Thông báo mời thầu

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:13 16/10/2020
Số TBMT
20201043455-00
Công bố
14:38 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn trường THPT An Nhơn Tây
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Chủ đầu tư
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Củ Chi. Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 38920.677 Fax: (028) 38920.512.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố phân cấp cho huyện (Vốn nông thôn mới)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT điều chỉnh dự toán xây dựng - Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn trường THPT An Nhơn Tây
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:38 16/10/2020
đến
08:45 09/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:45 09/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 12

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau
đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể,
ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm
của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông
tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:

- Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức giám sát
công trình dân dụng Hạng II trở lên (kèm bản Scan để chứng minh).
- Nhà thầu phải có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa
cháy (lĩnh vực giám sát hệ thống phòng cháy và chữa cháy) (kèm bản Scan để chứng
minh).
Đối với liên danh dự thầu: Từng thành viên liên danh phải đáp ứng điều kiện năng lực
theo điểm 4 – Mục 1 nêu trên tương ứng với phần công việc đảm nhận.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm, bao gồm các nội dung sau đây:
Điểm
Tiêu chuẩn

TT

1

1.1

Mức
điểm
Thang
Điểm
yêu
điểm
tối đa
cầu
chi tiết
tối
thiểu

Về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu tư vấn:

20

14

Số năm kinh nghiệm nhà thầu đã thực hiện công tác tư vấn
giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (căn cứ trên
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hợp đồng tư vấn
giám sát đầu tiên):

5

3

Hồ sơ mời thầu

21

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

-

Số năm kinh nghiệm ≥ 10 năm

5

-

Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm

4

-

Số năm kinh nghiệm ≥ 05 năm

3

Nhà thầu cung cấp bản Scan các tài liệu sau để chứng minh:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có lĩnh vực tư vấn giám
sát công trình dân dụng; Hợp đồng tư vấn, biên bản nghiệm
thu hoàn thành công tác tư vấn hoặc biên bản thanh lý hợp
đồng hoặc xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư.
Đối với liên danh dự thầu: Số năm kinh nghiệm đã thực hiện
công tác tư vấn của liên danh được tính theo nhà thầu có số
năm kinh nghiệm thấp nhất trong liên danh.
Số lượng hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp
đặt thiết bị công trình giáo dục, cấp công trình cấp II trở lên
trong thời gian từ năm 2015 tới nay, (Nhà thầu cung cấp
Scan bản sao y chứng thực: Hợp đồng tư vấn giám sát, biên
1.2
bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận hoàn
thành hợp đồng của Chủ đầu tư; Bản chụp tài liệu chứng
minh cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự án, quyết định
phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc giấy phép xây dựng).

6

4,5

- ≥ 7 hợp đồng tư vấn.

6

- Từ 4 đến 6 hợp đồng tư vấn.

5

- Từ 1 đến 3 hợp đồng tư vấn.

4,5

- 0 hợp đồng tư vấn.
Số lượng hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp
đặt thiết bị công trình dân dụng, cấp công trình cấp II trở lên,
có giá trị mỗi hợp đồng tư vấn giám sát ≥ 610 triệu VNĐ đã
thực hiện hoàn thành trong thời gian từ năm 2015 đến nay,
(Nhà thầu cung cấp Scan bản sao y chứng thực: Hợp đồng tư
1.3
vấn giám sát, biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng
hoặc xác nhận hoàn thành hợp đồng của Chủ đầu tư; Bản
chụp tài liệu chứng minh cấp công trình: Quyết định phê
duyệt dự án, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công
hoặc giấy phép xây dựng).

0

6

4,5

- ≥ 7 hợp đồng tư vấn.

6

- Từ 4 đến 6 hợp đồng tư vấn.

5

- Từ 1 đến 3 hợp đồng tư vấn.

4,5

- 0 hợp đồng tư vấn.

Hồ sơ mời thầu

0

22

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

Ghi chú: Nếu 1 hợp đồng đáp ứng yêu cầu ở cả mục 1.2 và
1.3 thì được xem xét đánh giá chấm điểm ở cả 2 mục 1.2 và
1.3.
Đối với liên danh dự thầu: Kinh nghiệm của liên danh được
tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh
và kinh nghiệm của mỗi thành viên tương ứng với phạm vi
công việc mà thành viên đảm nhận trong liên danh.
1.4 Uy tín của nhà thầu
1.4.1 Hợp đồng chậm tiến độ

3

2

2

Không có hợp đồng tương tự nào chậm tiến độ do lỗi của
nhà thầu tư vấn giám sát.

2

Có 01 hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu tư vấn
giám sát.

1

Có > 01 hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu tư vấn
giám sát.

0

Kinh nghiệm về tổ chức quản lý:
1.4.2 Đối với liên danh dự thầu: Một trong các thành viên liên
danh có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận theo
tiêu chuẩn ISO là được điểm ở nội dung này.

1

Có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận theo tiêu
chuẩn ISO còn hiệu lực (Lĩnh vực giám sát).

1

(Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh: Bản Scan giấy
chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO).
Không có hệ thống quản lý chất lượng ISO.
2 Giải pháp và phương pháp luận
2.1 Hiểu rõ nhiệm vụ tư vấn giám sát thi công (tổng số có 16
nhiệm vụ theo quy định tại khoản II Điều khoản tham chiếu;
mỗi nhiệm vụ phải nêu được đầy đủ 03 nội dung: Nhiệm vụ
phải thực hiện, trách nhiệm và quyền hạn của tư vấn giám
sát, các văn bản pháp lý phải chấp hành, nếu thiếu các nội
dung thì tùy theo mức độ để nội suy).
- Nêu được đầy đủ 16 nhiệm vụ.
- Nêu được 12 đến 15 nhiệm vụ.
- Nêu được 7 đến 11 nhiệm vụ.
- Nêu được  6 nhiệm vụ.
2.2 Hiểu biết về pháp luật liên quan đến nhiệm vụ giám sát thi
công xây dựng:
Hồ sơ mời thầu

0
30

21

6

6
4
2
0
1

23

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

Nhà thầu nêu các văn bản pháp luật về xây dựng (phải nêu
được đúng tên, ký hiệu, trích yếu, thời gian ban hành).
- Nhà thầu nêu các văn bản pháp luật về xây dựng (nêu
được đúng tên, ký hiệu, trích yếu, thời gian ban hành)
- Nhà thầu không nêu hoặc có nêu các văn bản pháp luật về
xây dựng nhưng không nêu được đúng tên, ký hiệu, trích
yếu, thời gian ban hành hoặc có văn bản pháp luật hết hiệu
lực
2.3 Hiểu biết về tiêu chuẩn xây dựng phải chấp hành đối với
các loại công tác xây dựng được liệt kê dưới đây (Mỗi loại
công tác nêu đầy đủ được tối đa 0,5 điểm, nếu không đầy đủ
thì tùy theo mức độ để xác định điểm):

1

0
4

2.3.1 Công tác thi công móng;
2.3.2 Công tác thi công kết cấu BTCT;
2.3.3 Công tác thi công xây tường;
2.3.4 Công tác thi công hoàn thiện thân nhà;
2.3.5 Công tác thi công lắp đặt hệ thống điện, chống sét;
2.3.6 Công tác thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;
2.3.7 Công tác thi công Hệ thống PCCC;
2.3.8 Công tác lắp đặt phần thiết bị.
2.4 Nắm vững quy trình thực hiện giám sát, kiểm tra chất lượng
thi công đối với 08 loại công tác được nêu dưới đây (đối với
mỗi loại công tác nếu nêu được đầy đủ, chính xác 03 nội
dung: Biện pháp kiểm tra chất lượng trước khi thi công,
trong quá trình thi công, khi hoàn thành thi công thì được tối
đa 1 điểm; nếu không đầy đủ thì tùy theo mức độ để xác
định điểm chi tiết):

8

2.4.1 Công tác thi công móng;
2.4.2 Công tác thi công kết cấu BTCT;
2.4.3 Công tác thi công xây tường, hoàn thiện thân nhà;
2.4.4 Công tác thi công lắp đặt hệ thống điện, chống sét;
2.4.5 Công tác thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;
2.4.6 Công tác thi công Hệ thống PCCC;
2.4.7 Công tác lắp đặt phần thiết bị;
2.4.8 Công tác cải tạo sửa chữa;
2.5 Cách trình bày đề xuất
- Nhà thầu có cách trình bày phương pháp luận đầy đủ, rõ
ràng, mạch lạc, bố cục khoa học.
- Nhà thầu có cách trình bày phương pháp luận không đầy đủ,
Hồ sơ mời thầu

1
1
0
24

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

không rõ ràng, không mạch lạc, bố cục không khoa học.
2.6 Kế hoạch triển khai
2.6.1 Sơ đồ tổ chức quản lý hoạt động giám sát thi công phù hợp:

9
2

2.3.1 Nhà thầu phải nêu sơ đồ và thuyết minh bộ máy tổ chức
của doanh nghiệp;
2.3.2 Nhà thầu phải nêu sơ đồ, thuyết minh tổ chức quản lý
tại công trường.
- Có đầy đủ sơ đồ và thuyết minh bộ máy tổ chức của doanh
nghiệp thì được tối đa 1 điểm, nếu không đầy đủ thì tùy theo
mức độ để xác định điểm.
- Có đầy đủ sơ đồ và thuyết minh bộ máy tổ chức của nhà
thầu tại công trường thì được tối đa 1 điểm, nếu không đầy
đủ thì tùy theo mức độ để xác định điểm.
2.6.2 Biện pháp nghiệm thu, quyết toán công trình:
- Có biện pháp hợp lý đảm bảo nghiệm thu, quyết toán từng
khối lượng công tác ngay sau khi công tác được hoàn
thành: Được tối đa 2 điểm, nếu không đầy đủ và không hợp
lý thì được 0 điểm.
- Có biện pháp hợp lý để đảm bảo nghiệm thu, quyết toán
từng hạng mục công trình ngay sau khi hoàn thành: Được
tối đa 2 điểm; nếu không đầy đủ và không hợp lý thì được 0
điểm.
- Có biện pháp hợp lý để đảm bảo nghiệm thu, quyết toán
toàn bộ công trình ngay khi hoàn thành: Được tối đa 2
điểm; nếu không đầy đủ và không hợp lý thì được 0 điểm.

1

1
6
2

2

2

2.6.3 Đề xuất về trang thiết bị, phần mềm chuyên ngành phục vụ
gói thầu
Có đề xuất trang thiết bị, phần mềm chuyên ngành (máy toàn
đạc, máy in A4, máy chiếu, máy vi tính, máy photocopy) phục
vụ thực hiện gói thầu phù hợp với kế hoạch triển khai. Kèm
theo tài liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê (có HĐNT với
đơn vị cho thuê)
Không có đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc không có
tài liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê đối với các thiết bị đề
xuất.

1

2.7 Sáng kiến cải tiến: Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện
tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự
án. Sử dụng các công nghệ mới trong công tác tư vấn giám
sát.

1

1

0

Nhân sự dự kiến thực hiện gói thầu
3

(01 cá nhân chỉ có thể đảm nhận 01 chức danh trong việc
thực hiện gói thầu).

50

35

(Nhà thầu cung cấp bản Scan các tài liệu để chứng minh đầy
Hồ sơ mời thầu

25

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

đủ cho từng chức danh: 1/ Văn bằng đại học trở lên, chứng
chỉ hành nghề còn hiệu lực; 2/ Bảng lý lịch chuyên gia tư
vấn; 3/ Hợp đồng tư vấn, Biên bản nghiệm thu hoàn thành
công tác tư vấn hoặc biên bản thanh lý hợp đồng hoặc xác
nhận hoàn thành của Chủ đầu tư, Quyết định bổ nhiệm nhân
sự; 5/ Các tài liệu xác định quy mô, cấp công trình: Quyết
định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ
thi công hoặc giấy phép xây dựng).
Ghi chú: (01 công trình dân dụng cấp I tương đương với 02
công trình dân dụng cấp II, 02 công trình dân dụng cấp II
tương đương 01 công trình dân dụng cấp I, 01 công trình
dân dụng cấp II tương đương với 02 công trình dân dụng
cấp III, 02 công trình dân dụng cấp III tương đương 01 công
trình dân dụng cấp II)
Đối với liên danh dự thầu: Nhân sự của liên danh được tính
là tổng nhân sự của các thành viên trong liên danh và tương
ứng với phạm vi công việc mà thành viên đảm nhận trong
liên danh.
Tư vấn giám sát trưởng: (01 người)
Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây
dựng;
Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây
dựng công trình dân dụng hạng II trở lên còn hiệu lực
(Hoặc nếu trong chứng chỉ không ghi hạng, nhà thầu phải
có bảng kê khai các công trình đã thực hiện tương đương
với hạng chứng chỉ phù hợp quy định của Nghị định
100/2018/NĐ-CP (Nội dung bảng kê gồm: tên, quy mô
công trình, năm thực hiện. Hạng II: Đã làm giám sát trưởng
hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây
dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành
3.1
nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công
trình từ cấp III trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp
chứng chỉ hành nghề).
-

18

12,6

Có bảng lý lịch chuyên gia tư vấn (theo Mẫu số 06)

Ghi chú:
Trường hợp cán bộ tư vấn giám sát không đáp ứng một trong
các yêu cầu trên thì sẽ không được chấm điểm của cán bộ đó.
Năm kinh nghiệm: Lấy tròn theo tháng, 01 năm có 12 tháng
và tính đến thời điểm dự thầu (Thời điểm cấp bằng tốt
nghiệp và thời gian kê khai trong lý lịch chuyên gia (mẫu số
6)). Các cán bộ trên phải có chứng chỉ phù hợp với yêu cầu
của E-HSMT.
a.

Số năm kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực tư vấn giám

Hồ sơ mời thầu

8
26

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

sát xây dựng (Số năm kinh nghiệm được tính trên bằng tốt
nghiệp đại học và thời gian kê khai trong lý lịch chuyên gia):
- Từ 10 năm trở lên
-

b.

8

Từ 7 năm đến dưới 10 năm
Từ 5 năm đến dưới 7 năm

Số lượng công trình dân dụng cấp II trở lên có giá trị hợp
đồng tư vấn ≥ 610 triệu VNĐ, đã tham gia giám sát thi công
với chức danh Tư vấn giám sát trưởng hoặc tương đương
trong thời gian từ 2015 tới nay

6,5
5,6

10

- ≥ 03 công trình .

10

- 02 công trình .

8,5

- 01 công trình.
3.2 Cán bộ tư vấn giám sát:
3.2.1 Kỹ sư giám sát hạng mục xây dựng (01 người)
Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành
xây dựng dân dụng.
Có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng
công trình dân dụng (còn hiêu lực tính đến thời điểm đóng
thầu).
Có bảng lý lịch chuyên gia tư vấn (theo Mẫu số 06).
Ghi chú:
Trường hợp cán bộ tư vấn giám sát không đáp ứng một trong
các yêu cầu trên thì sẽ không được chấm điểm của cán bộ đó.
Năm kinh nghiệm: Lấy tròn theo tháng, 01 năm có 12 tháng
và tính đến thời điểm dự thầu (Thời điểm cấp bằng tốt nghiệp
và thời gian kê khai trong lý lịch chuyên gia (mẫu số 6)). Các
cán bộ trên phải có chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của EHSMT.
a. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng (tính từ ngày
cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu).
- ≥ 05 năm
- Từ 03 đến dưới 05 năm
- Dưới 03 năm
b Số lượng công trình dân dụng cấp II trở lên, đã tham gia giám
sát thi công với nhiệm vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao
trong gói thầu này, trong thời gian từ 2015 tới nay, (Nhà thầu
cung cấp Scan bản sao y chứng thực: Hợp đồng tư vấn giám
sát, biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác
nhận hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, quyết định giao
nhiệm vụ của doanh nghiệp tương ứng với hợp đồng tư vấn
giám sát mà cán bộ đó tham gia, cung cấp bản chụp tài liệu
chứng minh quy mô cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự
án, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc giấy
Hồ sơ mời thầu

7
32

22,4

4

2,8

2
2
1,4
0
2

27

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

phép xây dựng)
- ≥ 03 công trình .
- Từ 1 đến 2 công trình.
- 0 công trình
3.2.2 Kỹ sư giám sát hạng mục điện (01 người)
Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành
điện.
Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công tác lắp
đặt thiết bị vào công trình (còn hiêu lực tính đến thời điểm
đóng thầu).
Có bảng lý lịch chuyên gia tư vấn (theo Mẫu số 06).
Ghi chú:
Trường hợp cán bộ tư vấn giám sát không đáp ứng một trong
các yêu cầu trên thì sẽ không được chấm điểm của cán bộ đó.
Năm kinh nghiệm: Lấy tròn theo tháng, 01 năm có 12 tháng
và tính đến thời điểm dự thầu (Thời điểm cấp bằng tốt nghiệp
và thời gian kê khai trong lý lịch chuyên gia (mẫu số 6)). Các
cán bộ trên phải có chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của EHSMT.
a. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng (tính từ ngày
cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu).
- ≥ 05 năm
- Từ 03 đến dưới 05 năm
- Dưới 03 năm
b Số lượng công trình dân dụng cấp II trở lên, đã tham gia giám
sát thi công với nhiệm vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao
trong gói thầu này, trong thời gian từ 2015 tới nay, (Nhà thầu
cung cấp Scan bản sao y chứng thực: Hợp đồng tư vấn giám
sát, biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác
nhận hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, quyết định giao
nhiệm vụ của doanh nghiệp tương ứng với hợp đồng tư vấn
giám sát mà cán bộ đó tham gia, cung cấp bản chụp tài liệu
chứng minh quy mô cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự
án, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc giấy
phép xây dựng)
- ≥ 03 công trình .
- Từ 1 đến 2 công trình.
- 0 công trình
3.2.3 Kỹ sư giám sát hạng mục cấp thoát nước (01 người)
Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành
cấp thoát nước hoặc xây dựng dân dụng.
Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát cấp thoát
nước (còn hiêu lực tính đến thời điểm đóng thầu).
Có bảng lý lịch chuyên gia tư vấn (theo Mẫu số 06).
Ghi chú:
Hồ sơ mời thầu

2
1,4
0

4

2,8

2
2
1,4
0
2

2
1,4
0

4

2,8

28

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

Trường hợp cán bộ tư vấn giám sát không đáp ứng một trong
các yêu cầu trên thì sẽ không được chấm điểm của cán bộ đó.
Năm kinh nghiệm: Lấy tròn theo tháng, 01 năm có 12 tháng
và tính đến thời điểm dự thầu (Thời điểm cấp bằng tốt nghiệp
và thời gian kê khai trong lý lịch chuyên gia (mẫu số 6)). Các
cán bộ trên phải có chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của EHSMT.
a. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng (tính từ ngày
cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu).
- ≥ 05 năm
- Từ 03 đến dưới 05 năm
- Dưới 03 năm
b Số lượng công trình dân dụng cấp II trở lên, đã tham gia giám
sát thi công với nhiệm vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao
trong gói thầu này, trong thời gian từ 2015 tới nay, (Nhà thầu
cung cấp Scan bản sao y chứng thực: Hợp đồng tư vấn giám
sát, biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác
nhận hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, quyết định giao
nhiệm vụ của doanh nghiệp tương ứng với hợp đồng tư vấn
giám sát mà cán bộ đó tham gia, cung cấp bản chụp tài liệu
chứng minh quy mô cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự
án, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc giấy
phép xây dựng)
- ≥ 03 công trình .
- Từ 1 đến 2 công trình.
- 0 công trình
3.2.4 Kỹ sư giám sát hạng mục hạ tầng kỹ thuật hoặc giao thông
(01 người)
Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành hạ
tầng kỹ thuật hoặc giao thông.
Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình hạ
tầng kỹ thuật hoặc giao thông (còn hiêu lực tính đến thời
điểm đóng thầu).
Có bảng lý lịch chuyên gia tư vấn (theo Mẫu số 06).
Ghi chú:
Trường hợp cán bộ tư vấn giám sát không đáp ứng một trong
các yêu cầu trên thì sẽ không được chấm điểm của cán bộ đó.
Năm kinh nghiệm: Lấy tròn theo tháng, 01 năm có 12 tháng
và tính đến thời điểm dự thầu (Thời điểm cấp bằng tốt nghiệp
và thời gian kê khai trong lý lịch chuyên gia (mẫu số 6)). Các
cán bộ trên phải có chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của EHSMT.
a. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng (tính từ ngày
cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu).
- ≥ 05 năm
Hồ sơ mời thầu

2
2
1,4
0
2

2
1,4
0

4

2,8

2
2
29

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

- Từ 03 đến dưới 05 năm
- Dưới 03 năm
b Số lượng công trình dân dụng cấp II trở lên, đã tham gia giám
sát thi công với nhiệm vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao
trong gói thầu này, trong thời gian từ 2015 tới nay, (Nhà thầu
cung cấp Scan bản sao y chứng thực: Hợp đồng tư vấn giám
sát, biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác
nhận hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, quyết định giao
nhiệm vụ của doanh nghiệp tương ứng với hợp đồng tư vấn
giám sát mà cán bộ đó tham gia, cung cấp bản chụp tài liệu
chứng minh quy mô cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự
án, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc giấy
phép xây dựng)
- ≥ 03 công trình .
- Từ 1 đến 2 công trình.
- 0 công trình
3.2.5 Kỹ sư giám sát hạng mục lắp đặt thiết bị (01 người)
Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên.
Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát lắp đặt thiết
bị công trình xây dựng (còn hiêu lực tính đến thời điểm đóng
thầu).
Có bảng lý lịch chuyên gia tư vấn (theo Mẫu số 06).
Ghi chú:
Trường hợp cán bộ tư vấn giám sát không đáp ứng một trong
các yêu cầu trên thì sẽ không được chấm điểm của cán bộ đó.
Năm kinh nghiệm: Lấy tròn theo tháng, 01 năm có 12 tháng
và tính đến thời điểm dự thầu (Thời điểm cấp bằng tốt nghiệp
và thời gian kê khai trong lý lịch chuyên gia (mẫu số 6)). Các
cán bộ trên phải có chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của EHSMT.
a. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng (tính từ ngày
cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu).
- ≥ 05 năm
- Từ 03 đến dưới 05 năm
- Dưới 03 năm
b Số lượng công trình dân dụng cấp II trở lên, đã tham gia giám
sát thi công với nhiệm vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao
trong gói thầu này, trong thời gian từ 2015 tới nay, (Nhà thầu
cung cấp Scan bản sao y chứng thực: Hợp đồng tư vấn giám
sát, biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác
nhận hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, quyết định giao
nhiệm vụ của doanh nghiệp tương ứng với hợp đồng tư vấn
giám sát mà cán bộ đó tham gia, cung cấp bản chụp tài liệu
chứng minh quy mô cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự
án, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc giấy
Hồ sơ mời thầu

1,4
0
2

2
1,4
0

4

2,8

2
2
1,4
0
2

30

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

phép xây dựng)
- ≥ 03 công trình .
- Từ 1 đến 2 công trình.
- 0 công trình
3.2.6 Cán bộ giám sát hạng mục PCCC (01 người)
Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên.
Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng
cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cấp (còn hiêu lực tính đến thời điểm đóng thầu).
Có bảng lý lịch chuyên gia tư vấn (theo Mẫu số 06).
Ghi chú:
Trường hợp cán bộ tư vấn giám sát không đáp ứng một trong
các yêu cầu trên thì sẽ không được chấm điểm của cán bộ đó.
Năm kinh nghiệm: Lấy tròn theo tháng, 01 năm có 12 tháng
và tính đến thời điểm dự thầu (Thời điểm cấp bằng tốt nghiệp
và thời gian kê khai trong lý lịch chuyên gia (mẫu số 6)). Các
cán bộ trên phải có chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của EHSMT.
a. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng (tính từ ngày
cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu).
- ≥ 05 năm
- Từ 03 đến dưới 05 năm
- Dưới 03 năm
b Số lượng công trình dân dụng cấp II trở lên, đã tham gia giám
sát thi công với nhiệm vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao
trong gói thầu này, trong thời gian từ 2015 tới nay, (Nhà thầu
cung cấp Scan bản sao y chứng thực: Hợp đồng tư vấn giám
sát, biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác
nhận hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, quyết định giao
nhiệm vụ của doanh nghiệp tương ứng với hợp đồng tư vấn
giám sát mà cán bộ đó tham gia, cung cấp bản chụp tài liệu
chứng minh quy mô cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự
án, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc giấy
phép xây dựng)
- ≥ 03 công trình .
- Từ 1 đến 2 công trình.
- 0 công trình
3.2.7 Cán bộ giám sát an toàn lao động (01 người)
Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên.
Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phù hợp với
loại công trình (còn hiêu lực tính đến thời điểm đóng thầu).
Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận huấn luyện an
toàn lao động (còn hiêu lực tính đến thời điểm đóng thầu).
Có bảng lý lịch chuyên gia tư vấn (theo Mẫu số 06).
Ghi chú:
Hồ sơ mời thầu

2
1,4
0

4

2,8

2
2
1,4
0
2

2
1,4
0

4

2,8

31

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

Trường hợp cán bộ tư vấn giám sát không đáp ứng một trong
các yêu cầu trên thì sẽ không được chấm điểm của cán bộ đó.
Năm kinh nghiệm: Lấy tròn theo tháng, 01 năm có 12 tháng
và tính đến thời điểm dự thầu (Thời điểm cấp bằng tốt nghiệp
và thời gian kê khai trong lý lịch chuyên gia (mẫu số 6)). Các
cán bộ trên phải có chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của EHSMT.
a. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng (tính từ ngày
cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu).
- ≥ 05 năm
- Từ 03 đến dưới 05 năm
- Dưới 03 năm
b Số lượng công trình dân dụng cấp II trở lên, đã tham gia giám
sát thi công với nhiệm vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao
trong gói thầu này, trong thời gian từ 2015 tới nay, (Nhà thầu
cung cấp Scan bản sao y chứng thực: Hợp đồng tư vấn giám
sát, biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác
nhận hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, quyết định giao
nhiệm vụ của doanh nghiệp tương ứng với hợp đồng tư vấn
giám sát mà cán bộ đó tham gia, cung cấp bản chụp tài liệu
chứng minh quy mô cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự
án, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc giấy
phép xây dựng)
- ≥ 03 công trình .
- Từ 1 đến 2 công trình.
- 0 công trình
3.2.8 Cán bộ giám sát khối lượng (01 người)
Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên.
Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phù hợp với
loại công trình (còn hiêu lực tính đến thời điểm đóng thầu).
Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng (còn hiêu
lực tính đến thời điểm đóng thầu).
Có bảng lý lịch chuyên gia tư vấn (theo Mẫu số 06).
Ghi chú:
Trường hợp cán bộ tư vấn giám sát không đáp ứng một trong
các yêu cầu trên thì sẽ không được chấm điểm của cán bộ đó.
Năm kinh nghiệm: Lấy tròn theo tháng, 01 năm có 12 tháng
và tính đến thời điểm dự thầu (Thời điểm cấp bằng tốt nghiệp
và thời gian kê khai trong lý lịch chuyên gia (mẫu số 6)). Các
cán bộ trên phải có chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của EHSMT.
a. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng (tính từ ngày
cấp bằng đại học đến ngày đóng thầu).
- ≥ 05 năm
- Từ 03 đến dưới 05 năm
Hồ sơ mời thầu

2
2
1,4
0
2

2
1,4
0

4

2,8

2
2
1,4
32

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

b

- Dưới 03 năm
Số lượng công trình dân dụng cấp II trở lên, đã tham gia giám
sát thi công với nhiệm vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao
trong gói thầu này, trong thời gian từ 2015 tới nay, (Nhà thầu
cung cấp Scan bản sao y chứng thực: Hợp đồng tư vấn giám
sát, biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác
nhận hoàn thành công trình của Chủ đầu tư, quyết định giao
nhiệm vụ của doanh nghiệp tương ứng với hợp đồng tư vấn
giám sát mà cán bộ đó tham gia, cung cấp bản chụp tài liệu
chứng minh quy mô cấp công trình: Quyết định phê duyệt dự
án, quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc giấy
phép xây dựng)
- ≥ 03 công trình .
- Từ 1 đến 2 công trình.
- 0 công trình

0
2

2
1,4
0

Đối với nhà thầu liên danh:
Năng lực của liên danh được tính bằng tổng kinh nghiệm
của các thành viên liên danh trên cơ sở phạm vi công việc mà
mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.
Tổng cộng

100

70

Ghi chú:

- Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc
không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt
không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
- E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, từng nội dung chi tiết về
nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn 70 điểm được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về
kỹ thuật.
- Nhà thầu phải chuẩn bị tất cả bản gốc hồ sơ để sẵn sàng đối chiếu khi có yêu cầu
của Chủ Đầu tư.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét
Trong đó:
Hồ sơ mời thầu

33

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư nâng cấp đạt chuẩn Trường Trung học phổ thông An Nhơn Tây

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các
nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ
80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ
nhất.

Hồ sơ mời thầu

34

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5169 dự án đang đợi nhà thầu
  • 512 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 700 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13595 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15551 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây