Thông báo mời thầu

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:16 16/10/2020
Số TBMT
20201042937-00
Công bố
14:44 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Sửa chữa khẩn cấp kè biển Cửa Việt
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 270 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; ĐT: 02333.852.573; Fax: 02333.855.013;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Cửa Việt
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Trị
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:44 16/10/2020
đến
15:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành, cụ thể: Được cấp phép
năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tối
thiếu xếp hạng III còn hiệu lực, bao gồm: Khảo sát
địa hình, địa chất công trình; Thiết kế công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn (Đối với nhà thầu
liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính phạm vi
công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong thỏa thuận
liên danh để thực hiện gói thầu).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm (thang điểm
100), bao gồm các nội dung sau đây:

2

Љ

2

kd–

摧䣶š¯欀恤

愀$摧䣶šԀNhân sự khác 4    

- Tối thiểu 03 người kỹ sư. Trình độ đại học trở
lên chuyên ngành xây dựng công trình có liên quan đến
thiết kế các loại công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn; có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt động
trong lĩnh vực thiết kế công trình thủy lợi hoặc đê
điều   4  

3.2 Nhân sự khảo sát: 18    

Lưu ý:

- Nhà thầu không chào thù lao cho chuyên gia thực hiện công
tác khảo sát vào Mẫu số 11A, Webform trên Hệ thống.

- Thù lao cho chuyên gia thực hiện công tác khảo sát được
chào thầu theo khối lượng (Phần khối lượng mời thầu
tại ‘Phần II, mục II, Khoản 1.3 - Khối lượng khảo
sát’ của HSMT) và chào thầu vào Mẫu số 12. Chi phí khác
cho chuyên gia). Cách chào thầu theo ví dụ trang 27 của HSMT.

3.2.1. 01 chủ trì khảo sát địa hình 7    

a) Bằng cấp: 3    

  Trình độ đại học trở lên chuyên ngành địa hình
hoặc xây dựng công trình; có chứng chỉ hành nghề khảo
sát địa hình hạng III trở lên còn hiệu lực   3  

b) Kinh nghiệm làm chủ trì khảo sát địa hình trong 05 năm
gần đây (từ 01/10/2015 đến thời điểm đóng thầu): 4  
 

  ≥ 2 hợp đồng   4  

  1 hợp đồng   2  

  Chưa thực hiện hợp đồng nào   0  

3.2.2. 01 chủ trì khảo sát địa chất 7    

a) Bằng cấp: 3    

  Trình độ đại học trở lên chuyên ngành địa chất
hoặc xây dựng công trình; có chứng chỉ hành nghề khảo
sát địa chất hạng III trở lên còn hiệu lực   3  

b) Kinh nghiệm làm chủ trì khảo sát địa chất trong 05 năm
gần đây (từ 01/10/2015 đến thời điểm đóng thầu): 4  
 

  ≥ 2 hợp đồng   4  

  1 hợp đồng   2  

  Chưa thực hiện hợp đồng nào   0  

3.2.3. Nhân sự khác 4    

- Tối thiểu 02 người cán bộ khảo sát địa hình. Trình
độ trung cấp trở lên chuyên ngành trắc địa hoặc các
chuyên ngành xây dựng khác; có tối thiểu 02 năm kinh
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa hình   2
 

- Tối thiểu 02 người cán bộ khảo sát địa chất Trình
độ trung cấp trở lên chuyên ngành về địa chất hoặc
các chuyên ngành xây dựng khác; có tối thiểu 02 năm kinh
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa chất   2
 

  TỔNG CỘNG 100   70

- (1) Hợp đồng tương tự: Là hợp đồng tư vấn đã
thực hiện ‘khảo sát, lập báo cáo KTKT’ hoặc ‘khảo
sát, lập báo cáo NCKT’ hoặc ‘khảo sát, lập thiết kế
BVTC’ công trình thủy lợi hoặc đê điều có giá trị
công việc tối thiểu 620.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm
hai mươi triệu đồng).

+ Đối với nhà thầu độc lập: Nhà thầu hoàn thành hợp
đồng tương tự có giá trị công việc khảo sát + thiết
kế có giá trị tối thiểu 620.000.000 đồng.

+ Đối với nhà thầu liên danh: Từng thành viên liên danh
hoàn thành hợp đồng tương tự phù hợp với khối lượng
công việc phân chia trong thỏa thuận liên danh để thực
hiện gói thầu.

+ Yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng
tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối
thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự
gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự
tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng
có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng
đó có tính chất tương tự với gói thầu đang xét (tổng
giá trị các hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế >
620.000.000 đồng thì được đánh giá là một hợp đồng
tương tự).

+ Nhà thầu gửi kèm theo danh sách các hợp đồng là bản
sao được chứng thực các tài liệu để chứng minh nhà
thầu đã hoàn thành hợp đồng đáp ứng chất lượng và
tiến độ: Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
hoặc biên bản thanh lý hợp đồng, xác nhận của chủ
đầu tư; tài liệu chứng minh cấp công trình hợp lệ.

+ Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách
là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính
giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.

- (2) Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 (Nhân sự)
của bảng trên có hợp đồng lao đồng dài hạn hoặc
không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp
sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý
của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.

+ Nhà thầu gửi kèm theo lý lịch chuyên gia tư vấn bản sao
được chứng thực những tài liệu như sau: Hợp đồng lao
động (đối với các nhân sự do nhà thầu quản lý); bằng
tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các
chuyên gia tư vấn nêu trên; tài liệu chứng minh kinh nghiệm
làm việc.

+ Mỗi nhân sự của nhà thầu chỉ được tham dự một
chức danh theo yêu cầu tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá
HSDT của hồ sơ mời thầu.

- Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên
danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên
liên danh, tuy nhiên kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét
theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong
thỏa thuận liên danh để thực hiện gói thầu.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Đối với phương pháp giá thấp nhất

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT;

Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi
trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được
xếp hạng thứ nhất.

Ghi chú:

1. Chi phí chuyên gia thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
được chào vào Mẫu số 11A. Bảng thù lao cho chuyên gia

2. Toàn bộ chi phí khảo sát để thực hiện khối lượng
khảo sát (Chương V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU) được chào
vào Mẫu số 12. Chi phí khác cho chuyên gia.

Ví dụ:

Mẫu số 12: CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA

STT Miêu tả Đơn vị tính Chi phí /đơn vị (1) Số lượng
(2) Chi phí (3)=(1)x(2)

A CHI PHÍ KHẢO SÁT

I KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH  

1 Thuỷ chuẩn kỹ thuật; Địa hình cấp 2 1 km

1,568

2 Đo vẽ bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 1/500
đường đồng mức 0,5m, địa hình cấp 2 ha

2,35

3 Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ 1/500
đường đồng mức 0,5m, địa hình cấp 3 ha

12,544

4 Cắm mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc

5,00

5 Cắt dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m

15,680

6 Căt ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m

5,04

7 Căt ngang dưới nước; Địa hình cấp 3 100m

54,36

8 Đo vẽ mặt cắt ngang hình thái lòng sông dưới
nước, cấp địa hình 3 100m

2,00

II KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT  

 

1 Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu dưới nước, độ sâu
hố khoan từ 0 đến 30m, cấp đất đá I-III m

36,00

2 Công tác khoan thủ công trên cạn, độ sâu khoan từ 0
đến 10m, cấp đất đá I-III m

20,00

3 Đào không chóng, độ sâu hố khoan từ 0 đến 2m, cấp
đất đá I-III m3

2,00

4 Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa, độ sâu
hố khoan 0m đến 30m, cấp đất đá I-III m

36,00

5 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, cấp đất đá I-III
Lần

18,00

6 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất
nguyên dạng (Thí nghiệm 9 chỉ tiêu) Mẫu

7,00

7 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất
không nguyên dạng (Thí nghiệm 7 chỉ tiêu) Mẫu

14,00

8 Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn
Mẫu

1,00

9 Thí nghiệm mẫu nước Mẫu

1,00

III CÔNG TÁC KHÁC  

 

1 Phương tiện nổi phục vụ khảo sát địa hình dước
nước Ca

3,0

2 Phương tiện nổ phục vụ khảo sát địa chất dước
nước Ca

3,0

3 Điều tra bãi vật liệu, bải thãi, đo vẽ hiện trạng
và tình hình công trình Công

4,0

B  CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA (NẾU CÓ)  

 

1 Công tác phí (nếu có) Ngày

2 Chi phí đi lại (nếu có) Chuyến

3 Chi phí phòng nghỉ, khách sạn (nếu có) Phòng*ngày

4 Chi phí liên lạc (nếu có) Tháng

5 Chi phí khấu hao máy, thiết bị (nếu có) Toàn bộ

6 Chi phí vật liệu, văn phòng phẩm (nếu có) Toàn bộ

7 Chi phí điện, nước văn phòng (nếu có) ThángTổng chi phí (A)+(B

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5026 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 665 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13538 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15529 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây