Thông báo mời thầu

gói số 01 (xây lắp)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:21 16/10/2020
Số TBMT
20201039567-00
Công bố
15:21 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Bê tông hóa tuyến mương từ đường Lộc An đến ruộng Bà Sự, xã Phước Long Thọ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
gói số 01 (xây lắp)
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ, khu trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ, điện thoại: (0254) 3.692.369
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Bê tông hóa tuyến mương từ đường Lộc An đến ruộng Bà Sự, xã Phước Long Thọ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:21 16/10/2020
đến
08:30 27/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 27/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
112.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm mười hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "gói số 01 (xây lắp)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "gói số 01 (xây lắp)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**[^1]

**I. Giới thiệu về gói thầu**

1\. Phạm vi công việc của gói thầu:

**Quy mô xây dựng**

\- Nhóm dự án: Nhóm C.

\- Loại và cấp công trình: Công trình thủy lợi, nhóm C.

\- Cấp kỹ thuật: Cấp IV.

\- Tổng chiều dài tuyến kênh: 1.749,05m.

\- Kết cấu chính: Bê tông cốt thép.

**Nội dung thiết kế chủ yếu**

> \- Thiết kế bình đồ tuyến:
>
> \+ Tuyến mương được đầu tư kết cấu bằng bê tông cốt thép, hướng tuyến
> chủ yếu bám theo mương đất hiện hữu với tổng chiều dài là 1.749,05m.
> Gồm 02 tuyến:
>
> \+ Tuyến chính: Chiều dài L=919,64m.
>
> \+ Tuyến nhánh: Chiều dài L=829,41m.
>
> \- Thiết kế trắc dọc tuyến:
>
> \+ Cao độ trắc dọc được thiết kế bám theo cao độ địa hình tự nhiên của
> khu vực và cao độ khống chế của mương hiện hữu.
>
> \- Thiết kế trắc ngang tuyến: Mặt cắt ngang thủy lực tuyến mương được
> thiết kế:
>
> \+ Tuyến chính: (bxh) = (2,1x1,6)m.
>
> \+ Tuyến nhánh: (bxh) = (1,0x1,0)m.

**Kết cấu đơn nguyên mương bê tông:**

\- Thành mương, đáy mương bằng BTCT đá 1x2 M200.

\- Lớp vữa lót móng dày 3cm, M75.

\- Móng mương bằng lớp đá dăm Dmax [\<]{.ul} 6 chèn cát dày 10cm.

\- Thanh giằng 02 đầu đơn nguyên kết cấu bằng BTCT đá 1x2 M200.

**Kết cấu công trình trên mương:** (chi tiết xem bản vẽ thiết kế)

\*Tuyến chính:

\- Cửa lấy nước 2 bên B=0.3m: Gồm 11 vị trí tại các lý trình Km00+12.5;
Km00+80; Km00+140; Km00+209; Km00+280; Km00+372.56; Km00+453; Km00+544;
Km00+680; Km00+760; Km00+860, kết cấu thân cửa bằng BT đá 1x2 M200.

\- Cầu qua kênh: Gồm 07 vị trí tại các lý trình Km00+117; Km00+252;
Km00+400; Km00+514; Km00+700; Km00+900, kết cấu cầu qua kênh bằng BTCT
đá 1x2 M200.

\- Cửa điều tiết cuối kênh: Tại vị trí cuối kênh, kết cấu cửa bằng BTCT
đá 1x2 M200. Bố trí 2 máy đóng mở V2.5 và V1.5 để phục vụ công tác điều
tiết nước.

\* Tuyến nhánh:

\- Cửa điều tiết đầu kênh: 01 vị trí, tại đầu kênh, kết cấu cửa điều
tiết bằng BTCT đá 1x2 M200. Điều tiết nước bằng 06 tấm phai BT đá 1x2
M200 kích thước (112x20)cm dày 6cm.

\- Cửa lấy nước 2 bên B=0.3m: Gồm 9 vị trí tại các lý trình Km00+20;
Km00+120; Km00+260; Km00+327; Km00+400; Km00+465.15; Km00+580; Km00+657;
Km00+740; kết cấu thân cửa bằng BT đá 1x2 M200.

\- Cầu qua kênh: Gồm 10 vị trí tại các lý trình Km00+74.59; Km00+137.90;
Km00+200; Km00+280; Km00+380; Km00+442.45; Km00+539.51; kết cấu cầu bằng
BTCT đá 1x2 M200.

2\. Thời hạn hoàn thành: 08 tháng .

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

- Công tác thi công phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn
xây dựng, bảo đảm an toàn và phải được nghiệm thu theo đúng tiêu
chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành...

**STT** **Quy trình, quy phạm** **Tiêu chuẩn**
--------- ---------------------------------------------------------------------------------- -------------------
1 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình -- Yêu cầu chung TCVN 4506:2012
2 Xi măng Poóc lăng -- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9203:2012
3 Cốt liệu cho bê tông và vữa -- Yêu cầu kỹ thuật TCVNXD 7570: 2006
4 Cốt liệu cho bê tông và vữa -- Các phương pháp thử TCVN 7572: 2006
5 Nước trộn bê tông và vữa -- Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012
6 Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn -- Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu TCVN 9340:2012
7 Thép cốt bê tông- Thép vằn TCVN 1651:2008
8 Thép cốt bê tông- Lưới thép hàn TCVN 1651:2008
9 Đá 1x2, 4x6 đổ BT TCVN 7570:2006
10 Công tác đất -- Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447 - 2012

1. **Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:**

- Tổ chức mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công, sơ đồ tổ
chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ
đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người.

- Nhà thầu phải nêu rõ các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hiện hành
mà nhà thầu sẽ áp dụng cho từng loại công tác thi công nêu trong
hồ sơ dự thầu.

- Phải nêu rõ biện pháp bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu
thi công.

2. **Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:**

- Nhà thầu phải tuân thủ các chủng loại quy cách vật tư nêu trong
bảng khối lượng mời thầu. Toàn bộ các vật liệu, vật tư sử dụng
cho công trình phải mới 100%, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong hồ
sơ thiết kế đã được duyệt, thoả mãn các tiêu chuẩn hiện hành và
đăng ký chất lượng của nhà sản xuất. Nhà thầu phải nêu rõ thương
hiệu và nguồn gốc (nếu có) của vật tư đưa vào thi công công
trình trong hồ sơ dự thầu của mình.

\- Ximăng sử dụng xi măng PC40 theo tiêu chuẩn TCVN 9203:2012. Xi măng
nhà thầu sử dụng phải được sản xuất tại những nhà máy có chứng nhận đạt
tiêu chuẩn ISO. Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ cách bảo quản và vận
chuyển ximăng cũng như cách bảo quản ximăng trong thời gian thi công.

\- Đá dăm đổ bê tông: Dùng đá 1x2 có cường độ chịu nén của đá không nhỏ
hơn 600daN/cm², hàm lượng bụi sét không vượt quá 1%. Các yêu cầu khác
theo TCVN 7570:2006.

\- Thép: Cốt thép thường sử dụng thép AI, AII phù hợp với TCVN
9115-2012. thép do nhà thầu cung cấp phải có giấy chứng chỉ xuất xưởng.
Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ cách bảo quản và vận chuyển củng như
đảm bảo chất lượng trong thời gian thi công.

- Các loại vật tư khác phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, quy
chuẩn hiện hành.

- Các loại vật tư khác phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, quy
chuẩn hiện hành.

\* Tất cả các loại vật tư khi đưa vào thi công phải có kết quả thí
nghiệm kiểm định, giấy xuất xưởng, nguồn gốc xuất xứ.

\* Thiết bị máy móc đưa vào thi công phải được kiểm định chất lượng, đảm
bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

**\
**

**BẢNG YÊU CẦU VẬT TƯ ĐƯA VÀO THI CÔNG**

+--------+---------------------------+------------------+
| **TT** | **Danh mục vật tư chính** | **Yêu cầu** |
+========+===========================+==================+
| > 1 | Đá 1x2 | Xay máy |
+--------+---------------------------+------------------+
| > 2 | Đá dăm 4x6 | TCVN |
+--------+---------------------------+------------------+
| > 3 | Cát vàng | TCVN |
+--------+---------------------------+------------------+
| > 4 | Xi măng | PC40 |
+--------+---------------------------+------------------+
| > 5 | Các loại gỗ | Nhóm 4 |
+--------+---------------------------+------------------+
| > 6 | Thép tròn | A1, A3 |
+--------+---------------------------+------------------+
| > 7 | Thép tấm | TCVN |
+--------+---------------------------+------------------+
| > 8 | Thép hình | TCVN |
+--------+---------------------------+------------------+
| > 9 | Nước | TCVN |
+--------+---------------------------+------------------+
| > 10 | Nhựa đường | Độ kim lún 60/70 |
+--------+---------------------------+------------------+
| > 11 | Vật liệu khác | TCVN |
+--------+---------------------------+------------------+

**\
**

**CÁC TIÊU CHUẨN VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ: Các vật liệu chính theo TCVN hiện
hành**

**Stt** **Vật liệu** **Tiêu chuẩn**
--------- ------------------------------------------- --------------------
**1** **Các vật liệu chính đưa vào công trình** **TCVN hiện hành**

3. **Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:**

\- Nhà thầu phải đề ra trình tự các bước về thi công xây lắp các hạng
mục công trình đảm bảo theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được
duyệt.

\* Thi công các hạng mục theo trình tự sau:

\+ Chuẩn bị;

\+ Đào móng kênh;

\+ Trung chuyển vật liệu thi công;

\+ Thi công lớp móng kênh;

\+ SXLD gia công ván khuôn, cốt thép các loại;

\+ Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông;

\+ Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông;

\+ Thi công đổ bê tông kênh;

\+ CCLĐ gối cống D600

\+ Bơm nước;

\+ Đắp đất bờ kênh;

> \+ Hoàn thiện;

4. **Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:**

- Trước khi đưa vào sử dụng phải tiến hành thử nghiệm mức độ an
toàn và đảm bảo chất lượng của tất cả các hạng mục. Nhà thầu
phải đề ra các biện pháp thử nghiệm mức độ an toàn của các hạng
mục.

5. **Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:**

- Trong suốt quá trình thi công nhà thầu phải đảm bảo các biện
pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy. Nhà thầu phải đưa ra các
biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy phù hợp với
quy định về phòng cháy chữa cháy hiện hành.

- Khi thi công sẽ tập trung nhiều công nhân tham gia do đó phải có
biện pháp tổ chức các hoạt động sinh hoạt như việc nấu nướng, ăn
ở cách ly với khu vực xung quanh để tránh tình trạng bất cẩn xảy
ra.

- Các đơn vị thi công cần phải có các phương pháp cũng như dự trữ
nước để phòng khi cháy xảy ra có phương án ứng cứu kịp thời.

- Hệ thống máy móc và sinh hoạt của công nhân, kỹ sư sẽ sử dụng
đến điện, các phích cắm nguồn cắm nguồn cắm cần phải bố trí cẩn
thận tránh tình trạng chập điện gây ra cháy nổ ảnh hưởng tới
nguồn điện xung quanh.

6. **Yêu cầu về vệ sinh môi trường:**

- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi
trường gây ra từ đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian
thi công.

- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung
cấp vật tư thích hợp.

- Việc thi công sẽ vận chuyển một khối lượng đất đá và các vật
liệu khác tương đối lớn vào công trrường, do đó đơn vị thi công
phải có biện pháp để các vật liệu không phải khuyếch tán vào môi
trường không khí xung quanh.

- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các
khu vực và nhà dân xung quanh, để giảm bớt tiếng ồn và rung động
cần có giải pháp thi công hợp lý.

- Sau khi hoàn thành công trình vật liệu như đất, đá, lán trại...
sẽ vương vãi ra ngoài ảnh hưởng tới môi trường sống của động
thực vật do đó cần phải có biện pháp dọn dẹp trả lại cho môi
trường như trước khi thi công.

- Cần phải có biện pháp giải quyết nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho
tất cả những người lao động trên công trường\...

7. **Yêu cầu về an toàn lao động:**

- Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh an toàn lao động của nhà nước,
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng QCVN
18:2014/BXD.

- Lập biện pháp an toàn cho từng loại công việc, tổ chức cho CBCNV
học tập đầy đủ trước khi thi công.

- Lập nội quy an toàn lao động nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho
người, tài sản. Công nhân nào không chấp hành không được vào
công trường.

- Lập phương án phòng chống cháy nổ trong phạm vi công trường.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp, đảm bảo công trình
gọn sạch, giao thông nội bộ công trình thông thoáng, tiện lợi,
nhanh chóng

8. **Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:**

- Biểu đồ huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đầy đủ,
kịp thời, phù hợp với nội dung và tiến độ của từng công việc,
từng hạng mục công trình.

> Nhân lực: Có ít nhất từ 20 công nhân kỹ thuật các loại.

9. **Thiết bị thi công:** Thiết bị thi công công tác đất (máy đào, san
ủi, đầm); thiết bị thi công gia cố nền; thiết bị vận tải (xe tải, xe
ben); thiết bị định vị đo đạc công trình (kinh vĩ, thủy bình)...

10. **Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:**

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất,
qui mô công trình xây dựng trong đó qui định trách nhiệm của
từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng;

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư,
thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và
lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo qui định;

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên
ngoài công trình;

- Nghiệm thu nội bộ, lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình
xây dựng, hạng mục công trình và công trình xây dựng hoàn thành;

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn
lao động, vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của
chủ đầu tư;

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu, làm phiếu yêu cầu chủ
đầu tư tổ chức nghiệm thu;

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về
chất lượng công trình mình thi công, bồi thường thiệt hại khi vi
phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại thi công
không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi
trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

**III. Các bản vẽ**

> Xem chi tiết hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công -- dự toán được duyệt.

*(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).*

[^1]: ^1^ Kèm theo hồ sơ thiết kế.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5243 dự án đang đợi nhà thầu
  • 518 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 542 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13487 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15478 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây