Thông báo mời thầu

Xây dựng, in ấn tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đê điều

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:40 16/10/2020
Số TBMT
20201011861-00
Công bố
15:30 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Xây dựng, in ấn tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đê điều
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng, in ấn tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đê điều
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng, in ấn tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đê điều
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:30 16/10/2020
đến
14:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.000.000 VND
Bằng chữ
Hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng, in ấn tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đê điều". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng, in ấn tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đê điều" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá).
Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở
cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế
sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà
thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra
các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự
tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ
cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ
gây ra sự phân biệt đối xử.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật,
thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu,
catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ
thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ \"hoặc tương đương\"
sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với
hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công
nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong
quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Tên gói thầu: Xây dựng, in ấn tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật về đê điều.

\- Tên dự toán mua sắm: Xây dựng, in ấn tài liệu tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật về đê điều.

\- Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

\- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực và hoàn thành trước 31/12/2020.

\- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)

\- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

\- Quy mô gói thầu: Chi tiết nêu tại phần 2 Yêu cầu về kỹ thuật.

\- Hình thức hợp đồng: trọn gói

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải
tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**Hạng mục số** **Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan** **Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn**
1 Luật Đê điều và các Nghị định hướng dẫn thi hành Khổ A5. Bìa in 4 mầu, giấy Couche 250 g/m^2^, láng bóng bìa 1+4. 116 trang ruột in 1 mầu, giấy Offset 100 g/m^2^. Phay gáy, vào bìa keo nhiệt
2 Sổ tay trách nhiệm, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống thiên tai và quản lý đê điều Khổ A6. Bìa in 4 mầu, giấy Couche 250 g/m2, láng mờ bìa 1+4. 44 trang ruột in 4 mầu 2 mặt, giấy C120 g/m2. Đóng lồng 2 gim giữa
3  Nhiệm vụ chính của Chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều, hộ đê và công tác phòng chống thiên tai Khổ A4, in 4 mầu 2 mặt, cán bóng 2 mặt, giấy Couche 200g/m^2^.
4 Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách quản lý đê, lực lượng quản lý đê nhân dân trong quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê; các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả Khổ A4. in 4 mầu 2 mặt, cán bóng 2 mặt, giấy Couche 200g/m2
5 Các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện để đảm bảo an toàn công trình đê điều Khổ A1 (58x84) cm, in 4 mầu 1 mặt, cán bóng 1 mặt, giấy Couche 200g/m2
6 Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả Khổ A1 (58x84) cm, in 4 mầu 1 mặt, cán bóng 1 mặt, giấy Couche 200g/m2
7 Nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách quản lý đê trong quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê Khổ A1 (58x84) cm, in 4 mầu 1 mặt, cán bóng 1 mặt, giấy Couche 200g/m2
8 Nhiệm vụ của lực lượng quản lý đê nhân dân trong quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê Khổ A1 (58x84) cm, in 4 mầu 1 mặt, cán bóng 1 mặt, giấy Couche 200g/m2
9 Nội dung tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ Khổ A1 (58x84) cm, in 4 mầu 1 mặt, cán bóng 1 mặt, giấy Couche 200g/m2
----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết \[khi cần
thiết\].*

*\[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật\]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Các yêu cầu khác**

\- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Số
lần thanh toán: Thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

\- Thời hạn thanh toán: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày bên nhà thầu
giao toàn bộ hàng hóa và chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của
pháp luật cho Chủ đầu tư

\- Hàng hoá đảm bảo thông số kỹ thuật yêu cầu

\- Yêu cầu cam kết:

\+ Hàng hóa cung cấp mới 100%;

\+ Hàng hóa đúng quy cách, thông số kỹ thuật khi giao.

\+ Chất lượng hàng hóa ổn định về mặt kết cấu và màu sắc: tài liệu in
phải rõ ràng, sắc nét, không lem màu; đối với tài liệu đóng quyển phải
đảm bảo kết cấu chắc chắn.

\+ Cam kết đóng gói khi giao hàng hóa theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

\+ Cam kết thực hiện sửa chữa, thay thế nếu sản phẩm không đạt chất
lượng theo yêu cầu, chi phí cho việc sửa chữa, thay thế Nhà thầu phải
chịu hoàn toàn.

**4. Kiểm tra**

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra hàng hóa được
cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu
của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra do Chủ
đầu tư thông báo cho nhà thầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5026 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 665 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13538 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15529 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây