanh đường số 11 (đoạn từ đường số 2 đến đường số
4);

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2020 của Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty CP KCN Dầu Giây về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch
lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Dầu Giây,
hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh
đường số 11 (đoạn từ đường số 2 đến đường số 4).

**2. Loại, cấp công trình.**

\- Loại công trình: Công trình đường đô thị cấp III và Công trình hạ
tầng kỹ thuật cấp III.

**3. Phạm vi công việc của gói thầu:** thi công xây dựng hạng mục: Hệ
thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh đường số 11
(đoạn từ đường số 2 đến đường số 4).

*a) [Giao thông]{.ul}:*

\- Đường số 11: Chiều dài 265,57m, bề rộng lòng đường: 8m, dốc ngang mặt
đường một mái: i=2%.

\- Kết cấu áo đường từ trên xuống là:

\+ Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5 cm Ech≥188Mpa;

\+ Tưới nhựa kết dính tiêu chuẩn 0,5kg/m^2^;

\+ Bê tông nhựa chặt 19 dày 7 cm Ech≥176,4Mpa;

\+ Tưới nhựa kết dính tiêu chuẩn 1,0kg/m^2^;

\+ Cấp phối đá dăm loại 1, dày 35 cm, K≥0,98; Ech≥155,5 Mpa;

\+ Cấp phối sỏi đỏ dày 30 cm, K≥0,98; Ech≥70 Mpa;

\+ Đất nền đầm chặt K≥0,95.

- Kết cấu vỉa hè:

\+ Bê tông đá 1x2 mác 200 dày 6cm;

\+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 10cm, K≥0,95;

\+ Đất nền đầm chặt K≥0,95.

- Bó vỉa bê tông đá 1x2 mác 250:

> \+ Lớp bê tông đá 1x2 mác 250 rộng từ 20-45cm; cao từ 15-29cm;
>
> \+ Lớp bê tông lót đá 1x2 mác 150 dày 10cm.

- Sơn tín hiệu giao thông, biển báo: Tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật
> Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

*b) [Thoát nước mưa]{.ul}:* Sử dụng tuyến cống hộp BTCT kết hợp với hố
ga BTCT có nắp đan.

> \+ Cống hộp B1800 dài 1,2m có 184 đốt
>
> \+ Hố ga B1800: 06 cái.
>
> \+ Khuôn hầm: 06 cái.
>
> \+ Nắp ga: 12 cái.
>
> \+ Miệng thu, lưới chắn rác: 05 cái.
>
> \+ Lớp lót BT đá 1x2 mác 150 dày 10 cm.
>
> \+ Hố ga: Chiều dày bản đáy, bản thành và bản nắp 200mm.

*c) [Thoát nước thải]{.ul}:* Sử dụng tuyến cống tròn BTCT D300 kết hợp
với hố ga BTCT có nắp đan.

\+ Cống D300-H10 dài 2,5m có 44 đốt;

\+ Khuôn hầm 4 cái;

\+ Nắp đan 8 cái;

\+ Cấu tạo hố ga: Nắp đan BTCT dày 75, Thành, đáy hố ga BTCT đá 1x2 mác
250 đổ tại chỗ dày 150 mm; lớp lót BT đá 1x2 mác 150 dày 10 cm; thang
xuống thép tráng kẽm d18a300/bậc.

\+ Gối cống BTCT đá 1x2 mác 200, lớp lót BT đá 1x2 mác 150 dày 10 cm.

*d) [Cây xanh]{.ul}:* Sử dụng cây Dầu trồng bóng mát cho đường phố: Cây
cao từ 1,8m -- 2 m, khoảng cách trồng từ 8m đến 10m.

**\*** [Vật liệu sử dụng và giải pháp kết cấu chủ yếu của công
trình]{.ul}:

\- Vật liệu:

\+ Bê tông lót đá 1x2 mác M150; Bê tông hố ga đá 1x2 mác M250; Bê tông
gối cống đá 1x2 mác 200;

\+ Thép xây dựng: Thép AI Ø\<10 mm và thép AII Ø≥12 mm;

\+ Thép sử dụng trong cống dùng thép cacbon thấp kéo nguội có Ra = 3800
kg/cm^2^; Thép hình và thép tấm sử dụng thép CT3;

\+ Que hàn C47 hoặc tương đương;

\+ Cống được chế tạo bằng công nghệ quay ép.

\- Giải pháp kết cấu:

\+ Cống B1800 vỉa hè: Tải trọng thiết kế HL-93, chiều dày cống 200mm;

\+ Cống D300 vỉa hè: Tải trọng thiết kế H10-X60, chiều dày cống 50mm.

**4. Thời hạn hoàn thành:** Tối đa 80 ngày.

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**:

1. **Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:**

\- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 - 2005;

\- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN211 - 06;

\- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô: 22TCN 273 - 01;

\- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa
TCVN8863 - 2011;

\- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước
TCVN9504 - 2012;

\- Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ: TCCS 02:2010/TCĐBVN;

\- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT;

\- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác.

**2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát của nhà thầu:**

Tổ chức thi công đúng biện pháp thi công đã đề xuất được TVGS chấp
thuận. Chỉ huy trưởng công trình và lãnh đạo của Nhà thầu chịu trách
nhiệm về tính đúng đắn trong nghiệm thu nội bộ trước khi trình TVGS xem
xét, nghiệm thu.

**3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm
theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):**

Tất cả các vật tư, vật liệu đưa và công trình đều phải có nguồn gốc đúng
như trong đệ trình mỏ vật liệu đã được chấp thuận và có kết quả thí
nghiệm kèm theo; máy móc thiết bị phải phù hợp với yêu cầu công việc và
còn hoạt động tốt.

**Bảng chủng loại vật tư cơ bản đưa vào công trình**

**Stt** **Tên vật tư - thiết bị** **Quy cách (nhà thầu phải nêu rõ tiêu chuẩn)** **Nơi sản xuất (nhà thầu phải nêu rõ)**
--------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------ -----------------------------------------
1 Cát xây dựng Theo thiết kế ** **
2 Đá xây dựng và cấp phối đá dăm 0,075-50mm lớp trên Theo thiết kế
3 Thép tròn Theo thiết kế
4 Thép hình Theo thiết kế
5 Thép tấm Theo thiết kế
6 Xi măng Theo thiết kế
7 Bê tông nhựa các loại Theo thiết kế
8 Cấp phối sỏi đỏ Theo thiết kế
9 Nhựa bitum Theo thiết kế
10 Cống BTCT rung ép các loại Theo thiết kế
11 Gối cống các loại Theo thiết kế ** **

**4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:**

Thi công đúng theo trình tự kết cấu trong thiết kế bản vẽ thi công, các
hạng mục công việc ẩn giấu bắt buộc phải thi công trước thì phải đảm bảo
đúng yêu cầu kỹ thuật, được tư vấn giám sát nghiệm thu mới thi công các
hạng mục tiếp theo.

**5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:**

Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ, không đốt lửa,
nấu nhựa gần khu tập kết máy móc thiết bị, gần các khu dân cư, nhà dân
có các vật liệu dễ cháy, nổ.

**6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:**

Thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không đổ phế thải bừa bãi, các
phương tiện vận chuyển vật tư cho công trình phải được phủ bạt kín, cảm
kết trở đúng tải trọng cho phép, tránh gây rơi vãi trên đường vận
chuyển, không để đất đá, phế thải văng ra ngoài khu vực thi công, nếu có
đất đá dính theo bánh xe ra ngoài khu vực thi công thì phải tiến hành
thu dọn và vệ sinh sạch sẽ.

**7. Yêu cầu về an toàn lao động**:

Cấp phát đầy đủ trang thiết bị ATLĐ cho công nhân, đảm bảo an toàn tuyệt
đối trong thi công, có biện pháp thi công hợp lý để không chồng chéo,
gây tai nạn lao đồng, đảm bảo an toàn giao thông trong thi công.

8\. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Chủ động
trong việc huy động nhân vật lực và thiết bị phục vụ thi công, nêu rõ
nguồn nhân lực huy động, máy móc huy động (hoặc thuê mượn) đảm bảo trong
thời gian thi công.

9\. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Biện
pháp thi công trước hết phải đảm bảo được trình tự công việc, hiểu được
mục đích công trình và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra; yêu cầu phải có
biểu tiến độ thi công chi tiết và tổng thể phù hợp với từng hạng mục
công việc.

10\. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Có
biểu đồ chi tiết về công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo của Nhà thầu.
Nghiệm thu kiểm tra trước khi báo TVGS nghiệm thu.

11\. Yêu cầu về tổ chức đảm bảo ATGT trong quá trình thi công: Bố trí
đầy đủ rào chắn, barie, cọc tiêu, biển báo và người điều hành giao
thông; ban đêm có đầy đủ đèn chiếu sáng, người điều hành giao thông
trang bị đầy đủ cờ, quần áo bảo hộ, trang bị đầy đủ bộ đàm để liên lạc
giữa những người điều hành giao thông, đảm bảo ATGT chống ùn tắc.

**III. Các bản vẽ**

Liệt kê các bản vẽ.

**STT** **Ký hiệu** **Tên bản vẽ** **Phiên bản/ngày phát hành**
--------- ------------- ---------------- ------------------------------
1
2
...

*(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5010 dự án đang đợi nhà thầu
  • 512 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 671 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13548 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15534 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây