Thông báo mời thầu

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:50 16/10/2020
Số TBMT
20201031990-00
Công bố
15:24 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Dự toán mua sắm năm 2020 - 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 1: Gói thầu thuốc generic
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước/Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu khác của đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 - 2021 cho Bệnh viện Tim Hà Nội
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:24 16/10/2020
đến
09:30 10/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 10/11/2020
Mở thầu tại
Hội trường tầng 3 nhà B, bệnh viện Tim Hà Nội, 92 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
1.379.774.132 VND
Bằng chữ
Một tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi bốn nghìn một trăm ba mươi hai đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 1: Gói thầu thuốc generic". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 1: Gói thầu thuốc generic" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ Y TÉ HÀ NỘI Bệnh viên tim hà nội
s Ố:J?8Q! /QĐ-BVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp - Tư do - Hanh phúc
Hà Nội, ngày Á ố thảng 10 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt và ban hành hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc Generic,
Gói thầu số 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021
bênh viên Tim Hà Nôi • • •
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
Căn cứ quyết định 6438/QĐ-UB ngày 03/12/2014 của UBND thành phổ Hà Nội vê việc tô chức lại Bệnh viện Tim Hà Nội trên cơ sở sát nhập trung tâm y tê công nghiệp Hà Nội vào bệnh viện Tỉm Hà Nội trực thuộc Sở ỳ tế;
Căn cứ quyết định sỗ 2363/QĐ-UBND ngày 20/04/2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tô chức bộ máy, biên chê đôi với bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở y tê giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ quyết định sổ 4460/QĐ-UBND ngày 02/10/2020' của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho bệnh viện Tim Hà Nội;
Căn cứ "Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu"gỏi thầu Thuốc Generic, gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị của tổ thẩm định đẩu thầu mua thuổc ngày 15 tháng 10 năm 2020;
Xét đề nghị tổ chuyên gia đấu thầu tại tờ trình ngày 16/10/2020.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và ban hành hồ sơ mời thầu Gói.thầu số 1: Gói thầu thuốc Generic, Gói thầu số 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị - Kể hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho bệnh viện Tim Hà Nội bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
1
Phần 1 - THỦ TỤC ĐẤU THẦU Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Chương IV. Biểu mẫu dự thầu Phần 2 - YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP Chương V. Phạm vi cung cấp
Phần 3 - ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng Phần 4 - PHỤ LỤC
(Có văn bản kèm theo).
Điêu 2. Tô chuyên gia đấu thầu và khoa dược chịu trách nhiệm vê:
- Tính chính xác và hợp lý của hồ sơ mời thầu;
- Tô chức đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành, thẩm định và trình Giám đốc phê duyệt kết quả đấu thầu.
Điều 3. Các ông/bà trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, khoa dược, tổ chuyên gia, tổ thẩm định đấu thầu mua thuốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4909 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 685 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13157 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15090 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây