Thông báo mời thầu

Gói thầu Vị thuốc cổ truyền

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:16 16/10/2020
Số TBMT
20201037221-01
Công bố
15:14 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu Vị thuốc cổ truyền
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách nhà nước/Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu khác của đơn vị.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020-2021 cho Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
10:07 16/10/2020
đến
09:00 02/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.500.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 02/11/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
12.971.204 VND
Bằng chữ
Mười hai triệu chín trăm bảy mươi mốt nghìn hai trăm lẻ bốn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu Vị thuốc cổ truyền". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu Vị thuốc cổ truyền" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

sở Y lứ TP HÀ NỘI BỆNH VIỆN DK H.CHƯƯNG MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ: 822/ỌD-BV
Chương Mỹ, ngày 13 tháng 10 năm 2020
QUYÉTĐỊNH
về việc Duyêt Hồ sơ mời thầu mua thuốc năm 2020
Goi thầư số 04: Vị thuốc cổ truyền.
GIÁM DÓC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CHƯƠNG MỸ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cử Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thâu;
Căn cử Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tể quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công ỉập;
Căn cứ Quyết định số 4462/ỌĐ-UBND ngày 02/10/2020 của ửy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2020 cho Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ;
Xét Báo cáo thẩm định số: 04/BC-TĐ ngày 12/10/2020 của Tổ thẩm định đấu thầu thuốc về việc Xin phc duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 04: Vị thuốc cổ truyền mua thuốc năm 2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ;
Theo đề nghị ngày 09/10/2020 của Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc năm 2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ.
QUYẾT ĐỊNH:
Diều 1: Chấp thuận Hồ sơ mời thầu gói thầu sổ 04: "Vị thuốc cổ truyền" do Tổ chuyên gia giúp việc đau thau lập với các nội dung sau:
- Hướng dẫn trình tự sắp xếp tài liệu trong Hồ sơ dự thâu
Từ trang 01
đến trang 01
- Mô tả tóm tắt
- Từ ngữ viết tắt
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dừ liệu đẩu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
- Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
- Chương V. Phạm vi cung cấp
Từ trang 02 Từ trang 03 Từ trang 04 Từ trang 24 Từ trang 28 Từ trang 33 Từ trang 56
đến trang 02 đến trang 03 đền trang 23 đến trang 27 đến trang 32 đển trang 55 đển trang 58
Scanned with CamScanner
- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng Từ trang 59 đôn trang 63
~ Chương VII. Điều kiện cụ thể cùa hợp đồng Từ trang 64 iỉén trang 66
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng Từ trang 67 đến trang 72
Phụ lục kèm theo:
+/ Phụ lục 1: Bảng tiêu chuẩn đảnh giá về mặt k)' thuật từ trana 73 đến trang 75
+/ Phụ lục 2: Phụ lục danh mục mời thầu gồm 07 trang.
Điều 2: Giao cho Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định giúp việc đấu thầu chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân và năng lực kỉnh nghiệm tham gia đấu thầu theo trình tự vả quy định của Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngay 26/11/2013, dông thời chịu trách nhiêm trước pháp luật về chất lượng nhà thâu đã chọn và đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu.
Đieu 3: Tiêu chuân đánh giá Hồ sơ dự thầu dược nêu cụ thể trong Hồ sơ mời thâu. Quá trình xét thầu, Tổ giúp chuyên gia giúp việc đấu thầu cùa đơn vị không được bỏ bớt, bổ sung hoặc thay dổi bất kỳ nội dung nào của tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu đã nêu trong Hồ sơ mời thầu.
Điều 4: Các ông, bà trong Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thảm định đấu thầu của đơn vị căn cứ quyết định thi hành.
Noi nhận:
- Như điều 4;.
-LimKD+VT.
Đặng Trần Chiến
Scanned with CamScanner

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5236 dự án đang đợi nhà thầu
  • 225 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 157 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15183 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây