Thông báo mời thầu

Tổ chức đợt diễn tập về bảo đảm an toàn thông tin mạng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:34 16/10/2020
Số TBMT
20201042804-00
Công bố
15:21 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
KHLCNT thực hiện các nhiệm vụ theo QĐ 02
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tổ chức đợt diễn tập về bảo đảm an toàn thông tin mạng
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dự toán kinh phí, KHLCNT thực hiện một số nhiệm vụ theo QĐ 02
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:21 16/10/2020
đến
15:30 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
25.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tổ chức đợt diễn tập về bảo đảm an toàn thông tin mạng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tổ chức đợt diễn tập về bảo đảm an toàn thông tin mạng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Phạm vi cung cấp và kế hoạch thực hiện

Phạm vi cung cấp

STT Nội dung ĐVT Số lượng Yêu cầu chi tiết Thời gian cung
cấp

1 Tổ chức diễn tập về đảm bảo an toàn thông tin Lần 7
Triển khai diễn tập về bảo đảm an toàn thông tin mạng
cho 7 Cụm, chi tiết như sau:

- Địa điểm: Lạng Sơn (Cụm 1), Yên Bái (Cụm 2), Hải
Phòng (Cụm 3), Hà Tĩnh (Cụm 4), Đà Nẵng (Cụm 5), TP Hồ
Chí Minh (Cụm 7), Cần Thơ (Cụm 9).

- Thời gian diễn tập: 01 ngày

- Số lượng đại biểu tham dự tại mỗi cụm: 300 người

- Đối tượng tham gia diễn tập: cán bộ vận hành CNTT,
ATTT của: các sở ngành, cơ quan cấp tỉnh/thành phố, UBND
cấp tỉnh/thành phố/huyện Trước 31/12/2020

Mục tiêu gói thầu:

- Đối với Cụm mạng lưới: tổ chức hoạt động cho
tất cả thành viên trong Cụm mạng lưới tham gia nhằm tăng
cường năng lực cho các thành viên và khả năng phối hợp,
chia sẻ thông tin giữa các thành viên.

- Đối với cán bộ tham dự diễn tập: tăng cường năng
lực bảo vệ, phát hiện, giảm thiểu và ứng phó xử lý
đối với các nguy cơ, sự cố của hệ thống thông tin
đang vận hành.

- Đối với cộng đồng xã hội: nâng cao nhận thức của
xã hội, của các cấp lãnh đạo và người dùng về các
mối nguy và tấn công mạng vào các hệ thống thông tin.

Kế hoạch tổ chức diễn tập

Nhà thầu đảm bảo cung cấp dịch vụ tổ chức diễn tập
trước ngày 31/12/2020. Theo đề xuất của nhà thầu bên
mời thầu sẽ xem xét và làm việc với các cụm để
thống nhất thời gian tổ chức diễn tập. Thời gian tổ
chức diễn tập do bên mời thầu thông báo cho nhà thầu.

Bên mời thầu sẽ thanh toán thực tế theo khối lượng
thực hiện các đợt diễn tập đã tổ chức.

Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu về nội dung kịch bản:

Diễn tập tại mỗi Cụm có nội dung kịch bản diễn tập
khác nhau, đảm bảo kịch bản diễn tập được cập nhật
phù hợp với tình hình ATTT mạng trong nước, quốc tế,
phù hợp với hệ thống CNTT cấp tỉnh. Chủ đề diễn
tập tại các cụm dự kiến dựa theo các nội dung sau:

- Phòng chống tấn công vào cổng, trang thông tin điện tử:
cổng, trang mô phỏng/thực chiến trong diễn tập phải dùng
nền tảng/công nghệ của một số cổng, trang đang được
sử dụng tại thành viên trong cụm; lỗi khai thác hoặc
tấn công vào ở mức độ dễ nhận biết; yêu cầu cán
bộ kỹ thuật quản lý cổng/trang có thể xử lý, khắc
phục ban đầu của lỗi/tấn công; kịch bản phải thể
hiện vai trò phối hợp và hỗ trợ của các thành viên
trong cụm và hỗ trợ của mạng lưới;

- Phòng chống tấn công phát tán cài mã độc vào các máy
tính người dùng: phương thức phát tán mã độc, một số
mẫu mã độc đang phổ biến hiện nay; yêu cầu quản trị
mạng phải có phương pháp, biện pháp phát hiện, xử lý,
khắc phục mã độc trên các máy người dùng, kể cả
những mã độc chưa được các phần mềm AV nhận dạng;
diễn tập cần hệ thống hoá lại các biện pháp
phòng/chống tấn công mã độc vào các máy người dùng;

- Phòng chống tấn công phishing lừa đảo để đánh cắp
tài khoản, thông tin người dùng: huấn luyện một số
phương pháp phát hiện phishing cho đội ngũ cán bộ quản
trị vận hành HTTT; biện pháp triển khai trong hệ thống
mạng ngăn người dùng sử dụng truy cập vào các hệ
thống phishing bên ngoài; giải pháp bảo vệ tài khoản,
thông tin của người dùng nội bộ;

- Phòng chống tấn công vào hệ thống mạng: nhận biết
việc khai thác một số lỗ hổng, điểm yếu cấu
hình/ứng dụng của hệ thống diễn tập tương tự với
các hệ thống mạng của các thành viên trong Cụm; các
lỗi, điểm khai thác phải là loại phổ biến hiện nay và
đối tượng tham dự diễn tập có thể tự giải quyết;
huấn luyện người tham gia một số phương pháp phát hiện
tấn công vào hệ thống, từ bên ngoài và từ người nội
bộ; thể hiện việc phối hợp của mạng lưới trong việc
khắc phục sự cố;

- Phòng chống tấn công vào hệ thống thư điện tử công
vụ: nhận biết việc khai thác một số lỗ hổng, điểm
yếu của máy chủ thư điện tử đang được các thành
viên trong cụm sử dụng phổ biến; biện pháp phân tích,
xử lý khi có sự cố/tấn công; thể hiện việc phối hợp
của mạng lưới trong việc khắc phục sự cố;

- Phòng chống tấn công mã hóa dữ liệu: sử dụng các
mẫu mã độc mã hoá và tống tiền đang thông dụng;
phương pháp khắc phục, xử lý sự cố; một số biện
pháp ngăn ngừa;

- Phòng chống tấn công vào cổng dịch vụ công: sử dụng
một số lỗi khai thác phổ biến trên các cổng dịch vụ
công hiện nay để mô phỏng trong kịch bản diễn tập;
cách thức phát hiện tấn công, phân tích và xử lý khắc
phục; thể hiện việc phối hợp của mạng lưới trong
việc khắc phục sự cố trong kịch bản.

Kịch bản diễn tập đảm bảo đáp ứng đầy đủ các
nội dung chính sau:

+ Xác định đối tượng diễn tập, thời điểm diễn
tập.

+ Nghiên cứu, xây dựng các nội dung/phase diễn tập (Sự
cố/ đe dọa an toàn thông tin cần diễn tập; kịch bản
phát hiện/tiếp nhận sự cố/đe dọa ATTT; kịch bản xử
lý và hướng dẫn xử lý sơ bộ sự cố/đe dọa ATTT;
kịch bản trao đổi và báo cáo sự cố với các cơ quan
khác theo quy định).

+ Xây dựng môi trường diễn tập (các ứng dụng cần
thiết và chế độ cài đặt phần mềm phục vụ diễn
tập; thiết kế hệ thống mạng phục vụ diễn tập; tạo
lập các điểm yếu/sự cố/đe dọa).

+ Xây dựng bộ nguyên tắc quy định cho từng đối tượng
tham gia trong diễn tập: chỉ đạo diễn tập, thư ký, cán
bộ kỹ thuật và đội chơi.

Thực hiện kiểm tra các bài diễn tập, hoàn thiện kịch
bản:

+ Xây dựng môi trường thực hiện diễn tập.

+ Triển khai, đánh giá các kịch bản thử nghiệm và đánh
giá sự cố, tình hình, các vấn đề cần điều chỉnh.

Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu cung cấp cho mỗi lần diễn tập như sau:

萑ȷ搒Ĉꐓxꐔx葠ȷ摧ᤓ

␃ᄁ㞄ሂࡤā怀㞄愂Ĥ摧ᤓ

ꐓxꐔx␱怀㞄愂Ĥ摧ᤓ

LР

D

f

愀Ĥ摧ዯ<਀f

h

L

ꐓxꐔx葞ԇ摧快÷଀ђЂFх

ЂFЂF

' 04A Yêu cầu nhân sự chủ chốt, thực hiện công việc:

- Quản lý trong phạm vi triển khai, bám sát theo kịch bản
diễn tập.

- Giám sát và chỉ đạo nhóm kỹ thuật diễn tập, thiết
bị phục vụ diễn tập…

- Giám sát tiến độ, công việc cả các thành viên tham gia
phục vụ diễn tập Người/ngày 1

2 Thư ký diễn tập (trợ giảng) Bố trí nhân sự theo yêu
cầu chi tiết tại Mẫu số 04A Yêu cầu nhân sự chủ
chốt, thực hiện công việc:

- Điều phối công việc, phân công nhiệm vụ các thành
viên tham gia triển khai dự án.

- Hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo buổi diễn tập thành công,
khắc phục sự cố nếu cần.

- Setup trang thiết bị phù hợp theo nhóm và yêu cầu đặc
thù diễn tập. Người/ngày 1

3 Cán bộ kỹ thuật (trợ giảng kỹ thuật) Bố trí nhân
sự theo yêu cầu chi tiết tại Mẫu số 04A Yêu cầu nhân
sự chủ chốt

Làm trưởng nhóm để hướng dẫn các nhóm triển khai xử
lý tình huống trong kịch bản diễn tập Người/ngày 10

III Công tác tổ chức diễn tập  

1 Hội trường Đảm bảo được chỗ ngồi cho trên 300
đại biểu và không gian lắp đặt thiết bị, không gian
thực hiện diễn tập Hội trường 1

2 Đường truyền - Tốc độ đường truyền tối thiểu 100
Mbps, phục vụ cả backup

- 01 ngày

- 01 đường phục vụ backup, 01 đường phục vụ chính
Đường 2

3 Chi phí thuê thiết bị phục vụ diễn tập

Thuê âm thanh - Micro không dây, tối thiểu 04 cái

- Mixer chuyên nghiệp cho âm thanh hội trường

- Thiết bị xử lý tín hiệu cho dàn âm thanh hội trường
chuyên nghiệp

- Loa, sub

- Cục đẩy công suất để khuếch đại âm thanh ra loa Bộ
1

Thuê màn chiếu, máy chiếu - Máy chiếu: Cường độ sáng:
≥ 3500 lumen, độ phân giải: ≥ 1280 x 800

- Màn chiếu: chất liệu vải màn làm bằng nhựa PVC cao
cấp, tiêu chuẩn màu trắng Matt whit Bộ 1

Thuê máy tính xách tay Máy tính xách tay đáp ứng cấu hình
tối thiểu:

- Chip Core i5

- Ram: 8G

- HDD: 320G

- NIC: 1Gps

- Wireless 54 Mbps máy 1

Router (01 cái/ngày) - DRAM: 256MB

- Flash Memory: 64 MB

- Các giao thức sẵn có: IPv4, IPv6, static routes, Routing
Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest
Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP),
BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System
(IS-IS), HSRP, RADIUS, AAA, IEEE802.1ag, IEEE802.3ah, DHCP, DNS,
Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific
Multicast (SSM), CDP, ACL

- Cổng kết nối: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps Base-T + 1 x USB
Cái/ngày 1

Switch 24 port (02 cái/ngày) - Số cổng kết nối tối thiểu:
24 x RJ45

- Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000Mbps

- DRAM: 64 MB

- Flash memory: 32 M Cái/ngày 2

Acesspoint (03 cái/ngày) - Chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac mới nhất
(450 Mbps/ 2,4GHz và 1300 Mbps/ 5GHz)

- Cổng kết nối: 02 LAN x 10/100/1000Mbps

- Bảo mật: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i

- Vùng phủ sóng: bán kính phát sóng tối đa 120m trong môi
trường không có vật chắn

- Hỗ trợ kết nối đồng thời tối đa: 100 ngườ
Cái/ngày 3

Thiết bị firewall và phần mềm, thiết bị chuyên dụng
phù hợp với kịch bản diễn tập Firewall:

VPN sessions: 250 (support SSL VPN)

(Throughput: 300Mb/s; Connections/sec: 9.000; Connections: 50.000;
PPPoE; Up to 100 Vlan

Thiết bị chuyên dung: IPS/IDS/Network tap

Phần mềm: Wireshark; vmware workstation or virtual box; Sysinternals
Tools; Nmap; IDA; Burpsuite; Acunetix; Openvas; Nessus; Splunk; FTK
Image bộ/ngày 1

Máy laptop cho các đội tham gia diễn tập (10 máy/ngày)

máy/ngày 10

4 Chi phục vụ diễn tập

Văn phòng phẩm giấy, bút, clearbag… người 300

Chi phí tài liệu photo in 4 màu, 50 trang + đóng quyển
người 300

In thẻ đeo (in màu), Thẻ đeo cho Ban Tổ chức, đại
biểu, báo chí, khách mời tham dự Diễn tập  Chiếc 300

Nước uống

Người/ngày 300

5 Chi trang trí hội trường

Backdrop lớn treo trong hội trường Khung thép, In bạt Hiflex
(KT tạm tính 3,5m x 5,5m) m2 19,25

Chân standing inbox in màu bạt hiflex (dựng trong khách sạn,
cầu thang…)

Cái 4

Băng rôn (treo ngoài cửa khách sạn), In bạt Hiflex (KT tạm
tính 1.25m x 8m) m2 10

Hoa để bục phát biểu Hoa tươi: Hoa Lan, hoa Ly bát 1

Hoa lẵng để trên sân khấu

lẵng 2

Hoa bát nhỏ để bàn đại biểu, bàn lễ tân Hoa tươi: Hoa
bát nhỏ bát 6

IV Chi phí truyền thông

Chi phi tin bài - Biên tập bài viết truyền thông sự kiện
lên các trang báo mạng khác nhau Tin 10

- Yêu cầu khác:

+ Ngoài bố trí nhân sự diễn tập thì nhà thầu bố trí
thêm ít nhất 02 nhân sự để phối hợp công tác hậu cầu
tổ chức diễn tập.

+ Nhà thầu phải cam kết bố trí địa điểm theo đúng yêu
cầu của bên mời thầu.

Yêu cầu kết quả đầu ra

- Kế hoạch triển khai chương trình diễn tập cho từng
Cụm: quy mô, địa điểm, tóm tắt kịch bản diễn tập,
mô tả rõ nội dung cần triển khai, phương án bố trí nhân
sự.

- Kịch bản, chương trình diễn tập cho từng Cụm: mô tả
mô hình tổ chức diễn tập, các tình huống xảy ra và
phương án xử lý tình huống.

- Báo cáo tổng kết đợt diễn tập của từng Cụm: mô
tả thông tin chung về diễn tập, tóm tắt kịch bản, quá
trình triển khai diễn tập, kết quả, đánh giá về diễn
tập, kiến nghị đề xuất.

- Danh sách đại biểu tham dự của từng Cụm.

- Tài liệu truyền thông của từng Cụm.

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và
phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo
mẫu dưới đây:

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT

DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ
VẤN

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp
luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy
định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác;

PAGE \* MERGEFORMAT 8

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5160 dự án đang đợi nhà thầu
  • 594 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 610 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13367 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15820 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây