Thông báo mời thầu

Dịch vụ phi tư vấn: Số hóa tài liệu cho Trung tâm Thông tin Thư viện năm 2020 phục vụ phát triển thư viện số ĐHQGHN”

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:10 16/10/2020
Số TBMT
20201043433-00
Công bố
14:48 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Phát triển thư viện số Đại học Quốc gia Hà Nội
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Dịch vụ phi tư vấn: Số hóa tài liệu cho Trung tâm Thông tin Thư viện năm 2020 phục vụ phát triển thư viện số ĐHQGHN”
Chủ đầu tư
Ban quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội; Địa chỉ: Số 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
NSNN
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đợt 3 năm 2020 Dự án “Phát triển thư viện số Đại học Quốc gia Hà Nội” của Ban Quản lý các dự án
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:48 16/10/2020
đến
15:00 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
100.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Dịch vụ phi tư vấn: Số hóa tài liệu cho Trung tâm Thông tin Thư viện năm 2020 phục vụ phát triển thư viện số ĐHQGHN”". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Dịch vụ phi tư vấn: Số hóa tài liệu cho Trung tâm Thông tin Thư viện năm 2020 phục vụ phát triển thư viện số ĐHQGHN”" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 51

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1.

Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
-

Tên gói thầu: “Dịch vụ phi tư vấn: Số hóa tài liệu cho Trung tâm Thông tin Thư
viện năm 2020 phục vụ phát triển thư viện số ĐHQGHN.

-

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội.

-

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội.

-

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi (qua mạng), trong nước, không
sơ tuyển.

-

Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

-

Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

-

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

-

Phạm vi công việc của Gói thầu: “Dịch vụ phi tư vấn: “Số hóa tài liệu cho
Trung tâm Thông tin Thư viện năm 2020 phục vụ phát triển thư viện số
ĐHQGHN”.

-

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

2.

Yêu cầu về kỹ thuật

a.

Yêu cầu kỹ thuật chung
-

Tài liệu được lưu trữ tại Trung tâm Thông tin Thư viện – Đại học Quốc gia Hà
Nội.

-

Quy trình thực hiện số hoá: Tuân thủ theo quy trình quy định tại quyết định số
1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ
liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

-

Xây dựng cơ sở dữ liệu: Tuân thủ theo hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN của
Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước ngày 10/3/2010 hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ
liệu lưu trữ.

-

Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào: Đáp ứng theo Thông tư 02/2019/TT-BNV
ngày 24/01/2019 của Bộ Nội Vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào
và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử:

+ Tài liệu lưu trữ điện tử được số hoá từ tài liệu lưu trữ nền giấy:
 Định dạng Portable Document Format (.pdf), phiên bản 1.4 trở lên;
 Ảnh màu;
 Độ phân giải tối thiểu: 200 dpi;
 Tỷ lệ số hóa: 100%;

72

 Tên file: Gồm mã hồ sơ và số thứ tự văn bản trong hồ sơ, cách nhau bởi
dấu chấm.
+ Tài liệu ảnh:
 Định dạng: JPEG;
 Độ phân giải tối thiểu: 200 dpi.
+ Dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ hình thành từ Hệ
thống quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức nộp lưu vào Lưu trữ lịch
sử được đóng gói theo tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin
trong cơ quan nhà nước quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ quy định tại Phụ lục I Thông tư này.
+ Biên mục, cập nhật nội dung dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ quy định tại Phụ
lục II Thông tư này.

- Tài liệu lưu trữ phải được chỉnh lý, phân loại, sắp xếp khoa học và tập hợp
đầy đủ trước khi số hóa. Tiến hành số hóa gọn từng phông, khối tài liệu.

- Khi xây dựng kế hoạch số hóa tài liệu cần phân loại, xếp thứ tự tài liệu số
hóa theo tiến độ của kế hoạch; xác định thứ tự ưu tiên lựa chọn tài liệu lưu
trữ theo giá trị thông tin, tình trạng vật lý, tần xuất khai thác, sử dụng tài
liệu (giá trị thông tin là yếu tố quyết định; tình trạng vật lý và tần xuất khai
thác, sử dụng tài liệu là yếu tố bổ sung nhằm xác định thứ tự ưu tiên đối với
tài liệu lưu trữ).

- Khi số hóa tài liệu phải thực hiện theo tiêu chuẩn định dạng; ký hiệu tệp tin
số phải thống nhất, theo trình tự khoa học và nghiệp vụ lưu trữ, bảo đảm
tính duy nhất, có khả năng tra cứu ngay khi được tạo lập.

- Tệp tin số phải được cập nhật thông tin, quản lý và phân quyền truy cập
trong cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu, cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ
theo các quy định hiện hành để đảm bảo an toàn, bảo mật và đáp ứng yêu
cầu khai thác trên mạng máy tính của cơ quan, tổ chức; được bảo quản an
toàn và được chuyển đổi theo công nghệ phù hợp; được sử dụng chữ ký số
để chứng thực lưu trữ; thường xuyên kiểm tra, sao lưu để đảm bảo an toàn,
tính toàn vẹn, khả năng truy cập.

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phương tiện lưu trữ điện tử để bảo quản các tệp
tin số; bảo quản trong môi trường lưu trữ thích hợp, phải có giải pháp kỹ
thuật
cho sao lưu và phục hồi trong trường hợp gặp sự cố, thảm họa; bảo đảm an
toàn, bảo mật, được kết nối trong mạng máy tính của cơ quan, tổ chức.

- Về các yêu cầu kỹ thuật số hóa tài liệu:
+ Tài liệu, dữ liệu phải đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin;
73

+ Tài liệu, dữ liệu sau khi thực hiện số hoá bàn giao lại đảm bảo đầy đủ về số
lượng và toàn vẹn về nội dung tài liệu.

+ Tài liệu và các giấy tờ bên trong tài liệu được sắp xếp theo tiêu chí nhất
định để đảm bảo thống nhất giữa yêu cầu của chủ đầu tư và đơn vị thực
hiện.

+ Chất lượng số hóa phải được đảm bảo bằng các biện pháp kỹ thuật, các chỉ
tiêu kỹ thuật cụ thể: Đối với chất lượng tư liệu bản giấy sau khi số hóa phải
đảm bảo các yêu cầu sau:

 Độ phân giải tối thiểu là 200 dpi;
 Các định dạng file đầu ra: PDF;
 Chất lượng ảnh rõ nét, đọc được dễ dàng, trung thực với bản gốc;
 Tỷ lệ số hóa: 100%;
 Các trường thông tin của hồ sơ, tài liệu được cập nhật đầy đủ theo quy
định;

 Dữ liệu phải đảm bảo chính xác, toàn vẹn theo văn bản gốc, phù hợp với
yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu.
b.

Yêu cầu quy trình số hoá

- Sơ đồ quy trình số hóa tài liệu

-

Sơ đồ quy trình tiền số hóa:

74

-

Sơ đồ quy trình quét tài liệu

-

Quy trình nhận dạng ký tự quang học OCR Server

75

Thiết lập ngôn ngữ nhận diện

76

Giao diện soát lỗi chính tả (chỉnh sửa và biên xoạn lỗi chính tả nếu có)

Hình ảnh hiển thị phần trăm các tài liệu đang OCR tự động
-

Biên tập và bookmark tài liệu số (file PDF)
77

Hình ảnh minh họa mục lục tự động trên file PDF
Sau khi biên tập xong cán bộ tiến hành biên mục và update file số hóa lên phần
mềm quản lý nguồn tài nguyên số.

Hình ảnh minh họa tìm kiếm full text trên tài liệu số đã nhận diện OCR
Bạn đọc có thể tìm nội dung cần tìm vào sâu trong từng trang tài liệu và hiển thị
những kết quả đã tìm thấy.
c.
-

Yêu cầu kỹ thuật với dịch vụ số hoá từ sách bản mềm sang file Audio
Yêu cầu chung:

+ Giải pháp tự động chuyển đổi văn bản (Text) thành tiếng nói Tiếng Việt.
+ Giọng đọc tự nhiên: ngắt nghỉ tự động và biểu cảm chính xác.
+ Giọng đọc đa dạng: các loại giọng đọc của các vùng miền khác nhau.
+ Chuyển đổi văn bản thành giọng nói tiếng Việt có cảm xúc trên nền tảng trí tuệ
nhân tạo (AI)
-

Yêu cầu chi tiết:

+ Giải pháp chuyển đổi văn bản thành giọng nói tiếng Việt có cảm xúc trên nền
tảng trí tuệ nhân tạo (AI)
78

+ Giọng đọc tự nhiên ≥ 95%
+ Định dạng tệp tin audio: *.mp3 và *.wav
+ Việc chuyển đổi văn bản có thể tạo ra lời nói tự nhiên bao gồm các thay đổi về
cao độ, tỷ lệ, phát âm và các biến thể giọng nói
+ File dữ liệu đầu vào: Dữ liệu đầu vào của quá trình huấn luyện mô hình Text-toSpeech bao gồm các file raw audio được thu âm và các file văn bản chứa text
tương ứng của từng câu được thu âm.File dữ liệu đầu vào khi muốn sử dụng mô
hình Text-to-Speech là một file văn bản
+ File dữ liệu đầu ra: Sau quá trình huấn luyện mô hình Text-to-Speech, đầu ra
của mô hình là một file audio tương ứng với văn bản của file dữ liệu đầu vào.
+ Tốc độ xử lý: Hệ thống Text-to-Speech được triển khai trên GPU, với tốc độ
đưa ra là 50 từ/s khi sử dụng 1 GPU RTX 2080Ti. Hệ thống có khả năng scale
dọc tuyến tính khi nâng số GPU trong server. Hệ thống có khả năng scale ngang
tuyến tính khi triển khai hệ thống trên nhiều cụm server.
-

Có thể nghe các giọng đọc:

+ Giọng đọc nam hoặc nữ
+ Giọng đọc miền Nam hoặc miền Bắc
+ Giọng đọc nam, miền Nam hoặc nữ miền Nam
+ Giọng đọc nam, miền Bắc hoặc nữ miền Bắc
3.

Các yêu cầu khác

a.
-

Yêu cầu về phát triển làm chủ công nghệ
Công nghệ và lõi AI do đội ngũ kỹ sư người Việt Nam phát triển

-

Quản lý dữ liệu bảo mật và an toàn: dữ liệu cloud hoặc local theo nhu cầu

-

Giải pháp đã phát triển đóng gói hoàn thiện tính năng, đáp ứng yêu cầu đặt ra
và sẵn sàng thử nghiệm trực tiếp tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư.

b.
-

c.

Yêu cầu về dịch vụ triển khai
Nhà thầu phải cam kết: Trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu phải đảm
bảo không gây ảnh hưởng hoặc làm gián đoạn tới hoạt động nghiệp vụ của
Trung tâm Thông tin Thư viện (trường hợp cần thiết thì triển khai thực hiện
ngoài giờ hành chính, trong ngày nghỉ nhưng phải đảm bảo an toàn phòng
chống cháy nổ).
Nhà thầu phải tự đảm bảo các vật tư, phụ kiện cần thiết để hoàn thành triển khai
gói thầu.
Yêu cầu dịch vụ hỗ sợ sau triển khai và dịch vụ bảo hành

-

Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi bàn giao, nghiệm thu.

-

Nội dung bảo hành:

+ Thực hiện cập nhật, chỉnh sửa các sai sót phát hiện trong quá trình sử dụng
CSDL;
-

Cơ chế giải quyết các hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm
trong thời gian bảo hành:
79

+ Hỗ trợ trực tiếp tại các địa điểm của Chủ đầu tư;
+ Mọi chi phí khắc phục các nội dung bảo hành trong thời gian bảo hành do
nhà thầu chịu.
-

Thời gian đáp ứng bảo hành: Kể từ khi nhận được thông báo sự cố, bên
cung cấp dịch vụ phải đảm bảo:

+ Nhận thông tin sự cố: Có số điện thoại hotline để chủ đầu tư liên lạc khi cần
hỗ trợ;
+ Tiếp nhận thông tin về sự cố theo cơ chế 24/7: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần
(tất cả các ngày trong năm, kể cả ngày lễ, tết);
+ Thời gian cam kết phản hồi khi có sự cố: tối đa 24 tiếng kể từ lúc nhận được
yêu cầu của chủ đầu tư;
+ Thời gian cam kết cán bộ kỹ thuật có mặt để khắc phục sự cố sau khi nhận
được
thông báo: Trong vòng 24 tiếng kể từ lúc nhận được yêu cầu.
d.

Yêu cầu về an toàn thông tin
-

Nhà phải có cam kết tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thông tin
của Trung tâm Thông tin Thư viện trong quá trình triển khai thực hiện gói
thầu.

-

Nhà thầu phải đảm bảo rằng các thiết bị triển khai gói thầu khi kết nối vào
hệ thống mạng tại Trung tâm Thông tin Thư viện phải đảm bảo an toàn, an
ninh mạng, không lây nhiễm virus, cài đặt các phần mềm gián điệp, truy cập
trái phép vào hệ thống, ... Trường hợp chủ đầu tư phát hiện được những
vấn đề nêu trên, nhà thầu phải chịu mọi rủi ro, các chi phí liên quan và chịu
trách nhiệm trước pháp luật.

e.

Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
-

Kiểm tra thử nghiệm: Demo theo yêu cầu chủ đầu tư: chạy thử nghiệm tốc độ
xử lý, thời gian xử lý, chất lượng.

-

Kiểm tra giọng đọc, kiểm tra ngữ điệu tệp âm thanh đầu ra.

-

Kiểm tra giọng đọc audio theo các tiêu chí: ngắt ngừng, lên xuống, diễn cảm.
Độ ngắt nghỉ giống với ngôn ngữ giọng đọc tự nhiên.

-

Kiểm tra số lượng tài liệu bàn giao sau khi thực hiện số hóa.

-

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, các trường dữ liệu sau khi nhập dữ liệu.

-

Tìm kiếm thông tin dữ liệu.

80

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5004 dự án đang đợi nhà thầu
  • 578 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 585 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13690 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15637 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây