Thông báo mời thầu

Thi công sửa chữa sự cố hư hỏng đường vận hành đập tràn Thủy điện Ialy

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:28 16/10/2020
Số TBMT
20201037604-00
Công bố
15:09 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Sửa chữa sự cố hư hỏng đường vận hành đập tràn Thủy điện Ialy
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công sửa chữa sự cố hư hỏng đường vận hành đập tràn Thủy điện Ialy
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí sửa chữa lớn năm 2020 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Sửa chữa sự cố hư hỏng đường vận hành đập tràn Thủy điện Ialy
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Gia Lai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:09 16/10/2020
đến
15:30 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
70.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công sửa chữa sự cố hư hỏng đường vận hành đập tràn Thủy điện Ialy". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công sửa chữa sự cố hư hỏng đường vận hành đập tràn Thủy điện Ialy" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 44

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Gói thầu MERGEFIELD "TenGoiThau" Thi công sửa chữa sự cố
hư hỏng đường vận hành đập tràn Thủy điện Ialy

I. Giới thiệu về gói thầu.

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Các hạng mục sửa chữa được trình bày trong Hồ sơ
thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT (sau đây gọi
tắt là Hồ sơ thiết kế BVTC).

Khối lượng mời thầu nêu tại Mẫu số 01 (Webform trên
Hệ thống).

2. Thời hạn hoàn thành: ≤ 45 ngày kể từ ngày hợp đồng
có hiệu lực. Nhà thầu phải có giải pháp chi tiết đảm
bảo hoàn thành toàn bộ công việc của gói thầu trước
ngày 20/12/2020.

II. Yêu cầu về kỹ thuật.

1, Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của gói thầu trình bày
tại Hồ sơ thiết kế BVTC kèm theo E-HSMT. Nhà thầu phải
tự chịu trách nhiệm khảo sát, nghiên cứu, xem xét kỹ
Hồ sơ thiết kế BVTC để đảm bảo đề xuất về kỹ
thuật thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

2. Vật tư – thiết bị cung cấp lắp đặt cho gói thầu;
vật tư, vật liệu phục vụ thi công:

- Trường hợp mô tả công việc mời thầu hoặc bản vẽ
kỹ thuật thi công có nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà
sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ
một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó là chỉ mang tính
tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật, nhà
thầu có thể chào loại tương đương. “Tương đương”
nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự hoặc tốt hơn.

- Tất cả vật tư - thiết bị nhà thầu chào thầu cung
cấp và lắp đặt cho gói thầu phải có xuất xứ, ký mã
hiệu rõ ràng, hợp pháp và được phép lưu hành tại Việt
Nam.

- Tất cả vật tư, vật liệu chính phục vụ thi công (xi
măng, thép xây dựng) phải có xuất xứ (nguồn gốc) hợp
lệ được phép lưu hành, chủng loại rõ ràng, Phải đảm
bảo chất lượng theo yêu cầu Hồ sơ thiết kế BVTC.

3. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:
E-HSDT phải có đề xuất Giải pháp kỹ thuật và biện
pháp tổ chức thi công đầy đủ các nội dung: Chuẩn bị
hiện trường; Biện pháp tổ chức thi công chi tiết; Biện
pháp giám sát và quản lý chất lượng thi công. Đề xuất
của nhà thầu phải chi tiết và khả thi; phù hợp với quy
mô, tinh chất của gói thầu, phù hợp với Hồ sơ thiết
kế BVTC của gói thầu.

Lưu ý: Biện pháp tổ chức thi công phải hợp lý, khả thi
đảm bảo thời gian thi công <= 45 ngày và hoàn thành công
trình trước ngày 20/12/2020.

4. Biện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh
môi trường: E-HSDT phải Có biện an toàn lao động, phòng
chống cháy nổ, vệ sinh môi trường chi tiết, khả thi và
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

J

N

љ

њ

-

D

L

V

f

h

о

h

h

h

h

h

h

h

h

h

- h

- h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

+Bảng tiến độ thi công tổng thể và thi công chi tiết.

Lưu ý:

- Nhà thầu phải có cam kết hoàn thành công trình trước
ngày 20/12/2020.

- Biểu tiến độ thi công phải chi tiết, hợp lý, khả thi
và phù hợp hồ sơ thiết kế BVTC đính kèm E-HSMT; Phải
hợp lý, khả thi giữa huy động thiết bị, nhân lực, vật
tư và đảm bảo thời gian thi công <= 45 ngày và hoàn thành
công trình trước ngày 20/12/2020.

6, Bảo hành công trình: E-HSDT phải có cam kết về bảo
hành công trình với thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng
kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử
dụng

7. Uy tín của nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng
tương tự: Nhà thầu phải có cam kết về uy tín của nhà
thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự
từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu
phải cam kết trung thực; nếu Bên mời thầu phát hiện
bất cứ nhà thầu nào có hợp đồng tương tự nào không
đáp ứng yêu cầu thì được coi là hành vi “gian lận”
và HSDT sẽ bị loại.

Nếu đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu không chi
tiết, không phù hợp với hồ sơ thiết kế BVTC đính kèm
theo E-HSMT; hoặc nếu việc huy động thiết bị, nhân lực,
vật tư không hợp lý, không khả thi để đảm bảo thời
gian thi công <= 45 ngày và hoàn thành công trình trước ngày
20/12/2020 thì E-HSDT bị đánh giá là không đạt yêu cầu.

8. Đề xuất về tài chính (giá dự thầu).

- Nhà thầu lập Bảng tổng hợp giá dự thầu theo khối
lượng mời thầu nêu tại Mẫu số 01 (Webform trên Hệ
thống).

- Phần khối lượng phục vụ thi công (ván khuôn, giàn
giáo, sàn thao tác, vận chuyển vật liệu, vận chuyển đổ
thải, vệ sinh v.v...) nhà thầu tự xác định và phân bổ
vào các công việc chính của gói thầu.

- Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các
công việc chính nêu trong Mẫu số 01 (Webform trên Hệ
thống) chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể
thông báo cho Bên mời thầu và lập một bảng chào giá
riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu
xem xét và Báo cáo Chủ đầu tư làm cơ sở bổ sung trong
quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có). Nhà thầu không
được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá
dự thầu.

Lưu ý: Giá gói thầu của gói thầu này đã bao gồm dự
phòng phí 5%. Chi phí dự phòng chỉ được xem xét khi có
sự phát sinh khối lượng thi công so với khối lượng mời
thầu nêu tại Mẫu số 01 (Webform trên Hệ thống).

PAGE \* MERGEFORMAT 68

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5168 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 699 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13598 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15550 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây