Thông báo mời thầu

Tổ chức 02 khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cơ bản

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:17 16/10/2020
Số TBMT
20201043655-00
Công bố
15:09 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tổ chức 02 khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cơ bản
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố năm 2020 hỗ trợ 70%; Nguồn tài trợ, huy động và nguồn thu học phí của học viên, DNNVV là 30%
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hải Phòng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:09 16/10/2020
đến
15:30 23/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 23/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tổ chức 02 khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cơ bản". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tổ chức 02 khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cơ bản" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 12

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HSMT gỏi thầu: Tổ chức 02 khỏa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 khỏa đào tạo Quàn trị doanh nghiệp cơ bàn.
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CÀU VỀ KỸ THUẬT
Yêu Cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giói thiệu chung về dự toán và gói thầu
- Chủ đầu tư/ Bên mời thầu là Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
- Tên gói thầu: Tổ chức 02 khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cơ bản;
- Tên dự toán: hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2020;
- Thời gian thực hiện họp đồng: Quý III và Quý IV năm 2020;
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố năm 2020 hỗ trợ 70%; Nguồn tài trợ, huy động và nguồn thu học phí của học viên, DNNVV là 30%.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Mục đích của việc thực hiện gói thầu:
- Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp cơ bản nhằm mục đích cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. Cung cấp kiến thức về quản trị kinh doanh nhăm nâng cao kỹ năng vận hành, quản lý doanh nghiệp, trình độ sản xuât, kinh doanh cho các DNNVV trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các DNNVV thành phố Hải Phòng thông qua việc Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV thành phố Hải Phòng năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư qua việc tổ chức các khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp cơ bản.
- Đối tượng được đào tạo: Căn cứ theo Khoản 4, Điều 3 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2.2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Trên cơ sở hồ sơ mời thầu, bên mời thầu tiến hành lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu mà bên mời thầu đã đưa ra, đồng thời đảm bảo được tính hiệu quả kinh tế, chất lượng và tiến độ thực hiện gói thầu.
2.3. Xác định nhu cầu đào tạo:
Trước khi tổ chức các khóa đào tạo nhà thầu thực hiện việc nắm bắt nhu câu đào tạo, xây dựng nội dung các khóa đào tạo và trình bên mời thầu phê duyệt
3. Yêu cầu về kỹ thuật
3.1. Yêu cầu đối với xây dựng nội dung bài giảng
Tư vấn lập E-HSMT: Công ty cổ phần Tư vấn và Thương mại Minh Đức
64
E-HSMT gói thầu: Tổ chức 02 khỏa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 khỏa đào tạo Quàn trị doanh nghiệp cơ bản.
Trước khi thực hiện các khóa đào tạo, nhà thầu tiến hành xây dựng nội dung bài giảng cho từng khóa đào tạo (gồm 02 khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 Khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cơ bản) cụ thể như sau:
- Lập phương án xây dựng nội dung bài giảng.
- Nhà thầu lựa chọn giảng viên đủ năng lực theo yêu cầu của tiêu chí kỹ thuật nêu trong E-HSMT xây dựng nội dung bài giảng phù hợp với từng khóa đào tạo
3.2. Yêu cầu đối với thưc hiên các khóa đào tao
• • •
Nhà thầu tổ chức triển khai các khóa đào tạo có nội dung đào tạo đáp ứng yêu cầu của các học viên tham gia. Nội dung đào tạo có chất lượng cao và phù hợp với quy định của chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV. Tổ chức đào tạo chia thành 02 khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 Khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cơ bản, mỗi khóa 40 học viên.
Nhà thầu phải chủ động xây dựng và thể hiện ngay trong Hồ sơ dự thầu các nội dung sau:
+ Phương pháp thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo; nội dung chi tiết chương trình đào tạo;
+ Phương pháp tổ chức chiêu sinh đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản I Mục 1 và Mục 2, Phụ lục 2.1 Thông tư 05/2019/TT-BKHDT ngày 29/3/2019 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư, cụ thể:
• Đơn vị đào tạo có trách nhiệm lập, thông báo chương trình/kế hoạch tổ chức khóa đào tạo bao gồm: thời gian đào tạo, địa điểm tổ chức khóa đào tạo, các chuyên đề đào tạo, giảng viên, đối tượng học viên, học phí, phần ngân sách nhà nước hỗ trợ tới doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông báo chương trình/kế hoạch tố chức khóa đào tạo đăng công khai tại trang thông tin điện tử của đơn vị và gửi đên hòm thư info@business.gov.vn trước khi tô chức ít nhất là 15 ngày.
• Lãnh đạo đơn vị đào tạo có trách nhiệm phê duyệt nội dung tài liệu đào tạo và ban hành Quyết định tổ chức lóp học gồm các nội dung: thời gian đào tạo, địa điểm tổ chức khóa đào tạo, các chuyên đề đào tạo, giảng viên, danh sách học viên tham gia, dự toán kinh phí, cán bộ quản lý khóa đào tạo trước khi khai giảng.
• Doanh nghiệp nhỏ và vừa điền Phiếu đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư) để cử cán bộ, người lao động của doanh nghiệp đi học.
+ Phương pháp huy động các nguồn lực (nhân lực, tài chính...) để tổ chức thực hiện gói thầu.
+ Phương pháp giám sát, kiểm tra việc tổ chức các khóa đào tạo.
+ Ke hoạch thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng mục tiêu, tiến độ của gói thầu.
Các khóa học được tổ chức phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại
Tư vấn lập E-HSMT: Công ty cổ phần Tư vấn và Thương mại Minh Đức
65
E-HSMT gói thầu: Tổ chức 02 khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cơ bàn.
Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính.
3.3. Yêu cầu về kiểm tra, giám sát
Kiểm tra giám sát tuân thủ theo quy định của Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính cụ thể như sau:
- Đơn vị tổ chức đào tạo cử cán bộ quản lý, điều hành khóa đào tạo.
- Đơn vị tổ chức đào tạo kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các khóa đào tạo.
- Bên mời thầu cử cán bộ kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đào tạo.
- Lãnh đạo bên mời thầu tham gia khai giảng khóa học.
3.4. Báo cáo thưc hiên
• •
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các Báo cáo theo quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch va Đầu tư và Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính.
Tư vấn lập E-HSMT: Công ty cổ phần Tư vấn và Thưomg mại Minh Đức
66
E-HSMT gói thầu: Tổ chức 02 khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh và 19 khóa đào tạo Quàn trị doanh nghiệp cơ bàn.
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỎNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐÈ XUẤT ĐẺ THựC HIỆN DỊCH vụ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kể hoạch công tác;
Tư vấn lập E-HSMT: Công ty cổ phần Tư vấn và Thương mại Minh Đức
67

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5168 dự án đang đợi nhà thầu
  • 520 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 699 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13598 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15550 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây