Thông báo mời thầu

11XL.SCL-2020: Thi công xây lắp các công trình: “Thay cách điện các lộ 460E1.39; 464E1.39 và Đại tu hệ thống hòm công tơ sau các TBA trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2020”

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:09 16/10/2020
Số TBMT
20201028065-01
Công bố
14:52 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
11XL.SCL-2020: Thi công xây lắp các công trình: “Thay cách điện các lộ 460E1.39; 464E1.39 và Đại tu hệ thống hòm công tơ sau các TBA trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2020”
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
11XL.SCL-2020: Thi công xây lắp các công trình: “Thay cách điện các lộ 460E1.39; 464E1.39 và Đại tu hệ thống hòm công tơ sau các TBA trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2020”
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sửa chữa lớn năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
11XL.SCL-2020: Thi công xây lắp các công trình: “Thay cách điện các lộ 460E1.39; 464E1.39 và Đại tu hệ thống hòm công tơ sau các TBA trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2020”
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:36 12/10/2020
đến
14:00 22/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 22/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "11XL.SCL-2020: Thi công xây lắp các công trình: “Thay cách điện các lộ 460E1.39; 464E1.39 và Đại tu hệ thống hòm công tơ sau các TBA trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2020”". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "11XL.SCL-2020: Thi công xây lắp các công trình: “Thay cách điện các lộ 460E1.39; 464E1.39 và Đại tu hệ thống hòm công tơ sau các TBA trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2020”" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 15

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Công trình: “ Thay cách điện các lộ 460E1.39; 464E1.39’’ có cải tạo, thay
thế tổng số 329 Chuỗi thủy tinh U120 néo 22kV 3 bát+phụ kiện 7 chi tiết, 18
Chuỗi thủy tinh U120 néo 22kV 6 bát+phụ kiện cụ thể như sau:
Lộ 460E1.39: Thay mới 183 Chuỗi thủy tinh U120 néo 22kV 3 bát+phụ kiện
7 chi tiết, 12 Chuỗi thủy tinh U120 néo 22kV 6 bát+phụ kiện;
Lộ 464E1.39: Thay mới 146 Chuỗi thủy tinh U120 néo 22kV 3 bát+phụ kiện
7 chi tiết, 06 Chuỗi thủy tinh U120 néo 22kV 6 bát+phụ kiện;
Thu hồi các Sứ chuỗi đơn Silicon 22kV, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
+ Công trình: Đại tu hệ thống hòm công tơ năm 2020 sau các TBA: Bình
Minh 1, Bình Minh 3, Thương Binh, Bình Minh 7, Bình Minh 10, Thanh Mai 1
TBA Bình Minh 1: Thay mới 13 hòm công tơ 3 pha trực tiếp, 72 hòm H4,
lắp mới 5 hộp phân dây, 4 bộ xà hòm công tơ, tháo lắp đặt lại 259 công tơ 1 pha
và 13 công tơ 3 pha;
TBA Bình Minh 3: Thay mới 16 hòm công tơ 3 pha trực tiếp, 109 hòm H4,
lắp mới 4 hộp phân dây, 4 bộ xà hòm công tơ, tháo lắp đặt lại 362 công tơ 1 pha
và 16 công tơ 3 pha;
TBA Thương Binh: Thay mới 37 hòm công tơ 3 pha trực tiếp, 63 hòm H4,
lắp mới 14 hộp phân dây, 16 bộ xà hòm công tơ, tháo lắp đặt lại 204 công tơ 1
pha và 37 công tơ 3 pha;
TBA Bình Minh 7: Thay mới 23 hòm công tơ 3 pha trực tiếp, 120 hòm H4,
lắp mới 8 hộp phân dây, 14 bộ xà hòm công tơ, tháo lắp đặt lại 418 công tơ 1 pha
và 23 công tơ 3 pha;
TBA Bình Minh 10: Thay mới 22 hòm công tơ 3 pha trực tiếp, 167 hòm H4,
lắp mới 6 hộp phân dây, 15 bộ xà hòm công tơ, tháo lắp đặt lại 577 công tơ 1 pha
và 22 công tơ 3 pha;
TBA Thanh Mai1: Thay mới 15 hòm công tơ 3 pha trực tiếp, 152 hòm H4,
lắp mới 3 hộp phân dây, 6 bộ xà hòm công tơ, tháo lắp đặt lại 481 công tơ 1 pha
và 22 công tơ 3 pha;
2. Thời hạn hoàn thành. 45 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng công trình

3. Kế hoạch quản lý môi trường
a) Mục tiêu dự án
b) Địa bàn của dự án: Huyện Thanh Oai
c)Vị trí địa lý: Huyện Thanh Oai
d) Địa hình: Địa hình Huyện Thanh Oai là vùng có địa hình đồng bằng thấp,
tương đối bằng phẳng.e) Khí hậu, thủy văn:
e) Khí hậu, thủy văn: khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió
mùa có 2 mùa rõ rệt. Trên địa bàn còn có hệ thống sông, kênh mương đào dẫn
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về cơ bản mực nước ngầm đo được ở khu
vực không có ảnh hưởng nhiều đến các kết cấu xây dựng
f) Cơ sở hạ tầng giao thông: thuận lợi cho công tác triển khai dự án, vận
chuyển vật tư, thiết bị
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật1
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp
luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình;
STT

Tên quy phạm và tiêu chuẩn

Ký hiệu tiêu chuẩn

1

Tổ chức thi công

TCVN-4055-85

2

Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCVN-4091-85

3

Tiêu chuẩn ngành điện

11TCN-19÷21-2006

4

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN-5308-91

5

Quy phạm thi công các công trình điện

11TCN-01-84

6

Quy chuẩn thi công các công trình điện

QCVN-QTĐ-7:2008/BCT

Ngoài các tiêu chuẩn hiện hành nêu trên Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ
theo những văn bản sau :
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Quy định Về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong Tổng công ty
điện lực TP Hà Nội (Được ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-EVN
HANOI ngày 20/01/2017).
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
Tiến độ thực hiện toàn bộ công việc là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà
thầu cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư, năng lực của mình và các yếu
tố cạnh tranh khác để quyết định một tiến độ tối ưu nhất đưa vào đơn dự thầu của
mình.
Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công phù hợp với HSDT sau 03 ngày kể từ
ngày ký Hợp đồng, khi thi công công trình nếu cần thiết Nhà thầu đệ trình tiến độ
thi công đã sửa đổi sau khi thảo luận với Chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt
đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
Chủ đầu tư sẽ giao ban với đơn vị thi công về tiến độ thực hiện khi cần thiết.
Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ
hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình.
Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn đặt hàng,
tiến độ cung cấp vật tư máy móc và thiết bị thi công, thiết bị lắp đặt công trình.
Nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị do Nhà thầu mua được hoàn trả theo hợp
đồng sẽ phải được kiểm tra, xem xét và thử nghiệm vào bất cứ lúc nào và trong
bất cứ tình trạng nào cả trong và ngoài hiện trường. Chỉ những nguyên vật liệu
được xác định dành để thực hiện gói thầu và đã được Giám sát của Chủ đầu tư
thông qua mới được đưa đến hiện trường và khi không được sự đồng ý của Giám
sát của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được di chuyển khỏi hiện trường từng bộ
phận hoặc cả máy móc ở đó.
* Vận chuyển vật liệu đến chân công trình
- Toàn bộ vật tư thiết bị sử dụng cho gói thầu do nhà thầu cấp. Nhà thầu có trách
nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.
* Yêu cầu chung
a) Nội dung công việc:
Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:
- Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế.
- Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi
trường xung quanh.

- Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin
phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp
công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao
động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm
thu bàn giao công trình.
- Các vị trí thi công công trình phải được quây bằng hàng rào để hạn chế người
ra vào công trường. Nhà thầu phải bố trí biển báo hiệu thi công phù hợp với
quy định về thi công công trình
- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong
công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng
giải quyết.
- Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm
xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn
và sạch sẽ.
- Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các
công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám
sát và nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc
liên quan đến các công trình ngầm, nổi đó.
- Nhà thầu phải hợp đồng với các công ty có đủ điều kiện hoạt động để thực hiện
công tác vận chuyển, xử lý và đổ chất thải xây dựng theo đúng quy định.
- Để thực hiện thi công công trình, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được
thực hiện cho đền bù thiệt hại hoa màu, cây cối hoặc công trình lân cận bị hỏng
trong quá trình thi công...
- Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng
cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu
tư kiểm tra và thoả thuận.
b) Thiết bị và nhân công:
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao
động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.
- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ,
chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại
thiết bị sẽ sử dụng.
- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận
thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

c) Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:
- Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng tốt. Những tiêu chuẩn và chỉ dẫn
được nêu trong danh mục dưới đây sẽ được coi là một phần của qui định này.
- Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công
Nhà thầu phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn trong phụ lục: Các tiêu
chuẩn áp dụng kèm theo.
d) Dọn sạch mặt bằng
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương
tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán
không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.
e) Tiến độ thi công
- Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ dự thầu. Nếu cần
thiết, nhà thầu có thể đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi trong vòng 7 ngày kể
từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với bên mời thầu. Nhà thầu không được
bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong
công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng
giải quyết.
- Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm
xin phép các lối ra vào tạm… và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và
sạch sẽ.
- Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng
cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu
tư kiểm tra và thỏa thuận.
f) Bản vẽ hoàn công:
- Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có
đủ các nội dung như thực tế đã thi công được bên mời thầu chấp thuận.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo
các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
A. Yêu cầu về thiết bị thi công
a) Nhà thầu phải có các máy thi công như: xe tải, cần trục, máy trộn, máy đầm các
loại, ô tô tự đổ và các máy khác phục vụ thi công công trình. Những thiết bị xe
máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù
hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
b) Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc

thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và
sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá cho điểm.
B. Yêu cầu thiết bị, vật tư vật liệu trong công tác xây lắp
a) Tất cả các chủng loại thiết bị, vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của
thiết kế, khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các chủng loại được đánh giá là tốt
hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại thiết bị, vật tư vật liệu phải có
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm
bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam hoặc quốc tế cấp. Thiết bị,
vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự đồng ý phê duyệt của
Chủ đầu tư bằng văn bản.
b) Nguồn cung cấp thiết bị, vật tư vật liệu cho công trình Nhà thầu có thể khai
thác từ nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của
thiết kế và yêu cầu trong HSMT.
c) Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ
sơ thiết kế và theo Tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp và đồng
bộ với thiết bị, vật tư vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp.
d) Bảng yêu cầu về thiết bị, vật tư vật liệu cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải
điền đầy đủ thông tin trong bảng kê danh mục vật tư, thiết bị cho các nội dung
công việc trong phần tiên lượng mời thầu. Ngoài ra, các vật liệu xây dựng cơ bản
như: xi măng, sắt thép cũng phải được liệt kê trong bảng kê danh mục vật tư, thiết
bị.
* Kiểm định chất lượng
- Tất cả các thiết bị được cung cấp đều phải đáp ứng đủ các yêu cầu về kiểm định
chất lượng của các cơ quan kiểm định quốc tế.
* Vận chuyển vật liệu thiết bị
Kho hàng của chủ đầu tư được đặt tại công trình xây dựng thuận tiện cho vận
chuyển.
Đơn vị trúng thầu tự giám sát và báo cáo quá trình vận chuyển thiết bị, vật liệu.
Mọi hỏng hóc trong quá trình vận chuyển đơn vị trúng thầu phải thay thế bằng
thiết bị, vật liệu mới hoàn toàn có cùng tiêu chuẩn, nhà sản xuất, model sản xuất
như thiết bị, vật liệu bị hỏng do vận chuyển.
Các yêu cầu chi tiết đối với thiết bị, vật tư vật liệu chính:
3.1.

TIÊU CHUẨN PHÔI ĐỀ CAN TƯ GIA

10 cm

4 cm

18 mm

3.5 mm
12 mm

MÇu s¾c : 1; Xanh tÝm

2; §á cê

3; Vµng

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
4.1. Chuẩn bị công trường:
Địa điểm công trường: Công trường thi công thuộc địa bàn huyện Thanh Oai
– TP.Hà Nội
Tại công trường đơn vị thi công phải tổ chức hình thành một bộ máy hoàn
chỉnh gồm: Ban chỉ huy công trường và lực lượng công nhân trực tiếp thi công đủ
số lượng.
Ban chỉ huy công trường phải có đủ các cán bộ kỹ sư đủ năng lực đảm nhiệm
các chức năng chính như: Chỉ huy trưởng công trình để điều hành chung, Kỹ sư
giám sát chuyên ngành điện, xây dựng để giám sát kỹ thuật trực tiếp đối với việc
thi công các hạng mục.
Lực lượng công nhân trực tiếp thi công phải được tổ chức phân chia thành
các tổ chuyên môn hoá đảm nhận các khối lượng công việc cụ thể. Các tổ trưởng
phải là những người có tay nghề, bậc thợ cao đủ khả năng điều hành công nhân
thực hiện được các khối lượng công việc của công trình.
4.2. Vật liệu và tay nghề công nhân
Trừ phi có quy định khác, Nhà thầu phải cung cấp và thanh toán tất cả các
loại vật liệu, lao động, dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc thi công công trình.
Nhà thầu không được phép sử dụng bất kỳ người nào không phù hợp hoặc không
lành nghề trong công việc mà Nhà thầu được giao thực hiện cho gói thầu. Việc
tuyển dụng lao động phải tuân theo Luật Lao động của nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam.
Chất lượng vật liệu
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dàn giáo kể cả trang
thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho thi công. Trước khi thi công, nhà thầu
phải đệ trình cho chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công,
bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng. Các thiết bị cơ giới phải có
chứng chỉ kiểm định an toàn còn hiệu lực của thiết bị cơ giới trong quá trình thi
công do các cơ quan chức năng cấp.
Nhà thầu phải sử dụng lao động đúng quy định về bậc thợ, thợ phải có chứng

chỉ nghề và chứng chỉ về an toàn lao động.
Kỹ sư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ
nào mà kỹ sư cho là không phù hợp với công việc thi công.
Kiểm tra và thử nghiệm
Tất cả các vật liệu sử dụng trong công trình đều phải được kiểm tra và thử
nghiệm theo quy định trong Hợp đồng và quy định trong Tài liệu Quy cách này.
Trừ phi có quy định khác, chi phí của tất cả các thử nghiệm yêu cầu trong Tài liệu
Quy cách này hoặc các Tiêu chuẩn được chấp thuận sẽ được xem là đã được bao
gồm trong tài liệu dự thầu của Nhà thầu.
Chấp thuận và chứng nhận vật liệu
Nhà thầu phải đệ trình các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm
tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản phẩm
cuối cùng. Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu cần
thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán công trình.
Dọn sạch mặt bằng
Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng
phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi
hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn
sinh ra trong thi công.
Bản vẽ thi công chi tiết và bản vẽ hoàn công
+ Trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công với một số chi tiết cần thiết về triển
khai thêm nhà thầu phải lập bản vẽ chi tiết (xác định chi tiết vật tư chính, phụ)
trình Ban Quản lý dự án duyệt trước khi gia công.
+ Sau khi kết thúc các hạng mục chính. Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn
công, bản vẽ này phải có đầy đủ nội dung:
a. Kích thước hình học theo thiết kế
b. Độ sai lệch của tim trục theo hai phương
c. Những thay đổi khác với thiết kế .
Các biên bản, chứng chỉ về những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công
được coi là một phần của bản vẽ hoàn công.
Tay nghề công nhân
Nhà thầu phải sử dụng lao động đúng quy định về bậc thợ, thợ phải có chứng
chỉ nghề và chứng chỉ về an toàn lao động.
Kỹ sư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thiết
bị nào mà kỹ sư cho là không phù hợp với công việc thi công.

Tay nghề công nhân
Nhà thầu phải sử dụng lao động đúng quy định về bậc thợ, thợ phải có chứng
chỉ nghề và chứng chỉ về an toàn lao động.
Kỹ sư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ
nào mà kỹ sư cho là không phù hợp với công việc thi công.
4.3. Công tác vận chuyển:
* Vận chuyển đường dài.
Vật tư được vận chuyển từ nguồn cấp đến công trường bằng ôtô tải 2¸5 tấn.
* Vận chuyển trung chuyển (v/c nội bộ)
Cự ly vận chuyển nội bộ được tính từ kho bãi hoặc từ các điểm tập kết vật tư
(sau vận chuyển đường dài) đến các vị trí lắp đặt.
Vận chuyển nội bộ thực hiện bằng xe cải tiến, xe bò kéo, xe vận chuyển cột
chuyên dùng.
Căn cứ mặt bằng địa hình công trình có thể áp dụng các phương pháp vận
chuyển nội bộ cho phù hợp. Cự ly vận chuyển tính bình quân cho toàn công trình
= 100 mét.
4.4. Các phương án xây lắp chính.
4.4.1. Biện pháp chung
Công trình được xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.
Tại công trường đơn vị thi công phải tổ chức hình thành một bộ máy hoàn
chỉnh gồm: Ban chỉ huy công trương và lực lượng công nhân trực tiếp thi công đủ
số lượng.
Ban chỉ huy công trường phải có đủ các cán bộ kỹ sư đủ năng lực đảm nhiệm
các chức năng chính như: Chỉ huy trưởng công trình để điều hành chung, Kỹ sư
giám sát chuyên ngành điện, xây dựng,… để giám sát kỹ thuật trực tiếp đối với
việc thi công các hạng mục.
Lực lượng công nhân trực tiếp thi công phải được tổ chức phân chia thành
các tổ chuyên môn hoá đảm nhận các khối lượng công việc cụ thể. Các tổ trưởng
phải là những người có tay nghề, bậc thợ cao đủ khả năng điều hành công nhân
thực hiện được các khối lượng công việc của công trình.
- Công tác thi công được Nhà thầu tổ chức tập trung dứt điểm và tận dụng
tối đa toàn bộ các điều kiện để đưa công trình vào vận hành sử dụng, đạt công
suất thiết kế.
- Mọi công tác thi công lắp đặt, bao gồm các công tác xây lắp và công tác
hiệu chỉnh, thử nghiệm máy móc, thiết bị được Nhà thầu tiến hành theo đúng các

quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật theo đúng quy định
hiện hành và quy định của ngành điện
- Đặc biệt Nhà thầu luôn chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng
chống cháy, chống nổ và bảo vệ môi trường.
- Khi triển khai thực hiện công trình Nhà thầu cam kết làm theo đúng hồ sơ
thiết kế kỹ thuật thi công, hồ sơ bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư và Chủ nhiệm
công trình phê duyệt. Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công được Nhà
thầu kết hợp với Chủ nhiệm công trình lập thành biên bản hiện trường, hồ sơ sửa
đổi sau đó trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai thi công những sửa đổi
bổ sung.
- Khi lập kế hoạch, tiến độ thi công Nhà thầu sẽ tính toán để bố trí công việc
đủ và ổn định cho các đội, tổ, nhóm thi công trong từng giai đoạn thi công. Đồng
thời, Nhà thầu sẽ bố trí triển khai thi công một cách đồng bộ để hoàn thiện công
trình một cách hoàn chỉnh và sớm đưa vào vận hành, khai thác sử dụng.
- Trong công tác tổ chức và điều hành thi công Nhà thầu sẽ tập trung tối đa
lực lượng vật tư - kỹ thuật và lao động nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, kết hợp
thi công xen kẽ giữa xây dựng với lắp ráp và những công tác lắp đặt khác. Tổ
chức làm nhiều ca kíp ở những bộ phận công trình mà tiến độ thực hiện có ảnh
hưởng quyết định đến thời gian đưa công trình vào nghiệm thu, bàn giao và sử
dụng.
- Các giải pháp tổ chức thi công mà Nhà thầu đưa ra đều nhằm mục đích đảm
bảo thời gian hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đồng thời đạt được những
chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác trong thi công lắp đặt.
- Nhà thầu sẽ dùng mọi biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi và
những khí độc hại thải vào không khí, có biện pháp bảo vệ cây xanh và chỉ thực
hiện thi công công trình trong phạm vi giới hạn quy định của thiết kế.
- Trước khi triển khai thi công công trình Nhà thầu sẽ lập nhật ký thi công
chung cho toàn bộ công trình và những nhật ký công tác xây lắp đặc biệt để ghi
chép, theo dõi quá trình thi công.
4.4.4. Rải căng dây
Công đoạn rải kéo dây lấy độ võng chỉ được thực hiện khi móng cột đã đủ
tuổi.
Dây dẫn trước khi rải phải nằm trên rulô. Dùng sức người hoặc tời máy để
kéo rải dây. Mỗi vị trí cột dây phải được đặt vào rồng rộc, không được để dây trực
tiếp cọ xát trên mặt xà, mặt đường, mặt đất.
Căng dây lấy độ võng thực hiện theo các khoảng néo nhất định. Để đảm bảo
an toàn cho người và vật tư thiết bị trên tuyến tại các vị trí góc hoặc các vị trí đầu,

cuối tuyến mà không có bố trí néo thì cần phải làm các bộ néo tạm (bằng dây thép
mạ kẽm và cọc sắt L60x60x6), mỗi vị trí 12 bộ.
4.4.5. Phần tháo dỡ và thu hồi
Tất cả các vật tư thiết bị thu hồi, sau khi tháo dỡ được nhập về Công ty điện
lực Thanh Oai.
4.4.6. Phần lắp đặt hòm công tơ mới và phụ kiện
+ Thực hiện tháo dỡ công tơ và hòm công tơ hiện trạng, thu hồi hòm công tơ
và các phụ kiện, lắp đặt thay thế hòm công tơ mới cho toàn bộ công tơ tại các
TBA thuộc xã Bình Minh và xã Thanh Mai.
+ Đơn vị QLVH chịu trách nhiệm thông báo thời gian treo tháo công tơ với
khách hàng, lập biên bản treo tháo và thực hiện các chức năng theo quy trình kinh
doanh và mô hình quản lý công tơ 2 cấp.
+ Đối với hòm công tơ mà ghíp đấu từ đường dây vào hòm bị vỡ, phát nóng sẽ
được thay thế bằng ghíp mới để đảm bảo an toàn và chống tổn thất thương mại có
thể xảy ra.
+ Vị trí lắp hòm công tơ: Treo trên cột ở độ cao ≥ 2,5m so với mặt đất. Cố định
hòm công tơ vào cột bằng đai thép không rỉ hoặc được đặt trên xà đỡ hòm công
tơ.
+ Các dây cáp vặn xoắn xuống hòm công tơ cần được bó gọn theo thân cột và
có quấn băng cách điện tại các vị trí đấu nối để tránh tình trạng chập, cháy.
+ Các dây ra sau công tơ cần lắp đặt gọn đê đảm bảo mĩ quan, thuận tiện cho
đơn vị vận hành quản lý sau này.
+ Lắp đặt thiết bị, xà giá bằng biện pháp thủ công kết hợp các dụng cụ chuyên
dùng.
- Đấu nối phân pha cho các hòm công tơ
+ Để đảm thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý vận hành, các hòm công tơ thay
mới theo thứ tự pha ban đầu.
- Bảng tên khách hàng trên hòm công tơ
+ Để phục vụ cho công tác quản lý khách hàng, tránh nhầm lẫn khi kiểm soát
chỉ số, các hòm công tơ lắp mới và các công tơ di chuyển vào hòm tận dụng phải
được dán tên. Tên khách hàng dán vào phôi tư gia cho các hòm 4 công tơ 1 pha,
và phôi phiên 8 cho các hòm 1 công tơ 3 pha.
- Bàn giao.
4.4.8. Nguồn cung cấp thiết bị, vật tư, vật liêu.
- Các thiết bị được mua sắm thông qua đấu thầu theo quy định.

- Các vật tư thiết bị phụ kiện được mua hoặc sản xuất trong nước.
4.4.9. Công tác vận chuyển thiết bị vật liệu
Phương án vận chuyển thực hiện bằng đường bộ tới chân công trình. Đảm bảo
đúng quy trình về vận chuyển thiết bị hàng nặng và yêu cầu kĩ thuật cao.
Vật liệu thi công: Vật liệu phục vụ thi công tới đâu tập kết tới đó. Trước khi đưa
vào sử dụng đều được hai bên A,B kiểm tra chất lượng đảm bảo đúng tiêu chuẩn,
quy phạm.
V.2. Mặt bằng, lực lượng, lán trại và kho bãi
- Lán trại kho bãi thi công:
+ Diện tích kho kín: 100 m2
+ Diện tích kho hở: 100 m2
+ Nhà tạm cho công nhân thi công: 150m2.
- Lực lượng lao động:
+ Căn cứ khối lượng công việc, tiến độ thực hiện công việc, lực lượng lao động
được bố trí theo tiến độ từng công việc.
+ Bố trí lực lượng lắp hòm công tơ, hai bộ phận xen kẽ lẫn nhau, gối đầu nhau
để công việc thực hiện không chồng chéo, đảm bảo tiến độ thi công.
- Nhu cầu xe máy thi công
Nhu cầu xe máy được xác định theo khối lượng công tác, biện pháp thi công chủ
yếu và các định mức thi công hiện hành.
- Dự trù thiết bị thi công :
+ Ô tô vận tải thùng ( 2,5 tấn ) có che bạt: 01 xe
+ Xe máy để vận chuyển sứ chuỗi thủy tinh cách điện, hòm công tơ, công tơ,
dây dẫn và các phụ kiện đi kèm.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Nhà thầu trước khi đưa vật tư vật liệu vào thi công đều phải xuất trình đầy
đủ các Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả
các loại cáp ngầm được cung cấp và Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử
nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có)
Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ
cho tất cả các hoạt động tại Công trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường cho tất

cả các hoạt động tại Công trường.
8. Yêu cầu về an toàn lao động
Khi thi công cần thực hiện các yêu cầu sau để đảm bảo an toàn lao động:
+ Trong quá trình thi công cán bộ kỹ thuật B, cán bộ an toàn phải phổ biến quy
trình kỹ thuật đảm bảo an toàn trước lúc tiến hành một công việc xây lắp.
+ Các cán bộ công nhân trên công trường đều có trang bị dụng cụ bảo hộ lao động
như: dây đai an toan khi làm việc trên cao, mũ, gang tay, giầy bảo hộ.
+ Tất cả các cán bộ và công nhân đều được học tập và phổ biến quy trình an toàn
lao động. Có tay nghề cao của từng chuyên môn thực hiện.
+ Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong
công tác xây dựng đường dây tải điện trên không, cụ thể phải đảm bảo “ Quy trình
An toàn điện” ban hành kèm theo quyết định 1157/EVN-QĐ ngày 19/12/2014 của
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.
+ Định kỳ phải kiểm tra sức khỏe cho những công nhân làm việc trên cao, trang
bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.
+ Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ
bảo hộ, dây đai an toàn…Dụng cụ mang theo phải gọn gàng, dễ thao tác.
+ Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, khi có sương mù hoặc khi có gió
từ cấp 5 trở lên, khi trời mưa.
+ Khi lắp hòm công tơ phải đảm bảo đúng quy trình công nghệ thi công, các vị
trí lắp hòm phải chắc chắn để tránh xảy ra tụt nắp gây tai nạn.
+ Y tế cần trục thường xuyên trên công trường
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Nhà thầu phải đệ trình biểu tiến độ thi công và biểu huy động nhân lực, máy
thi công chi tiết cho từng hạng mục của gói thầu kể từ khi các hạng mục được bàn
giao mặt bằng đầy đủ đảm bảo yêu cầu hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc
của gói thầu trong vòng 90 ngày kể từ khi được bàn giao mặt bằng.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
Căn cứ nội dung, khối lượng công tác của công trình, nhân lực của mình,
đơn vị thi công phải khảo sát cụ thể mặt bằng công trình, lập bảng tiến độ thi công
chi tiết, phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư đã đề cập trong hồ sơ mời thầu xây
lắp công trình.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo Nghị định số
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ CHXHCN Việt Nam về quản lý

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày
25/07/2013.
- Chịu trách nhiệm trước bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng thi
công xây dựng công trình kể cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quy
định của Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
- Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng
sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu
Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn
chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu
gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng,đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá
cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ
cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị.
Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản
xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào
đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết
bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc
xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật
tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị
đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào
đó.
III. Các bản vẽ
STT

Ký hiệu

1

BV-01

2

BV-03

3

BV-05

4

BV-07

5

BV-10

6

BV-12

7

BV-02

8

BV-04

Tên bản vẽ
Hiện trạng hệ thống hòm công tơ sau các
TBA Bình minh 1
Hiện trạng hệ thống hòm công tơ sau các
TBA Bình Minh 3
Hiện trạng hệ thống hòm công tơ sau các
TBA Thương Binh
Hệ thống hòm công tơ sau TBA Bình
Minh 7
Hệ thống hòm công tơ sau TBA Bình
Minh 10
Hệ thống hòm công tơ sau TBA Thanh
Mai 1
Hiện trạng hệ thống hòm công tơ sau các
TBA Bình minh 1 sau cải tạo
Hiện trạng hệ thống hòm công tơ sau các
TBA Bình Minh 3 sau cải tạo

Phiên bản /
ngày phát hành
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020

9

BV-06

10

BV-08

11

BV-10

12

BV-12

13
14
15
16

BV-18
BV-19
BV-15
BV-14

Hiện trạng hệ thống hòm công tơ sau các
TBA Thương Binh sau cải tạo
Hệ thống hòm công tơ sau TBA Bình
Minh 7 sau cải tạo
Hệ thống hòm công tơ sau TBA Bình
Minh 10 sau cải tạo
Hệ thống hòm công tơ sau TBA Thanh
Mai 1 sau cải tạo
Sơ đồ bố trí hòm công tơ trên cột
Sơ đồ bố trí hòm công tơ trên cột
Xà đỡ hòm công tơ XĐL-3, XĐH-3
Xà đỡ hòm công tơ XL-3, XH-3

10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5053 dự án đang đợi nhà thầu
  • 524 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 712 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13563 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15575 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây